Echt een naar mannetje, of…

In een speciale aangepaste dienst voor mensen met een beperking, kinderen (en ook voor de volwassenen is het erg boeiend om te volgen) spreekt Wopke van der Ploeg over een echt naar mannetje. Of dat echt zo is? Mensen leven nooit alleen. Dat kan niet. Iedereen hoort bij een familie, en die familie hoort bij jou. Of je hoort bij een voetbalclub, een dansgroep, muziekgroepje…
Waar hoor jij eigenlijk bij?

Kom op 15 juli naar de Kruiskerk. Spreker is Wopke van de Ploeg.
Wopke van der Ploeg en zijn vrouw Betsie uit Drachten geven al jaren catechisatie aan broers en zussen met een verstandelijke beperking.
Het wordt weer een heel bijzondere dienst.
Iedereen is van harte welkom.

zo 1 juli – Kerk in en voor het dorp

Als stagepredikant in de Protestantse Gemeente in Aduard doe ik, Anne-Maaike Pathuis, een klein onderzoek naar de verhouding tussen de PG en de GKv in Aduard en kijk ik wat gewaardeerd wordt in de samenwerking tussen deze gemeenten. Als vrijgemaakte aan een PKN-universiteit is dat bij uitstek een thema wat bij mij past. In het kader van dit onderzoek organiseer ik in samenwerking met gemeenteleden van beide gemeenten op zondagmiddag 1 juli a.s. om 16.30 een samenkomst in de Rehobothkerk. Voorafgaand hieraan is er koffie en thee in de kerk. We zullen in de samenkomst stilstaan bij het thema ‘Open kerk in  het dorp’.
Ik hoop u daar te ontmoeten!

Anne-Maaike Pathuis
anne-maaike@live.nl

Naast: waterput vs. bijbelschool

Een bijbelschool steunen? Waarom laten we geen waterput graven? Of een polikliniek bouwen? Schoon drinkwater en gezondheidszorg zijn toch veel belangrijker?!

In de nieuwste Naast zoomen we in op de vraag waarom wij met ons mission-werk wereldwijd zo insteken op opleiding, training en toerusting (met een mooi woord: capaciteitsopbouw) en dit verkiezen boven bijvoorbeeld een waterput graven. En dat terwijl we weten dat zo’n waterputtenproject veel beter ‘verkoopt’.

Lees wat er gebeurt aan opleiding en training wereldwijd en hoe dat bijdraagt aan sterke kerken en zo aan onze missie ‘geloof delen wereldwijd’. En hoeveel wij van die kerken en christenen leren. In hun cultuur met vaak maar weinig voorzieningen zijn zij ware levenskunstenaars en ervaringsdeskundigen.

En verder: bent u benieuwd wat natuurkundige Stephen Hawking te maken heeft met bijbelse leiders zoals Jozua en Elia? Nieuwsgierig wat God in een droom tot de 21-jarige student Margret sprak? Waarom Els van Dijk, directeur van de Evangelische Hogeschool, zich soms net een zendeling voelt? Waarom Zuid-Afrikaanse studenten hun studiebeurzenbegeleider ‘mamma’ noemen? En wat Indonesische leerkrachten van onze Nederlandse scholen vinden?

Lees dan snel de nieuwste Naast! Het juli-nummer ligt nu in de kerken!

Notulist(e) gezocht

Voor de Generale Synode die eenmaal in de drie jaar bijeenkomt zoeken wij een ervaren en enthousiaste

SYNODE NOTULIST(E)

Hij/zij zal deel uitmaken van een team (griffie) die de synode administratief ondersteunt. In dit team zitten de griffier, de secretaresse en de notulist(e). Zijn/haar taak zal bestaan uit het maken van verslagen van de vergaderingen. Deze verslagen maken later deel uit van de acta en de handelingen. De vergaderingen vinden meestal plaats van donderdagmiddag tot en met zaterdagmiddag, zo’n 7 tot 8 series in een tijdsbestek van circa 6 maanden. Daarna wordt de acta samengesteld. De eerstvolgende synode zal midden november 2019 starten. De synodebijeenkomsten vinden meestal plaats in centraal Nederland (2019/2020 in Nunspeet).

Wij vragen daarvoor iemand die:

  • beschikt over enige tijd om de vergaderingen bij te wonen, te verslaan en notulen en acta uit te werken;
  • ruime ervaring heeft met notuleren en enthousiast en gemotiveerd is om bij te dragen aan het welslagen van een Generale Synode;
  • een meelevend lid van de GKv is, enige kennis van het kerkelijk leven heeft en bereid is zich te verdiepen in (deputaten) rapporten die aangeleverd worden ter bespreking op de synode.
  • gewend is en het plezierig vindt om in een team samen te werken, punctueel is, maar toch ook over enig relativeringsvermogen beschikt.

Het is plezierig dat hij/zij z.s.m. meedraait in de voorbereidingen (één dag in de 2 maanden) die nu al plaatsvinden voor de synode van 2019/2020.

Belangstellenden en zij die hierover meer informatie willen, kunnen contact opnemen met Alle Stoit, laatstelijk notulist van de GS Meppel, lid van DAO. Telefoon 06-20 44 18 78, e-mail.

 

Wij bieden een uitgebreid inwerktraject, werk binnen een enthousiast team, waarin je allerlei kennis opdoet van wat er zich in het kerkelijk leven voordoet. Je ontmoet verder allerlei afgevaardigden uit binnen- en buitenland, gedurende de synode. Reis- en verblijfkosten worden vergoed. Tot op heden kende de functie geen honorarium, maar als dat een beletsel is, is dat bespreekbaar.

zo 1 juli – U4C avond

Op zondag 1 juli zal de volgende U4C avond plaatsvinden. De laatste U4C van dit seizoen maar niet getreurd, na de zomervakantie, in september zijn we er weer!

Wanneer? Zondagavond 1 juli

Hoe laat?  19.30 uur

Waar?       Appingedam, in Centrum Kabzeël, Dijkstraat 77

Spreker?   Wouter de Groot

Thema:     ‘Even when it hurts’

Uiteraard zal onze band, U4C Worship, er weer zijn voor de aanbidding en lofprijzing tot en voor God in de vorm van muziek in verschillende stijlen.
Ons gebedsteam zal voor je klaarstaan als je gebed nodig hebt en voor de dienst is er weer de mogelijkheid om gebedskaartjes in te vullen met bid en/of dankpunten.

Vergeet ook niet om je favoriete aanbiddingslied/worshipsong door te geven aan ons, deze kunnen we dan gebruiken in één van de diensten.
Na afloop is er koffie & thee.

Iedereen is welkom om God en je medebroers en -zussen te ontmoeten!

Like onze facebookpagina en blijf op de hoogte van alles rond U4C!
Daar staat o.a. wanneer de volgende avond is.
Facebook:  https://www.facebook.com/Uvoorziet/

U4C is ook te vinden op Instagram en Youtube:
Instagram: https://www.instagram.com/u4c_appingedam/?hl=nl
Youtube:   https://www.youtube.com/channel/UCA8MEZxdNHn8pottXCDIPrA

za 23 juni – concert

Concert Gereformeerde Brassband Groningen & United4Christ

Op D.V. zaterdag 23 juni 2018 geeft de Gereformeerde Brassband Groningen een concert in samenwerking met gospelkoor United4Christ. Dit koor bestaat uit ca. 20 zangers en zangeressen, een combo, een blazerssectie, een eigen licht- en geluidsteam en staat onder leiding van dirigent Aad Contze. De GBG staat onder leiding van Jan Werkman. Het belooft een mooie avond te worden waarin brassband- en gospelmuziek elkaar afwisselen!

Het concert vindt plaats in de geref. kerk ‘De Rank’ te Zuidhorn (Westergast 8) en begint om 20:00 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de zaal (€ 10,00 incl. 1 consumptie, donateurs  € 7,50 incl. 1 consumptie).

Meer informatie over de GBG en United4Christ vindt u op gbgbrass.nl en united4christ.nl.

U bent van harte uitgenodigd!

Br Mnisi bezoekt de Kaapse Vlakte

Op zondag 6 mei 2018 bezocht br Edward Mnisi (broer van ds. George Mnisi) de gemeente van Belhar en heeft daar gepreekt. Gemeenteleden van Leiden woonden de dienst ook bij , alsook ds Bruintjies uit VGK Bellville die de preek van br Mnisi zou beoordelen. Br Mnisi komt van Soshanguve GG en is klaar met zijn opleiding by Mukhanyo. Hij bereidt zich nu voor om een drie-jarige BSc studie te gaan doen aan de Universiteit van Pretoria in Oude Talen (Grieks en Hebreeuws). Die is nodig voor een studie in Hamilton aan de Canadian Reformed Theological Seminary.

Br Mnisi preekte uit Psalm 125; “zoals de bergen Jeruzalem omringen, zo omringt de Here zijn kinderen”. Een geweldige troostvolle preek voor onze broers en zusters op de Kaapse Vlakte die dagelijks in verschrikkelijk moeilijke omstandighede leven.

Br Mnisi hield de dienst in het Engels, en hoewel dit voor sommige gemeenteleden wel taal problemen geeft, is de preek met grote waardering ontvangen en heeft die veel positieve reacties losgemaakt. Veel gemeenteleden hebben hem na de dienst gelukgewenst met zijn mooie preek.

Gebedspunt

Bid voor br Mnisi dat hij zijn studies succesvol mag voltooien en ook dat hij zijn gaven in dienst van onze Heer mag aanwenden.