za 28 okt – Lutherconcert

Lutherconcert 28 oktober 2017

In “De Rank” te Zuidhorn

door Collegium Vocale Reformatum

 

Collegium Vocale Reformatum herdenkt de  Reformatie die 500 jaar geleden begon en zingt liederen die door Maarten Luther zijn geschreven en die tot op de dag van vandaag worden gezongen tijdens  protestantse kerkdiensten. Van de Lutherliederen is “Ein feste Burg ist unser Gott” wel het meest bekende. Dit strijdbare lied staat wel bekend als hét Lutherlied en het wordt op Hervormingsdag gezongen. De Reformator wist dat velen nauwelijks konden lezen en schrijven. Hij zette het lied in als middel om de nieuwe leer te verbreiden.

Luther was er van overtuigd dat muziek een geschenk was van God dat moest worden ingezet om God te verheerlijken. Het koor brengt deze avond een aantal liederen ten gehore van deze Reformator.

Muzikale leiding: dirigent Jan Pranger
Organist: Wietse Meinardi

We heten u hartelijk welkom op dit concert!
Aanvang              : 20.00 uur
Entree                  : € 12.50
Voorverkoop    : € 11.00
Kinderen tot 14 jaar gratis
Reseveren         : se.pasto@kpnmail.nl

www.c-v-r.nl

U4C – You forsee

Op 22 oktober gaat er een nieuw maandelijks evenement van start onder de naam U4C, oftewel You forsee (U voorziet). Een groep enthousiaste jongeren en ouderen uit verschillende kerken in Appingedam wil de kerkgrenzen doorbreken en samen God groot maken. De avonden zullen in het teken staan van aanbidding en lofprijzing door middel van muziek in verschillende stijlen, begeleid door een band. Ook zal er een spreker zijn die je weer met beide voeten op de (geloofs)grond zet. Daarnaast is er ruimte voor bijvoorbeeld een getuigenis.

Iedereen is welkom om God en je medebroers en -zussen te ontmoeten!
Wanneer?  Zondagavond 22 oktober
Hoe laat?  Vanaf 19.30 uur
Waar?  Appingedam, in de Geref. Kerk, Dijkstraat 73

Like onze facebookpagina en blijf op de hoogte van alles rond de U4C avonden!
Daar staat o.a. wanneer de volgende avond is.
https://www.facebook.com/Uvoorziet/

Naast

De nieuwe Naast is uit: Gelukkig gereformeerd?!

Dit jaar is het 500 jaar geleden dat Maarten Luther in Wittenberg zijn 95 stellingen publiceerde. 2017 is daarom uitgeroepen tot Reformatiejaar. Een themanummer van Naast hierover kon natuurlijk niet uitblijven; mission en de Reformatie hebben namelijk alles met elkaar te maken. Hoe? Ontdek het in dit nummer ’Gelukkig Gereformeerd?!’.

Hoe komt het toch dat de boodschap van de Reformatie over ‘de Bijbel centraal’ en ‘alleen door genade’ zoveel indruk maakt op mensen die voor het eerst over God en Jezus horen? Laat je verrassen en bemoedigen door het verhaal van Vitoria uit Brazilië, de reportage uit Kameroen en de blog van Paulus. Jasper Klapwijk, predikant én schrijver van het boek ‘Gelukkig Gereformeerd’, stelde zichzelf diezelfde vraag en ontdekte afgelopen jaar opnieuw hoeveel wij kunnen leren van geloofsgenoten wereldwijd. Nog niet uitgeleerd? Blader dan snel door naar het interview ‘Gelukkig gereformeerd in Zuid-Afrika’ en bekijk de fotoreportage van de gedreven en missionaire gereformeerde kerk op Java, Indonesië.

Naast #5 (editie september 2017) ligt nú in de kerken, mis ‘niet!

wo 18 okt – vrouwenochtend United Sisters

UNITED SISTERS ORGANISEERT VROUWENOCHTEND!

Lieve zussen

Op woensdag 18 oktober a.s. organiseren we weer een vrouwenochtend! Het thema voor deze ochtend is: “Gods hart voor prostituees”.
Janny Huizinga is de spreekster deze ochtend. Samen met de teams ‘Hope for Groningen’ en ”Hope for Friesland’ is ze actief in het bezoeken van vrouwen die in de prostitutie werken. Deze teams willen heel graag iets van Gods liefde laten zien, juist ook aan deze vrouwen. Net zoals God van ons houdt, houdt hij ook van hen. Zijn Vaderhart gaat naar hen uit!  Janny Huizenga wil graag getuigen hoe zij zelf onder de indruk kwam van Gods liefde en hoe Hij haar persoonlijk riep om Deze Liefde te verspreiden als een aangename geur!

Je kunt meer hierover lezen op Facebook. Hope for Groningen vind je via de link  https://nl-nl.facebook.com/Platform-rond-Prostitutie-Groningen-464919603681660/ en Hope for Friesland vind je via https://nl-nl.facebook.com/hopeforfriesland/

Voor deze ochtend willen we jullie vragen een verzorgingsproduct mee te nemen, zoals bijvoorbeeld een douchegel, een maskertje of een klein geurtje. Janny Huizenga en haar teams gaan dit vervolgens uitdelen tijdens een van hun bezoeken aan de prostituees. We beginnen op 18 oktober om 9.30 uur in de Wegwijzer, Oosterweg 11 in Noordhorn. Vanaf 9.15 uur is de deur open.  Er is oppas aanwezig. Om alle kosten te kunnen betalen, vragen we een vrijwillige bijdrage.

Tot slot: we hebben een eigen Facebookpagina!
LIKE ONS FACEBOOK https://www.facebook.com/unitedsisterszuidhorn/

Graag tot ziens!
Met liefdevolle zussengroet, United Sisters
tel. 0594-505224
unitedsisterszh@gmail.com
FB www.facebook.com/unitedsisterszuidhorn/

za 17 nov – uitvoering Menoràh

Het Gereformeerd Gemengd Koor Menoràh hoopt in 2018 haar 35 jarig bestaan te vieren. We willen dat doen met een concert op zaterdagavond 17 november 2018. Het voornemen is om uit te voeren:

PETITE MESSE SOLENNELLE van Rossini

Een grote uitdaging voor een koor van ‘geringe’ grootte. Maar we gaan er voor! Daarom willen we graag enthousiaste zangers en zangeressen uitnodigen om met ons mee te doen om er zodoende een mooi feest concert van te kunnen maken. We zijn als koor inmiddels met het muziekstuk aan het repeteren. We hebben dan ruim een jaar van voorbereiding. Zangers en zangeressen die als project-lid willen meedoen, repeteren elke woensdag mee en worden voor die tijd lid van het koor. Mogelijk zijn er kandidaat projectleden die het stuk al eens hebben uitgevoerd; dat zou voor ons koor echt een mooie versterking zijn: dus meer dan welkom.

De repetities worden gehouden op de woensdagavond, in de Oosterkerk te Groningen, Th. à Thuèssinklaan 1 telkens van 19.45 uur tot 21.45 uur.

Projectleden die het muziekstuk nog niet hebben kunnen dit verkrijgen via het koor, de kosten bedragen ongeveer € 25,00., dat is dan inclusief een oefen cd.

Aanmelden voor deelname en/of voor meer informatie kan bij

Aanmelden kan tot uiterlijk 1 november 2017.
We zien jullie graag op de repetities.
GGK Menoràh

LPB media doet mee aan campagne tegen eenzaamheid

In de Week tegen Eenzaamheid, 21 september tot en met 1 oktober 2017, zet LPB media (voorheen Luisterpost|Bralectah) zich in om de strijd tegen eenzaamheid aan te gaan. Door middel van een kaartenactie en haar mediakanalen Beleefmee.nl en Opkijken.nl wil LPB media geloof en kerk dichtbij mensen brengen, zodat zij zich minder eenzaam voelen.

LPB media heeft, in het kader van het thema eenzaamheid, een vijftal kaarten ontwikkeld. Op de kaarten staan korte teksten als ‘kopje koffie?’ en ‘ik denk aan jou’. Door een kaart naar iemand te sturen, laat je weten dat je aan iemand denkt. De vijf kaarten zijn gratis op te vragen via lpbmedia.nl/kaartenactie. Daarnaast biedt LPB media op Beleefmee.nl een lezing van dominee G. Neederveen over het onderwerp eenzaamheid. Opkijken.nl biedt aan kerkelijk werkers een handreiking met tips hoe zij het onderwerp eenzaamheid bespreekbaar kunnen maken in de kerk. Deze handreiking is te bekijken via opkijken.nl/eenzaamheid.

Week tegen Eenzaamheid
De Week tegen Eenzaamheid is hét moment om mensen uit hun isolement te halen. Ook LPB media draagt haar steentje bij aan het verminderen van eenzaamheid in Nederland. Ze werkt vanuit de gedachtegang dat God het niet heeft bedoeld dat mensen alleen zijn of zich alleen voelen. Door geloof en kerk dichtbij mensen te brengen en mensen met elkaar in contact te brengen, gaan we de strijd tegen eenzaamheid aan.

wo 27 sept- infoavond Timon pleegzorg

DRINGENDE OPROEP.

Pleegouder worden?

Timon gelooft in de kracht van gemeenschappen. Een plek waar kinderen en jongeren die niet langer thuis kunnen wonen hoop en herstel vinden. Wilt u ontdekken of pleegzorg iets voor u is? Heeft u ruimte in uw hart en huis?

Op D.V. 27 september wordt in Haren een informatieavond over pleegzorg gehouden. Tijdens die informatieavond krijgt u informatie over wat pleegzorg is en kunt u vragen stellen aan ervaren pleegouders. Aanmelden kan via: www.timon.nl/pleegouders

De Hoeksteen, P. Wieringaweg 2
Inloop 19:30 uur, aanvang 19:45 uur

do 12 okt – Vrouwen meegerekend?

– Het GKV-besluit over vrouwen in de ambten toegelicht – op donderdag 12 oktober 2017 in GKV ‘Het Noorderlicht’ te Assen-Peelo

Vlak voor de zomervakantie heeft de Generale Synode van onze kerken uitgesproken dat er Schriftuurlijke gronden zijn om naast mannen ook vrouwen te roepen tot het ambt van diaken, ouderling en predikant. Tegelijk krijgen plaatselijke kerken de ruimte om zelf te bepalen op welke manier ze met dit besluit willen omgaan. Deze uitspraken van de synode hebben binnen en buiten de GKV veel en ook heel verschillende reakties losgemaakt.

Op DONDERDAG 12 OKTOBER zal de voorzitter van de synode, dr. M.H. (Melle) Oosterhuis een toelichting geven op de synodebesluiten over de vrouw in het ambt. Hij zal daarbij ook ingaan op de vraag hoe je moet omgaan met de zogenaamde ‘zwijgteksten’ uit het Nieuwe Testament.

We hebben heel lang geleefd bij de schijnzekerheid dat de Bijbel klip en klaar was over dit thema. De synode doet niets anders dan een stap terug zetten en erkennen dat het ingewikkelder ligt. Je mag elkaar niet binden aan iets waarover geen nadrukkelijke zekerheid bestaat. Je mag de ander niet binden aan jouw Bijbeluitleg.” (M.H. Oosterhuis, Nederlands Dagblad 30 juni 2017)

Voor deelname aan deze avond wordt een bijdrage van € 5 p.p. gevraagd. Opgave vooraf is, gezien de te verwachten opkomst, verplicht. Er geldt een limiet van 400 personen. Na opgave ontvangt u een aantal artikelen via de mail (de officiële synodebesluiten, het rapport ‘Pijnpunten rond de vrouw in het ambt’ en het interview met ds. M.H. Oosterhuis in het Nederlands Dagblad van 30 juni 2017). Op de avond zelf krijgt iedereen een handout van de lezing. Na afloop ontvangt u opnieuw via de mail het artikel Over zwijgteksten gesproken van de hand van ds. M.H. Oosterhuis. In de pauze is er koffie/thee/frisdrank. Ook zal er een boekentafel zijn. De avond begint om 19:45 uur en duurt tot uiterlijk 22:00 uur met ruimte voor het stellen van vragen tijdens de plenaire bespreking.

Wie:        dr. M.H. Oosterhuis, voorzitter van de Generale Synode van de GKV
Wat:       ‘Vrouwen meegerekend?’ – Het GKV-besluit over vrouwen in de ambten toegelicht
Data:      donderdag 12 oktober 2017
Waar:     GKV “Het Noorderlicht”, Scharmbarg 37, 9407 EA Assen
Tijd:        19.45-22.00 uur met pauze. Zaal open vanaf 19:15 uur
Kosten:   € 5 (te voldoen bij binnenkomst)
Opgave:  via themaavondennoorderlicht@xs4all.nl voor wie geen mail heeft: 0592-345954

Tjerk Geersing / Ernst Leeftink – organisatie Thema-avonden Noorderlicht

Kaapse Vlakte Kinderproject Juli 2017

Het is een koude winterochtend. Maar de deuren van Wesbanks kerkgebouw staan wijd open. Een handjevol kinderen staan bij het hek rond te kijken wat er gaat gebeuren en tegen 9 uur worden de kinderen bij elkaar geroepen. Vol verwachting in de ogen van de kinder die een lange rij bij de deur vormen.

Ze krijgen een naamplakker op en worden dan binnen gelaten waar puzzles en speelklei voor hen klaar ligt. Heerlijk spelen ze terwijl de kerk steeds voller en voller loopt. Dan wordt er een eind gemaakt aan het spelen en komen de kinderen samen op de mat.

‘De Here heeft een heel speciaal plan met mijn leven’
Dit mogen de kinderen van Wesbank deze keer leren. Naar aanleiding van de verhalen van Jozef en Mozes en Paulus uit de Bijbel mogen ze leren dat de Here een plan heeft met ieders leven. En Zijn plan is volmaakt en goed. En hij geeft ons alles wat we nodig hebben om Hem te dienen en anderen van Hem te vertellen.  Na het bijbelverhaal wordt er gezongen en de Here wordt geloofd en geprezen uit volle borst en met overgave wordt door sommigen gedanst. We bidden en vragen Gods Geest om in het hart van ieder kind te komen wonen.

Dan krijgt iedereen een boekje waarin het bijbelverhaal van de week kort beschreven wordt. Daar wordt prachtig in gekleurd, geknipt en geplakt om de boekjes mooi te maken.

De kinderen die klaar zijn kunnen lekker buiten spelletjes doen samen met de helpers, terwijl de andere kinderen de gelegenheid heben om rustig hun boekjes klaar te maken. De heerlijke geur van soep komt uit de keuken. Ieders maag begint ervan te knorren.

Om etenstijd wordt iedereen weer binnen geroepen en het bijbelverhaal wordt kort herhaald. Allen sluiten hun ogen en vouwen hun handen en vragen een zegen over het eten. De heerlijke warme soep en het verse brood wordt uitgedeeld en gretige handen pakken het aan. Eerst de kleine kinderen en dan de oudere. Allen zitten heerlijk buiten in de zon te eten en er is zelfs nog meer soep en brood voor de kinderen die nog wel wat lusten.

Sinaasappel in de hand en met hun boekje van de week onder de arm mogen ze naar huis toe. Weer een gezegende ochtend, weer een gelegenheid om een zaadje te planten.  91 kinderen konden we dit jaar zo met het Evangelie bereiken.  Een groepje van 20 kinderen komt elk jaar terug.

Wij zaaien, Gods Geest laat groeien. Wij zijn dankbaar voor de gelegenheid. Aan God alle eer!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bericht van INLIA

Bericht van INLIA uit de BBB+ in Groningen, over je leven betekenis geven.

“Wat belangrijk is, is dat je wat bijdraagt aan de wereld”

“Iedereen verlaat dit leven, dat is het enige dat zeker is. Maar je wil iets positiefs achterlaten”, Rahimullah Daqiq zegt het zachtjes. Hij is al twintig jaar in Nederland. Zijn asielverzoek werd afgewezen en hij kon geen kant op. Nog steeds niet. Niet terug naar Afghanistan, niet naar een derde land. Twintig jaar tussen wal en schip. Maar: “Je wil je leven betekenis geven, iets goeds doen.”

Dat ‘goeds om te doen’ heeft hij gevonden. De 63-jarige voormalige directeur van het provinciale bureau landhervormingen in Kabul, Afghanistan is dichter, schrijver en vertaler geworden. Drie dichtbundels heeft hij op zijn naam staan – lijvige bundels mag wel gezegd – en evenzoveel romans. Geschreven in zijn moedertaal, het Pashtu, en uitgegeven in Afghanistan. Daar liggen zijn boeken in de universiteitsbibliotheken. In delen van Pakistan ook.

En zojuist heeft hij de laatste hand gelegd aan de vertaling van een alom geprezen boek over de westerse filosofie: De wereld van Sofie. Het boek van de Noorse schrijver Jostein Gaarder is een roman, detective en naslagwerk in één. Het behandelt een slordige 2500 tot 3000 jaar westerse filosofie. Van Socrates, Plato en Aristoteles tot Kant, Kierkegaard en Simone de Beauvoir. (Naar aanleiding van wier boeken Daqiq ooit een gedicht schreef over vrouwenrechten, maar dat terzijde.)

“Vergeet Spinoza niet”, zegt Daqiq, “jullie Nederlandse filosoof. Staat er ook in, natuurlijk. Te weinig mensen zijn bezig met zijn werk, of überhaupt bezig met filosofie. Dat is zonde. Het ligt hier voor het oprapen.” Hij heeft het boek wel 10 keer gelezen. “Het bleef me trekken. Stel je voor: bijna 3000 jaar gedachtenvorming in 600 pagina’s!”  De Afghaanse dichter/schrijver staat bepaald niet alleen in zijn waardering. Het boek werd vertaald in onder meer Engels, Zweeds, Duits, Spaans en Italiaans, het werd verfilmd en er werden een tv-serie, een musical, een computerspel en zelfs een bordspel van gemaakt. Allemaal in de westerse wereld. Tot nu toe.

Dankzij Daqiq kunnen de Afghanen straks duizenden jaren westerse filosofie tot zich nemen. Dankzij een 63-jarige afgewezen asielzoeker die in 1997 vluchtte voor de gewelddadige machtsovername van de religieuze fanatici van de moedjahedien. Iemand die er desondanks toe wil doen. “Wat belangrijk is, is dat je wat bijdraagt aan de wereld. En dit is wat ik kan bijdragen.”

Het verhaal is ook als bericht op de website van Inlia gepubliceerd.
Alle eerdere verhalen kunt u ook hier terugvinden op de website