Zelf meezingen met de MarcusPassie

Voor de uitvoering van de MarcusPassie van John Kuiper en Peter Sneep is niet veel nodig: Een voorlezer, aanwezigen, een orgel en een organist. De aanwezigen zijn niet alleen luisteraars, ze vormen ook het koor. Ook dat is bijzonder. Tussen de voorgelezen Bijbelgedeelten door zingen ze liederen op bekende melodieën. Daaronder bevinden zich veel verzen uit de berijmde psalmen. Die vertellen vaak precies wat er omging in Jezus toen hij zijn lijden onderging. Ook verwoorden ze wat de omstanders denken en zeggen, of geven ze een reactie op wat gebeurt in het lijdensverhaal.

Eigenlijk werkt de MarcusPassie net zoals de Johannes Passion en de Mattthäus Passion van J.S. Bach. Hij voegde aan de Bijbeltekst koren, koralen en aria’s toe. De MarcusPassie van John Kuiper en Peter Sneep is – oneerbiedig gezegd – ontdaan van Bachs franje. De aanwezigen zijn én koor én solist én toehoorders. Ze zijn podium en zaal tegelijk. De uitvoering is daardoor interessant voor kenners van kerkmuziek en muzikale leken.

In alle eenvoud is de MarcusPassie indrukwekkend. Het orgel beeldt de sfeer van de lezingen en de liederen uit in alle mogelijke klankleuren. Het kan fluisteren, huilen, klagen en schreeuwen. Het orgel huilt mee bij het verraad van Petrus, het schreeuwt: ‘Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij?’.

De MarcusPassie is niet alleen een kunstwerk. Juist door het meedoen van de aanwezigen wordt wat in de Bijbel staat tastbaar. Jezus, Zoon van God, was op aarde om mensen te redden.

John Kuiper en Peter Sneep zijn in 2001 begonnen met de MarcusPassie in een klein kerkje in Franeker. In de dagen erna bezochten de grote en kleine plaatsen met de passie. Sindsdien gaan ze ieder jaar in de tijd voor Pasen het land in. Sinds 2005 voeren ze op dezelfde manier ook een kerstoratorium uit.

In 2018 wordt de MarcusPassie uitgevoerd op:

di 27-03        Onstwedde – Gereformeerde kerk – Dorpsstraat 5

wo 28-03      Ureterp – GKV de Levensbron – de Feart 85

vr 30-03       Aduard – Ontmoetingskerk – Kloosterstraat 15-17

za 31-03        Amersfoort – De Kandelaar – Heiligenbergerweg 64

Aanvang: 19.30 uur
De toegang is gratis. Er zal wel een deurcollecte worden gehouden.
Na afloop is er gelegenheid om koffie of thee te drinken en nog even door te praten.

Kijk ook op www.marcuspassie.nl

Mission in Fisantekraal (40 jaar Verre Naasten)

Doet de gemeente Bellville ook aan zendingswerk? Er worden plannen gemaakt, strategieën opgesteld, projecten gedaan, samenkomsten geregeld enz.

Maar mensen willen missionwerk ook graag zichtbaar maken en resultaten zien. Helaas is dit niet hoe mission werkt, en hoe zendingsresultaten gemeten worden. Soms is het zelfs moeilijk om er ook maar iets van te zien. Maar een andere keer zien we opeens weer hoe de Here door de verkondiging van het Evangelie mensenlevens verandert. Zoals wanneer gedoopte kinderen in onze gemeente belijdenis van hun geloof aflegggen. Om uitwerking ervan op het zendingsterrein te zien, en in dit geval het werk van de gemeente Bellville op de Kaapse Vlakte, Leiden, Wesbank en meer onlangs Fisantekraal, is dus niet altijd zo zichtbaar.

Wel heeft de gemeente van Bellville het eind 2017 heel direct mogen beleven d.m.v. de aansluiting bij de gemeente en doop van John en Selena Arends en hun 3 kinderen. Want ook dit heeft de Here zo geleid dat John en Selena als gelovige kinderen van Hem, mogen leven met de troost dat hun pasgeboren dochtertje, Suttin-Jo, nu bij de Here is. Zo wordt Gods werk juist heel tastbaar in zending, maar ook in onze levens en in die van de gemeente. En dan kunnen we ook ons meeleven, onze gaven en talenten en de gemeenschap van de heiligen, heel concreet maken. Zo gebruikt de Here ons ook in het zendingswerk.

Ds Linus heeft een tijd geleden verteld dat de zendende kerk van Bellville wil onderzoeken of er binnenkort een geopende deur is om missionwerk ook in Fisantekraal te beginnen. Dit als gevolg van het feit dat de Here het zo geleid heeft dat wij contact gekregen hebben met John en Selena. Daarbij zullen we ons laten leiden door de Here om te zien in welke mate Hij het werk daar laat groeien.

Het eerste plan van de gemeente van Bellville is om een kleine vergaderruimte in te richten met behulp van donateurs. Het ziet er naar uit dat dit plan binnenkort uitgevoerd kan worden. Intussen wil ds Linus vanaf 11 februari 2018 begin om op zondagen met de hulp van verschillende brs en zrs uit Bellville het Evangelie in Fisantekraal te verkondigen. Ook andere predikanten zullen hierbij ingeschakeld worden.

Alhoewel Fisantekraal relatief gesproken een behoorlijk eind weg is van de gebieden Belhar en Wesbank, is dit ook een woongebied waar mensen in ontzettend moeilijke omstandigheden wonen en ook geconfronteerd worden met bendegeweld, drugs, kindermishandeling enz.

Loof de Here! Inmiddels is de eerste kerkdienst in Fisantekraal gehouden, onder een schaduwnet voor het huis van John en Selena. De preekstoel is een vuilcontainer waarover een mooi laken lag. Vier mannen, vier vrouwen en twee kinders uit Fisantekraal, de ouders van John en een zuster uit Wesbank om de zang te ondersteunen, waren aanwezig. Het onderwerp van de dienst was het hart van die Bijbelse boodschap nl. Romeinen 1:17c,

“Maar die regverdige sal deur die geloof lewe”.

Gebedspunt

Bid aub samen met ons; voor vertroosting in verdriet van Gods kinderen. En ook voor Gods kracht en wijsheid en zegen op het missionwerk in Fisantkraal.

Het nieuwe Handboek GKv, editie 2018

Het nieuwe Handboek voor de Gereformeerde Kerken in Nederland onder redactie van drs. J.H. Kuiper is verschenen.

Het boek is een handzaam, maar uitgebreid naslagwerk en bevat alle actuele gegevens binnen de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt). Het statisch overzicht is bijgewerkt tot 1 oktober 2017.

Het jaaroverzicht heeft als onderwerp: diversiteit en eenheid. Het beschrijft de recente ontwikkelingen in de plaatselijke kerken. Hoe wordt er omgegaan met uitspraken van de synode, met name over de vrouw in het ambt. Wat wordt gedaan en welke nieuwe initiatieven zijn er om met elkaar en met andere kerken in gesprek te blijven? Welke positie heeft de plaatselijke kerk in de omgeving? Uit de jaarlijkse enquête en uit plaatselijke bronnen is weer veel informatie verkregen. Er zijn veel mooie ontwikkelingen. Zowel in geestelijke als in praktische zin. Het jaaroverzicht geeft een analyse.

U kunt het Handboek 2018 tot 20 maart a.s. rechtstreeks online bestellen zonder verzendkosten, kijk hiervoor op www.gkvhandboek.nl.

Vanaf eind februari ook via de christelijke boekhandel verkrijgbaar.

Prijs: € 16,90
ISBN: 978 90 5294 1776

wo 21 mrt – informatieavond Timon

Pleegouder worden?

Timon gelooft in de kracht van gemeenschappen. Een plek waar kinderen en jongeren die niet langer thuis kunnen wonen hoop en herstel vinden. Wilt u ontdekken of pleegzorg iets voor u is? Heeft u ruimte in uw hart en huis?

Timon biedt jeugdhulp en jongvolwassenenzorg gemotiveerd en geïnspireerd vanuit de christelijke levensovertuiging. Als organisatie zijn we altijd op zoek naar christenen die interesse hebben om pleegouder te worden.

We zoeken in regio Groningen/Drenthe in het brede kerkelijke segment naar nieuwe pleegouders. Zo kunnen we een goede match maken tussen pleegkind en pleegouders.

Op D.V. 21 maart wordt in Haren een informatieavond over pleegzorg gehouden. Tijdens die informatieavond krijgt u informatie over wat pleegzorg is en kunt u vragen stellen aan ervaren pleegouders. Aanmelden kan via: www.timon.nl/pleegouders

Bericht van Inlia

 

 

Ambtelijke delegatie Vreemdelingenzaken bezoekt TussenVoorziening in Eelde

Asielzoekers met een grote kans op asiel gaan naar kleinere opvangcentra in de buurt van de gemeente die hen later zal huisvesten. Daar begint men direct met taalles en kan al tijdens de asielopvang begonnen worden met integratie door de gemeente waar men later gehuisvest gaat worden.” Zo staat het in het regeerakkoord, in het hoofdstuk ‘Migratie’, onder het kopje ‘Opvang en draagvlak in Nederland’.

Klinkt dat u niet bekend in de oren: “Kleine opvangcentra in (de buurt van) de gemeente die hen zal huisvesten, waar men direct begint met taalles en integratie”? Zou zomaar kunnen van wel! Want dat is precies de opzet van de TussenVoorziening in Eelde, die INLIA anderhalf jaar geleden begon in samenwerking met (onder meer) de gemeente Tynaarlo.

Zo’n 175 mensen werden er inmiddels opgevangen en begeleid. Medewerkers van INLIA en een kleine 100 vrijwilligers maakten deze statushouders wegwijs in de Nederlandse samenleving. Ze gaven hen taalles, verkeers- en fietsles, workshops over Nederlandse gebruiken, legden samen moestuintjes aan, kortom: lieten hen in tal van ontmoetings- en participatieactiviteiten kennismaken met het land en de dorpen waar ze kwamen te wonen.

“Een prachtig project“, noemde burgemeester Marcel Thijsen van Tynaarlo het onlangs nog. En een project dat precies de kleinschalige opvang en integratie behelst waar het regeerakkoord over spreekt. Geen wonder dus dat het ministerie afgelopen week een kijkje kwam nemen in Eelde. Twee ambtenaren van de directie regie vreemdelingenzaken lieten zich rondleiden en voorlichten door burgemeester Marcel Thijsen en door INLIA-directeur John van Tilborg.

De directie regie vreemdelingenzaken moet toezien op een goede uitvoering van wat in het kabinet en/of parlement is afgesproken over opvang en integratie van vluchtelingen. Daarom willen de ambtenaren kijken wat in de praktijk werkt en wat niet. ‘Haagse wensen’ verschillen immers nog wel eens van de realiteit.

Ondervinden dergelijke projecten in de dagelijkse praktijk belemmeringen, waar Den Haag rekening mee moet houden of die Den Haag op kan lossen? (Antwoord: “Ja, bijvoorbeeld de bureaucratie.”) Welke lessen kunnen geleerd worden uit de praktijk in Eelde? (Antwoord: “Blijf gericht op mensen, niet op regels; maak het mogelijk individueel maatwerk te leveren.”) Ook het financieringsvraagstuk kwam aan de orde; hoe moeten de kosten van kleinschalige opvang in de toekomst verdeeld worden en hoe compenseert het rijk de gemeenten daarvoor? Dat is nog niet uitgekristalliseerd.

Beide mannen lieten zich uitgebreid voorlichten en spraken ook met gasten van de TussenVoorziening zelf. Uiteraard konden ze op dat moment nog niets zeggen over eventuele conclusies die ze verbinden aan dit bezoek en andere werkbezoeken. INLIA blijft de ontwikkelingen in ieder geval op de voet volgen en zal waar dat kan blijven bijdragen aan maatschappelijke oplossingen.

za 7 apr – Studiedag ‘Wie ben ik? Over autisme bij vrouwen’

Platform ‘Autisme in de kerk’ organiseert D.V. zaterdag 7 april 2018 een studiedag over autisme bij vrouwen.

Wat weten we over autisme bij vrouwen? Is dat anders dan autisme bij mannen? En hoe heeft autisme invloed op het leven? Welke bemoedigingen en zorgen kunnen er zijn? Platform ‘Autisme in de kerk’ organiseert deze studiedag voor vrouwen met autisme, hun naaste familieleden en vriendinnen, hulpverleners en ambtsdragers.

Studiedag
Tijdens de studiedag zal verpleegkundig specialist mevr. Gerda Bastiaan MaNP een presentatie verzorgen. Daarin besteedt zij aandacht aan het ogenschijnlijk normale leven van vrouwen met autisme in studie, werk, kerk, gezin en huishouden. Aansluitend zal een interview worden gehouden met twee ervaringsdeskundigen. De ochtend wordt afgesloten met een forumbespreking, waaraan de sprekers, de ervaringsdeskundigen en een predikant deelnemen. In de middag zijn er diverse workshops waarin het thema verder wordt uitgewerkt.

Organisatie
In Platform ‘Autisme in de kerk’ participeren Dit Koningskind, Helpende Handen, Kennisinstituut christelijke ggz (Kicg) en Op weg met de ander. Het Platform is in 2008 opgericht en heeft sindsdien diverse bijeenkomsten georganiseerd en verschillende brochures uitgegeven.

Praktische informatie
9.30 uur           Opening,  Presentatie door Gerda Bastiaan MaNP, Interview met ervaringsdeskundigen, Forumbespreking met spreker, ervaringsdeskundigen en predikant.
12.30 uur          Lunch
13.30 uur          Workshops
15.45 uur          Afsluiting

Locatie
GSG Guido de Brès, Paladijnenweg 251, Amersfoort

Kosten: € 25 per persoon (inclusief lunch)

Meer (inhoudelijke) informatie en aanmelden:
www.helpendehanden.nl/autismebijvrouwen

 

Zo’n vakantie

“We zitten in een moeilijke periode op dit ogenblik en het is fijn dat we met vakantie konden. Heel hartelijk dank. Alles was verder prima in orde. Fijne caravan en camping.”

Lekker op vakantie…, maar als je dat niet kunt betalen?
Met ons bent u er uit!
Crisis of geen crisis, u gaat gewoon met vakantie.
Want Zo’n vakantie wil mensen, uit de gereformeerde en reformatorische kerken die door financiële omstandigheden niet op vakantie kunnen, een kosteloze vakantie bezorgen.

Vakantie is thuiskomen bij jezelf. Het is voor iedereen goed om er even helemaal uit te zijn, maar vakantie is wel een dure en ingewikkelde manier om op adem te komen… Zo’n vakantie kan helpen doordat ze een aantal caravans op campings in Nederland heeft staan. Ook wordt gebruik gemaakt van vakantiehuisjes en caravans die door particulieren worden aangeboden. Wanneer u steeds de eindjes aan elkaar moet knopen en uw inkomen bestaat uit een minimumloon of -uitkering, en ook wanneer uw kosten (ziekte, schoolgaande kinderen, bedrijf etc.) zodanig zijn dat u na aftrek van deze extra kosten feitelijk een minimum inkomen overhoudt…kan Zo’n vakantie u met gesloten beurs een vakantie aanbieden!

Zo’n vakantie probeert gezellige campings in Nederland te zoeken, in de meeste gevallen christelijke campings. De caravans zijn ingericht voor ongeveer 4-6 personen. Als u een vakantie krijgt aangeboden, laat Zo’n vakantie weten wat u zelf eventueel moet meenemen.  Ook heeft Zo’n vakantie op elke camping een aanspreekpunt/contactpersoon. U wordt aan het begin van de week bezocht door deze contactpersoon en kunt voor allerlei vragen bij hem/haar terecht. Het is ook mogelijk om een kampeerplek voor u reserveren, zodat u uw eigen, of geleende, tent mee kunt nemen.

Voor meer informatie:

Zo’n vakantie
p/a Postbus 499
8000 AL  Zwolle
e-mail:     zonvakantie@gbouw.nl
website: www.stichtingzonvakantie.nl
tel.:         088 003 1900

Giften zijn van harte welkom op ons rekeningnummer: NL68ABNA0474155803 t.n.v. Zo’n vakantie te Zwolle.

Kent u iemand waarvoor Zo’n vakantie kan bemiddelen of heeft u een eigen (sta)caravan of vakantiehuis en wilt u die beschikbaar stellen? Dan kunt u natuurlijk ook contact opnemen met Zo’n vakantie.

zo 25 feb – U4C Februari

Op zondag 25 februari zal de volgende U4C avond plaatsvinden.

Wanneer? Zondagavond 25 februari
Hoe laat?  19.30 uur
Waar?       Appingedam, in Centrum Kabzeël, Dijkstraat 77
Spreker?   Thomas Hellinga
Thema?    ‘Focus’

Uiteraard zal onze band er weer zijn voor de aanbidding en lofprijzing tot en voor God in de vorm van muziek in verschillende stijlen.
Ons gebedsteam zal voor je klaarstaan als je gebed nodig hebt.
Na afloop is er koffie & thee.

Iedereen is welkom om God en je medebroers en -zussen te ontmoeten!

Like onze facebookpagina en blijf op de hoogte van alles rond de U4C avonden!
Daar staat o.a. wanneer de volgende avond is.
https://www.facebook.com/Uvoorziet/