Red een kind

Gemeenteleden,

Twee weken terug was de zondagcollecte voor Stichting ‘Red een Kind’. De opbrengst daarvan is nog niet volledig bekend. Maar we willen graag het volgende onder uw aandacht brengen…..

Diverse gemeenteleden steunen een aantal kinderen uit het sponsorprogramma van stichting ‘Red een Kind’ , met of zonder handicap of een gezin. Helaas merkt de diaconie dat er een aantal gemeentesponsoren weg zijn gevallen (door verhuizing of andere redenen) en begint het ondersteunen van deze sponsorkinderen zwaar te drukken op het uitgavenpatroon van de diaconie. Uit de correspondentie met de sponsor kinderen krijgen we bevestigd hoe fijn men het vind dat er iemand naar hen om kijkt/voor hen zorgt!

We roepen u daarom op om mee te sponsoren!

  • Dit kan door sponsoring van het hele bedrag per kind/gezin, per maand
  • Het is ook mogelijk om bv. met 5 adressen het bedrag te delen per maand.
  • Daarnaast kunt u ook een eenmalig bedrag overmaken op onze rekening

De kosten zijn per kind €26 en voor een kind met een handicap of een gezin €40.

De diaconie krijgt eens per half jaar / per jaar bericht en een foto van de contacten. Dit kunt u vinden op de website. Het is mogelijk om te corresponderen via Stichting ’Red een Kind.’  Zij zorgen voor snelle versturing van uw post en ook online is het mogelijk om een brief te sturen.

Wilt u meesponsoren??

Geef maandelijks of eenmalig uw gift via NL 53 RABO 0375 8507 24 ; onder vermelding ‘Red een Kind’ Alvast hartelijk bedankt, ook voor diegenen die al jarenlang steunen!!

Diaconie Aduard

Voor info; website www.gkvaduard.nl ( gemeenteleven – Red een Kind ) en https://www.redeenkind.nl/voor-sponsors/


Als sponsor bent u verbonden aan een kind of een gezin in een van onze dorpsprogramma’s. Met uw bijdrage helpt u niet alleen uw sponsorkind, maar ook de broertjes of zusjes en het hele dorp!

Red een Kind werkt met hele dorpen tegelijk, om zo échte verandering in situaties van armoede te kunnen brengen.

Kinderen kunnen op deze manier gewoon bij hun ouders of verzorgers blijven wonen, en thuis is natuurlijk de beste plek om op te groeien. Het kind of het gezin dat u sponsort houdt u op een heel persoonlijke manier op de hoogte van het leven in het dorp. Uw sponsorkind vertegenwoordigt daarmee alle kinderen in het dorp.