zo 5 mrt – Vesper in de Abdijkerk

De Vesper aan het begin van de veertigdagentijd wordt gevierd op zondagmiddag 5 maart 2017 in de Abdijkerk, aanvangstijd 17.00 uur. De dienst wordt verzorgd door gemeenteleden en de cantorij o.l.v. cantor Sjouke Bruining.

De Vesper stamt uit de kloostertraditie, waar al eeuwenlang en ook nu nog, elke middag de vespers worden gevierd. Deze korte dienst met zingen, gebed en stilte is een moment van bezinning en verstilling aan het begin van de voorbereidingstijd naar Pasen.

Het nieuwe Handboek GKv, editie 2017

Eind februari 2017 verschijnt het nieuwe Handboek voor de Gereformeerde Kerken in Nederland onder redactie van drs. J.H. Kuiper.

Het boek is een handzaam, maar uitgebreid naslagwerk en bevat alle actuele gegevens binnen de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt). Het statisch overzicht is bijgewerkt tot 1 oktober 2016.

Het jaaroverzicht van drs. J. Kuiper heeft als onderwerp: de kerk in transitie, het kantelpunt is bereikt. Het jaaroverzicht beschrijft de recente ontwikkelingen in de plaatselijke kerken. Uit de jaarlijkse enquête is weer veel informatie verkregen. Daaruit komt naar voren dat veel kerken bezig zijn met een herziening van de bestuurlijke en pastorale structuur. De kerk is in dit opzicht volop in verandering. Veel gemeenten zijn al overgegaan op een nieuwe manier van kerkzijn. Maar wat zijn de constante factoren gebleven? Het jaaroverzicht geeft een analyse.

U kunt het Handboek 2017 tot 15 maart a.s. rechtstreeks online bestellen zonder verzendkosten, kijk hiervoor op www.gkvhandboek.nl.

Vanaf begin maart ook via de christelijke boekhandel verkrijgbaar.

Prijs: € 16,90
ISBN: 9789052940557
Bestellen: www.gkvhandboek.nl of via de boekhandel

za 6 mei – Wandelevenement ‘Vrouwen lopen voor vrouwen ’

Wandel jij mee?

Heb jij hart voor vrouwen die in de prostitutie zijn belandt en kom jij graag in beweging voor vrouwen in nood? Wandel dan op zaterdag 6 mei 2017 mee met Vrouwen lopen voor vrouwen. Met je sportieve prestatie draag je bij aan het goede doel. Het geld gaat rechtstreeks naar veilige opvangplaatsen voor kwetsbare vrouwen die te maken hebben met prostitutie of verslaving.

De wandeling gaat door het mooie gebied rondom Nienoord (Leek), op de grens van de provincies Groningen en Drenthe. Je kunt kiezen uit een wandelroute van 10 of 20 kilometer. Na de wandeling staat er een heerlijke lunch klaar! Ook zal een ex-prostituee haar verhaal vertellen en krijg je te horen hoeveel geld er die dag is opgehaald.

Het is de bedoeling dat elke deelnemer minimaal vijftig euro bij elkaar loopt, maar we gaan natuurlijk voor meer! Want: hoe meer we ophalen, hoe meer kwetsbare vrouwen we kunnen helpen. De opbrengst van deze sponsorwandeltocht is bestemd voor het werk van de christelijke hulporganisaties Terwille, De Hoop en Bright Fame.

Opgeven en meer informatie: www.vrouwenlopenvoorvrouwen.nl

We zien uit naar je komst!

Hartelijke  groeten,
Team Vrouwen lopen voor vrouwen

zo 9 apr – De Zeven Kruiswoorden van César Franck

 Het gemengd koor “Menorah”  en “Schola Cantorum Mistúra” olv Piet Vessies organiseren op zondag 9 april 2017 een concert met o.a. De Zeven Kruiswoorden van César Franck.

In de bijbelboeken van de vier evangelisten die het leven en sterven van Jezus bespreken,  spreekt Christus tijdens de kruisiging in totaal zeven zinnen uit. Aan deze ‘Zeven laatste woorden’ heeft het Christendom altijd een grote betekenis gegeven.

De kruiswoorden geven een overzicht van de weg die we moeten gaan als we bij God willen horen en de weg die Jezus is gegaan om dat mogelijk te maken en daarvoor heeft hij bij ons willen horen. En tenslotte het woord dat alles bij elkaar brengt.

Deze zeven kruiswoorden zouden we zo kunnen samenvatten: vergeving, heilsverwachting, mede-lijden, verlatenheid, lijden, verlossing, godsvertrouwen.

Pianobegeleiding door Oeds Wijnsma.

Aanvang 19.30 uur. Locatie Stefanuskerk Noorddijkerweg 16 Noorddijk in Groningen.

De koren  zullen naast de Zeven Kruiswoorden  o.a. Ubi carit et amor van Sally K.Albrecht, Hebe deine Augen auf en Verleih’ uns frieden van Mendelssohn uitvoeren.

Toegang gratis.  Er is een collecte ter bestrijding van de onkosten.
Graag zien wij u op 9 april a.s.

za 18 mrt – Hier ben ik

De makers van OPEN organiseren in samenwerking met Steunpunt Bijbelstudie, Praktijkcentrum, NGJ, CGJO en Vanboven Amsterdam op 18 maart 2017
het twintigersevent Hier ben ik, een interactieve viering met inspirerende workshops en ruimte voor offline ontmoeting.

Bedoeling van het event:

  1. Zoeken naar de plek van twintigers in de kerk.
  2. Twintigers een podium geven en aanmoedigen om te zeggen: Hier ben ik. Zodat ze gezien en gehoord worden.
  3. Twintigers aanmoedigen om in hun eigen netwerk te laten zien: Hier ben ik, zoals ik ben wil ik mijn plekje innemen.
  4. Jeugdwerkers en predikanten oog geven voor wat twintigers bezighoudt en wat ze te bieden hebben.

Thema: Hier ben ik

  • Hallo, hier ben ik…! Over gezien en gehoord worden. Twintigers als vergeten groep in de kerk. Twintigers die leven in een wereld vol schijnwerkelijkheden waarin ze zich niet gezien voelen.
  • Hier ben ik: Op welke plek mag ik zijn? Waar is mijn bestemming? Welke kant moet ik op? Waar kan ik iets bijdragen? Ben ik bereid om mezelf te geven?
  • Hier ben IK: een blik op God die zich als de IK BEN aan jongvolwassenen wil verbinden.

Programma
Het programma begint met een viering vol symboliek, verrassende filmpjes, nieuwe muziek en eigentijdse interpretaties. Daarna volgen twee workshoprondes en sluiten we met een borrel het event af. Tijdens de borrel kunnen de deelnemers proeven van de bieren van Tongval en van werkvormen uit OPEN – ontdekkend bijbellezen voor jongeren.

Met workshops als: Surfen op de Psalmen – Teleurstgesteld?! – Lopen op het water (bibliodrama) – Creatief en betrokken kerk-zijn (Vanboven) – Geloof en wetenschap – Slow reading – Twintigers en de kerk willen we jongvolwassenen handvatten bieden om in hun eigen leven en in hun eigen gemeente zichzelf te laten zien en te zeggen ‘Hier ben ik!’

Locatie
We zijn te gast bij Vanboven Amsterdam. Midden in de bruisende Baarsjes in Amsterdam staat een sfeervol kerkgebouw uit 1929: de Jeruzalemkerk. De galerij van de kerk is verbouwd tot een huiskamer voor de buurt, waar veel initiatieven ontplooid worden. Een inspirerende plek om mee kennis te maken.

Datum:         18 maart 2017, 13.00 tot ca. 17.00 uur
Locatie:        Vanboven, Jan Maijenstraat 14, 1056 SG Amsterdam
Informatie:   http://ontdekkendbijbellezen.nl/hierbenik/
Facebook:     https://www.facebook.com/ontdekkendbijbellezen
Doelgroep:    Twintigers, predikanten, jongerenwerkers.

Bij vragen kunt u contact opnemen met Ingrid Plantinga, projectleider, iplantinga@praktijkcentrum.org, 06-52851538.

OPEN inspireert je om de diepte in te gaan. Teksten en personen komen tot leven.
OPEN helpt je om zelf de Bijbel te begrijpen en betekenis te geven in je dagelijks leven.
OPEN is geschreven voor jongerenkringen, maar ook geschikt voor je eigen bijbelstudie.

OPEN | Steunpunt Bijbelstudie | Praktijkcentrum | NGJ | CGJO | Vanboven Amsterdam

za 18 mrt – Concerttour Christian Verwoerd: wees erbij!

Mix van bekende en nieuwe nummers in de Nieuwe Kerk in Groningen.

Op 18 maart treedt gospelsinger-songwriter Christian Verwoerd op in de Nieuwe Kerk in Groningen. Dit optreden is onderdeel van een concerttour die hij in maart samen met Red een Kind organiseert.

Christian laat niet alleen een reeks oude nummers horen, ook zal hij een aantal nieuwe songs met het publiek delen. Gratis kaarten voor het concert zijn te bestellen via www.truetickets.nl.

Op dit moment is Christian bezig met het schrijven voor een nieuw album. In de zomer starten hiervoor de opnames. In zijn nummers zingt hij over de komst van Gods koninkrijk. Christian:  “Ik geloof dat we uitdragers van dat koninkrijk op aarde zijn, nu al. We kunnen Gods boodschap van vrede en recht laten zien aan de mensen om ons heen.” Een van de nieuwe songs die Christian zal laten horen, ‘Mooie dromen’, heeft hij geschreven als ambassadeur van Red een Kind (www.redeenkind.nl). Ook in dat lied klinkt zijn wens door om kwetsbare mensen te helpen en hen Gods liefde te laten zien.

Blijf op de hoogte van de concerttour en het nieuwe album via www.christianverwoerd.nl.

Naast het concert in Ermelo doet de tour ook Rijssen (09/03), Ermelo (11/03) en Gorinchem (16/03) aan. U bent van harte uitgenodigd om bij een van deze concerten aanwezig te zijn.

vr 3 mrt – M/V – een ander geluid

Derde thema-avond over een actuele discussie
op vrijdag 3 maart 2017

Dit jaar zal de Generale Synode een belangrijke beslissing nemen over de vraag of vrouwen mogen dienen in de ambten van predikant, ouderling en diaken. De eerste twee thema-avonden werden beide door meer dan 150 belangstellenden uit heel Noord-Nederland bezocht. Myriam Klinker-de Klerck en Maarten Verkerk lieten zien dat er (goede) argumenten om de ambten open te stellen voor vrouwen. Maar is het vanzelfsprekend om dat dan nu als kerken ook meteen maar te doen?

Op VRIJDAG 3 MAART 2017 zal dr. R.T. (Dolf) te Velde komen spreken op de derde thema-avond over dit onderwerp. Dolf te Velde (* 1974) was ruim 8 jaar predikant en is nu docent Systematische Theologie (vroeger ‘Dogmatiek’) aan de Theologische Universiteit in Kampen. Hij is kritisch op het deputatenrapport dat voorstelt om de ambten voor vrouwen open te stellen. Daarbij spitst hij zich vooral toe op vragen rondom het gezag van de Bijbel. Dit alles onder het thema ‘M/V – een ander geluid’.

Dolf: De afgelopen 10 jaar is de discussie over ‘man, vrouw en ambt’ flink verschoven. Met een andere manier van bijbellezen lijkt in de GKv de weg vrij om vrouwen volop in te schakelen in de gemeente, zonder verschil te maken in taak of positie. Raken we daarmee elementen uit het bijbelse spreken over man/vrouw kwijt? Wat is eigenlijk een ‘ambt’? Welke grotere vragen zitten er vast aan een beslissing over het vraagstuk ‘vrouw in het ambt’?

Voor deelname aan deze derde avond wordt een bijdrage van € 5 p.p. gevraagd. Net als de vorige avonden wordt opgave vooraf erg op prijs gesteld. Na opgave ontvangt u een reader via de mail. Op de avond zelf krijgt iedereen een handout van de lezing. Verder wordt hoofdstuk 12.2 (‘Man en vrouw in de kerk’) van het boekje HIJ en wij – oriëntatie in de actuele situatie van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) als voorstudie aanbevolen. Dit boekje is eind 2016 geschreven door zeven GKV-predikanten onder redactie van Alko Driest en Gerard Geerds. Het boek kost € 6,50 in de boekwinkel, maar is op deze avond voor € 5 verkrijgbaar. U moet er dan wel van te voren op intekenen.

In de pauze koffie/thee/frisdrank in de pauze. De avond begint om 19:45 uur en duren tot uiterlijk 22:00 uur met ruimte voor het stellen van vragen tijdens de plenaire bespreking.

Wie:        dr. R.T. te Velde
Wat:       ‘M/V – een ander geluid’
Data:      vrijdag 3 maart 2017
Waar:     GKV “Het Noorderlicht”, Scharmbarg 37, 9407 EA Assen
Tijd:        19.45-22.00 uur met pauze. Zaal open vanaf 19:15 uur
Kosten:   € 5 zonder boek / € 10 met boek
Opgave:  via themaavondennoorderlicht@xs4all.nl, voor wie geen mail heeft: 0592-345954

Graag duidelijk aangeven wanneer u het boek wel  ontvangen wilt

Ds. L.E. Leeftink – namens de organisatie Thema-avonden Noorderlicht

Synode 2017

Brochure met synodeonderwerpen is uit

Benieuwd naar waar de synode over gaat? In deze brochure leest u alvast over een aantal onderwerpen. Natuurlijk is dit maar een fractie van wat de synode de komende maanden allemaal zal bespreken. Om niets te missen, kunt u de synodewebsite in de gaten houden. Ook zullen we u de komende tijd op de hoogte houden van de ontwikkelingen door korte overzichtjes van de vergaderingen aan uw eigen kerkblad aan te bieden ter publicatie.

Na elke vergader-driedaagse verschijnt er een synodejournaal, waarin de belangrijkste besluiten kort worden benoemd en toegelicht door de synodevoorzitter. Ook deze zullen beschikbaar gesteld worden via de GKv-website en Facebook.

www.gkv.nl/brochure

wo 29 mrt – Informatieavond TIMON

Pleegouder worden? TIMON zoek pleeggezinnen

Wilt u ontdekken of pleegzorg iets voor u is? Heeft u ruimte in uw hart en huis?

Op D.V. 29 maart 2017 wordt in GKV Assen-Kloosterveen (De Boomgaard 7, 9408 JA Assen) een informatieavond over pleegzorg gehouden. Tijdens die informatieavond krijgt u informatie over pleegzorg en kunt u vragen stellen aan ervaren pleegouders.

Aanmelden voor de informatieavond kan via http://www.timon.nl/pleegouders/informatieavonden

GRV Zeilkampen 2017

Een superleuk kamp en ook nog leren zeilen!

Wat ga jij deze zomervakantie doen? Wat dacht je van veel lol maken, nieuwe vrienden leren kennen en zeilen in Friesland? Dat is GRV Zeilkampen! Ben je tussen de 9 en 22 jaar oud dan is een kamp met GRV beslist iets voor jou! Je kunt met ons op verschillende kampen zoals Ketelbinkiekampen, Jeugdkampen en Zeilinstructiekampen. In Gaastmeer staat onze kampboerderij, direct aan het water, je stapt zo in je zeilboot. We leren je in korte tijd goed zeilen en op de wal ondernemen we van alles met elkaar! Ga deze zomer mee op zeilkamp, je zult er geen spijt van krijgen! Meer weten? Kijk op www.grvzeilkampen.nl of bel 078-6845355 en vraag de folder aan.