Kerstconcerten

Kerstconcerten door het Gereformeerd Drachtster Mannenkoor.

15 december GKv Kerk in Leek
21 december De Fontein in  Drachten

wo 20 jan – Opvoed-event RaiseUp

 

 

 

 

 

Een inspirerende en opbouwende dag voor iedereen die kinderen en jongeren wil opbouwen en versterken! Er is een prachtig en afwisselend program­ma met verschillende seminars en workshops, muziek en tijd voor ontmoeting. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere God leren kennen, Help, mijn kind wordt puber, weerbaarheid en seksualiteit. Hoe kunnen we kinderen en tieners sterk maken en helpen Gods Woord toepassen in het leven nu? Jij maakt verschil in hun leven. Kom ook en laat je inspireren!

www.raiseup.nl/opvoedevent

Datum: 20 Januari 2018
Tijd: 10:00 – 16:00 uur
Waar: CGK kerk te Drachten
Kosten: Gratis deelname (We houden een collecte voor de kosten)
Aanmelden: www.raiseup.nl/inschrijven

Incl. speciaal programma voor trainers Maak Ze Sterk!

Geestelijke Verzorging UMCG zoekt vrijwilligers

Het UMCG zoekt vrijwilligers om de geestelijke verzorging te ondersteunen bij haar activiteiten, met name het organiseren van bezinnings-/inspiratiebijeenkomsten, oecumenische vieringen, herdenkingen en religieuze hoogtijdagen.

Wat wij vragen
– interesse in de zieke medemens
– representatieve uitstraling/werkhouding
– goede communicatieve eigenschappen
– gerichtheid op samenwerking
– open houding ten aanzien van diverse religieuze en levensbeschouwelijke stromingen
– beschikbaarheid om 1x per maand in de weekenden een dagdeel te werken (meer mag ook)

Wat uw taken zijn
– zorg dragen voor een prettige, uitnodigende sfeer
– het uitnodigen van patiënten (en hun naasten) voor de bijeenkomsten
– het begeleiden en/of vervoeren van patiënten van en naar de bijeenkomsten
– contact maken met en aandacht hebben voor patiënten (en hun naasten)
– zorg dragen voor een gevoel van samenzijn

Wat wij bieden
– een boeiende en inspirerende werkomgeving
– een goede vrijwilligersorganisatie, met vele faciliteiten.
– leuke collega’s.

Een gesprek met de manager van de Stichting Vrienden van het UMCG en een geestelijk verzorger is onderdeel van de sollicitatieprocedure.
Wilt u meer weten (of meteen solliciteren) informeer bij:
Dhr. Adri Spelt, Geestelijk Verzorger, telefoon 050 3613883, email a.spelt@umcg.nl
of
Mw. Anneke Tjassing, Manager Stichting Vrienden van het UMCG, telefoon 050 3611124, email a.tjassing@umcg.nl

Onderweg – ‘En de liefde dan…?’

OnderWeg, kerkelijk magazine binnen GKv en NGK komt weer met een extra dik themanummer. Het bevat toerustingsmateriaal voor gemeenten en kringen en voor individuele bezinning en verdieping. Het thema is ‘De liefde”. Het gaat dan over Gods liefde voor mensen die aanzet tot concrete naastenliefde voor elkaar.

In een viertal Bijbelgedeelten, waaronder 1 Korintiërs 13, ontdekken lezers opnieuw wat God in de Bijbel leert over de liefde en hoe Hij in zijn Zoon laat zien wat ultieme liefde is. Ontvangen uit genade. Die liefde verandert je leven. In het dagelijks leven komt het vaak aan op die opofferende liefde. Maar wel met strijd om over onze eigen schaduw en verlangens heen te stappen! Dit themanummer  reflecteert op de basis van onze relatie met God. Het reikt handvatten om samen met anderen de weg van de liefde te gaan.

 

Wat kunt u o.a. concreet verwachten in “En de liefde dan…?”

– een schets van het levensgevoel anno 2017;

– meditaties over Bijbelgedeelten over de liefde, waaronder over de barmhartige Samaritaan;

– een inkijk in hoe liefde pijn kan doen, met onder andere een reportage over een echtpaar dat op elkaar betrokken bleef ondanks ernstige ziekte in het gezin én over ouders die zich bleven inzetten voor hun kind, ook toen het in de gevangenis terechtkwam;

– verhalen over ‘iemands naaste worden’: aandacht voor een gezinshuis waarin pleegkinderen een plek hebben en voor de stichting Gave die mensen activeert zich in te zetten voor medelanders en vluchtelingen;

– drie mensen over: wat betekent ‘leven in de gezindheid van Christus?’

– een reportage in tekst en beeld van Stichting ‘Tot Heil des Volks’, die liefdewerk doet in Amsterdam;

– de kerk als tegenbeweging: wat helpt christenen om de weg van de liefde te gaan? Met concreet aandacht aan het vormgeven aan liefde in diverse kerkelijke gemeenten;
* het ‘leven in liefde’ verbeeld: in brieven, in dromen, in foto’s, in gedichten.

Belangstelling voor deze special?

Bestellen á € 4,95: administratie@onderwegonline.nl of tel. 0343 575027

Uitnodiging: Bijbellezingen Openbaring

Geachte heer/mevrouw, broeder/zuster,

Namens een comité van gemeenteleden uit de Refajahkerk te Groningen nodig ik u van harte uit voor het volgen van een drietal Bijbellezingen over het laatste bijbelboek, de Openbaring aan Johannes. De bijbellezingen over Openbaring doen denken aan deze cursus, onder leiding van prof. J. van Bruggen, maar deze cursus is afgesloten.

De zojuist genoemde bijbellezingen worden verzorgd door dr. H. R. van de Kamp, voor ons geen onbekende. Dr. Van de Kamp (1951) is emeritus – predikant van de Gereformeerde Kerk (vrijg.) te Apeldoorn – Centrum. Hij is medewerker aan de serie Commentaar op het Nieuwe Testament, in welke serie hij de delen op Hebreeën (2010) en Openbaring (2000) verzorgde. Hij is ook op het bijbelboek Openbaring gepromoveerd aan de TU in Kampen.

Opzet van de lezingen:

– Plaats : Refajahkerk,  Galenuslaan 1, 9728 JA Groningen
– Data:  5, 12 februari en 5 maart 2018 .
– Tijd en duur: 20:00 uur tot 22:00 uur (Inloop met koffie/thee: 19:30 uur)
– Studiemateriaal (wordt uiterlijk 22 jan. 2018 via de mail toegezonden)
– Organisatie: leden van de Refajahkerk
opgave per email vóór 20 januari met vermelding van naam, adres, woonplaats, tel. nr.
– kosten 25 €. Over te maken op banknr.  NL83INGB0002435651 op naam van A.H.Driest, onder vermelding van Lezing Openbaring

Met vriendelijke groet,
Alko Driest

Contact adressen
Ds. Alko Driest (alkodriest@home.nl; 050-5273862 )
Anne Zeilstra (koster@groningen-z.gkv.nl; 050-5251554)

zo 19 nov – 2e U4C avond

Op zondag 19 november zal de 2e U4C(United for Christ) avond plaatsvinden.
Na het succes van de 1e introductieavond zal er deze avond een spreker zijn die over een bepaald thema komt spreken.

Wanneer? Zondagavond 19 november
Hoe laat?  Vanaf 19.30 uur
Waar?       Appingedam, in de Geref. Kerk, Dijkstraat 73
Spreker?   Frank Roelfsema
Thema?    Identiteit in Christus

Uiteraard zal onze band er weer zijn voor de aanbidding en lofprijzing tot en voor God in de vorm van muziek in verschillende stijlen.
Ons gebedsteam zal voor je klaarstaan als je gebed nodig hebt.
Na afloop is er koffie & thee.
Iedereen is welkom om God en je medebroers en -zussen te ontmoeten!

Like onze facebookpagina en blijf op de hoogte van alles rond de U4C avonden!
Daar staat o.a. wanneer de volgende avond is.
https://www.facebook.com/Uvoorziet/

Ria Borkent schrijft lied voor NGK-GKv-kerkdienst 11 nov

Kerklied-tekstschrijver en dichter Ria Borkent heeft een lied geschreven speciaal voor de avonddienst op 11 november, die in de Nieuwe Kerk te Kampen gehouden wordt. Op deze dag staat het proces richting kerkelijke eenheid van de GKv en NGK centraal. Borkent schreef het lied op verzoek van NGK-predikant Roel Venderbos die in deze dienst samen met GKv-predikant Bram Beute voor zal gaan. Peter Sneep componeerde de muziek bij het lied.

Omdat een lied bedoeld is om te zingen, wordt het lied dat de titel ‘Schepper van het geheel, danklied voor eenheid’ meekreeg, beschikbaar gesteld aan de plaatselijke kerken. Zo kan het lied
weerklank vinden op tal van plaatsen in het land.

Ingetogen en dankbare sfeer
Dominee Roel Verderbos is blij met het resultaat: “Het lied ademt een ingetogen en dankbare sfeer. In het eerste couplet krijgen Bijbelse avondmaalsbeelden over eenheid en verbondenheid een plaats. En dat God niet loslaat wat Hij begonnen is. Een heel mooie (muzikale) regel is de 4e, in de muziek de 7e maat. De lange noten daar geven een vertraging die mooi uitwerkt in de tekst, met name in couplet 3: ‘veel gebed’ is prachtig op die lange noten. Je voelt de lange tijd dat er gebeden is. Maar ook in de andere coupletten is die onverwachte vertraging fraai.”

Wijn en brood
Opmerkelijk vindt Verderbos vers 3, waar brood en wijn van het avondmaal aan de orde komen. “Het valt op dat eerst de wijn genoemd wordt en dan het brood. Meestal is de volgorde andersom. Maar niet zonder reden wordt in dit lied eerst de wijn genoemd. Brood voedt en is noodzakelijk, maar wijn voegt iets toe. Wijn verheugt niet alleen het hart (Psalm 104), maar ontsmet óók en haalt vuile ontstekingen weg. De woorden doen denken aan een ander avondmaalslied van Ria Borkent: ‘Door kwaad misvormd, door leed geschonden / maar Gij giet wijn in onze wonden’. Het couplet eindigt met ‘Je hoort bij Mij’. We horen bij Hem, en daarom bij elkaar. De slotwoorden van het vierde couplet geven het verlangen weer bij deze viering: ‘Laat ons met licht bekleed in Christus verder gaan.’”

Bewerking
Het lied is een bewerking van lied 72 (uit de bundel Zing met de hemelboden) dat in september 1997 werd geschreven op verzoek van het Gereformeerd Appèl, ter gelegenheid van de bededag voor kerkelijke eenheid. Het begin en het slot zijn blijven staan, de rest van de tekst paste Borkent aan.

Meer informatie
De tekst van het lied, de melodie, de bladmuziek en een powerpoint-bestand kunt u downloaden via: www.onderwegnaar1kerk.nl/avondmaalslied.

Livestream
U kunt de avonddienst in de Nieuwe Kerk te Kampen en andere delen van deze bijzondere dag ook live volgen via internet: www.onderwegnaar1kerk.nl/livestream en www.beleefmee.nl.

Project-kerst-koor Rejoice

Evenals vorig seizoen is het ook dit jaar mogelijk tijdelijk lid te worden van Gospelkoor Rejoice en mee te repeteren voor de kerstuitvoeringen. We treden dan D.V. twee keer op: zaterdag 23 december met Brassband De Wâldsang in de GKv te Leek en zondagavond 24 december in de Hervormde kerk te Grijpskerk.

Vind je zingen leuk, wil je geen compleet seizoen lid zijn maar een korte periode repeteren voor een project? Kom dan vanaf heden op donderdag van 20.00-22.00 uur naar De Rank te Zuidhorn!
Meer informatie vind je op de site www.rejoice-zuidhorn.nl.

Hopelijk tot ziens!
Leden Gospelkoor Rejoice

zo 19 nov – 2e U4C avond

Op zondag 19 november zal de 2e U4C(United for Christ) avond plaatsvinden.
Na het succes van de 1e introductieavond zal er deze avond een spreker zijn die over een bepaald thema komt spreken.

Wanneer? Zondagavond 19 november
Hoe laat?  Vanaf 19.30 uur
Waar?       Appingedam, in de Geref. Kerk, Dijkstraat 73
Spreker?   Frank Roelfsema
Thema?    Identiteit in Christus

Uiteraard zal onze band er weer zijn voor de aanbidding en lofprijzing tot en voor God in de vorm van muziek in verschillende stijlen.
Ons gebedsteam zal voor je klaarstaan als je gebed nodig hebt.
Na afloop is er koffie & thee.
Iedereen is welkom om God en je medebroers en -zussen te ontmoeten!

Like onze facebookpagina en blijf op de hoogte van alles rond de U4C avonden!
Daar staat o.a. wanneer de volgende avond is.
https://www.facebook.com/Uvoorziet/

di 21 nov – Wetenschap in de kerk?

Toerusting voor gemeente(leden) en jongeren najaar 2017

De wetenschap doet allerlei ontdekkingen over ons brein, de oorsprong van leven en kosmologie. Dat is prachtig, want hierdoor gaan we ons meer verwonderen over Gods schepping. Maar door wetenschap kun je ook een spanning ervaren met je geloof in God. Veel jongeren lopen hierdoor vast in hun geloof. Hoe help je als ouder je zoon of dochter door het spanningsveld van het geloof en wetenschap te navigeren? Welke materialen zijn er voor jou als jeugdwerker beschikbaar om jongeren te helpen nadenken over geloof en wetenschap?

In twee avonden rusten we gemeenteleden toe bij het gesprek over wetenschap in de kerk. De eerste avond is een college en zet aan tot verder gesprek over geloof en wetenschap. Deze eerste avond is bedoeld voor iedereen vanaf 18 jaar. De tweede avond gaat over de grote vragen van jongeren en is bedoeld voor jongeren vanaf 15 jaar, hun ouders en jeugdwerkers/catecheten.

 

Data: 21 november (gemeente 18+) en 12 december 2017 (jongeren 15+, hun ouders en jeugdwerkers/catecheten)

Locatie: Oosterkerk, E. Thomassen à Thuessinklaan 1, 9713 JP Groningen

Prijs: 19,90 euro per persoon avond

Docenten
De docenten zijn prof. dr. Chris Kruse, dr. ir. Cors Visser en Hetty Pullen-Muis.

Organisatie
Deze toerustingsavonden worden aangeboden door Praktijkcentrum en ForumC. Kijk voor meer informatie  op www.praktijkcentrum.org of www.forumc.nl.

 

Meer informatie en aanmelden
Via de site van het Praktijkcentrum kunt u zich aanmelden voor de afzonderlijke avonden:
Eerste toerustingsavond: gemeenteleden 18+
Tweede toerustingsavond: jongeren 15+, ouders, jeugdwerkers/catecheten
U kunt zich ook voor beide avonden opgeven, u doet dat eveneens via de afzonderlijke linken.