Aankomend student in Groningen?

Investeer in jezelf en ga bij een christelijke studentenvereniging! Een christelijke studentenvereniging  kan je tijdens je studententijd enorm helpen om van het studentenleven te genieten en tegelijk ook met God bezig te blijven. De GSV biedt hierin de perfecte combinatie. Iedere dinsdag komen we in groepjes bijeen om met elkaar te delen wat ons bezighoudt en om een bijbelstudie te doen. Op de donderdag borrelen en/of feesten we met zijn allen op soos. Vaak voorafgegaan door bijvoorbeeld een lezing, een sportactiviteit of een pubquiz. Zo proberen wij bij de GSV de balans te houden tussen het christen zijn en het student zijn.

Buiten deze activiteiten om helpen we elkaar in de studie door bijvoorbeeld samen te studeren of boeken en samenvattingen uit te wisselen. Wil je meer weten of eens langskomen bij een Open Kring (dit kan bijna elke dinsdag) of de BBQ met aansluitend een feestje speciaal voor geïnteresseerden op 1 juni. Meer informatie kun je vinden op onze website: www.gsvnet.nl; bezoek onze Facebook-pagina www.facebook.com/GSVgroningen; of stuur ons een mail: prescie@gsvnet.nl. Ga je in een andere stad studeren? Kijk dan op www.vgs-nederland.nl.

Bericht van de MERF

Als je als moslim in een islamitisch land op zoek bent naar de Waarheid, kan dat gevaarlijk zijn. In de “MERF Nieuws” van mei leest u over twee broers en de problemen die zij ondervonden. Als je als zoekende moslim toegang hebt tot het internet kan er letterlijk een heel nieuwe wereld voor je opengaan. We schreven al vaker over het Arabische mediateam van de MERF. Eigenlijk zijn er twee teams die nauw met elkaar samenwerken: een team in Beiroet, Libanon en een team in Cairo, Egypte. Op de laatste vergadering op Cyprus kregen we een indringend interview te zien en te horen met een Syrische vluchteling, opgenomen in de MERF studio in Beiroet. Deze ex moslim vertelde hoe hij, jarenlang de islamitische wetten en de koran had bestudeerd. Hij werd geconfronteerd met een god die zichzelf tegensprak, en hij begon te twijfelen aan die god. Op een dag hoorde hij een opname over wat Jezus leerde over liefhebben. Hij zocht in de bijbel en las o.a. Joh. 13 : 34: Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad zo moeten jullie elkaar liefhebben.” “Dat was het begin”, vertelt de man. “Ik begreep er nog niets van. Maar nu ik geloof kan ik het: liefhebben. Zelfs mijn vijanden.”

In de nieuwsbrief van juni leest u over de Farsi Media Dienst van de MERF. Farsi is de taal van Iran, een groot deel van Afghanistan en aangrenzende gebieden.

Momenteel erkennen Iraanse autoriteiten slechts enkele kerken. De meeste van het groeiende aantal kerkelijke groepen zijn helemaal ondergronds, of ze staan onder strikt toezicht van de politie. Toch neemt het aantal bekeerlingen gestaag toe. Maar er zijn altijd zorgen over islamitische spionnen die proberen te infiltreren in de huiskerken. Daarom zijn er veiligheidsmaatregelen nodig met als consequentie dat het voor jonge bekeerlingen erg lang duurt om door andere bekeerlingen geaccepteerd te worden. In die tussentijd zijn zij vaak erg eenzaam, zonder broederschap en pastorale zorg.

U kunt MERF Nieuws lezen en downloaden op www.merf.nl

Wilt u danken en bidden voor de nieuwe bekeerlingen en voor de nieuwe christelijke gemeenschappen die ontstaan? En voor al die broers en zussen die meewerken in de mediadiensten?
MERF Nederland, Postbus 285, 7940 AG Meppel

Synodeverslag 5e vergaderweek 18-20 mei 2017

Door Andries van den Berg (synodeverslaggever en afgevaardigde voor de GS)

De vijfde vergaderweek van de GS Meppel 2017 stond in het teken van kerkelijke eenheid, de eerste publieke bespreking van het rapport M/V en ambt, de omgang met homoseksuelen en lesbiennes in de kerken en de ondersteuning van kleine kerken, classes en missionaire projecten.

CGK en GKv halen banden aan
De Gereformeerde Kerken (vrijg.) en de Christelijke Gereformeerde Kerken hebben de banden aangehaald. CGK-predikant Willem van ’t Spijker was gastspreker tijdens de vergadering en sprak de hoop op hereniging van de kerkverbanden uit. Dat bij de CGK wat aarzeling bestaat, wijt hij aan zorgen om de prediking, een zeker wantrouwen en vrees en angst vanwege snel veranderende omstandigheden in kerk en maatschappij. Van ’t Spijker: “Laat u niet ontmoedigen door een aarzelende CGK, maar houd het verlangen levend binnen uw en onze kerken”. De GS besloot unaniem de contacten voort te zetten.

GKv gaat bijzondere betrekkingen aan met PKN
Het voorstel van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) om bijzondere betrekkingen aan te gaan met de CGK, NGK, vGKN en de GKv is door de GS positief ontvangen. De GS beschouwde het verlangen naar eenheid dat uit het voorstel spreekt, als een hartelijke uitnodiging voor nadere kennismaking en gesprekken. De Deputaten Kerkelijke Eenheid kregen drie gespreksopdrachten mee. Ook werd aan hen opgedragen om aan de volgende synode een voorstel te doen voor eenzelfde regeling als op dit moment geldt bij de CGK met betrekking tot het voorgaan van PKN-predikanten.

‘Tijd dat de kerken een koers kiezen in m/v vraagstuk’
De GS heeft in een eerste publieke besprekingsronde gesproken over de voorstellen, gedaan door Deputaten M/V en ambt; 25 van de 32 afgevaardigden voerden het woord en de meesten van hen gaven een duiding hoe zij in het proces van besluitvorming staan. De deputaten reageerden daarop. De voorzitter van het deputaatschap, Avelien Haan-Kamminga, was dankbaar voor het open gesprek dat plaatsvond en de wil om elkaar vast te houden. “Het is echt tijd, dat de kerken een koers kiezen”, zo stelde zij. Na afronding van de bespreking gingen alle synodeleden, deputaten en toehoorders in groepen van zes uiteen om dit onderwerp in kringgebed aan de Here op te dragen. Op 2 juni zal de GS over dit onderwerp doorspreken.

Onderwerp homoseksualiteit roept discussie op
Door de classis Hardenberg werd een zogenaamde ‘quaestio’ (vraagstelling) op de tafel van de GS gelegd inzake de plaats van de homoseksueel geaarde broeder en zuster in de gemeente. In de bespreking kwam veel aan de orde: wel of geen studiedeputaatschap, pleidooien voor pastoraal maatwerk in de plaatselijke gemeenten en een ordevoorstel om besluitvorming op te schorten, tijd van studie en overleg te nemen en er na de zomer op terug te komen. Het ordevoorstel werd aangenomen. Een synodecommissie buigt zich over een pastorale handreiking, die later in het jaar aan de GS zal worden voorgelegd.

De ondersteuning van classes, kleine kerken en missionaire projecten krijgt nieuwe opzet
Binnen de GKv functioneren drie deputaatschappen op het gebied van de ondersteuning van classes, plaatselijke kerken en missionaire projecten: de deputaten Generale Steunverlening Kerken (GSK), de deputaten Aanvullende Steun Missionaire Projecten (ASMP) en het Studiedeputaatschap Heroriëntatie Ondersteuning Classes en Kerken (SHOCK). De GS boog zich over de rapporten en plannen van deze deputaatschappen in hun onderlinge samenhang. Besloten is dat de ondersteuning van kleine (krimpende) kerken en van missionaire projecten nu in één hand komt. De classis is nauw betrokken bij de aanvraag en de uitvoering van de ondersteuning. Het belangrijkste document, dat een en ander moet regelen, is de Generale Regeling Ondersteuning Classes, Kerken en Missionaire Projecten.

Meer informatie: www.gkv.nl/synode

Klik hier voor het lange verslag van de synodevergaderingen.

Naast

Lijden als christen: brandstof voor je geloof?

Mensen staan in de rij om van Jezus te horen. Waar? Bij onze kerk in Groningen, Rotterdam of Heemse…? Nee, in Mokolo, Kameroen. Middenin een regio die geteisterd wordt door terreurorganisatie Boko Haram. Westerlingen reizen die kant liever niet op. Maar Sylvador deed dat wel. Hij stapte in Amsterdam op het vliegtuig en vertrok naar het noorden van Kameroen. Daar sprak hij over de koran en de Bijbel. Hij vertelde over Jezus en bad met alle mensen die stonden te wachten bij zijn hotelkamer… Wauw, wat een wonder!

En wat dacht je van christenen in India? Dominee Samir vertelt iets over hun situatie. Hoe het hindoe-extremisme in opmars is en wat dat betekent voor onze broers en zussen daar. Ze lijden. Tegelijkertijd versterkt de vervolging het geestelijk leven van Indiase christenen. Hindoe-extremisme blijkt een brandstof te zijn voor het geloof. Wat bijzonder.

Dit nieuwe nummer van Naast (nú in de kerken) staat vol met bijzondere, wonderlijke verhalen. Gods kinderen lijden wereldwijd. Dat is verdrietig en heftig. En voor ons hier in het vrije, veilige Nederland maar moeilijk voor te stellen. Ben je benieuwd hoe dat voor onze broers en zussen in andere landen is? Durf jij je bewust te worden? Wil je lezen hoe God werkt, ondanks -of juist dóór- moeite en lijden heen?

Lees dan de nieuwe Naast: laat je raken en inspireren!

Naast #3 (editie juni 2017) ligt nú in de kerken

Stichting Tsjernobyl Kinderen Noordhorn

We hebben weer een groep Wit-Russische kinderen uitgenodigd uit het besmette gebied door de ramp met de kerncentrale van Tsjernobyl. Deze groep van 25-30 kinderen zal 7 weken in gastgezinnen logeren. Ze komen op 6 januari aan en vertrekken weer op maandag 26 februari. Dit is ons achtste project! We nodigen deze kinderen uit omdat een verblijf in Nederland wezenlijk bijdraagt aan hun gezondheid. In deze periode vertellen we hen ook over het Evangelie.

De stichting heeft in haar naam de plaatsnaam Noordhorn, maar gastouders en werkgroepleden komen uit diverse plaatsen daarom heen (zoals Zuidhorn, Oldehove, Aduard, Briltil en Grijpskerk). We zijn al gestart met de voorbereidingen maar kunnen daar nog wel wat hulp bij gebruiken. Onze werkgroep is opgedeeld in allerlei commissies die elk concrete taken hebben. De commissies zijn:

  • Bijbelcommissie: verzorgen van de welkomst- en afscheidsdienst en elke week een bijbelles aan de kinderen op school.
  • Gastoudercommissie: werven en begeleiden van de gastouders.
  • PR-commissie: zorgen voor de PR, werven van sponsors, opzetten van de geldinzamelingacties.
  • Activiteitencommissie: organiseren van de activiteiten en het werven van vrijwilligers en chauffeurs voor die activiteiten zoals b.v. bezoek zwembad en crea- en sportlessen.
  • Kledingcommissie: zorgen voor een welkomsttasje met basisspulletjes, regelen van nieuwe schoenen voor de kinderen.

In elke commissie zitten al ervaren werkgroepleden. Wie wil hen helpen?
Wil je liever niet in een commissie maar wel wat doen? Meld je dan aan als fotograaf of chauffeur of vrijwilliger voor een of meerdere activiteiten.

Verder kun je je ook al aanmelden als gastgezin!
We hebben 25-30 gastgezinnen nodig. Dus meld je aan!
Mocht je nog twijfelen, dan willen we graag met je meedenken.

Je kunt je opgeven of meer informatie vragen bij Arina Havinga ah@planet.nl 06-51526891
Meer informatie kunt u vinden op tsjernobylkinderennoordhorn.nl

Pleegouder worden?

Timon is een christelijke instelling voor jeugdhulp. We geloven in de kracht van gemeenschappen. Een plek waar kinderen en jongeren die niet langer thuis kunnen wonen hoop en herstel vinden. Wilt u ontdekken of pleegzorg iets voor u is? Heeft u ruimte in uw hart en huis?

Op D.V. 14 juni organiseert Timon in Haren een informatieavond over pleegzorg. Tijdens de avond krijgt u informatie over wat pleegzorg is en kunt u vragen stellen aan ervaren pleegouders.

14 juni 2017 | regio Groningen/Drenthe
De Hoeksteen, P. Wieringaweg 2, 9751 CN Haren
Inloop 19:30 uur, aanvang 19:45 uur

Voor meer info en aanmelden: www.timon.nl/pleegouders

Beleefmee brengt geloof en kerk dichtbij

LPB media lanceert een nieuw online mediakanaal: Beleefmee

LPB media, voorheen Luisterpost|Bralectah, lanceert het nieuwe online mediakanaal Beleefmee. Het kanaal brengt geloof en kerk dichtbij mensen. Geen zoektocht meer door Google of bladeren door websites. U vindt inspirerende christelijke programma’s nu op één kanaal. Met dit mediakanaal willen we binden en verbinden. Zes categorieën op Beleefmee zorgen allen op een geheel eigen wijze dat u op een ontspannen manier verbonden wordt met geloof en kerk.

Zes categorieën

Beleefmee plaatst verschillende lezingen van sprekers. Maandelijks wordt dit aangevuld met interessant videomateriaal. En het is mogelijk concerten bij te wonen in eigen huiskamer en te genieten van muziek, koor en samenzang. Maar ook mooi zijn de ‘uitstapjes’ in de natuur, die door het nieuwe programma ‘Gaaf’ mee te beleven zijn. Presentator Arnold Lassche laat hierin zien hoe de natuur is geschapen door God. In het programma, ‘Denk eens mee’ brengen ouderen hun mening over christelijke thema’s naar buiten en delen dit met elkaar en de kijkers. De samenwerking met Neema, aanbieder van christelijke boeken, muziek en films, en ‘Weetwatjegelooft’ maakt het mogelijk om via Beleefmee elke maand een inspirerende, christelijke film en compacte videolessen te bekijken.

Bredere doelgroep

Al meer dan 50 jaar lang richten wij ons op ouderen en op mensen die om andere redenen minder aan kerkelijke activiteiten kunnen deelnemen. Nog steeds is dit een erg belangrijke groep voor LPB media. Door het ontvangen van cd’s en dvd’s van toespraken hebben zij nog steeds geloofsverdieping, ondanks dat het voor hen niet meer mogelijk is naar de kerk te gaan. Maar niet alleen voor deze doelgroep is geloofsverdieping belangrijk. Ook voor mensen die wel de mogelijkheid hebben naar de kerk te gaan is het fijn om daarnaast thuis met het geloof bezig te zijn

Beleeft u het ook mee via www.beleefmee.nl?

 

25 mei – 28 mei Strandheem Festival voor jong en oud

Ook dit jaar wordt rond het Hemelvaartsweekend in Opende het traditionele Strandheem Festival gehouden. Een festival waarin evangelisatie centraal staat. Dit jaar al voor de 28e keer. Er wordt een programma geboden dat bol staat van activiteiten, waarbij ook aan de jeugd volop aandacht wordt geschonken.

Het evangelisatiefestival start op 25 mei, Hemelvaartsdag en duurt tot en met zondag 28 mei. Het thema is dit jaar ‘Je bent geliefd!’ en loopt als een rode draad door het festival. Wat is er mooier dan te horen: je bent geliefd! We voelen ons niet altijd geliefd, bijvoorbeeld wanneer er ruzies zijn binnen het gezin, wanneer er ziekte is, vrienden boos op ons zijn, we onze baan kwijt raken…Maar zelfs op die momenten bent u, ben jij geliefd! Daarover zullen Wim Hoddenbagh, Kees Kraayenoord, Hans Maat en Wilkin van de Kamp spreken.

Jij bent mijn geliefde kind en in jou vind ik vreugde!’ (Matteüs 3:17)

Het vorige jaar bezochten meer dan 5000 bezoekers het festival, meer dan ooit. Het programma is dit jaar opnieuw uitgebreid. Nieuw is op de donderdag een jongerenavond met Gendro Schijff (bekend van de mooiste aflevering van Spoorloos en De Verandering). En op de zaterdagmiddag een creatief festival. Ook vinden er verdiepende workshops plaats op de donderdagmiddag en is er een speur- en wandeltocht voor het hele gezin. Op zowel de donderdag- als de zondagmorgen is er een kinderprogramma.

De locatie is op een terrein bij de kruising van de Kolonieweg en de Leidijk in Opende, vlakbij Camping Strandheem.

Programma-overzicht Strandheem Festival

Donderdag 25 mei
10.00 uur: Samenkomst met spreker Wim Hoddenbagh. Muziek: The Psalm Project. Voor de kinderen van 4-12 jaar is er in de grote kindertent een programma met Simon en Zo
(na afloop spelen met o.a. een pannakooi, springkussen en een verrassing!). Voor de allerkleinsten (tot 4 jaar) is er oppas aanwezig.
11.30 uur: Samenzijn / gezelligheid / eten / muziek / kraampjes.
12.00 uur: Akoestisch optreden in de kleine tent of op het festivalterrein van Jildou Bakker.
13.30 uur: Seminar ‘Luisteren naar Gods stem’ door Bert Marinus.
Workshop ‘Vernieuw je denken’ door Janita Seinstra en Petra van den Berg.
I.v.m. maximum aantal deelnemers vooraf opgave via: aanmelden@strandheemfestival.nl (deelname gratis).
13.30 uur: Speur- en wandeltocht voor het hele gezin.
19.30 uur: Jongerenavond met spreker en zanger Gendro Schijff & band.

Vrijdag 26 mei
18.00 uur: Samenzijn / gezelligheid / eten / muziek / kraampjes.
19.30 uur: Johannes de Heer avond met Joke Buis & band en Mannenkoor Westerlauwers.

Zaterdag 27 mei
13.30 – 17.00 uur: Creatief festival ‘Creativitijd met God’ met diverse kraampjes en 4 workshops over geloof en creativiteit; handlettering, tekenen, creatief schrijven en bible journaling.
Kosten voor de gehele middag: € 15,00 (inclusief koffie/thee, wat lekkers en een goodiebag!)
Vooraf graag opgave via: aanmelden@ strandheemfestival.nl (er geldt een maximum aantal deelnemers).
17.00 – 19.30 uur: Samenzijn / gezelligheid / eten / muziek / kraampjes.
19.30 uur: Worshipavond met spreker en zanger Kees Kraayenoord & Mozaiek0318 band.

Zondag 28 mei
10.00 uur: Samenkomst met spreker Hans Maat. Muziek: Christian Verwoerd & band.
Kinderprogramma in de grote kindertent voor kinderen van 4-12 jaar met Wonderwolk (na afloop spelen met o.a. een pannakooi, springkussen en een verrassing!).
Voor de allerkleinsten (tot 4 jaar) is er oppas aanwezig.
11.30 uur: Samenzijn / gezelligheid / eten / muziek / kraampjes.
12.00 uur: Akoestisch optreden in de kleine tent of op het festivalterrein van Aan Poelstra.
14.00 uur: Afsluitende praise- / dankdienst met spreker Wilkin van de Kamp. Muziek: LEV.

Synodeverslag 4e vergaderweek 20-21 april 2017

Gereformeerde Theologische Universiteit (GTU) mag er komen

Tijdens de vierde vergaderzitting van de Generale Synode, op 20 en 21 april gehouden in het Conferentieoord Mennorode te Elspeet, was het belangrijkste besluit de unanieme instemming met de voorstellen om te komen tot de oprichting van de Gereformeerde Theologische Universiteit.

Het was een ontroerend en bijzonder moment toen de GS instemde met de komst van de GTU, die naar het zich laat aanzien Utrecht als vestigingsplaats krijgt. Er zijn nog een reeks van onderwerpen, die nadere bestudering en overleg behoeven. De belangrijkste daarvan zijn de statuten en reglementen, die door de GS’en moeten worden goedgekeurd. Ook viel het besluit, dat de harmonisering van de quota van de drie in de oprichting participerende kerken een periode van zes jaar zal beslaan. GS-voorzitter Melle Oosterhuis sprak daarna de aanwezige broeders uit de Christelijke Gereformeerde Kerken toe en deed een klemmend beroep. Hun synode vergadert op 1 juni 2017 weer over dit onderwerp.

Kerkelijke lasten: een lastig dilemma?
Naar aanleiding van eerder gehouden overleg heeft de GS opnieuw van gedachten gewisseld over de negatieve effecten van het dalende ledental binnen de GKv voor de kerkelijke financiën. In het commissierapport werd het streven om te komen tot een efficiëntere werkwijze van de deputaatschappen en de werkwijze van de Generale Synode in een aantal verandermogelijkheden verwoord. Een suggestie vanuit de vergadering om dit lopende de synode in samenwerking met de synodecommissie verder uit te werken werd door deputatenvoorzitter overgenomen. Gehoord de vergadering bezinnen deputaten en commissie zich nader over de nog te formuleren voorstellen en de mogelijkheid tot een permanent aanspreekpunt voor synodale en strategische kerkelijke zaken.

Bemiddeling bij en begeleiding van predikanten
In het besloten deel van de synodezitting werd gesproken over de ervaringen van het deputaatschap van de laatste jaren en werd daarover van gedachten gewisseld. In de publieke vergadering zorgden de besluitteksten voor een levendige bespreking en de nodige amendementen, die deels door deputaten werden overgenomen. De bespreking had onder andere tot gevolg, dat het moderamen een brief aan de kerkenraden en de classes zal sturen om deze er op te wijzen dat elke kerkenraad verplicht is een begeleidingscommissie voor de predikant aan te stellen. De GS besloot de mobiliteit van predikanten verder te stimuleren en daarbij onconventionele oplossingen niet te schuwen. Een amendement om tot een integraal plan te komen, waarin ook de rol van kerkenraden ten opzichte van hun predikant duidelijk omschreven wordt, werd door deputaten overgenomen.

Praktijkcentrum houdt het bestaande budget
De GS uitte grote waardering voor het werk van het Praktijkcentrum, dat een meerjarenplan onder de titel ‘Dienstbaar aan priesters’ had aangeboden. Dat plan kreeg groen licht en de opdracht mee waar mogelijk samen te werken met de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Nederlands Gereformeerde Kerken. Er was kritiek op het voorstel om een loketfunctie kerkrecht en kerkorde in te stellen. Vanuit de vergadering werd geattendeerd op de aanwezigheid van vrijwillige adviseurs op het gebied van kerkrecht en de opdracht de kerkelijke budgetten niet te verhogen. Na waarderende woorden van de preses volgde applaus van de GS, die de overige besluiten vervolgens unaniem nam.

Vervolg
De GS komt D.V. op 18 t/m 20 mei 2017 weer bijeen. In de tussenliggende periode vergaderen synodecommissies en bereiden de afgevaardigden zich voor op de nog te nemen besluiten.

Klik hier voor het lange verslag van de synodevergaderingen.