za 26 mei – EO jongerendag

Op 26 mei is het zover, de EO-Jongerendag 2018 in het Gelredome in Arnhem. Het grootste christelijke jongerenevenement van Europa. Zie het als een dag waarop 20.000 fans van Jezus bij elkaar komen om God groot te maken.
Het buitenterrein gaat om 11.00 uur open, vanaf 12.00 uur kan je het stadion in en het programma in het stadion start om 13.30 uur. Om 21.00 uur is de EO-Jongerendag afgelopen.

Bericht van Mission Possible

Opvang in Armenië

Armenië, de laatste tijd regelmatig in het nieuws i.v.m. de erkenning van de genocide en de problematiek rond asielzoekers. Wat niet iedereen weet is dat Armenië het oudste christelijke land ter wereld is. In 301 werd het christendom als staatreligie aangenomen. Bijna 95% van de inwoners van Armenië behoren tot de Armeens-Apostolische Kerk. De term “apostolisch” werd toegevoegd omdat volgens de overlevering het christendom in Armenië gepredikt werd door de apostelen Thaddeus en Bartholomeus.

De armoedecijfers in Armenië lopen uiteen. Volgens een recent onderzoek van Unicef en het Bureau voor Statistiek van Armenië leeft 1 op de 3 kinderen in Armenië op of onder de armoedegrens. In tegenstelling tot Rusland waar kinderen door de Kinderbescherming uit het gezin worden gehaald en in weeshuizen worden geplaatst is het in Armenië geen uitzondering dat kinderen door de ouder(s) vrijwillig worden afgestaan vanwege de armoede.

Voor Mission Possible reden om actief aan de slag te gaan in Armenië. Samen met lokale kerken worden dagopvangcentra opgericht. Kinderen worden na schooltijd opgevangen, krijgen een maaltijd, huiswerkbegeleiding, leren sociale vaardigheden en kunnen mee doen met verschillende activiteiten. En aan het eind van de dag gaan ze naar huis, naar hun eigen ouders.

Ons eerste dagopvangcentrum is kortgeleden van start gegaan in het stadje Azkeran, in Artsakh (Nagorno Karabakh).

Eén week in het dagopvangcentrum kost € 20,-

U kunt deelnemen aan dit project door het overmaken van elk willekeurig bedrag op rekening NL07 RABO 0158 0454 24 o.v.v. “Armenië”.

Meer weten? Kijk op www.missionpossible.nl

Een Arabischtalige christelijke gemeenschap in Zeist

Begin 2017 is in Zeist op initiatief van Evangelie & Moslims een pioniersplek gestart. We werken hierin samen met drie plaatselijke kerken, de IZB en de diensten­organisatie van de PKN.

Hoe het begon
Vroeg in 2016 begonnen Samer Younan, Rana Aldobadi (beide medewerker van Evangelie & Moslims en Arabischsprekend) en Annemarie Broer (verbonden aan een Zeister PKN-gemeente en aan stichting Gave) met evangelisatiewerk onder de migrantengroepen in Zeist. Dit gebeurde in samenwerking met de plaatselijke GKv-gemeente en met vrijwilligers uit enkele andere kerken.

Doelgroep
In dit pionierproject richten we ons op twee groepen migranten die sterk aanwezig zijn in Zeist:
Marokkanen, van wie de meesten van huis uit moslim zijn, en Arabischtalige asielzoekers en statushouders. We richten ons vooral op hen die nog geen christen zijn en willen hen een kans geven het evangelie te leren kennen. Arabische christenen willen we in dit proces inschakelen en hen tevens met de bestaande kerken verbinden.

Het vervolg
Al snel konden er bijeenkomsten gehouden worden waar asielzoekers en statushouders belangstelling voor toonden. Ook met een kleine groep Marokkanen ontstond diepgaander persoonlijk contact. We zien dat met een eigen Arabischtalige samenkomst de drempel lager is en we zo veel kunnen delen van het evangelie. We geloven dat er over drie jaar een vaste gemeenschap kan zijn van mensen die trouw komen, en een grotere groep die misschien nog wat meer afstand houdt, maar de christelijke gemeenschap wel wil verkennen. We hopen ook dat er dan mensen tot geloof zijn gekomen in Jezus Christus en gedoopt willen worden.

Dit is een kort gedeelte uit een artikel dat recent verscheen in het blad Oriëntatie. Dit blad van stichting Evangelie & Moslims verschijnt 4x per jaar en is te bestellen via de website www.evangelie-moslims.nl.

 lees het hele artikel op de website »