vr 14 sept – Hoe lezen we de Bijbel

Over dit onderwerp komt dr.G.A.van den Brink, predikant van de HHK te Rotterdam-Kralingseveer op 14 september voor ons spreken in de Ontmoetingskerk aan de Sterremuurweg 4, 9753  AV in Haren. Aanvang 19.30 uur. De titel van de lezing van dr. van den Brink is: Op zoek naar betekenis: de mening van Paulus en de mening van de Heilige Geest. U bent van harte welkom. Ter dekking van de onkosten zal er een collecte worden gehouden.

Over de spreker, google naar: ds GAvdBrink  youtube.
Contactadres Haren: dj.v.d.woude@gmail.com