Bericht van de voedselbank Westerkwartier

De voedselbank Westerkwartier helpt mensen die tijdelijk niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

Of iemand in aanmerking komt voor hulp van de voedselbank, hangt af van hoeveel diegene maandelijks overhoudt voor eten en kleding. Eenvoudig gezegd werkt het zo: we tellen alle inkomsten op. En trekken daar vaste lasten vanaf. Denk daarbij aan huur, water en licht. Er blijft dan een bedrag over voor boodschappen en kleding. Is dit bedrag lager dan ons ‘normbedrag’? Dán helpen we graag.

Voorbeeld

Is iemand bijvoorbeeld alleenstaand en houdt hij of zij minder dan € 250,- over voor eten en kleding? Dan komt diegene in aanmerking. Die € 250,- is ons normbedrag voor een alleenstaande zonder kinderen.

In onderstaande tabel ziet u welke normbedragen gelden vanaf 1 januari 2022. De normbedragen zijn per maand.

Uitgangspunt is, dat per huishouden slechts 1 pakket wordt verstrekt. Het normbedrag voor toelating conform de criteria en de grootte van het voedselpakket (of gelijkwaardig bij supermarktmodel) wordt vooral bepaald door het aantal inwonende gezinsleden.

Klik op de tabel om deze te vergroten.

Voor meer informatie, bijvoorbeeld over aanmelden voor een voedselpakket, kijk op: www.voedselbankwesterkwartier.nl
Of bel: 0594 820997 (bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 uur en 12.00 uur)