zo 12 feb – muziek- en zangavond

Muziek- en zangavond op zondag 12 februari 2017 in Wâlterswâld!

Op zondagavond 12 februari zal er in de Gereformeerde kerk ’De Lichtbron’ (Tsjerkeloane 12, Wâlterswâld), weer een muziek- en zangavond worden gehouden. Deze avond begint om 19:30.

Het thema is dit maal: ‘Treed vrolijk voort op ’s Heren wegen’. Samen gaan we zingen en musiceren over de vreugde die God ons in dit, en het toekomstige leven, geeft.

Muzikale medewerking wordt verleend door het Christelijk muziekkorps ’Excelsior’ Driezum/Wâlterswâld, tenor Annejaap Soldaat en organist Jogchum Sipma.

Al met al belooft het weer een prachtige avond te worden, waar wij u en jullie van harte voor willen uitnodigen.

De toegang is gratis. Wel is er, ter bestrijding van de onkosten, na afloop een deurcollecte. Tevens is er na afloop gelegenheid tot het drinken van een kopje koffie, thee of fris.

Graag tot zondag 12 februari, aanvang 19:30!

Kerk op de pauzeknop – 500 jaar Reformatie en de kerk van morgen –

Prof. dr. Herman Selderhuis over Maarten Luther

donderdag 16 februari 2017 – Thema-avond Noorderlicht Assen

In 2017 wordt een jaar lang aandacht besteed aan 500 jaar Reformatie. Op 31 oktober 1517 spijkerde de monnik Maarten Luther 95 stellingen op de deur van de slotkapel van Wittenberg. Deze gebeurtenis wordt gezien als het begin van de Reformatie in Europa. In Duitsland wordt 2017 massaal gevierd als Lutherjaar. In Nederland vooral als Reformatiejaar.

In samenwerking met de Asser werkgroep ‘500 na Luther’ (zie www.500naluther.nl) organiseert GKV  “Het Noorderlicht” op donderdag 16 februari een thema-avond waarop prof. dr. Herman Selderhuis komt spreken over de betekenis van Luther voor de kerk van vandaag en morgen. Herman Selderhuis is hoogleraar kerkgeschiedenis en kerkrecht aan de Theologische Universiteit Apeldoorn. Hij geeft zelf aan waarom hij het belangrijk vindt om stil te staan bij de betekenis van Maarten Luther voor gereformeerde, protestantse en evangelische kerken en christenen in 2017:

“Luthers herontdekking van het Evangelie van genade leidde tot ingrijpende veranderingen in de kerk, veranderingen die de naam ´Reformatie´ hebben gekregen. Luther zette de kerk als het ware op ´pauze´ om de vraag te stellen:  Zijn wij wel kerk zoals God dat wil? In 2017 wordt wereldwijd stilgestaan bij de 500e verjaardag van de Reformatie en elke kerk waar ook ter wereld is bezig plannen te maken om de relevantie van die Reformatie duidelijk te maken. Wat heeft Luthers Reformatie ons als kerk vandaag te zeggen?  Wat betekent de Reformatie van toen voor onze kinderen nu? Kunnen wij nog iets leren van de antwoorden van toen op vragen die ook nu aan de orde zijn?”

Opgave van te voren wordt erg op prijs gesteld. Daardoor ontvangt u op de avond zelf een handout van de lezing. De deelname aan de avond is gratis. Wel is er een collecte om de gemaakte kosten te dekken.

Verder kunt u intekenen op de biografie van Luther die prof. Selderhuis het afgelopen jaar schreef. Luther – een mens zoekt God  is een boek dat, geheel in de stijl van Selderhuis, ook voor niet-theologen makkelijk weg leest. Het boek telt 336 pagina’s en kost € 24,95 (harde kaft). Bij 10 intekeningen is het boek voor € 23,75 te verkrijgen en bij 30 intekeningen voor € 22,50.

De avond begint om 20:00 en in de pauze is er koffie/thee/fris. Na de pauze is er ruimte voor het stellen van vragen tijdens de plenaire bespreking.

Wie:       prof. dr. Herman Selderhuis
Wat:       500 jaar Luther en de kerk van morgen
Wanneer: donderdag 16 februari 2017
Waar:     GKV “Het Noorderlicht”, Scharmbarg 37, 9407 EA Assen
Tijd:       20:00 – 22.00 uur met pauze. Zaal open vanaf 19:30 uur
Toegang: gratis, collecte bij de uitgang
Opgavethemaavondennoorderlicht@xs4all.nl voor wie geen mail heeft: 0592-345954

Duidelijk aangeven als u het boek wel   ontvangen wilt

Ds. L.E. Leeftink – namens de organisatie Thema-avonden Noorderlicht

zo 19 feb – Zangavond in Onstwedde

De stichting “Groningen Zingt” en de Hervormde Gemeente Onstwedde zijn erg blij om u te mogen uitnodigen voor een zangavond in de Nicolaas- of Hervormde Kerk van Onstwedde op 19 februari om 19 uur.

De organist is de vaste organist van de stichting Groningen Zingt, de bekende Onstwedder Dennis Wubs. De voorganger is de vaste voorganger van de Hervormde Gemeente: ds. J.M. Viergever. Er gaat ook een prachtig koor komen, maar welke is nog niet helemaal duidelijk.

Het thema is Hét Licht. Het Licht dat Christus is en Hij over onze wereld laat schijnen, deze donkere wereld. En daar mogen we over zingen, zowel hele oude als nieuwe liederen. Met Dennis Wubs op het mooie orgel in de prachtige Nicolaaskerk belooft het een mooie avond te worden.

De zangavond is helemaal gratis. Wel is er bij de uitgang een collecte voor de onkosten.

U bent allemaal van harte welkom en nodig vooral vrienden en bekenden uit.

Songs of Praise in Groningen

Zondagavondzang met  ‘Songs of Praise. Veel samenzang begeleid door orgel en blazers. Ook solozang. Na afloop is er koffie. Voor bestrijding van de kosten is er een collecte. Houd je van Songs of Praise? Van harte uitgenodigd. 12 februari, 19.45 uur. Refajahkerk, Galenuslaan 1, Groningen (tel. 050-5251554)

R.E.P.E.T.E. on tour!

 

Repete: een vernieuwend geluid in de korenwereld! Dit jonge koor presenteert zich in een tour door de drie noordelijke provincies. Er worden concerten gegeven in prachtige oude kerkjes in plaatsen waarvan de namen beginnen met de letters van de naam van het koor.

Zo zal de tour op woensdag 1 februari van start gaan om 20.00 uur in de Doarpstsjerke in Rottevalle. Verder doen we op 4 februari om 16:00 uur Eppenhuizen en om 20:00 uur de Petruskerk in Pieterburen aan. Op 17 februari om 20:00 uur zingen we in de Protestantse Gemeente in Engwierum. Op 18 februari vervolgen we om 16:00 uur met een concert in de Kloosterkerk in Ten Boer en we sluiten om 20:00 uur af met een optreden in de Dorpskerk in Eelde.

Tijdens de concerten klinken arrangementen van songs van o.a. Sufjan Stevens, Gungor, Fleet Foxes, Brooke Frasier en Pentatonix, zowel a capella als met begeleiding van de eigen band.

Repete staat onder leiding van dirigent Peter van Dijk-Veldkamp. Het koor is opgericht in 2013 en is een koor dat niet netjes binnen de lijntjes van het vertrouwde gospelrepertoire kleurt, maar dat muzikale grenzen durft op te zoeken en te verleggen. Een koor dat op hoog niveau zingend het evangelie van Jezus Christus bij de mensen wil brengen.

De kaartverkoop is aan de zaal en start een half uur voor aanvang. De toegang bedraagt 7,50 euro voor volwassenen en 5 euro voor kinderen t/m 12 jaar.

Voor meer informatie, zie de website www.repete-groningen.nl

Generale Synode Meppel 2017 start met bidstond

Op vrijdag 27 januari komen de afgevaardigden voor de synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) bijeen in een kerkdienst om een zegen te vragen over het werk dat voor hen ligt. De bidstond vindt plaats in de Gereformeerde Kerk van Meppel en start om 19.30 uur. In deze dienst zal oud-synodevoorzitter ds. P.L. Voorberg voorgaan.

Livestream
De bidstond is op 27 januari vanaf 19.00 uur live te volgen via www.luisterpost.nl. Natuurlijk kunt u er ook voor kiezen de dienst bij te wonen in de kerk zelf.

De zaterdag na de bidstond vindt de constituerende vergadering plaats. Daarna krijgen de afgevaardigden een aantal weken de tijd om zich voor te bereiden op de vergaderingen. De eerste vergaderbijeenkomsten van de synode zullen starten in maart.

Vergaderen in Mennerode
De synode vergadert in Elspeet in conferentiecentrum Mennerode. Tijdens zo’n 10 vergaderweekenden zijn 32 mannen uit onze kerken bij elkaar. Op de synodetafel liggen een aantal zware dossiers die vragen om concrete besluiten. In de komende maanden houden we u o.a. via www.gkv.nl/gs-2017 op de hoogte van wat de synode bespreekt.

Bidstond: vrijdag 27 januari, vanaf 19.00 uur, live via www.luisterpost.nl.
Locatie: Gereformeerde kerk Meppel, Thorbeckelaan 73, 7942 CM Meppel.

Zo’n vakantie

“We zitten in een moeilijke periode op dit ogenblik en het is fijn dat we met vakantie konden. Heel hartelijk dank. Alles was verder prima in orde. Fijne caravan en camping.”

Lekker op vakantie…, maar als je dat niet kunt betalen?
Met ons bent u er uit!
Crisis of geen crisis, u gaat gewoon met vakantie.
Want Zo’n vakantie wil mensen, uit de gereformeerde en reformatorische kerken die door financiële omstandigheden niet op vakantie kunnen, een kosteloze vakantie bezorgen. Vakantie is thuiskomen bij jezelf. Het is voor iedereen goed om er even helemaal uit te zijn, maar vakantie is wel een dure en ingewikkelde manier om op adem te komen…

Zo’n vakantie kan helpen doordat ze een aantal caravans op campings in Nederland heeft staan. Ook wordt gebruik gemaakt van vakantiehuisjes en caravans die door particulieren worden aangeboden.Wanneer u steeds de eindjes aan elkaar moet knopen en uw inkomen bestaat uit een minimumloon of -uitkering, en ook wanneer uw kosten (ziekte, schoolgaande kinderen, bedrijf etc.) zodanig zijn dat u na aftrek van deze extra kosten feitelijk een minimum inkomen overhoudt…kan Zo’n vakantie u met gesloten beurs een vakantie aanbieden!

Zo’n vakantie probeert gezellige campings in Nederland te zoeken, in de meeste gevallen christelijke campings. De caravans zijn ingericht voor ongeveer 4-6 personen. Als u een vakantie krijgt aangeboden, laat Zo’n vakantie weten wat u zelf eventueel moet meenemen. Ook heeft Zo’n vakantie op elke camping een aanspreekpunt/contactpersoon. U wordt aan het begin van de week bezocht door deze contactpersoon en kunt voor allerlei vragen bij hem/haar terecht. Het is ook mogelijk om een kampeerplek voor u reserveren, zodat u uw eigen, of geleende, tent mee kunt nemen.

Voor meer informatie:
Zo’n vakantie
p/a Postbus 499
8000 AL  Zwolle

e-mail:     zonvakantie@gbouw.nl
website: www.stichtingzonvakantie.nl
tel.:         088 003 1900
Giften zijn van harte welkom op ons rekeningnummer: NL68ABNA0474155803 t.n.v. Zo’n vakantie te Zwolle.

Kent u iemand waarvoor Zo’n vakantie kan bemiddelen of heeft u een eigen (sta)caravan of vakantiehuis en wilt u die beschikbaar stellen? Dan kunt u natuurlijk ook contact opnemen met Zo’n vakantie.

Naast: investeren in mensen

Capaci-wat?! Joehoe, bent u er nog? Capaciteitsopbouwproject… leuk woord voor galgje, maar het ‘verkoopt’ natuurlijk voor geen meter. Want zeg nou eerlijk: zo’n aaibaar project voor kinderen of een concrete actie voor waterputten is toch veel aansprekender? En toch… Vol overtuiging kiezen we in het mission-werk van onze kerken capaciteitsopbouw als belangrijk speerpunt: we willen bouwen aan sterke, zelfstandig functionerende kerken en organisaties. Wij geloven in hun kracht! Bovendien willen we zo een ongezonde afhankelijkheid voorkomen en het bereik en de duurzaamheid van het werk vergroten. Daarom investeren we veel in mensen, door training en opleiding. Ook stimuleren we netwerken en kennisuitwisseling. Aaibare en aansprekende projecten? Niet altijd. Een groot effect? Jazeker! En dat is toch wat we willen?! Daarom: laat u verrassen door de verhalen over capaciteitsopbouw in de nieuwe Naast!

Lees onder meer over de zoektocht van de Oegandese kerken naar geschikte mensen om de gemeenten te leiden en de kerken te dienen. En wat dat te maken heeft met het zelf naar binnen lepelen van bananenpuree.
Hoor wat de samenwerking tussen Zuid-Afrikaanse aidsorganisaties heeft betekend voor hun werk. Duik in het gesprek tussen ds. Jan Boersema (die jarenlang op Soemba werkte) en Tony Salurante en Moses Wibowo (lokale Indonesische theologen) over verleden, heden en de nieuwe fase in mission-werk.

En wat dacht u van een inspirerend tweeluik met een Braziliaanse evangelist die de sloppenwijken intrekt om van Jezus te vertellen (“Voor ik Jezus leerde kennen was ik rijk aan de buitenkant, maar arm van binnen”) en een Nederlandse adviseur (“Ik wilde doorgaan met betaald werk, maar niet om mezelf te verrijken”)?

Ook de Indiase Sundaram, bij wie goede daden en het goede nieuws samen opgaan, en zangeres Kinga Bán vertellen wat mission voor hen betekent in hun leven.
Dit en nog veel meer in moois in de eerste Naast van 2017! Mis ‘m niet!

Naast #1 ligt nú in de kerk en is -vanaf 23 januari- online te lezen op www.verrenaasten.nl/naast!