Vakantiewerk in de Herberg

Tussenjaar
Ben je toe aan een break? Weet je nog niet wat je moet gaan studeren? Wil je graag een tijdje iets voor een ander doen? Denk dan eens aan een diaconaal jaar in de Herberg. Samen met een paar andere jongeren leer je waardevolle dingen. Heel praktisch: maaltijden bereiden, receptiewerk, huishoudelijk werk en andere dingen die passen bij jou. Maar ook leer je omgaan met mensen, samenwerken, en jezelf beter kennen. Je levert een belangrijke bijdrage aan het werk van de Herberg en bent bezig met je eigen (geloofs)vorming. Een unieke kans.
www.pdcdeHerberg.nl

Uniek vakantiewerk voor jongeren vanaf 15 jaar
Wil jij wel eens iets bijzonders doen in je vakantie? Geef je dan op voor twee weken vakantiewerk in de maanden juli en augustus. Het is een unieke kans om veel te leren, plezier te maken met andere jongeren en zinvol bezig te zijn. Naast een 36-urige werkweek is er tijd genoeg om te winkelen in Arnhem, te ontspannen in de omgeving of lekker met anderen te chillen in de eigen huiskamer in het Koetshuis.
www.pdcdeherberg.nl

Het Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. Daarbij kunnen psycho-sociale problemen een rol spelen.

Tegen eenzaamheid, voor verbinding!

Ruim 30% van de ouderen is eenzaam. LPB media (voorheen Luisterpost|Bralectah) komt in actie tegen eenzaamheid en voor verbinding!

Zo had Han (69) geen werk meer en verloor hij iemand die hem dierbaar was. Gesprekken met collega’s maar ook de bezoekjes en een gezamenlijke maaltijd in het weekend ontbraken plotseling in zijn dagelijks leven. Hij werd ziek en depressief: “Soms schaamde ik mij ervoor… een sociaal isolement is niet goed voor een mens en dat was hier ontstaan.”
Het team van LPB media bracht hem een bezoekje en daarmee startte de koffie-linkactie! Lees over het verhaal van Han en deze koffie-linkactie waarmee het omzien naar elkaar gestimuleerd wordt op www.samenvoorverbinding.nl.

Maar met alleen een kopje koffie drinken redden wij het niet! Er is zoveel meer nodig om verschil te maken in het leven van deze eenzame ouderen. Ook als iemand niet in staat is om naar de kerk te gaan, moet geloofstoerusting mogelijk blijven. Door LPB media blijven zij digitaal verbonden en wordt geloof en kerk in huiskamers gebracht, zoals: lezingen, concerten, geloofsgesprekken en discussies.

Daarom vragen wij dringend om jouw hulp! Jouw gift is nodig om deze ouderen te bereiken.  Ga naar www.samenvoorverbinding.nl en doneer!

Regiegroep Hereniging NGK-GKv | Nieuwsbrief nr.2 – april 2018

De Regiegroep Hereniging NGK-GKv geeft maandelijks een nieuwsbrief uit over de ontwikkelingen in het proces van hereniging van de twee kerken.

In deze tweede nieuwsbrief aandacht voor de Handreiking Herstel & Verzoening; de uitgebreide mogelijkheden voor de preekvoorziening; en het samen op weg gaan van de zendingsorganisaties van beide kerken.

Handreiking Herstel & Verzoening
Voor alle kerkenraden van de GKv en NGK is de handreiking Herstel & Verzoening gemaakt. Dit document biedt gemeenten handvatten voor het omgaan met de pijn uit het verleden die veroorzaakt is door de kerkscheuring in de jaren ’60, maar ook met de pijn uit recent verleden van mensen die soms met veel teleurstelling of verdriet, vertrokken zijn uit een gemeente of kerkverband, waarmee ze nu weer één worden. Zijn er bij u in de gemeente mensen dit hebben ervaren en daar nog steeds het verdriet van bij zich dragen? Of heeft uw gemeente een rol gespeeld tijdens de breuk? Dan kan deze handreiking u helpen om het proces van hereniging van de GKv en NGK in uw gemeente te bespreken. Het kan ook zijn dat u de antwoorden op deze vragen niet weet, maar ze wel wilt onderzoeken. Ook dan kunt u gebruik maken van deze handreiking. De Handreiking kunt u downloaden via de website onderwegnaar1kerk.nl.

Preekroosters maken
Als preekvoorziener kunt u nu zowel predikanten uit de GKv als de NGK vragen om te komen preken. In veel gemeenten zijn de preekvoorzieners bezig met het maken van het preekrooster 2019. Met het oog daarop is het goed om te weten dat sinds de GKv-synode 2017 GKv-predikanten in principe kunnen voorgaan in NGK-gemeenten. Omgekeerd kunnen NGK-predikanten in principe voorgaan in GKv-gemeenten. Meer informatie, preekroosters en andere gegevens vindt u op www.onderwegnaar1kerk.nl/preekvoorziening.

GKv- en NGK-zending samen op weg
De zendingsorganisaties in de NGK en Verre Naasten (de landelijke mission-organisatie van en voor de GKv) gaan samen optrekken. Dat is de uitkomst van een gezamenlijk beraad op 17 maart in Amersfoort. Er wordt een plan van aanpak ontwikkeld dat er op gericht is dat de NGK-zendingsorganisaties bij Verre Naasten dezelfde ondersteuning krijgen als de regionale samenwerkingsverbanden van GKv-gemeenten rond mission.

Bericht van de Bijbel Studie Bond

Op 17 april 2018 was in Haren de Bijbelstudiedag met als thema ‘Omgaan met verscheidenheid’. De Bijbelstudiedag was live te volgen via https://beleefmee.nl/ Na 17 april kunt u via www.steunpuntbijbelstudie.nl/videoregistraties/ terug kijken. Tijdens de Bijbelstudiedag werden twee nieuwe bijbelstudie-uitgaven van Steunpunt Bijbelstudie gepresenteerd.

Jozef | Een slaaf wordt onderkoning

Iedereen kent wel het verhaal van Jozef en zijn grote broers. Jozef wordt verkocht als slaaf. Jozef verdwijnt voor jaren onschuldig in de gevangenis. Op een dag mag hij de dromen van de farao uitleggen, daarna wordt hij onderkoning. Ds. Cees van den Berg is schrijver van deze bijbelstudie-uitgave. Hij trekt de lijn door naar Jezus.

De bijbelstudie bevat 10 hoofdstukken en behandelt Genesis 30 – 50. Het eerste hoofdstuk is een leeswijzer waarin Van den Berg de lijnen uitzet. De hoofdstukken worden aangevuld met vragen ter bespreking op de bijbelstudieclub of –vereniging.

Ik kies jou | Samen in gesprek over de uitverkiezing

De uitverkiezing. Een onderwerp dat regelmatig ter sprake komt maar waar vaak overheen gepraat wordt. Want het is zo moeilijk om uit te leggen, om te begrijpen.
Ds. Roel Meijer wijst ons op de zegen dat we mogen beseffen dat God onvoorwaardelijk kiest. Hij geeft antwoorden op de vraag wat dit voor ons betekent door concrete situatiebeschrijvingen en een antwoord uit diverse Bijbelgedeelten. Door het leesrooster te volgen en de vragen actief te beantwoorden vind je zelf ook antwoorden. Deze compacte bijbelstudie is geschikt om te gebruiken tijdens je stille tijd maar ook fijn om hier vervolgens op vereniging of Bijbelstudieclub over door te praten.

22 apr – aangepaste eredienst Grootegast

Zondagmiddag 22 april D.V. is er in de Morgensterkerk aan de Weegbree te Grootegast weer een aangepaste eredienst. Aanvang 14.15 uur.In deze dienst hoopt ds. T.K.van Eerden voor te gaan en heeft als thema gekozen:

Jullie Koning komt eraan! Hoe ga jij je voorbereiden op Zijn komst?”

Na deze dienst is er voor ieder weer gelegenheid om gezellig een kopje koffie/ thee te drinken in de hal van de kerk.

We hopen op een gezegende eredienst.

di 17 apr – Bijbelstudiedag Haren

Bijbelstudiedag: Omgaan met verscheidenheid

Er is een grotere verscheidenheid aan zienswijzen en opvattingen dan we vroeger voor mogelijk hielden. Zelfs binnen één gemeente kan er een grote verscheidenheid aan meningen zijn. In de Bijbel lezen we herhaaldelijk dat Paulus de gemeente oproept tot eensgezindheid én tot het respecteren van verschillende meningen.
Hoe gaan we om met de verschillende opvattingen die er leven binnen onze kerken?

Sprekers

In de morgenvergadering zal dominee Maarten van Loon ingaan op het synodebesluit om vrouwen toe te laten tot de verschillende ambten. Er zijn kerkleden die daar heel blij mee zijn, maar er zijn er ook die daar juist heel afwijzend tegenover staan.
Hoe kom je daar nu mee verder en hoe ga je met elkaar om?

In de middagvergadering zal dominee Maarten Boersema spreken over de verschillen die er bestaan tussen de generaties. Hij zal dan met name ingaan op de vraag:
Hoe blijven we met elkaar verbonden ondanks de verschillen die er zijn?

Ontspanning

Ewoud en Thessa Gosker zorgen voor ontspanning. Hun optreden: oud en jong, spreken en zwijgen, woorden en beweging. Ontspannend en appellerend: mooi en ontroerend.
We zien u graag op dinsdag 17 april in Haren.

Datum 17 april 2018
Tijd 10.30 tot 15.15 uur
Locatie Ontmoetingskerk, Sterremuurweg 4, Haren (Gr)
Toegangsprijs € 15,- inclusief koffie/thee met koek en een broodje kroket
Meer informatie steunpuntbijbelstudie.nl

vr 20 apr – 5 jaar kringloopwinkel Palm

Stichting Palm

Hoofdstraat, Zuidhorn – www.palm2.nl

Winkel met o.a. tweedehands kleding en artikelen, de opbrengst gaat naar een goed doel.

De stichting heeft ten doel het verbeteren van de economische en maatschappelijke positie van de arme bevolking in Zuid-India. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het in materiële zin ondersteunen  van de in Zuid-India werkende ontwikkelingsorganisatie Palm2 N.G.O., gevestigd in Gudalur/Tamil Nadu, Zuid India.
In Zuidhorn is een winkel met o.a. tweedehands kleding en artikelen. De opbrengst daarvan komt ten goede aan de stichting.