10 jan – EEN GEZONDE KERK. Een aantal vragen.

U hebt waarschijnlijk al eerder een uitnodiging gezien over een lezing van ds H.Drost van Zwijndrecht-Grote Lindt op 10 januari in de Ontmoetingskerk in Haren

De titel van toen roept  bij velen vragen op. Vandaar wat aangepast en nogeens een keer iets over de inhoud aangegeven.

Is er gezonde voeding?
Hoor ik de stem van de goede herder in de uitleg van Gods Woord?
Hoe luister ik?

Op welke manier verlangen we ernaar om God te dienen?
Wat is bepalend voor een gezonde sfeer?
Bij verschillen geen discussie?
Staat  de oproep tot gehoorzamen van God geestelijke groei in de weg?

Het adres van de kerk is Sterremuurweg 4 9753 AV. De avond begint om half 8. Ter dekking van de onkosten zal er een collecte worden gehouden.

U bent van harte welkom.
De mannenverenigingen