za 25 nov – Thema avond Multimissions

Zaterdagavond 25 november zal de derde thema avond van Multimissions worden gehouden, met als thema ‘Aanbidding

Na een goed bezochte thema avond in september is het 25 november al weer de derde thema avond. Een avond over een aansprekend onderwerp met muzikale omlijsting. Deze avond is Heine Bosma te gast als spreker.

Heine is geboren op 3 maart 1988 en werd opgeleid tot slagwerker en pianist. Hij genoot tot zijn twintigste een klassieke muziek opleiding en maakte deel uit van de Ferwerda Academie en het Prins Claus Conservatorium. Hij trad op in binnen- en buitenland en won verschillende prijzen waaronder de Young Artist Award op de Rotterdamse Pianodriedaagse en de Donemus Prijs op het Prinses Christina Concours.

ANDERE RICHTING
Door zijn geloof in Jezus werd hij ook betrokken bij de muziek in de kerk. Hij begon met het leiden van een praiseband in de Gereformeerde Kerk in Boornbergum en volgde 3 jaar later op eigen initiatief een stage binnen de Vrije Baptistengemeente Bethel.

Heine ervaarde dat God hem riep om binnen de lokale kerk zijn talenten in te zetten. Na een heel proces van denken, bidden en veel praten met verschillende mensen besloot hij dit pad te volgen en binnen de lokale kerk aan de gang te gaan. Vanaf zijn twintigste begon dit avontuur. Hij heeft onder andere mogen dienen in de voortgezette Gereformeerde Kerk in Boornbergum, verschillende interkerkelijke projecten en gaf leiding aan zijn eigen bandformatie Breeze. Sinds juli 2010 is Heine werkzaam binnen de Vrije Baptistengemeente Bethel waar hij als Hoofd Muziek leiding geeft aan een muziekwerk van 200 muzikanten.

Heine heeft een groot hart voor de lokale kerk maar ook zeker voor het verbinden van deze lokale kerken en meer en meer samen op te trekken. Sinds 2015 heeft hij zich aangesloten bij Worship Central, een aanbiddingsbeweging die zich inzet om muzikanten, zangers en aanbiddingsleiders te helpen groeien in hun bediening en deze te verdiepen om daarmee de lokale kerk te dienen.

Het belooft weer een inspirerende avond te worden. De avond begint om 20.00 uur en zal rond 21.30 uur worden beëindigd. De avond wordt gehouden in het Anker in Uithuizermeeden. De toegang is vrij.

Passionweek Groningen 2018

Wat is de Passionweek Groningen?
De Passionweek heeft als doel om zoveel mogelijk niet christenen in Groningen in aanraking te laten komen met het evangelie van Jezus Christus, onze redder. Vorig jaar heeft het passionteam een week lang gevarieerde activiteiten georganiseerd om mensen te bereiken met de goede boodschap van het evangelie. Hierbij kunt u denken aan ‘Lunch Talks’ waarbij een spreker een bepaald thema behandeld en er gratis lunches aanwezig waren. Verder waren er lezingen in de avond was er ook een debat. Het Passionteam heeft door middel van flyeren en andere promotie kanalen geprobeerd zoveel mogelijk mensen in de stad te benaderen.

Dit jaar staat er weer een nieuw Passionteam klaar bestaande uit studenten van vrijwel alle christelijke studentenvereningen uit Groningen. De Passionweek valt in 2018 in de week van 18 maart.

Wat is het thema van 2018 en waarom?
Ons thema dit jaar is ‘Hide and Seek: do you know what you are looking for‘. Dit thema hebben wij gekozen omdat het aansluit bij de vragen waarmee veel studenten rondlopen. Veel jongvolwassenen zijn op zoek naar de invulling van hun leven, en wij willen door middel van dit thema hen wat meer over God en Christendom vertellen. Zo willen wij (mede-)studenten in Groningen aan het denken zetten over waar ze nou eigenlijk naar op zoek zijn in hun leven, met een knipoog naar het bekende kinderspelletje: verstoppertje (hide and seek).

Hoe worden kerken en of voorgangers betrokken bij de Passionweek?
De Passionweek wordt weliswaar georganiseerd door het passionteam, maar daarvoor hebben we de hulp van de mede-christenen in de stad hard nodig! Kerken vormen het lichaam van Christus waarin we samen Gods naam groot maken en elkaar bemoedigen in het geloof. Hierom is het natuurlijk gaaf om het geloof uit te dragen aan mensen ver weg of dicht om ons heen. De Passionweek is een mooi middel om de mensen die God niet kennen in onze stad te vertellen over het Licht dat in de wereld is gekomen.

Hier volgen een aantal middelen waarmee u als kerk het project kan steunen:  Giften, betrokkenheid, vrijwilligers, gebed.

Voor vragen kan er altijd gemaild worden naar passionteamgroningen@gmail.com of bellen naar Christa Lankhaar (voorzitter passionteam), tel: 0615630559.

“Vrede zij met de broeders en zusters, en liefde en geloof, van God, de Vader, en van Jezus Christus, de Heer. Genade en onvergankelijkheid zij met allen die onze Heer Jezus Christus liefhebben.”(Efeziërs 5: 23-24)

di 28 nov – Thema-avond ‘Voltooid leven’

‘Voltooid leven’ stelt christenen voor een taak
Thema-avond Noorderlicht met prof. dr. Maarten Verkerk op dinsdag 28 november 2017

Al meer dan een jaar houdt het onderwerp ‘Voltooid leven’ de gemoederen behoorlijk bezig. Er zijn in Nederland mensen die vinden dat hun leven voltooid is en die graag hulp ontvangen om een einde aan hun leven te maken. Deze mensen voldoen niet aan de vereisten van  de euthanasiewet, omdat hun leiden niet voortkomt uit lichamelijke of psychische ziekten. Een ‘commissie van wijzen’ onder leiding van prof. dr. Paul Schnabel (D66-lid) heeft op verzoek van de regering onderzoek gedaan naar de wenselijkheid om de wetgeving aan te passen. De commissie kwam in 2016 unaniem tot het advies:

“Omdat het hier gaat om een vraagstuk van leven en dood, is het naar het oordeel van de adviescommissie onwenselijk om ten aanzien van hulp bij zelfdoding meer vrijheid te laten ontstaan dan op grond van het huidige juridische kader is toegestaan.”

Toch bereidde D66 in de Tweede Kamer een wetsvoorstel voor om het voor ouderen vanaf 75 jaar mogelijk te maken om hun leven te beëindigen als zij zelf hun leven voltooid achten. In de formatie was dit een gevoelig onderwerp en dat zal de komende jaren zo blijven. Eén van leden van de commissie Schnabel was prof. dr. M.J. (Maarten) Verkerk. Hij is lid van de GKV en hoogleraar christelijke filosofie in Eindhoven en Maastricht. Alles wat te maken heeft met ethiek en samenleving heeft zijn bijzondere belangstelling. Hij wil graag duidelijk maken, waarom het onderwerp ‘voltooid leven’ nog steeds volop actueel is.

 

 

 

 

 

 

 

Op DINSDAG 28 NOVEMBER 2017 komt hij dat doen in Assen.

In 2016 verscheen het boek Lijden en volhouden. Daarin gaan twaalf  auteurs in op diverse aspecten van pijn en lijden. Twee bijdragen, die van Maarten Verkerk en Theo Boer, gaan over ‘voltooid  leven’. Tegenover de pleitbezorgers van een “mooie voltooiing van een goed leven” stellen zij dat belangrijkste motief in de ‘voltooid leven’-discussie is en blijft: het verhelpen van ondraaglijk lijden. Het boek kost in de winkel € 16,95 en is bij inschrijving te bestellen.

Maarten: “In mijn lezing ga ik als eerste in op de vraag ‘Wat is voltooid leven?’. Vervolgens wil ik aandacht geven aan de ethiek en de verantwoordelijkheid van de overheid. Ook bespreek ik waarom de commissie Schnabel tot haar advies kwam. Ten slotte zal ik enkele pastorale overwegingen geven.”

  • Wie:       prof. dr. Maarten Verkerk
  • Wat:       ‘Voltooid leven’ stelt christenen voor een taak
  • Wanneer: dinsdag 28 november 2017
  • Waar:     GKV Het NoorderlichtScharmbarg 37, 9407 EA Assen
  • Tijd:      19.45-21.45 uur met pauze (zaal open vanaf 19:15 uur)
  • Kosten:   € 5,00 p.p. (incl. voorstudiemateriaal, handout, koffie/thee) of € 20,00 wanneer men ook intekent op het boek
  • Opgavethemaavondennoorderlicht@xs4all.nl of 0592-345954 duidelijk aangeven wanneer men ook intekent op het boek
  • Parkeren: twee grote parkeerplaatsen in centrum Assen-Peelo (Scharmbarg 101 9407 EC of Scharmbarg 31, 9407 EA)

 

Happietaria 2017

Vanaf 21 november 2017 opent Happietaria Groningen haar deuren weer! Happietaria Groningen 2017 is een initiatief van de landelijke organisatie Tear. Het hele jaar door worden er in studentensteden in Nederland tijdelijke pop-up restaurants, genaamd Happietaria, opgericht en gerund door studenten, met als doel mensen bewust te maken van bepaalde goede doelen en deze zelf ook financieel te steunen. Ieder jaar weer zetten honderden studenten zich vrijwillig in om dit project te doen slagen.

Dit jaar zal alweer de 23e editie van Happietaria Groningen plaatsvinden, en wel van 21 november tot en met 21 december 2017. Dit jaar zal de opbrengst gaan naar een project van Tear. Dit project is gericht op herstel voor vrouwen die slachtoffers zijn van (seksueel) geweld en het voorkomen van dit geweld. Dit wordt onder andere bereikt door het trainen van kerken en lokale organisaties in het uitreiken naar en het verlenen van hulp op maat aan slachtoffers, zodat er voor hen een veilige haven wordt gecreëerd en zij ook de kans krijgen zich te verenigen en economisch zelfredzaam te worden.

11 nov – Gezamenlijke vergadering synode GKv en Landelijke Vergadering NGK

Op 11 november komen de Landelijke Vergadering van de NGK en de Generale Synode van de GKv bijeen in de Nieuwe Kerk in Kampen. Het afgelopen jaar zetten de beide landelijke vergaderingen stappen om toe te werken naar kerkelijke eenheid. Om invulling te geven aan dit proces wordt er een gezamenlijke vergadering belegd, waarbij ook kerkleden van harte welkom zijn.

Geen gewone synodevergadering
Op deze dag staat de vraag centraal welke concrete stappen we als kerken kunnen zetten op weg naar kerkelijke eenheid. De synodes willen de kerkleden daarbij betrekken door te luisteren naar hun ideeën. Het wordt dus geen gewone synodevergadering. Er is ruimte voor interactie, voor luisteren, voor inspireren, voor ontmoeting, maar ook voor vieren en verootmoedigen. De dag zal worden afgesloten met een dienst in de Nieuwe Kerk waarin het Avondmaal gevierd zal worden.

Input van kerkleden
Omdat ook kerkleden welkom zijn op deze bijzondere dag, is er een speciaal programma gemaakt waarbij door middel van workshops, input gegeven kan worden aan het proces van samengaan. Wanneer u deze dag wilt bijwonen, kunt u zich opgeven via de website www.onderwegnaar1kerk.nl. Ook zullen gedeelten van deze dag en de kerkdienst live te volgen zijn via deze website.

Programma
Het voorlopige programma is als volgt.

10.00 uur: Opening in de kerkzaal
Ds. Willem Smouter (NGK) opent de dag.

10.20 uur: Inspiratie 7×7
7 genodigden spreken elk 7 minuten over hun ideeën bij het proces naar kerkelijke eenheid.

11.15 uur: Ontmoeting
Samen voor Gods troon.

12.30 – 13.30 uur: Lunch
Het is de bedoeling dat u zelf voor een lunch zorgt. Dit kan door zelf wat mee te nemen of door in de binnenstad wat te gaan eten. 

13.30 uur: Besluitvorming
Dit is het formele deel van de vergadering, waarin besluitteksten over het proces naar eenheid worden besproken. De vergadering is openbaar toegankelijk voor belangstellenden.

14.30 uur: Luisteren – start middagprogramma met workshops
Afgevaardigden luisteren naar ervaringen vanuit het grondvlak. Deze ervaringen zullen zij meenemen in het proces. Ondertussen kunt u deelnemen aan een van de voor de bezoekers georganiseerde workshops. Meer informatie hierover volgt nog.

16.30 uur: Vrije tijd 
Vanaf 16.30 uur is er voor iedereen ruimte om elkaar te ontmoeten, maar ook ruimte om even een wandeling door het park te maken, de universiteitsbibliotheek te bekijken of de binnenstad in te gaan.  

19.00 uur: Viering in de kerk
De dag wordt afgesloten met een gezamenlijke dienst in de Nieuwe Kerk. In deze dienst is er een gaande viering van het Heilig Avondmaal.

Organisatie
Deze gezamenlijke vergadering van de generale synode van de GKv en de Landelijke Vergadering van de NGK wordt georganiseerd door de beide moderamina, onder leiding van ds. Willem Smouter (voorzitter LV NGK) en ds. Melle Oosterhuis (synodevoorzitter GKv).

Meer informatie en aanmelden via: www.onderwegnaar1kerk.nl

Reformatie tentoonstelling:

Van Harte Welkom, bij de Reformatie tentoonstelling:

Maarten Luther en de ontwikkeling van de Reformatie in Stad en ommeland.

Locatie: ver.gebouw De wegwijzer, Oosterweg 11  Noordhorn

Openingstijden:
maandag  9 oktober: ’s avonds van 19:00-21:00.
woensdag 11 oktober: ‘s avonds van 19:00-21:00.
vrijdag: 13 oktober: ’s avonds van 19:00-21:00.
zaterdag: 14 oktober: ’s avonds van 19:00-21:00
zondag: 15 oktober: van 11:00-12:00 (na de ochtend dienst) en van 20:30-21:30 (na de avonddienst)
maandag: 16 oktober: ’s avonds van 19:00- 21:00.
woensdag: 18 oktober: ’s avonds van 19:00- 21:00.
vrijdag: 20 oktober: ’s avonds van 19:00- 21:00.
zaterdag: 21 oktober: ’s avonds van 19:00-21:00.
zondag: 22 oktober: van 11:00-12:00 (na de ochtenddienst) en van 20:30-21:30 (na de avonddienst)
maandag: 23 oktober: ‘s avonds van 19:00-21:00.

Toegang: Gratis

zo 12 nov – aangepaste dienst Grootegast

Zondagmiddag 12 november a.s. zal er D.V. weer  een aangepaste eredienst worden gehouden in de Morgensterkerk aan de Weegbree te Grootegast.
Aanvang:  14.15 uur.
In deze dienst hoopt voor te gaan ds. T.K. van Eerden.

Als thema heeft hij gekozen:  GENADE IS……… ZOMAAR EEN HEEL, HEEL GROOT KADO.

Wij nodigen u hiervoor van harte uit!
Na de dienst is er gelegenheid om met de gasten nog even na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee.

zo 22 okt – Zangavond in Wâlterswâld

Muziek- en zangavond ´Gods Woord houdt stand in eeuwigheid´ op zondag 22 oktober in Wâlterswâld

Op zondag 22 oktober zal er in de Gereformeerde kerk ’De Lichtbron’ (Tsjerkeloane 12, Wâlterswâld), weer een muziek- en zangavond worden gehouden. Deze avond begint om 19:30. Het thema is dit maal: ´Gods Woord houdt stand in eeuwigheid´. Dit vers komt uit het bekende Lutherlied ´Een vaste burcht´. Dit jaar mogen wij herdenken dat Maarten Luther 500 jaar geleden, in oktober 1517, de stellingen op de kapel in Wittenberg spijkerde. Dankzij Gods genade mochten hij en vele anderen Gods Ware Woord weer ontdekken. Tijdens deze avond zullen we daar dan ook bij stil staan.

Muzikale medewerking wordt verleend door Christelijk gemengd koor ‘Looft den Heer’ uit Wijnjewoude, o.l.v. Annejaap Soldaat, tenor Annejaap Soldaat en organist Jogchum Sipma.Al met al belooft het weer een prachtige avond te worden, waar wij u en jullie van harte voor willen uitnodigen. De toegang is gratis. Wel is er, ter bestrijding van de onkosten, na afloop een deurcollecte. Tevens is er na afloop gelegenheid tot het drinken van een kopje koffie, thee of fris.

Graag tot zondag 22 oktober, aanvang 19:30!

Bericht van Inlia

 

 

 

“Elke nacht zie ik mijn zoon voor me”

Hij ijsbeert al een paar minuten voor het kantoor heen en weer, stipt op tijd voor de interview-afspraak. Een oudere man, klein van stuk en onberispelijk gekleed. De 73-jarige Droon was in de provincie Kabul een gerespecteerd man. Eigenaar van een succesvol exportbedrijf en gelukkig getrouwd met Bahar (69). Een fijn leven was het, knikt Bahar. Ze heeft zich bij haar man gevoegd, de twee glimlachen even naar elkaar.

Hebben ze kinderen? Het lijkt zo’n onschuldige vraag. Zo’n doodgewone ‘praatje als je nieuwe mensen ontmoet’-vraag: hebben jullie kinderen? De stilte valt in de kamer als een blok. Bahar krimpt ineen, trekt de shawl een beetje voor haar gezicht en zwijgt. Het is aan Droon om het verhaal uit de doeken te doen.

“Wij hadden drie kinderen, twee dochters en een zoon.” Hadden. Bahar begint te huilen. Eén dochter is spoorloos, de zoon is dood. Vermoord door de Taliban. In hun eigen huis werd hij doodgeschoten, in hun bijzijn. De Taliban wilden hun dochter meenemen, ze zou aan een van de Taliban-mannen gegeven worden. Uitgehuwelijkt. Het meisje wilde niet. Droon en Bahar hebben hun dochter laten onderduiken, ervoor gezorgd dat ze kon vluchten.

Daarop kwamen de Taliban verhaal halen. De familie zou boeten voor deze ongehoorzaamheid. Eerwraak was volgens de Taliban vereist. Vader en zoon werden in hun eigen huis neergeschoten, voor de ogen van moeder. Alleen vader overleefde het. Hij heeft de kogel nog in zijn lijf. De pijn is een dagelijkse herinnering aan de moord op hun zoon. Niet dat dat nodig is, want ze denken alle dagen aan hem.

“Elke nacht zie ik mijn zoon voor me”, zegt Bahar, “elke nacht ben ik wakker met hem”. Droon raakt haar even aan. Ik moet denken aan de woorden van Koning Willem-Alexander in het interview met Wilfried de Jong, over zijn moeder en het overlijden van Friso: “En dan zie je wat het met een moeder doet als ze haar kind kwijtraakt.” Ze is stuk. “Ons leven is kapot”, zegt ze.

Om te overleven vluchtten ze uit Afghanistan. De eerwraak was nog niet volledig ingelost, immers. De IND gelooft hen niet, daarom kregen ze geen vergunning om hier te blijven. Volgens de IND zou hun leven in Afghanistan geen gevaar lopen. Droon en Bahar weten zeker van wel. Zij kennen de Taliban. De Nederlandse overheid heeft al geprobeerd om hen uit te zetten naar Afghanistan, maar kreeg het benodigde papierwerk niet geregeld. Dus werd het echtpaar op straat gezet.

Hij is aan zijn hart geopereerd, staat onder behandeling bij een cardioloog en heeft COPD. Van zijn longen functioneert nog maar een kwart. “De IND heeft ons in de steek gelaten”, zegt Droon, “ze hebben ons leven nóg moeilijker gemaakt. Op straat leven… wij waren respectabele mensen.” Hij kijkt vertwijfeld. Ze zijn INLIA eeuwig dankbaar voor het feit dat ze nu onderdak hebben en toegang tot medische hulp.

De juridische afdeling van INLIA kijkt of het echtpaar op medische gronden alsnog in Nederland mag blijven. Droon: “Wij hopen op menselijkheid bij de autoriteiten.” Het is, zegt een collega naderhand, een hoop die we in Nederland mogen koesteren.