Timon Pleegzorg

Thuis: de plek waar je mag lachen en boos zijn, vallen en opstaan. Waar je aangemoedigd wordt, en troost en liefde ontvangt. Zo’n plek verdient elk kind. Maar als het ouders (tijdelijk) niet lukt om voor hun kind te zorgen, dan kan wonen in een pleeggezin de oplossing zijn.

Pleegouders Leonard en Christine delen hun thuis met een pleegkind. Christine: ‘Al heel jong wist ik dat ik dat ik me ooit zou gaan inzetten voor pleegzorg, want ik ben ervan overtuigd dat je als pleegouder werkelijk verschil kunt maken in het leven van een kind. Ik denk dat investeren in kinderen het beste is wat je kunt doen.’

Pleeggezin worden
We hebben al veel kinderen een thuis kunnen bieden, maar de vraag naar nieuwe pleegouders groeit. Wilt u net zoals pleegouders Christine en Leonard uw thuis delen? Wij helpen u graag ontdekken of pleegzorg bij u past. Kom naar een informatieavond in de buurt of vraag een informatiepakket aan via deeljethuis.nl.

Pleegzorg mogelijk maken
Pleegouder worden is een grote stap. Daarom vindt Timon goede toerusting van pleegouders essentieel. Voorafgaand aan de komst van een pleegkind, maar ook daarna. Dankzij uw gift kunnen we toerusting van pleegouders mogelijk maken en nieuwe pleeggezinnen werven.

Helpt u mee? Samen geven we kinderen en jongeren weer een thuis!

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid.

 

Timon Thuis zomer 2018

Platform Kerken Westerkwartier

  1. Inleiding

In 2017 hebben 25 kerken in het Westerkwartier zich verenigd in het Platform Kerken Westerkwartier (PKW – www.pkwhelpt.nl). Binnen dit samenwerkingsverband wordt gewerkt aan drie speerpunten, te weten:
– Het bestrijden van eenzaamheid en armoede;
– Het verlenen van financiële hulp en begeleiding; en
– Het werken aan werk en inkomen
In het navolgende willen wij u, de lezer van dit blad, op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen binnen het PKW.

  1. Symposium 3 november 2018 in Grootegast

Op zaterdag 3 november 2018 organiseert het PKW het jaarlijkse symposium met als thema: ‘Armoede’. Hoewel Nederland tot de rijkste landen van Europa behoort, is ook hier steeds meer armoede. Uit onderzoek blijkt dat eenoudergezinnen, bijstandsontvangers en alleenstaanden onder de 65 jaar een grote kans op ernstige armoede hebben. De armoede uit zich onder meer in (zeer) beperkte financiële middelen, sociale uitsluiting, gezondheidsproblematiek en beperkte toegang tot onderwijs. Hierbij is sprake van veel ‘stille’ armoede: het is vaak niet zichtbaar dat mensen hun huur niet meer kunnen betalen of dat kinderen zonder ontbijt de deur uit moeten.

Boeiende sprekers over het thema armoede, alsmede inspiratie en interactie zijn de ingrediënten van het symposium.  U bent vanaf 9:30 uur welkom in de Goede Herderkerk, De Gast 2 in Grootegast. Het programma begint om 10:00 uur en sluit om 12:30 uur met een gezamenlijke lunch. Wilt u alvast de datum vastleggen in uw agenda?

  1. Eenzaamheid – ANCA Project – Jongeren zien om naar ouderen

Naar aanleiding van een buddyproject van een jongere: Anca, in Zuidhorn, is het idee ontstaan een project te starten waarbij jongeren en ouderen elkaar ontmoeten. Anca ging in het kader van haar opleiding op vaste tijden en gedurende een bepaalde periode, een ouder persoon bezoeken en met hem activiteiten doen. Het doel hiervan was dat een jongere meer respect krijgt voor de oudere en meer betrokken wordt op deze doelgroep. Anca ging op visite bij een alleenstaande oudere, ging samen met hem boodschappen doen en bezocht met hem een spelletjesmiddag. Later durfde deze man alleen naar deze spelletjesmiddagen te gaan, waardoor hij weer contact kreeg met andere mensen. Niet alleen hij had voordeel van het contact met Anca, ook leverde het Anca zelf een mooie ervaring op: er bleek niet veel voor nodig te zijn om iemand op een goede manier te helpen over bepaalde drempels te gaan. Het contact met deze oudere gaf Anca plezier en leerde haar een belangrijke levensles over het omzien naar de ander.

In het Westerkwartier zijn zowel eenzame ouderen als jongeren. Is het niet een mooi idee om ze samen te brengen? Om dit project te starten is contact gelegd met medewerkers van Stichting Welzijn Gemeente Zuidhorn. Het idee werd positief ontvangen en er werd een projectgroep gevormd. Belangrijk bij het in contact brengen van jongeren en ouderen is het wederzijdse plezier. Ook geldt gelijkwaardigheid als basis, en is er sprake van continuïteit en opzegbaarheid van beide kanten. Voor de invulling van het contact kan gedacht worden aan het elkaar vertellen over heden en verleden, het drinken van een kopje koffie/thee, wandelen en het doen van een spelletje.

Wilt u meedenken over de vormgeving en uitvoering van dit project, neem dan contact op met het secretariaat van het PKW. De projectgroep wil graag na de zomervakantie starten met een pilot.

  1. Bestrijding eenzaamheid en armoede

Het bestuur van het PKW roept de kerken op hun leden te motiveren om naar buurtgenoten (kerklid of niet) om te zien. Tijdig signaleren is belangrijk. Wij allen zijn geroepen om handen en voeten te geven aan het omzien naar de ander.

Bent u zelf niet in staat te helpende hand te bieden? Stuur dan een e-mail naar het secretariaat van het PKW of neem telefonisch contact op voor het inschakelen van de juiste hulpbronnen.

  1. Noodfonds Westerkwartier

Het PKW heeft een Stichting Noodfonds Westerkwartier opgericht. Het Noodfonds is een soort kredietbank die geen rente vraagt voor uitgeleend geld. Geld kun je echter pas uitlenen als je dit in kas hebt. Vandaar dat eerst aandacht en tijd is besteed aan het verkrijgen van fondsen. Er staat inmiddels een klein startkapitaal op de rekening van het Noodfonds. Ook is de eerste aanvraag kortgeleden in behandeling genomen.

  1. SchuldHulpMaatje (SHM) Westerkwartier

Omdat de hulpvragen van mensen met (dreigende) schulden zijn toegenomen, werden er gedurende drie zaterdagen in juni 2018 vijf nieuwe SchuldHulpMaatjes opgeleid. De certificering van de SchuldHulpMaatjes is mogelijk gemaakt door de financiële ondersteuning vanuit de kerken, de gemeente Zuidhorn en het Kansfonds.

Het totale aantal gecertificeerde SchuldHulpMaatjes bedraagt thans tien. Deze tien SchuldHulpMaatjes zijn stuk voor stuk een rots in de branding voor personen met (dreigende) schulden en voor personen die in de schuldsanering zitten of na een periode van schuldsanering moeten leren zelfstandig hun budget weer onder controle te krijgen en te houden.

Het is fijn dat steeds meer mensen het PKW weten te vinden en via SHM Westerkwartier naar tevredenheid worden geholpen, ook voor langere tijd. De hulpvragers benaderen het PKW rechtstreeks of worden doorverwezen door instanties. De diaconieën van de bij het KPW aangesloten kerken worden opgeroepen gebruik te maken van de mogelijkheden die SchuldHulpMaatje Westerkwartier biedt. Zie voor meer informatie: www.schuldhulpmaatjewesterkwartier.nl.

  1. Informatie via het secretariaat van het PKW

Voor informatie over de genoemde initiatieven of het bieden van een helpende hand, kunt u contact opnemen met het secretariaat van het PKW. Dit kan via de mail: pkwesterkwartier@gmail.com of via de telefoon: 06-27892836.

Met een hartelijke groet,
namens het bestuur van het PKW,
Hanny Schutte-Veenstra

di 24 juli – optreden Dimensions

Dimensions komt op 24 juli met een spetterend optreden naar Zuidhorn!!!

Dinsdag 24 juli 2018 komt de tienergroep van Dimensions live een spetterend optreden verzorgen in Zuidhorn. Dimensions bestaat uit een groep enthousiaste jongeren in de leeftijd van 13 tot en met 16 jaar die d.m.v. zang, dans en drama iedereen over God willen vertellen. De tieners zijn een week op oefenkamp geweest en hebben daar een geweldige productie ingestudeerd rondom het thema “Mind your Words”.

Vervolgens touren zij 2 weken door België, Duitsland en Nederland, om daar overal op te treden en mensen te vertellen over God. Naast veel stoere gospels wordt de productie ondersteund door krachtige dans en pakkende drama stukjes!!

Wij nodigen u van harte uit om dit unieke optreden, geschikt voor jong en oud, zelf mee te maken! Neem vooral ook uw buren, familie en vrienden mee, zodat zo veel mogelijk mensen mee kunnen genieten en geraakt worden door het optreden en de boodschap van deze prachtige groep enthousiaste tieners!

Het concert vindt plaats in de aula van het Gomaruscollege, Brilweg 21a te Zuidhorn.
Aanvang: 19.30 uur (zaal open 19.00 uur)
Toegang is gratis, er is een collecte voor de onkosten.
Meer informatie via Rennie Jongman, jjongman@kpnplanet.nl of www.dimensionsmusic.nl

Tot 24 juli!!