vr 1 juni – statiegeld flessenactie

  • Vrijdagavond 1 juni vanaf 18.30 komt onze jeugd weer langs om statiegeldflessen/kratten bij u op te halen.
  • Bent u niet thuis maar heeft u wel flessen/kratten dan mag u ze klaarzetten bij de deur.
  • We willen de opbrengst gebruiken om het seizoen af te sluiten door samen te gaan klimmen in het klimpark te Grolloo.
  • De vorige actie leverde €248,65 op en ook deze keer hopen we op een mooie opbrengst.

Regiegroep Hereniging NGK-GKv | Nieuwsbrief nr.3 – mei 2018

De Regiegroep Hereniging NGK-GKv geeft maandelijks een nieuwsbrief uit over de ontwikkelingen in het proces van hereniging van de twee kerken.

In deze derde nieuwsbrief leest u over de ervaringen van beide voorzitters met het ruilen van kansels; de gezamenlijke predikantenopleiding die in september van start gaat; en de brief die Brunssum schreef aan de gemeente van Maastricht.

Ook landelijke voorzitters ruilen regelmatig van kansel
Sinds de beide landelijke vergaderingen van de NGK en GKv besloten de kansels voor elkaar open te stellen, zijn er al verschillende preekvoorzieners geweest die een voorganger van het andere kerkverband uitnodigden te komen preken in hun gemeente. Ook beide voorzitters van de kerkverbanden kregen de nodige verzoeken. Zo ging ds. Melle Oosterhuis (GKv) voor in de Tehuisgemeente in Groningen en ds. Willem Smouter (NGK) in verschillende GKv-gemeenten. Voor beiden positieve, maar ook wel emotionele en soms wat verwarrende ervaringen.

Gezamenlijke predikantenopleiding
De TU Kampen en de NGP (Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding) gaan gezamenlijk een predikantenopleiding aanbieden. Vanaf 1 september 2018 zullen theologiestudenten die predikant willen worden in de Nederlands Gereformeerde Kerken, de predikantsmaster aan de TU Kampen volgen. Voor het nieuwe studiejaar hebben zich hiervoor vanuit de NGK al vier nieuwe master-studenten aangemeld.

Brunssum schrijft Maastricht brief
‘Onderzoek of pijn uit het verleden nog een rol speelt als het gaat om het samengaan van de NGK en GKv’, staat als aanwijzing in de Handreiking Herstel & Verzoening. De kerkenraad van GKv Brunssum-Treebeek schreef een brief naar de NGK-GKv gemeente in Maastricht om te vragen of er misschien nog gevoelens van pijn en onbehagen zijn bij de NGK-leden als gevolg van de scheuring in het verleden. Een initiatief dat de kerkenraad noodzakelijk vond met het oog op de landelijke en plaatselijke eenwording van de NGK-GKv.

Meer lezen?
Wilt u meer lezen over deze onderwerpen? Een uitgebreider artikel vindt u op de website www.onderwegnaar1kerk.nl. U kunt zich via deze website ook abonneren op de nieuwsbrief. Hebt u vragen of opmerkingen, stuur dan een mail naar: regiegroep@ngk.gkv.nl.

Nieuws van SSRO (Stichting Steun Reformatie Oostenrijk)

Hier ben ik thuis – hoe een Oostenrijkse oma 26 jaar geleden tot geloof kwam –

 “In 1931 werd ik geboren. In de oorlogs- en naoorlogse jaren ben ik in een rooms-katholieke omgeving opgegroeid. We kenden geen ander ‘geloof’. Ooit hoorde ik op school bij geschiedenis een paar woorden over Martin Luther. Dat was een korte kennismaking met een van de reformatoren. De pastoor vond het maar niks dat de onderwijzeres het daar over had. Pas veel later kwam ik andere ‘kinderen’ van de reformatie tegen.

Zesentwintig jaar geleden is er een ingrijpende verandering in mijn leven begonnen. Op dat moment ging ik met mijn volwassen dochter mee naar speciale bijeenkomsten in de Reformierte Kirche. Er werden verschillende onderwerpen behandeld. Pas na een tijd bezocht ik de eerste kerkdienst. Een vrouw waar ik regelmatig koffie dronk zei tegen me: “en wanneer kom je nou naar de kerkdienst?”. Toen kon ik niet anders dan een keer naar de kerkdienst gaan. Daaruit ontstond een regelmatig bezoek, dat zich op een gegeven moment uitbreidde naar alle activiteiten van de kerk.

Vanuit mijn rooms-katholieke verleden zag ik me zelf als een ‘goed’ mens, die amper de tien geboden overtrad. Tot het moment dat er over de tien geboden gepreekt werd. Het ging in de preek over het gebod: U zult niet doden. Ik moest bekennen dat ik alleen al bij dit gebod  gezondigd had. Voor het eerst hoorde ik namelijk dat het bij dit gebod om meer ging dan het daadwerkelijk doden van een mens. Op deze manier leerde ik wat ‘geloven’ werkelijk inhoudt.

Omdat de bijbel voor ons katholieken ongeveer een verboden boek was, was ik dankbaar voor de verschillende cursussen. Daarin ging het bijvoorbeeld over het evangelie van Johannes of over de ‘Westminster-Bekenntnis’.

Eén preek zorgde voor een bijzonder ogenblik in mijn leven. Er gebeurde iets wat heel ongewoon voor me was. Ik had in de roomse kerk vaker een preek over de brief aan de Romeinen gehoord, zonder dat ik er iets van begreep. Maar in deze kerkdienst van de ‘Reformierte Kirche’ merkte ik tijdens de preek dat Christus zich persoonlijk tot mij richtte, ook al werd mijn naam niet genoemd. Voor de eerste keer trof een preek mij rechtstreeks in mijn hart. Dat was een hele nieuwe ervaring!

In 1994 wilde ik lid worden. De reden hiervoor was mijn diepe wens om aan het Avondmaal deel te nemen. Ik wilde onderdeel van de tafelgemeenschap  zijn. Het was een geschenk van God dat dit kon zonder dat mijn man het tegenhield. Hij spotte weliswaar steeds met mijn kerkbezoek, maar liet me wel gaan.

Wat betekent de gemeente vandaag voor mij? Als ik in de kerk ben voelt het alsof die helemaal vol is, ook al zijn we met weinig. Vroeger was ik in de kerk eigenlijk altijd  ‘alleen’, Maar nu ben ik geborgen, ja, ik voel me thuis.

En als ik aan Nederland denk, dan denk ik aan al die broeders en zusters met wie ik mij verbonden weet, ook al ken ik ze niet. Maar ook zij zorgen er voor dat ik nu thuis ben in de kerk. Daarom ben ik altijd weer blij als er bezoekers uit Nederland bij ons zijn. Meestal is dat in de zomer, maar ook vaak buiten de vakantietijd.

Voor de gemeente in Neuhofen hoop ik dat de gasten die soms komen niet steeds na één keer weer wegblijven. Het zou zo mooi zijn als de gemeente in aantal zou groeien.

Vaak stemt het me treurig dat de mensen in Neuhofen en omgeving (en ook mijn familie) zo onverschillig tegenover Jezus Christus en het Woord van God staan en vasthouden aan hun ‘schijngeloof’.

Als ik nu terugkijk, ben ik dankbaar voor alle gebeden, die ook voor mij gesproken zijn. Persoonlijk is mijn grootste zorg en tegelijk mijn gebed met het oog op mijn eigen toekomst, dat ik door dementie alles wat ik van en over God gehoord en geleerd heb zou kunnen verliezen, vergeten.”

Zr. Maria Zagitzer (Oma), Neuhofen an der Krems, 87 jaar

 

Elke zondagmorgen om 9:30 belegt de Evangelisch-Reformierte Kirche van Neuhofen een kerkdienst in het kerkgebouw aan de Steyerstrasse 35, A-4501, Neuhofen an der Krems.

Op zondag 24 juni houdt de gemeente haar jaarlijkse ‘Gemeinde-ausflug’ in Sankt Wolfgang am Wolfgangsee. De zondagse kerkdienst wordt om 10:30 uur in de kleine Evangelische FriedenskKirche gehouden, pal aan het meer aan het eind van de Robert-Stolz-Straße, 5360 St. Wolfgang im Salzkammergut. In deze Duitstalige dienst gaat ds. Peter Drost van de GKV Delfzijl voor. Nederlandse gasten zijn van harte welkom!

De SSRO (Stichting Steun Reformatie Oostenrijk) ondersteunt een aantal kleine gereformeerde kerken in Oostenrijk en Zwitserland. In Neuhofen a/d Krems, Rankweil, Wenen, Basel en Winterthur organiseren broeders en zusters activiteiten zoals bijbelcursussen, internetuitzendingen, vrouwenkringen, kinderclubs en kerstmarktstands. Zo brengt men het evangelie verder in een sterk geseculariseerde omgeving. In de afgelopen jaren mochten de meeste gemeenten nieuwe leden verwelkomen. Het bestuur van de SSRO is afkomstig uit de CGK, de GKV en de PKN (Geref. Bond). Kijk voor meer informatie op: www.ssro.nl of www.reformiert.at. Volg de SSRO op Facebook (SSRO.NL) of op Twitter (SSROnl). Giften zijn erg welkom op NL27 INGB 0000 0656 88 t.n.v. SSRO – Hasselt. Wilt u er deze keer bij zetten: ‘Kerstgift 2017’?

zo 3 juni – U4C avond

Op zondag 3 juni zal de volgende U4C avond plaatsvinden. Sven Dekker zal dan komen spreken.

Wanneer? Zondagavond 3 juni

Hoe laat?  19.30 uur

Waar?       Appingedam, in Centrum Kabzeël, Dijkstraat 77

Spreker?   Sven Dekker

Thema:     ‘Be Holy, for I am Holy’

Uiteraard zal onze band, U4C Worship, er weer zijn voor de aanbidding en lofprijzing tot en voor God in de vorm van muziek in verschillende stijlen.
Ons gebedsteam zal voor je klaarstaan als je gebed nodig hebt en voor de dienst is er weer de mogelijkheid om gebedskaartjes in te vullen met bid en/of dankpunten.
Vergeet ook niet om je favoriete aanbiddingslied/worshipsong door te geven aan ons, deze kunnen we dan gebruiken in één van de diensten.

Na afloop is er koffie & thee.

Iedereen is welkom om God en je medebroers en -zussen te ontmoeten!

Like onze facebookpagina en blijf op de hoogte van alles rond U4C! Daar staat o.a. wanneer de volgende avond is.
Facebook:  https://www.facebook.com/Uvoorziet/

Tegenwoordig zijn we ook te vinden op Instagram en Youtube:
Instagram: https://www.instagram.com/u4c_appingedam/?hl=nl
Youtube:   https://www.youtube.com/channel/UCA8MEZxdNHn8pottXCDIPrA

wo 13 juni – informatieavond Timon

Pleegouder worden?

Timon gelooft in de kracht van gemeenschappen. Een plek waar kinderen en jongeren die niet langer thuis kunnen wonen hoop en herstel vinden. Wilt u ontdekken of pleegzorg iets voor u is? Heeft u ruimte in uw hart en huis?

Timon biedt jeugdhulp en jongvolwassenenzorg gemotiveerd en geïnspireerd vanuit de christelijke levensovertuiging. Als organisatie zijn we altijd op zoek naar christenen die interesse hebben om pleegouder te worden.

We zoeken in regio Groningen/Drenthe in het brede kerkelijke segment naar nieuwe pleegouders. Zo kunnen we een goede match maken tussen pleegkind en pleegouders.

Op D.V. 13 juni wordt in Assen (GKV Het Lichtpunt, De Boomgaard 7, Assen. Inloop 19:30 uur, aanvang 19:45) uur een informatieavond over pleegzorg gehouden. Tijdens die informatieavond krijgt u informatie over wat pleegzorg is en kunt u vragen stellen aan ervaren pleegouders. Aanmelden kan via: www.timon.nl/pleegouders

30 juni – Boerenpraise

Multimissions maakt zich op voor de derde Boerenpraise.

30 juni a.s. zal voor de derde keer een Boerenpraise worden georganiseerd door stichting Multimissions. Dit keer zal de muziek verzorgd worden door Hans Leeflang en is de spreekster Jannie Kloosterman. Het is een laagdrempelig evenement waar ervaren kan worden wat het christelijk geloof inhoud. Een feest in een boerenschuur op stropakken en na afloop een hapje en een drankje.

Hans Leeflang is geboren in 1960 in de ‘kaasstad’ Gouda, waar hij opgroeide in een christelijk gezin. Hans : “Toen ik als zendeling in Hawaii werkzaam was bij Jeugd met een Opdracht sprak de Heer zeer duidelijk over mijn droom en God leidde me om een Stichting te starten om deze droom uit wandelen.”

“Door deze stichting willen wij mensen in de meest intieme, intense aanwezigheid van God de Vader leiden, waardoor mensen Hem zullen ontmoeten en genezing en redding zullen ontvangen. God heeft ons geroepen om uit te gaan in de gehele wereld en we zijn dankbaar voor alle mensen die we mogen bereiken, die we hoop mogen geven en in contact met Jezus mogen brengen!”

Jannie Kloosterman is oprichtster van Stichting Geopende deur, van waaruit christen gemeente Doorbraak ontstaan is, waar zij voorgangster van is.

Daaruit is ook Joy Ministry ontstaan, haar persoonlijke bediening door God gegeven. Door haar persoonlijke ervaringen kan ze getuigen dat de vreugde van God altijd haar kracht is geweest om te kunnen leven. Om zeer krachtig te kunnen leven. Vreugde verminderd de pijn in je lichaam en verminderd stress. God wil vreugde geven. God gaf haar daarom de nieuwe naam “Joy”, vandaar Joy Ministry. God wil vreugde brengen. Ook organiseert zij conferenties en geeft zij onderwijs aan (aankomende) leiders in binnen en buitenland. Haar hart gaat uit om het evangelie van Jezus Christus te brengen in de wereld.

Kortom het belooft een inspirerende avond te worden.

De avond zal om 20.00 uur beginnen tot ca. 21.30 waarna er weer voldoende tijd is om na te praten onder het genot van een hapje en drankje. Er zullen kraampjes zijn van o.a Boekenwinkel de Fakkel, Voncrea. Locatie fam. Bos, Tilweg 21 in Roodeschool.
Vanaf 19.30 gaan de deuren open de toegang is vrij.

 

Voedselbank Westerkwartier

We zamelen al jaren voedsel in voor Voedselbank Westerkwartier, en via deze weg wil ik de gemeenteleden bedanken voor het schenken van producten en of het bezorgen er van in Grootegast.

Maar voor wie doen we het eigenlijk ?
Hieronder staat op mijn verzoek wat informatie geschreven door de voorzitter van de voedselbank, Jan Oomkes.

Tevens ben ik nog op zoek naar chauffeurs die eenmaal in het jaar willen rijden op een maandagmorgen, mag op verzoek ook op dinsdagmorgen. Graag melden bij Klaas Zuur via mail [ klaaszuur@gmail.com ] maar u mag het mij ook persoonlijk laten weten.


Schrijven van Jan Oomkes

De Voedselbank Westerkwartier verstrekt voedselpakketten aan inwoners uit de gemeenten Grootegast, Marum en Zuidhorn. Het gaat om mensen die het om de ene dan wel andere reden niet getroffen hebben en tijdelijk hulp nodig hebben. Deze mensen krijgen wekelijks een voedselpakket waarmee men bijna een week voedingsmiddelen heeft om gezond te kunnen eten.

We ervaren als bestuur ook wat onbetaalde vrijwilligers zijn, we krijgen erg veel medewerking vanuit de gemeenschap in het Westerkwartier, kerkelijke instellingen, bedrijven, verenigingen en stichtingen helpen ons en daarmee zijn we in staat wekelijks een voedselpakket te vertrekken waarvan de grootte wordt bepaald door het aantal personen op een adres.

Gemiddeld verstrekken we wekelijks voedselpakketten aan 80 adressen. En achter een adres zijn veelal meerdere personen gehuisvest en dat betekent dat we afgerond wekelijks zo’n 300 monden van voedsel voorzien waaronder gemiddeld zo’n 60 kinderen.

Bijzonder is dat we waarschijnlijk de enige voedselbank zijn met meer vrijwilligers dan adressen. Gemiddeld zijn er bijna 100 vrijwilligers actief! Het centrale depot bevindt zich in Grootegast en naast Grootegast worden er ook wekelijks pakketten uitgedeeld in Marum en Zuidhorn. Op dit moment zijn er 26 adressen in de huidige gemeente Zuidhorn, die wekelijks een goed gevuld voedselpakket ontvangen. Dat lukt ons door de geweldige inzet van velen in het Westerkwartier.

Zeer regelmatig ontvangen we op ons depot in Grootegast leden van stichtingen/bedrijven/ kerkgenootschappen/scholen om ze te informeren over nut en noodzaak van de voedselbank en bieden we bezoekers een blik achter de schermen. De bestuursleden zijn altijd bereid geïnteresseerden te ontvangen!

Met vriendelijke groet,
Jan Oomkes,
voorzitter Voedselbank Westerkwartier.