Activiteiten Dit Koningskind

Dit Koningskind organiseert verschillende activiteiten voor mensen met een (sociale, verstandelijke, zintuiglijke en/of lichamelijke) beperking en de mensen om hen heen. Binnenkort starten de volgende activiteiten in uw regio. U bent van harte welkom!

Gespreksgroep voor volwassenen met autisme – Groningen – start 7 februari 2018
De gespreksgroep biedt herkenning en erkenning en geeft u de gelegenheid in een veilige en kleinschalige omgeving met elkaar in gesprek te gaan. Gespreksthema’s zijn onder andere: sociale contacten (vriendschap en werkrelaties), zelfbeeld, communicatie en geloof. De gespreksgroep vindt plaats op woensdag 7 en 21 februari, 7 en 21 maart en 4 april 2018 van 20.00 – 22.00 uur in school De Steiger, Koperstraat 4, Groningen.

Ontmoetingsdag volwassen brussen*: Levenslang loyaal!? – Assen – 17 februari 2018
*Een brus is een broer of zus van iemand met een beperking
Samen praten over wat het betekent om een broer of zus met een (lichamelijke, verstandelijke, sociale, zintuiglijke) beperking te hebben. Ontmoeting en ervaringen delen staan centraal op deze Brussendag. De Brussendag vindt plaats op 17 februari 2018, van 10.30 – 14.30 uur in GKv Het Lichtpunt, De Boomgaard 7, Assen.

Informatieavond seksuele vorming – Assen – 8 maart 2018
Wonderlijk Gemaakt Speciaal is een praktisch hulpmiddel voor gesprekken over seksuele ontwikkeling. Begin 2018 komt de editie ‘voor thuis’ uit, ontwikkeld voor ouders van een kind met een verstandelijke beperking. In het materiaal zijn allerlei thema’s over het eigen lichaam, omgaan met anderen en weerbaarheid opgenomen. De avond vindt plaats op 8 maart 2018 van 20.00 – 22.00 uur in GKv De Voorhof, Martin Luther Kingweg 40, Assen.

Meer informatie en aanmelden: ga naar de agenda op www.ditkoningskind.nl. Contact opnemen kan via info@ditkoningskind.nl of 030-2363788.


za 20 jan – 4M Event

4M Event 2018: Take off

Het 4M Event van de 4e Musketier is dé manier om het nieuwe jaar goed te beginnen, samen met je vrienden. De dag staat bol van de inspiratie, muziek, ontmoeting en beleving en is exclusief bedoeld voor de mannen van Nederland. Het 4M Event van 2018 is op 20 januari op de Luchthaven Twenthe. Heb jij ook wel eens de gedachte: “later als ik groot ben…”? Later als ik groot ben wil ik een betere vader. Later als ik groot ben wil ik beter houden van mijn vrouw. Later als ik groot ben wil ik nog een keer een avontuur aan gaan. Later als ik groot ben wil ik echt iets betekenen voor mensen in nood. Weet je: het is later en je bent groot. Het is tijd voor jouw TAKE OFF. Soms heb je aan één dag voldoende. Eén grote dag boordevol inspiratie, uitdaging en mannen om je heen. Zorg dat je er bij bent! Aanmelden kan via 4m.nl/event.

zo 21 jan – U4C avond Appingedam

Op zondag 21 januari zal de volgende U4C avond plaatsvinden.
Deze avond zal er een spreker zijn die over een bepaald thema komt spreken.

Wanneer? Zondagavond 21 januari

Hoe laat?  19.30 uur

Waar?       Appingedam, in de Geref. Kerk, Dijkstraat 73

Spreker?   Kees Roggema

Thema?    ‘Warzone’ identiteit, strijd, vorming door de Heilige Geest

Uiteraard zal onze band er weer zijn voor de aanbidding en lofprijzing tot en voor God in de vorm van muziek in verschillende stijlen.
Ons gebedsteam zal voor je klaarstaan als je gebed nodig hebt. Na afloop is er koffie & thee.
Iedereen is welkom om God en je medebroers en -zussen te ontmoeten!
Like onze facebookpagina en blijf op de hoogte van alles rond de U4C avonden!
Daar staat o.a. wanneer de volgende avond is.

https://www.facebook.com/Uvoorziet/

24 dec – Kerstavondzang

Op Kerstavond 24 december is traditiegetrouw weer de Kerstzang in de Abdijkerk. Onder feestelijke begeleiding van muziekver. Juliana en het orgel zingen we prachtige kerstliederen en luisteren we naar het Kerstverhaal. De collecte die we houden is bestemd voor de plaatselijke stichting Aduard Helpt.

De Abdijkerk is open vanaf 19.00 en de zangdienst begint om 19.30. Allen van harte welkom!

Bericht van Zuid Afrika Mission,

Bezoek van ds Thabo Matlaela van Soshanguve aan Belhar & Leiden

Zondag 1 Okt 2017 is ds Thabo Matlaela van Soshanguve voorgegaan in de kerk van Belhar in een gezamenlijke ochtenddienst van de gemeenten van Belhar en Leiden. Na de dienst heeft hij verteld van het zendingswerk in Soshanguve. Woensdagavond 4 Okt 2017 heeft ds Thabo ook voorlichting in de gemeente vanWesbank gegeven.

De preek van Ds Thabo ging over 1 Thess. 1:1-10 met vers 6 als tekst. Dit vers gaat over wanneer Christus beleden wordt, zal er sprake zijn van tekenen van lijden én vreugde. Christus volgen en Hem meer waard te achten dan je eigen leven, zal lijden in je leven met zich meebrengen (bv. collega’s zullen je bespotten). Maar je zal vreugde en rust vinden in Christus. Dit is een paradox, een tegenstelling die er is in de christelijke taal die de wereld niet kent.

Na de eredienst heeft ds Thabo voorlichting gegeven over de verschillende gemeenten in Soshanguve en de uitdagingen (moeiten) in het zendingswerk waarmee zij te doen hebben in hun gemeenschap. Uitdagingen waarop ds Thabo inging, zijn het gebrek aan vaders (broeders) in de kerk (moeders en kinderen komen alleen naar de kerk), tovenarij, materialisme, uitgestoten en verlaten kinderen, alcoholisme en gebrek aan een christelijke wereldvisie. De gemeenten van Belhar en Leiden herkennen deze uitdagingen van Soshanguve. Zo kunnen de gemeenten ook elkaar bemoedigen, zodat ze merken dat ze niet alleen staan met hun eigen problemen! Alhoewel ds Thabo’s moedertaal Tswana is, sprak hij goed Engels en heeft hij ons opgebouwd.

Gebedspunt

Moge de gelovigen elkaar bemoedigen met Gods liefde en zorg in de eindtijd waarin we leven en waarin Satan rondgaat als een brullende leeuw. We mogen weten dat ons lijden maar ook vreugde zal overkomen. Laat ons bidden voor elkaar; onze broers en zussen in Soshanguve, in Leiden, in Belhar, in Wesbank, in Zuid-Afrika, in Nederland, over de hele wereld.

vr 12 jan – Vragen rond het lezen van de Bijbel

  •  door dr. Pieter Boonstra (predikant Gkv Bussum-Huizen en hoofdredacteur Nader Bekeken)

De Generale Synode (GKv) verklaarde dat er Schriftuurlijke gronden zijn om naast mannen ook vrouwen te roepen tot het ambt van diaken, ouderling en predikant. Over dit besluit wordt veel gezegd en geschreven. Het gesprek hierover raakt belangrijke vragen. Hoe lezen we de Bijbel? Moeten we de Bijbel anders lezen dan we gewend zijn? Dr. Pieter Boonstra toonde zich bereid om hierover een lezing te houden. Vandaar het thema van de lezing: Vragen rond het lezen van de Bijbel. Dr. Boonstra is gepromoveerd op het onderwerp “Omgang met de Bijbeltekst in de preek”. De bespreking zal geleid worden door ds. Peter Drost uit Delfzijl.

In verband met het aantal zitplaatsen vragen wij u om u van tevoren op te geven. Aanmelding kan via: scriba@tenboer.gkv.nl, o.v.v. regioavond. Ter bestrijding van de onkosten wordt er een collecte gehouden.

De kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te Ten Boer nodigt u van harte uit voor deze lezing.

Plaats: Geref. Kerk, Vijverweide 26, Ten Boer

Tijd: Vrijdag 12 januari 2018; 19.45 uur