zo 12 feb – muziek- en zangavond

Muziek- en zangavond op zondag 12 februari 2017 in Wâlterswâld!

Op zondagavond 12 februari zal er in de Gereformeerde kerk ’De Lichtbron’ (Tsjerkeloane 12, Wâlterswâld), weer een muziek- en zangavond worden gehouden. Deze avond begint om 19:30.

Het thema is dit maal: ‘Treed vrolijk voort op ’s Heren wegen’. Samen gaan we zingen en musiceren over de vreugde die God ons in dit, en het toekomstige leven, geeft.

Muzikale medewerking wordt verleend door het Christelijk muziekkorps ’Excelsior’ Driezum/Wâlterswâld, tenor Annejaap Soldaat en organist Jogchum Sipma.

Al met al belooft het weer een prachtige avond te worden, waar wij u en jullie van harte voor willen uitnodigen.

De toegang is gratis. Wel is er, ter bestrijding van de onkosten, na afloop een deurcollecte. Tevens is er na afloop gelegenheid tot het drinken van een kopje koffie, thee of fris.

Graag tot zondag 12 februari, aanvang 19:30!