Over Siriz

Siriz is de specialist bij onbedoelde zwangerschap. Wij bieden preventie, ondersteuning en zorg. Door middel van voorlichting onder jongeren willen we het aantal onbedoelde zwangerschappen in Nederland terugdringen. Daarnaast verlenen wij kortdurende en langdurende psychosociale hulp aan vrouwen en mannen die te maken krijgen met een onbedoelde zwangerschap. Tevens bieden wij opvang aan zwangere vrouwen zonder woonplek  die intensieve begeleiding nodig hebben als voorbereiding op het moederschap op jonge leeftijd.

Chavah is zo’n woonplek in Groningen .

Wij werken in heel Nederland met 35 beroepskrachten en ongeveer 60 opgeleide vrijwilligers. Siriz is opgericht in september 2010 en komt voort uit de VBOK.

Siriz werkt met christelijke waarden zoals bemoedigend, oog voor elkaar en krachtig. Siriz helpt iedereen ongeacht levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid.