Kerk-zijn in de Alpenlanden

Gereformeerde kerken in Oostenrijk en Zwitserland zijn zeldzaam. Vijf kleine gereformeerde kerken vormen samen een kerkverband, de Evangelisch-reformierte Kirche Westminster Bekenntnisses (ERKWB). Door de jaren heen hebben de broeders en zusters zegen van onze hemelse Vader mogen ervaren. Zo is de kleine gemeente van Rankweil in Oostenrijk van 2010 tot 2016 gegroeid van 37 naar 48 leden.

De gemeente is actief op missionair gebied. In 2015 zijn preekpunten gestart in Bludenz en Innsbruck. In februari 2017 is student Klaas Rozema gestart met een stage in Rankweil. In de komende tijd worden de mogelijkheden onderzocht of Klaas Rozema op termijn predikant kan worden in Innsbruck. Dat zou de werklast voor ds Reinhard Mayer fors doen verminderen. Eén keer per maand rijdt hij namelijk ruim 330 km om één eredienst in Innsbruck te verzorgen. Drie keer per maand verzorgt hij een dienst in Bludenz. Dit alles naast de reguliere erediensten in Rankweil.

Nieuwe contacten ontstaan doordat ds Mayer deel uit maakt van stichtingen en verenigingen in de buurt van Rankweil. Ook staan gemeenteleden op de markt en worden Frühstücks für Frauen georganiseerd. Nieuwsgierigen geven zich op voor de Bijbelcursus die ds Mayer elk jaar geeft. Deze cursus werkt zegenrijk uit. Vrijwel elk jaar voegt een aantal mensen die de cursus volgden zich bij de gemeente.

De SSRO ondersteunt niet alleen de gemeente van Rankweil. Samen met Rankweil vormen de kleine gereformeerde kerken in Winterthur, Basel, Neuhofen a/d Krems en Wenen de ERKWB-kerken. Sinds 2011 hebben de GKv met hen een zusterkerkrelatie.

Een bezoek aan één van de gemeenten wordt zeer gewaardeerd. U bent van harte welkom. Voor adressen zie www.ssro.nl of www.reformiert.at. Wilt u de Missionsactiviteiten ondersteunen met uw gebed? Mocht u onze digitale nieuwsbrief willen ontvangen stuur dan een mailtje naar nieuwsbrief@ssro.nl.

In Nederland zamelt de SSRO geld in voor de kleine gereformeerde kerken van Rankweil en Neuhofen, beide in Oostenrijk, en van Winterthur en Basel, beide in Zwitserland. We zouden het erg op prijs stellen wanneer u bereid bent een bijdrage te storten op  bankrekening  NL27 INGB 0000 0656 88 t.n.v. SSRO te Hasselt.

Wij stellen uw steun, in welke vorm dan ook, erg op prijs.

Naast

Speciale editie regio-Naast: jaarverslag 2016 Zuid-Afrika Mission

“God verandert niet; Hij is bij je op de bergtoppen en in dalen,” getuigt Ariane, gevlucht uit Rwanda en tegenwoordig actief lid van de Living Hope-gemeente in Akasia, op de achterkant van de nieuwe, regionale Naast. “Ik mag van Gods goedheid en trouw getuigen: verlies de hoop niet!”

Datzelfde verlangen delen 12 verschillende mission-partners in Zuid-Afrika, waaraan de 43 samenwerkende GKv-kerken in Groningen en Fryslân steun verlenen: Jezus’ liefde delen, in woorden én daden. In deze regionale Naast-editie is een heldere  overzichtskaart van Zuid-Afrika opgenomen, waarop alle 12 samenwerkingspartners staan genoemd.

Deze Naast vormt tegelijk het jaarverslag van Zuid-Afrika Mission | Verre Naasten over 2016. Zo zijn er enkele bijzonderheden uit het afgelopen jaar opgenomen, en is er aandacht voor ontwikkelingen die meeleven en gebed vragen. Met dit kleurrijke, publieksvriendelijke jaarverslag hoopt het bestuur de Noord-Nederlandse steun aan kerkplanting door zendelingen, aids-hulpverlening, theologische opleidingen en de investering in jongeren (studiebeurzen) in Zuid-Afrika dichterbij te brengen.

Ook is een duidelijk overzicht van de financiën opgenomen: waar ging mijn euro in 2016 naartoe? Hoe is het zendingsquotum – in samenhang met het landelijk samenwerkingsverband rond mission – besteed? En hoe ziet de begroting voor 2017 eruit?

Dit en nog veel meer lees en zie je in de nieuwe regionale Naast van Zuid-Afrika Mission | Verre Naasten, nú in de kerken en online www.zuidafrikamission.nl/naast

di 11 apr – ROC Menso Alting op de planken in lijdenstijd

Oude Suikerfabriek decor voor indrukwekkend Paastheater

Dinsdagavond 11 april, in de week van The Passion, brengen studenten en medewerkers van ROC Menso Alting uit Groningen de voorstelling ‘Mijn Vader‘ op de planken. Dit episch theaterstuk vervlecht het verhaal van Jezus op weg naar het kruis op Golgotha met dat van de directeur van de suikerfabriek en zijn zoon. Een vader die tekortschiet: wel miljoenen tonnen suiker fabriceert maar zijn zoon vergeet. Daarnaast het verhaal van Jezus in gesprek met zijn Vader, smekend, biddend, rauw.

In een gebouw waar vergane glorie, verval en troosteloosheid zichtbaar en tastbaar zijn, ondergaan de toeschouwers, bijna lijfelijk, dit paastheater.

Als christelijke ROC vindt de school het belangrijk om studenten en medewerkers te betrekken bij het Paasevangelie en dat aan anderen te laten zien, horen en dit geval intens te laten beleven op een unieke locatie.

Kaarten zijn voor € 4,50 te bestellen via www.rocmensoalting.nl

De voorstelling is geschikt voor kinderen vanaf 12 jaar.

24 uur leven als vluchteling, durf jij het aan?

Wat zou jij doen als je op de vlucht was? Voor ruim 65 miljoen mensen wereldwijd is dit het echte leven. Tijdens het evenement ‘Op de Vlucht’ kun jij 24 uur lang ervaren wat het betekent om een vluchteling te zijn. Maak het mee!

Dit is de tweede keer dat hulporganisatie ZOA het evenement Op de Vlucht organiseert. Als je meedoet kom je erachter dat veel niet meer zeker is. Je bezit weinig tot niets en bent afhankelijk van hulp.

Oud-deelnemer Matthijs vertelde over zijn ervaring: “Tijdens Op de Vlucht besefte ik pas echt hoe makkelijk wij omgaan met onze welvaart en vrijheid. Al met al was dit een ervaring waar ik dankbaar voor ben, het heeft mijn kijk op vluchtelingenkampen geheel veranderd. Ik ben vooral dankbaar met mijn douche, warme bed en veiligheidsgevoel, die -helaas- voor miljoenen vluchtelingen niet bestaan.”

Maak het verschil voor een vluchtelingengezin
De opbrengst van het evenement gaat naar vluchtelingen in Afrika, Azië en het Midden-Oosten.  Laat je sponsoren om mee te doen en help bijvoorbeeld een vluchtelingengezin aan onderdak, voedsel en meer! Zo kun jij heel concreet het verschil maken voor vluchtelingen door één dag in hun schoenen te staan.

Durf jij de uitdaging aan?
Op de Vlucht vindt plaats op 16 en 17 juni 2017 ‘in de buurt van Apeldoorn’. Waar precies, dat wordt nog niet gecommuniceerd. Een vluchteling weet immers ook niet waar hij naartoe gaat. Durf jij het aan? Meld je snel aan via www.opdevlucht.nl!

 

wo 5 apr – optreden Gideon in Middelstum

De landelijk bekende, interkerkelijke, zang- en muziekgroep ‘Gideon’ komt voor de eerste keer in haar ruim 35 jarig bestaan naar Groningen. Op woensdagavond 5 april verzorgt de groep een optreden in de Hoeksteenkerk in Middelstum. De toegang is gratis.

De in 1981 in Hei- en Boeicop, gelegen in de Vijfheerenlanden tussen Leerdam en Vianen, gestarte zang- en muziekgroep Gideon komt voor de eerste keer in haar ruim 35 jarig bestaan naar de provincie Groningen. In alle overige provincies heeft de groep reeds optredens verzorgd, maar nog niet eerder in Groningen. Woensdag 5 april a.s. is het echter zover. Na een optreden ’s middags in Drachten voor de senioren van de Bethelgemeente aldaar arriveert de groep ’s avonds in Middelstum voor een openbaar concert in de Hoeksteenkerk aan de Burchtstraat 23. Deze zangavond, die om 19.30 uur begint, is georganiseerd in samenwerking met het daar gevestigde zendingsgenootschap Kwasizabantu.

De 100 leden van het interkerkelijke Gideon komen momenteel uit 5 provincies en 41 burgerlijke gemeenten. Zij variëren in de leeftijd van 20 tot 83 jaar. Gideon, dat zichzelf begeleidt op gitaren, een accordeon, een ukelele en een mandoline, zingt hoofdzakelijk Nederlandstalige geestelijke liederen, zoals liederen uit de bundels van Johannes de Heer, Opwekking, Glorieklokken, Youth for Christ e.d. ‘Zingen voor en met de mensen’ is al jarenlang het motto en een beproefd concept. Inmiddels heeft Gideon, dat met haar zang en muziek een gat vult tussen koor- en gospelmuziek, ruim 1600 optredens op haar naam staan. Er is veel vraag naar een eenvoudige vertolking van het geestelijke lied.

Gideon heeft intussen 14 CD’s uitgebracht. Hiervan zijn er inmiddels ruim 12.000 verkocht. Ook naar de provincie Groningen vonden de CD’s hun weg en worden de liederen van Gideon door lokale radiostations in hun kerkelijke programma’s gedraaid. De netto-opbrengst van de CD’s gaat naar goede doelen. Over 2016 kon hieraan ruim € 5.000 worden afgedragen.

Voor (nadere) informatie over Gideon, over het concert in Middelstum of de bestelling van CD’s kan contact opgenomen worden met 0183 – 354149 / 06-29168208 of een email gestuurd worden naar c.j.barten@hccnet.nl. Voor de (komende) optredens van “Gideon” zie www.zanggroepgideon.nl.

do 20 apr – De Bijbel alleen, maar hoe dan?

2017 is het jaar van Refo500. We gedenken en vieren dat de Reformatie in 1517 een begin kreeg met de 95 stellingen die Maarten Luther op de deur van de kerk in Wittigen spijkerde.

Door het werk van de reformatoren is de Bijbel, als woord van God, weer centraal komen te staan in de erediensten, in het geloof en in het leven. Is het ook betekenisvol in óns leven? Wij, als gereformeerden, belijden dat de verkondiging van het evangelie het belangrijkste is in de kerkdienst. Is dat ook de werkelijkheid? En léven we dan ook naar dat woord? Kan onze omgeving dat ook aan ons zien en merken?

En is het ‘sola scriptura’ overal zo belangrijk? De kerken in het buitenland hebben een andere geschiedenis, er is een andere cultuur. Kunnen wij iets van elkaar leren?

Twee boeiende sprekers nemen ons mee in de rijkdom van de Reformatie:

  • Prof. dr. Herman J. Selderhuis, hoogleraar aan de TUA, directeur Refo500
  • Drs. Surya Harefa, PhD student aan de TUK, werkzaam in Japan

In de middag is er een podiumprogramma met een optreden van Ida Slump-Schoonhoven, coördinator van Forum C-Kunst.
De Bijbel alleen – kijk maar! Ida Slump neemt u mee op beeldreis. Tijdens deze tocht zult u zien hoe fel de spot over en weer kon zijn, maar ook hoe bevrijdend Luthers boodschap was: de genade van God, ontdekt in Zijn Woord.

In plaats van het podiumprogramma kunt u ook kiezen voor:

  • het maken van een stadswandeling met de heer Visser;
  • een workshop bloemschikken met de dames Rorije en Beekhof;
  • een workshop ‘Oude voorwerpen pimpen’ met mevrouw Van Olst
  • een workshop schilderen onder leiding van de heer Mensink

Let op, er zijn nog een beperkt aantal plaatsen vrij, opgave kan via e.wierenga@bijbelstudiebond.nl

De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Bert Duyst en Mirjam Altena.

Plaats, tijd en prijs

GKv De Open Poort, Veldhoeve 1, 8052 AB in Hattem.
Start: 10.30 uur. De Bijbelstudiedag zal rond 15.30 uur worden afgesloten.
Toegangsprijs: € 15,- inclusief koffie/thee en in de lunchpauze een kop soep.
Komt u met Openbaar Vervoer? Vanaf station Zwolle (achterkant) vertrekt om 9.30 en om 10.00 uur een bus naar de Open Poort in Hattem. Om 15.30 rijdt de bus weer naar station Zwolle.

LPB media verzorgt een live uitzending van deze Bijbelstudiedag, u kunt deze bekijken via: www.lpbmedia.nl/live

Wij ontmoeten u graag D.V. op donderdag 20 april 2017!

za 29 apr – Klimopdag-Noord

De Klimopdag is er weer! Kom jij ook?

Voor de provincies Groningen, Friesland en Drenthe vindt op zaterdag 29 april de halfjaarlijkse Klimopdag plaats. Dit Koningskind organiseert de Klimopdag voor volwassenen met een licht verstandelijke en/of sociale beperking. Op een laagdrempelige en ontspannen manier komen deelnemers met elkaar in contact. Er worden allerlei activiteiten met elkaar gedaan en we praten over wat de deelnemers bezighoudt. Ook bieden we een stukje toerusting over het leven in kerk en samenleving.

Wil je weten wat we gaan doen of wil je je aanmelden? Ga naar de site ditkoningskind.nl

Voor wie: volwassenen met een licht verstandelijke en/of sociale beperking
Datum: zaterdag 29 april 2017, 10.30 – 15.30 uur
Adres: Akkerend 42, 9801 JR Zuidhorn
Kosten: € 12,50 per persoon
Aanmelden: vóór 14 april via het online aanmeldformulier
Informatie: 030-2363788 / info@ditkoningskind.nl

Synodeverslag 1e vergaderweek 9-11 maart 2017

De Verre Naasten zet werk van deputaatschap voort
Lange tijd behartigden deputaten ZHT de zaken van zending, hulpverlening en training. Steeds meer ontwikkelde De Verre Naasten zich tot een professionele hulpverleningsorganisatie, die het vertrouwen van de gereformeerde kerken (vrijgemaakt) en hun leden geniet. Voorzitter Albert Veerman kon overtuigende cijfers aan de synodeleden melden: DVN is actief in 39 landen en werkt samen met 69 partnerorganisaties, 95 procent van de GKv-gemeenten is bij het werk betrokken en er zijn 18.000 donateurs, die meebetalen en meebidden. Jaarlijks is 6 miljoen euro voor ondersteuning beschikbaar. Het zendingswerk is nu teruggelegd bij de lokale kerken die georganiseerd zijn in een landelijk samenwerkingsverband. DVN zal blijven fungeren als vraagbaak en ondersteunende organisatie.

Inspirerende samenwerking tussen diaconale deputaten NGK en GKv
De NGK en GKv gaan hun diaconale deputaatschappen samenvoegen tot het nieuwe deputaatschap Diaconale Zaken. Het Diaconaal Steunpunt is het uitvoerende orgaan van het deputaatschap en werkt al sinds lange tijd samen met de NGK. Met dankbaarheid werd gememoreerd, dat steeds meer plaatselijke gemeenten ook diaconale gemeente willen zijn. “Diaconaat raakt aan het wezen van de kerk zelf, die in de wereld in woord en daad wil laten zien wie Jezus Christus is,” hield ds. Roel Meijer als voorzitter van het deputaatschap zijn gehoor voor. Hij sprak de wens uit, dat de samenwerking met de diaconale deputaten van de Christelijke Gereformeerde Kerken geïntensiveerd kan worden en er in de opleiding van de predikanten meer aandacht voor de diaconale taak van de gemeenten komt. Ook pleitte hij voor meer aandacht voor internationaal diaconaat. De GS ging unaniem akkoord met de voorgestelde besluitteksten.

GS stelt de eigen organisatievorm ter discussie
Achtereenvolgende synodes hebben de vinger gelegd bij de efficiency van het kerkorganisatorische bouwwerk. Teruglopende ledentallen, afnemende geefbereidheid en verminderde belangstelling voor het bovenlokale kerkelijke werk waren na de vorige synode voor de Deputaten Kerkelijke Lasten aanleiding niet alleen met bezuinigingsvoorstellen te komen, maar ook de kerkelijke organisatiestructuur ter discussie te stellen. Een opiniërende discussie was op zijn plaats. De financiële urgentie, toch de directe aanleiding voor de discussie, werd door deze GS minder gevoeld. Dat het tijd is voor organisatorische veranderingen vond brede bijval. Verschillende voorstellen werden gelanceerd en het moet de deputaten hebben verrast hoe vérgaand sommige broeders wensten te gaan. Zij zijn huiswaarts gegaan met veel huiswerk. Het wachten is nu op een vervolgrapport, dat nog deze synode op de agenda komt.

Veel waardering voor Stichting en Deputaten Evangelie en Moslims
De Deputaten Evangelie en Moslims maken deel uit van het stichtingsbestuur, dat dezelfde naam heeft. De Stichting wordt door meer kerken ondersteund. Directeur ds. Cees Rentier vertelde met passie over de werkzaamheden van zijn team, dat 9 medewerkers telt. De Stichting heeft inmiddels circa 10.000 personen weten te bereiken met Christus’ boodschap van Woord en daad. Moslimgemeenschappen breken langzaam open en de boodschap van echte vrede vindt ingang. Het werk wordt voor circa tweede derde van de kosten gedragen door de GKv. De GS stak zijn waardering voor dit werk niet onder stoelen of banken, nam unaniem het besluit om de stichting te blijven steunen en droeg in een spontaan gebed deze arbeid op aan de zorg van onze hemelse Vader.

Indringend gesprek over seksueel misbruik in pastorale relaties
Het bleef even stil op de synode…
God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid (2 Tim. 1:7). Die woorden resoneerden in de hoofden en harten van de synodeleden aan het einde van de presentatie die veel emoties los riep. Zoals de mededeling over een recent onderzoek onder 17 misbruikte vrouwen, dat vertelde dat geen van hen nog in de kerkelijke gemeente onderdak had waar het misbruik had plaatsgevonden. Waar de dader is, kan het slachtoffer niet zijn. Ook de bespreking had een indringend karakter. Sommigen wezen er op, dat we onze naïviteit kwijt zijn zodat we niet meer de taal van de liefde voluit weten te gebruiken. Anderen vroegen aandacht voor machtsmisbruik door ambtsdragers. Vanuit deputaten kwam het pleidooi aan het adres van kerkenraden om bindende uitspraken van klachtencommissies en burgerlijke rechters niet naast zich neer te leggen. Ook nu was er brede waardering voor dit zo moeilijke en vaak complexe werk, werden de te nemen besluiten unaniem genomen en werden dit werk, het werk van de vertrouwenspersonen, slachtoffers en daders aan Gods ontferming en genade opgedragen.

Deputaten Kerkorde verder als Deputaten Kerkrecht
De Generale Synode besteedde op zaterdag 11 maart de vergaderdag aan kerkordelijke en kerkrechtelijke zaken. Voor de meeste kerkleden kost om over te slaan, maar de leden van de synode hadden inderdaad de hele dag nodig om groen licht te geven aan de voorgenomen besluiten. Nu de nieuwe Kerkorde en de bijbehorende regelingen gereed zijn was het ook het moment om de naam van het deputaatschap te wijzigen: voortaan Deputaten Kerkrecht. Over de kerkelijke inbedding ontstond een korte discussie. De deputaten boden aan beschikbaar te blijven voor adviezen. Vanuit het Praktijkcentrum lag er al een voorstel voor een loketfunctie kerkrecht. Bij de bespreking van het rapport van het Praktijkcentrum zal daarover een besluit vallen. Boeiend was de discussie over de bediening van de sacramenten en andere ‘bedieningen’ zoals de openbare geloofsbelijdenis en huwelijksbevestiging. Mogen bijvoorbeeld ouderlingen, predikanten in opleiding (prio’s) of kerkelijke werkers dergelijke taken in de kerk vervullen? De deputaten stelden voor daar een nadere studie naar te willen doen. Daarmee stemde de GS graag in.

Door Andries van den Berg (synodeverslaggever en afgevaardigde voor de GS)

Interim Raad TU Kampen

Synode GKv stelt interim Raad van Toezicht aan voor TU Kampen

Het moderamen van de generale synode van de GKv heeft op 2 maart vijf personen benoemd tot lid van de (interim) Raad van Toezicht van de TU Kampen. De synode besloot een interim raad te benoemen op een extra ingelaste vergadering op vrijdag 24 februari.

Aanleiding hiervoor was het beroep dat het College van Bestuur van de TU Kampen op de synode deed eind januari. Daarin werd gevraagd aan de synode om naar een oplossing te zoeken voor de in zijn ogen onwerkbare situatie die was ontstaan met de Raad van Toezicht. De synode onderzocht de situatie om te komen tot herstel van de werksituatie in het belang van de universiteit. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat tussen het College van Bestuur en de Raad van Toezicht een onoverkomelijk verschil van inzicht was gerezen in de onderscheiden taken, rollen en verantwoordelijkheden. In de loop van het onderzoek heeft de Raad van Toezicht gemeend een aangeboden oplossingsrichting niet te kunnen aanvaarden. De Raad van Toezicht besloot terug te treden en zijn mandaat terug te geven aan de generale synode.

Hierdoor was de synode genoodzaakt op korte termijn een interim raad te benoemen. Deze bestaat uit organisatiedeskundige Leo Dijkema, oud-directeur van wetenschappelijke instituten en emeritus hoogleraar Leen Hordijk, predikanten Simon van der Lugt en Arie de Snoo en Jan Westert die ervaring heeft als toezichthouder in het onderwijs. Leen Hordijk zal optreden als voorzitter.

De interim raad zal de komende periode functioneren als aanspreekpunt voor de synode als het gaat om de rapporten die nog op de agenda staan. Ook zal zij in de komende maanden leden werven voor een nieuw te benoemen Raad van Toezicht.