11 nov – Gezamenlijke vergadering synode GKv en Landelijke Vergadering NGK

Op 11 november komen de Landelijke Vergadering van de NGK en de Generale Synode van de GKv bijeen in de Nieuwe Kerk in Kampen. Het afgelopen jaar zetten de beide landelijke vergaderingen stappen om toe te werken naar kerkelijke eenheid. Om invulling te geven aan dit proces wordt er een gezamenlijke vergadering belegd, waarbij ook kerkleden van harte welkom zijn.

Geen gewone synodevergadering
Op deze dag staat de vraag centraal welke concrete stappen we als kerken kunnen zetten op weg naar kerkelijke eenheid. De synodes willen de kerkleden daarbij betrekken door te luisteren naar hun ideeën. Het wordt dus geen gewone synodevergadering. Er is ruimte voor interactie, voor luisteren, voor inspireren, voor ontmoeting, maar ook voor vieren en verootmoedigen. De dag zal worden afgesloten met een dienst in de Nieuwe Kerk waarin het Avondmaal gevierd zal worden.

Input van kerkleden
Omdat ook kerkleden welkom zijn op deze bijzondere dag, is er een speciaal programma gemaakt waarbij door middel van workshops, input gegeven kan worden aan het proces van samengaan. Wanneer u deze dag wilt bijwonen, kunt u zich opgeven via de website www.onderwegnaar1kerk.nl. Ook zullen gedeelten van deze dag en de kerkdienst live te volgen zijn via deze website.

Programma
Het voorlopige programma is als volgt.

10.00 uur: Opening in de kerkzaal
Ds. Willem Smouter (NGK) opent de dag.

10.20 uur: Inspiratie 7×7
7 genodigden spreken elk 7 minuten over hun ideeën bij het proces naar kerkelijke eenheid.

11.15 uur: Ontmoeting
Samen voor Gods troon.

12.30 – 13.30 uur: Lunch
Het is de bedoeling dat u zelf voor een lunch zorgt. Dit kan door zelf wat mee te nemen of door in de binnenstad wat te gaan eten. 

13.30 uur: Besluitvorming
Dit is het formele deel van de vergadering, waarin besluitteksten over het proces naar eenheid worden besproken. De vergadering is openbaar toegankelijk voor belangstellenden.

14.30 uur: Luisteren – start middagprogramma met workshops
Afgevaardigden luisteren naar ervaringen vanuit het grondvlak. Deze ervaringen zullen zij meenemen in het proces. Ondertussen kunt u deelnemen aan een van de voor de bezoekers georganiseerde workshops. Meer informatie hierover volgt nog.

16.30 uur: Vrije tijd 
Vanaf 16.30 uur is er voor iedereen ruimte om elkaar te ontmoeten, maar ook ruimte om even een wandeling door het park te maken, de universiteitsbibliotheek te bekijken of de binnenstad in te gaan.  

19.00 uur: Viering in de kerk
De dag wordt afgesloten met een gezamenlijke dienst in de Nieuwe Kerk. In deze dienst is er een gaande viering van het Heilig Avondmaal.

Organisatie
Deze gezamenlijke vergadering van de generale synode van de GKv en de Landelijke Vergadering van de NGK wordt georganiseerd door de beide moderamina, onder leiding van ds. Willem Smouter (voorzitter LV NGK) en ds. Melle Oosterhuis (synodevoorzitter GKv).

Meer informatie en aanmelden via: www.onderwegnaar1kerk.nl