za 21 apr – concert Gereformeerd Drachtster Mannenkoor

Voorjaarsconcert door het Gereformeerd Drachtster Mannenkoor

Het Gereformeerd Drachtster Mannenkoor o.l.v. Minne Veldman geeft een voorjaarsconcert op zaterdag 21 april in De Fontein, de Kolken 89 te Drachten.

Het belooft een mooie avond te worden met een bijzonder en afwisselend programma. Medewerking verlenen het strijkkwintet Che-Vanno en bekende musici als Krista van den Esker (fluit), Diana Abspoel (hobo), Leon Koppelman (panfluit) en Jorrit Woudt (orgel en piano).

Kaarten met korting in voorverkoop verkrijgbaar bij de koorleden of via 0512 – 523 092.
Het concert begint om 20.00 uur.

Nader Bekeken – maart 2018

Uit de inhoud o.m.:

Kleed je in de liefde (Dick Dreschler)
Er is een nieuw Kerkboek (Kees van Dijk)
Moederschap en moederliefde: mythe of gave? (Ida Slump-Schoonhoven)
Dramatiseren van Christus’ lijden (Gijs Zomer, column)
Waarom huilde Jezus? (Egbert Brink)
De Here Jezus zien (Aryjan Hendriks)

Voor informatie en abonnementen: www.woordenwereld.nl/klantenservice

 

zo 22 apr – U4C avond

Op zondag 22 april zal de volgende U4C avond plaatsvinden. Frank Roelfsema zal dan komen spreken.

Wanneer? Zondagavond 22 april

Hoe laat?  19.30 uur

Waar?       Appingedam, in Centrum Kabzeël, Dijkstraat 77

Spreker?   Frank Roelfsema

Thema:     MO18:00

Uiteraard zal onze band, U4C Worship, er weer zijn voor de aanbidding en lofprijzing tot en voor God in de vorm van muziek in verschillende stijlen.

Ons gebedsteam zal voor je klaarstaan als je gebed nodig hebt en voor de dienst is er weer de mogelijkheid om gebedskaartjes in te vullen met bid en/of dankpunten.

Na afloop is er koffie & thee.

Iedereen is welkom om God en je medebroers en -zussen te ontmoeten!

Like onze facebookpagina en blijf op de hoogte van alles rond U4C! Daar staat o.a. wanneer de volgende avond is.

https://www.facebook.com/Uvoorziet/

25 apr – vrouwenochtend United Sisters

Lieve zussen,

Op woensdagmorgen 25 april om 9.30 uur organiseert United Sisters weer een vrouwenochtend. De spreekster voor deze ochtend is Hinke Braam-Smit. Ze zal ons meenemen in het thema ONTHAASTEN.

God heeft een plan voor je leven. Maar de satan ook. Jíj kunt je eigen plan trekken: daarin heb je keus! Je kunt geleefd worden en je kunt overleven. Maar, leven in volheid: hoe doe je dat?

Van harte uitgenodigd! De deuren gaan open om 9.15 uur. Er is oppas voor kleine kinderen aanwezig en de toegang is gratis. Wél is er een collecte voor de onkosten. En we hebben weer een mooie boekentafel.

Van harte welkom in “De Wegwijzer”, Oosterweg 11 in Noordhorn.

En voor in de agenda: na deze vrouwenochtend organiseren we op donderdagmorgen 14 juni om 9.00 uur weer een fietstocht door ons Groninger landschap. Meer informatie volgt via de mail.

We zien je graag! Van harte welkom!

Met lieve zussengroet, United Sisters

za 24 mrt – Paasoratorium “Het Lam dat ons doet leven”

Uitgevoerd voor u door het Geref. Gem. Koor van Hoogkerk “Zingt Gode Lof” p.l.v. Marijke Beute.

M.m.v.
Jan-Willem Jonkman – orgel
Jaap de Kok – piano
Alex v.d. Laan – trompet
Nicole Poutsma – spreekstem

Zaterdag 24 maart 2018
Aanvang 20:00 uur
GKV Hoendiep 232, Hoogkerk

Entreekaarten € 9,50
U kunt ze ook bestellen via koorzgl@outlook.com

Nieuws van de kerken in Zuid-Afrika

Gezamenlijke brainstormsessie van Gesamentlike Sending Kommissie

&

Afvaardiging Gereformeerde Kerk Bellville Sending

Die Gezamenlijke Zendings Kommissie (GSK) die bestaat uit leden van de Vrye Gereformeerde Kerk Bellville en de zendingsgebieden in de Westkaap (Belhar, Wesbank en Leiden), heeft besloten om dit jaar te onderzoeken in welke mate er samenwerking met de Gereformeerde Kerk (GK, is niet VGK)) Bellville kan zijn. Dit a.g.v. het feit dat de GK Bellville betrokken is in gebieden waar ook zending wordt bedreven (onder andere op de Kaapse Vlakte). Verder is er onlangs (september 2017) contact geweest en zijn er banden gesmeed tussen predikanten van beide kerken tijdens een zendings-predikanten conferentie in Gauteng (Pretoria).

De Gereformeerde Kerken (GK) hebben eerder ook gemeenten gesticht op de Kaapse Vlakte in Grassy Park (1958, ds. Rodney van Wyk), in Elsiesrivier (1972, vacant), er is een zendingsgemeente in Mitchells Plain (ds Rodney van Wyk) en in de zuidelijke voorsteden in Rondebosch (Engelstalig; ds Simon Jooste).

Daarom leek het de GSK (zendingscommissie) goed om de leden van de GK Bellville die betrokken zijn bij dit zendingswerk, uit te nodigen voor een ‘dinkskrum’ (overleg) zodat zij elkaar beter kunnnen leren kennen, alsook om te ontdekken waar zij elkaar tot onderlinge steun en hulp kunnnen zijn in de verspreiding van het blijde Evangelie.

Tijdens deze bijeenkomst konden ze elkaar vertellen waarmee ze bezig zijn. Het onderlinge verlangen is uitgesproken om te kijken hoe zij samenwerking in de zending kunnen realiseren en concreet kunnen maken. Dit eerste contact was zeer waardevol en ze mochten horen van elkaars uitdagingen en vreugden die de Here ook geeft in dit werk in Gods koninkrijk.

Gebedspunt

Bid alsjeblieft samen met ons dat de Here ons zal zegenen, zal leiden en wijsheid zal schenken voor de ‘pad vorentoe’ (de toekomst).

Plantenactie voor Roemenië

Plantenactie voor plezier voor iedereen! De opbrengst is voor een onbezorgde vakantieweek voor Roma kinderen in Roemenië. De bestellijsten worden bezorgt bij ieder adres in en rond Aduard. Van jullie vragen we deze ingevuld aan te leveren, graag voor 1 april, dan heeft de kweker nog genoeg tijd om het gevraagde te leveren. Hulp erbij nodig? Bel gerust met Dieneke Kloosterman 050 -403 20 47. De planten worden bezorgd op 28 april, graag betalen bij levering.