Nieuwsbrief Regiegroep Hereniging

Tucht: om de gemeente en haar leden te bewaren bij Christus

‘Tucht is in de kerk een beladen woord. Natuurlijk kun je best uitleggen wat tucht is en dat het doel ervan positief is, maar desondanks blijft het voor mensen beladen voelen. En juist het feit dat je het telkens moet uitleggen, maakt het minder geschikt als term in een kerkorde.’ Aan het woord is emerituspredikant ds. Menko Biewenga, lid van de werkgroep toekomstige kerkorde.

De werkgroep werkt in opdracht van de Regiegroep Hereniging aan een kerkorde voor het nieuw te vormen kerkverband waarnaartoe NGK en GKv op weg zijn. In de recent verschenen nieuwsbrief van de Regiegroep wordt uit de doeken gedaan hoe het hoofdstuk over de tucht een andere insteek heeft gekregen.

Zwerfsteen
Biewenga: ‘De inzet is om de gemeente en haar leden bij Christus te bewaren. De tucht betekent enkel dat we dit serieus nemen: wanneer iemand wegloopt van de Herder zal Hij dat niet zonder zorg aanzien, en dus mogen wij evenmin de andere kant op kijken.’ De introductie bij het herschreven hoofdstuk D verwoordt het zo: In de gemeente van Christus zijn we met elkaar verbonden. Daarom zien we naar elkaar om: we laten elkaar niet los, maar proberen ieder zo dicht mogelijk bij Christus te houden.
Omzien naar elkaar is volgens Biewenga de spits van dit nieuw geredigeerde hoofdstuk. ‘Tucht blijft een zwerfsteen uit het verleden, als het niet ingebed is in een levende gemeente met mensen die elkaar liefhebben, omzien naar elkaar en daarom elkaar ook aanspreken. Daarmee kruip je ook veel dichter tegen de Bijbel aan en doe je de Bijbel meer recht.’

Geen bemoeizucht
Behalve over de kerkorde heeft de Regiegroep zich de afgelopen maanden ook gebogen over de regio-indeling: kerken die dicht of relatief dicht bij elkaar in de buurt liggen en met elkaar samenwerken. De NGK noemt dat samenwerkingsverband nu ook al regionale vergadering, in de GKv heet dat classis.
Regiegroepvoorzitter Ad de Boer: ‘Elkaar als kerken tot een hand en een voet zijn, dat is waar de regio voor bedoeld is. Problemen delen waar je tegenaan loopt en die wellicht ook in buurgemeenten spelen, en met elkaar zoeken naar de beste aanpak daarvan. Samen dingen oppakken waar je in eentje te klein voor bent. Hulp bieden bij moeilijkheden waar een gemeente alleen niet uit komt. Gezamenlijk wijsheid bij God zoeken. Van elkaar leren in hoe je in deze tijd gemeente van Jezus Christus bent. Dat is geen bemoeizucht, maar oog hebben voor elkaar en elkaar dienen’.

Over deze en nog een aantal andere onderwerpen lees je in de nieuwsbrief van de Regiegroep, die je hier kunt vinden. Over de aanstaande hereniging van GKv en NGK staat veel op www.onderwegnaar1kerk.nl.