Regiegroep Hereniging NGK-GKv | Nieuwsbrief nr.4 – juni 2018

De Regiegroep Hereniging NGK-GKv geeft maandelijks een nieuwsbrief uit over de ontwikkelingen in het proces van hereniging van de twee kerken. In de zomermaanden juli en augustus verschijnt de nieuwsbrief niet. PKN-ers geven advies over kerkhereniging
‘Dat je één kerk wordt, moet maar niet een werkelijkheid op papier zijn, maar dat moet je vooral ook oefenen en beleven’. Dat was een van de adviezen die de Regiegroep meekreeg van PKN-ers ds. Bas Plaisier en ds. Barend Wallet. Zij waren beiden nauw betrokken bij het Samen op Weg proces dat na een reeks van jaren leidde tot de vereniging van drie kerkverbanden in de Protestantse Kerk in Nederland in 2004. Reden voor regiegroepleden Ad de Boer en Kornelis Harmannij om met hen in gesprek te gaan. Meer over dit gesprek leest u op de website onderwegnaar1kerk.nl.

Kanselruil in den lande
De regiegroep ontvangt steeds meer berichten over kanselruil bij verschillende gemeenten. Zo preekten ds. Pieter Kleingeld (NGK) en ds. Robert Roth (GKv) in elkaar gemeenten in Oegstgeest.
In Bunschoten-Spakenburg en Eemdijk hebben de kerkenraden van de GKv’s in Bunschoten-Spakenburg en Eemdijk en de NGK van Bunschoten-Spakenburg besloten dat de predikanten in elkaars gemeenten mogen voorgaan.  De eerste kanselruil is D.V. op 15 juli, als ds. Reinier Kramer (GKv) voorgaat in de Westerkerk (NGK) en ds. Jan Winter (NGK) in de Maranathakerk (GKv).

4 november 2018 voorbedezondag
Aan de kerken van GKv en NGK wordt gevraagd om op zondag 4 november voorbede te doen voor kerkelijke eenheid. Voor deze speciale zondag wordt een preekschets gemaakt en zijn één of meer leespreken beschikbaar. In september stelt de regiegroep die ter beschikking aan predikanten en preeklezers. Meer informatie hierover leest u in de volgende Nieuwsbrief.

Regiegroep uitnodigen
De Regiegroep komt bij kerken langs die behoefte hebben aan een toelichting op het herenigingsproces. Dat kan gaan om algemene zaken, maar ook om het geven van antwoorden op plaatsgebonden vragen. Leven er vragen binnen uw kerk waarop de Regiegroep antwoord zou kunnen geven? Nodig de Regiegroep dan uit om langs te komen door een mail te sturen naar: regiegroep@ngk-gkv.nl.

Meer lezen?
Wilt u meer lezen over deze onderwerpen? Een uitgebreider artikel vindt u op de website www.onderwegnaar1kerk.nl. U kunt zich via deze website ook abonneren op de nieuwsbrief. Hebt u vragen of opmerkingen, stuur dan een mail naar: regiegroep@ngk.gkv.nl.

Terugblik op bezoek uit Zuid-Afrika

Onlangs was Christien Agema, op uitnodiging van Zuid-Afrika Mission | Verre Naasten, in Nederland om voorlichting te geven over het mission-werk dat we als kerken uit Noord-Nederland ondersteunen. In diverse kerken heeft Christien, secretaris van de zendingscommissie in Pretoria, vertelt over een aantal van die mission-projecten. Ze kon niet naar alle 43 kerken (daar was de tijd te kort voor), maar hierbij willen we jullie allemaal hier iets van laten meeproeven.

 

Verschillende projecten rondom de zending

Onderstaand plaatje laat zien dat er rond de zending (of mission, zoals we dat tegenwoordig vanuit Nederland noemen) verschillende projecten zijn. Christien heeft over twee mission-projecten meer verteld: het Thusano studiefonds, waarvan zijzelf coördinator is, en het aidsproject Khothatsong.

Thusano studiefonds

Thusano betekent ‘elkaar helpen’. Het Thusano-fonds ondersteunt studenten van de kerken met een studiebeurs en begeleidt hen bij hun studie. Doel is financieel kansarme jongeren de gelegenheid te bieden om een opleiding te volgen en daarmee hun kans op de arbeidsmarkt te verbeteren. Dat varieert van verpleegkundige, onderwijzer tot medicus. De ervaring leert dat deze gemotiveerde studenten ook in hun kerk actief een bijdrage leveren, zoals in het jeugdwerk. Zodra ze een eigen inkomen krijgen, beginnen ze met het terugbetalen van hun studieschuld. Zo kunnen anderen ook weer geholpen worden. De ondersteuning varieert van boekengeld tot collegegeld. De studenten hebben regelmatig contact met hun begeleider (Christien). Die motiveert en spoort aan waar nodig. Ook houdt Thusano themabijeenkomsten, waar ze actuele onderwerpen bespreken. Dat is een soort van geestelijke coaching: hoe functioneer je als christen in de samenleving?

Het studiefonds Thusano bestaat al een geruim aantal jaren en wordt steeds verder uitgebouwd. Thusano krijgt zijn geld van kerken in Noord-Nederland, via Zuid-Afrika Mission | Verre Naasten, en van Zuid-Afrikaanse kerken.

Khothatsong: aidshulp

Khothatsong betekent plaats van troost. Die wil Khothatsong bieden voor ieder die aids heeft of te maken heeft met aids in zijn/haar omgeving.
Er heerst veel onkunde over oorzaken en bestrijding van aids. Het is een onderwerp waarover men niet praat, zich schaamt. Dragers van aids worden gemeden, of weggestopt en verder aan hun lot overgelaten. Ze hebben geluk als ze in aanraking komen met Khothatsong. Het thuiszorg-team zoekt die mensen op en verleent de nodige zorg en aandacht. Ze voorzien de aidspatiënten wekelijks van gezond voedsel en medicijnen. Veel patiënten zijn voor de dood weggehaald en kunnen weer een normaal leven leiden, als ze dagelijks hun medicijnen innemen. Verder doet Khothatsong veel aan voorlichting. Bij het team is ook een pastoraal medewerker. Hij zoekt de patiënten thuis op.

Wat een wonder van Gods genade dat Hij zo’n zorgteam geeft!

Vragen
Mochten je vragen hebben, stel ze gerust aan je plaatselijke voorlichter Zuid-Afrika Mission | Verre Naasten. Of neem een kijkje op www.zuidafrikamission.nl.

Zuid-Afrika Mission: bestuurslid communicatie & voorlichting gezocht

Vanwege het aftreden van Renger Doornbos ontstaat er binnen het bestuur van Zuid-Afrika Mission vanaf 2019 een vacature voor een nieuw bestuurslid. Hij/zij is verantwoordelijk voor de portefeuille ‘communicatie’. Samen met de leden van regionale voorlichtingscommissie ben je de spil in het werken aan betrokkenheid bij het mission-werk in Zuid-Afrika. Heb je zin in een mooie vrijwilligersklus, heb je ervaring op het gebied van voorlichting en communicatie en heb je affiniteit met ‘geloof delen wereldwijd’, dan zijn we op zoek naar jou!

Meer informatie vind je op: www.zuidafrikamission.nl/vacature. Mail je motivatiebrief, plus een korte CV vóór 15 augustus naar: Bea van Dijk, secretaris Zuid-Afrika Mission | Verre Naasten, secretaris@zuidafrikamission.nl.