zo 14 okt – Als dat maar goed komt …

Op zondag 14 oktober aanstaande is er een speciale aangepaste dienst die in het bijzonder geschikt is voor kinderen en broers/zussen met een beperking. Voorganger is Wopke van der Ploeg die een jarenlange ervaring heeft met het werken met mensen met een beperking. Samen met zijn vrouw verzorgde hij catachese en was hij werkzaam met deze doelgroep.

Het thema is “Als dat maar goed komt…

Dan gaat het over elkaar kunnen verstaan, elkaar begrijpen… Kan dat?
De dienst begint om 14.00 uur en wordt gehouden in de Kruiskerk, Valckeniersweg 3, Haulerwijk.

Na afloop kunnen we er samen over praten onder het genot van ene kopje koffie, thee of limonade.

Kerk-zijn online

Nieuwe serie inspiratieavonden helpt kerken direct hun website en sociale media te verbeteren      

Er is bijna geen kerk meer die niet het belang inziet van een aansprekende website en Facebook-pagina. Maar met een beperkt budget en de inzet van vrijwilligers kunnen veel kerken hierbij wel een steuntje in de rug gebruiken. Daarom organiseert het platform Kerk-zijn online dit najaar opnieuw gratis, praktische bijeenkomsten om kerkwebsites en sociale media beter, aantrekkelijker en effectiever in te zetten.

Het is de derde keer dat Kerk-zijn online de zogeheten gratis ‘inspiratieavonden’ organiseert. Uit de goedbezochte edities in 2015 en 2106 bleek dat deelnemers vooral behoefte hebben aan concrete tips en adviezen. Daarom bestaat het programma dit jaar uitsluitend uit praktische workshops (o.a. in computerlokalen), zodat deelnemers direct een verbeterslag kunnen maken. De workshops worden o.a. verzorgd door Eric van den Berg, kerkelijk online adviseur en      schrijver van o.a. ‘De gids voor online communicatie in de kerk’.

Alle kerken zijn welkom

‘Kerken hebben een prachtige boodschap’, zegt Erjan van der Linde, lid van de projectgroep Kerk-zijn online. ‘Benut daarom dat online podium en zorg ervoor dat je als kerk op aantrekkelijke wijze present bent.’ Alle Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK), Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) en ook Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) zijn inmiddels uitgenodigd voor de gratis inspiratieavonden, die op D.V. 30 oktober in Rotterdam en 21 november in Zwolle gehouden worden. Ook geïnteresseerden uit andere kerken zijn van harte welkom. Hier vindt u alle informatie over het verdere programma.

Nieuwe brochure Kerk-zijn online beschikbaar

Kerk-zijn online is een initiatief van de CGK. Het platform geeft kerken gratis tips en adviezen via website, Facebook en blogs. Op de inspiratieavonden presenteert Kerk-zijn online een nieuwe brochure met daarin reflectie, visie en handvaten hoe kerken om kunnen gaan met online media.

Voor meer informatie over de avonden en de nieuwe brochure kunt u contact opnemen met Erjan van der Linde, lid van de projectgroep ‘Kerk-zijn online’. Hij is te bereiken via: e.vanderlinde@cgk.nl of 06 29 36 36 37.

Naast: mission volbracht?!

Wie noemt zichzelf een klungelchristen? Wat hebben Afrikaanse peuters met goeie dansmoves te maken met So You Think You Can Dance? En betekent 40 jaar Verre Naasten en 60 jaar mission op Papoea dat we klaar zijn? Mission volbracht?! Dát en meer lees je in de nieuwste editie van Naast!

Reis in dit nummer met kernredactielid Henk Venema mee naar Papoea, waar hij meevierde dat in Kouh 60 jaar geleden voor het eerst het evangelie werd verteld. Bijzonder, want dominee Drost was in 1958 de allereerste zendeling daar – en Henk zelf de laatste.

Eng
Kijk in dit nummer ook vol dankbaarheid mee terug hoe er de afgelopen jaren – met ups en downs – zegen was voor het mission-werk wereldwijd. En geniet van de prachtige verhalen over Gods werk nu. Lees het verhaal van Tantri, die tot geloof kwam doordat haar 5-jarige dochtertje naar een christelijke school gaat. Of ontdek hoe de 19-jarige Indiase student Ngurrdsiem, wees en flink gepest, in zijn leven Gods kracht ervaart. Ook bijzonder: het verhaal van de Rotterdamse Ingeborg die van huis uit hoorde dat mensen die geloven raar en eng zijn, maar toch besloot een Bijbel te kopen en te lezen. En Rudolf en Lisette delen waarom zij – met een negatief reisadvies – tóch naar Venezuela vlogen en hoe het was om daar te zijn, in een land waar de chocopasta onbetaalbaar is en je een vingerafdruk moet achterlaten om brood te kopen.

Nieuwsgierig geworden? Mis ‘niet! De nieuwe Naast ligt nu in de kerken!

Nieuws van SSRO (Stichting Steun Reformatie Oostenrijk)

“Oostenrijk heeft prachtige natuur, maar lege kerken!”

– Klaas Rozema gaat als missionair predikant naar Innsbruck –

 Op zondag 14 oktober 2018 krijgt de kerk van Rankweil een tweede predikant. Klaas Rozema (31), net afgestudeerd aan de Theologische Universiteit in Kampen, heeft voor de zomer het beroep om missionair predikant in Innsbruck te worden aangenomen.

Klaas vertelt graag iets over zijn motivatie: “Toen ik twaalf jaar oud was, vroeg  ik mij al af: ‘Kennen Oostenrijkers God niet!?’ Ik was voor het eerst in Oostenrijk op vakantie en verwonderde me over de prachtige natuur en de rijke cultuur. Tegelijk was ik verbaasd over het feit dat al die mooie kerken op zondag leeg waren. Veel Oostenrijkers geloven wel in een ‘god’ en in het land hangen veel beelden van Jezus Christus. Maar velen kennen God en Jezus niet en dat raakt mij!

Nu ben ik 31 en afgestudeerd aan de Theologische Universiteit in Kampen. Half september vertrek ik definitief naar Oostenrijk om als missionair predikant in Innsbruck te gaan werken. Ik heb daar veel vertrouwen in. Tijdens mijn studie zei een vrouw in Oostenrijk tegen mij: ‘Als jij dominee wilt worden, kom dan naar Oostenrijk. Wij hebben dominees nodig!’ Nu is voor mij de tijd gekomen om in Oostenrijk van Christus te getuigen.”

Op zondag 14 oktober 2018 zal Klaas, zo de HERE wil, door de kerk van Rankweil aangesteld worden als missionair predikant voor Innsbruck. Klaas ziet daar duidelijk Gods leiding in: “Christus heeft deuren voor mij geopend om naar Oostenrijk te gaan. Ik voel mij geroepen er als dominee te werken.”

In Nederland is de hervormde Morgenstergemeente in Zoetermeer partnergemeente van het kerkplantingsproject in Innsbruck. Deze gemeente wil de kosten voor de kerkzaal e.d. dragen.

Klaas wordt door de ERKWB van Rankweil beroepen. Maar deze kerk is klein en heeft al een eigen predikant in dienst, dus kan zelf het traktement voor Klaas niet opbrengen. Daarom willen wij als SSRO de komende vier jaren garant staan voor 2/3 van het traktement voor een missionair predikant in Innsbruck. Klaas wil de andere 33% van dat bedrag, zo’n € 1.500 per maand, via een vriendenkring / thuisfrontcommissie bij elkaar brengen.

Als SSRO komen we op dit moment € 30.000 per jaar te kort. We vertrouwen erop dat we met extra bijdragen vanuit onze achterban toch onze toezegging aan de kerk van Rankweil kunnen nakomen. Daarom doen we met vrijmoedigheid een beroep op u.

Wilt u eenmalig of met vaste regelmaat speciaal voor dit werk een gift over maken? Dat mag dan op de tweede SSRO-rekening die we vanaf heden speciaal voor de gemeentestichting in Innsbruck bestemd hebben, nl.

NL34 RABO 0312 8935 07
t.n.v. SSRO Assen
o.v.m. ‘ERKWB Innsbruck’

Wij danken u bij voorbaat voor uw betrokkenheid.


De SSRO (Stichting Steun Reformatie Oostenrijk) ondersteunt al meer dan 30 jaar een aantal kleine gereformeerde kerken in Oostenrijk en Zwitserland die samen de ERKWB vormen. In Neuhofen a/d Krems, Rankweil, Wenen, Basel en Winterthur klinkt elke zondag het Evangelie in een sterk geseculariseerde omgeving. Door de week getuigen de leden met woord en daad van hun geloof in Christus.

Meer informatie, ook over de gemeentestichting in Innsbruck, kunt u vinden op www.ssro.nl en op Facebook (SSRO.NL) of Twitter (SSROnl).

Ds. L.E. Leeftink (Assen) – bestuurslid van de SSRO


 

Sponsorvaart za 29 sept gaat niet door

Beste mensen,

Er waren teveel mensen die ons vertelden dat ze andere planning hadden, waardoor wij denken dat de boot niet vol komt. Dat houdt in dat we dit jaar geen sponsorvaart hebben.

Heel jammer!

Groeten
Dieneke Kloosterman

Gezocht: 15 zangers!

Zing je graag? Lijkt het je geweldig om eens aan een groot koorproject mee te doen? Lijkt het je fantastisch om eens op het podium van een echt theater te staan? Zing je normaal klassiek maar wil je ook eens gospel zingen? Dan is dit je kans! In april 2019 voert gospelkoor Rejoice-Zuidhorn de musical “Jesus son of God” uit. Onder begeleiding van een orkest met goedgeschoolde muzikanten. Een uniek project. De repetities zijn op de donderdagen in oktober, november 2018. En van januari t/m april 2019. Aanvang: 20.00 uur. De Rank, Westergast 8, Zuidhorn

Iedereen is welkom: geschoold, ongeschoold, sopraan, tenor, alt en bas. Muziek is prachtig voor iedereen, niet alleen om naar te luisteren maar ook vooral om zelf te maken!

Tot ziens in oktober!

www.rejoice-zuidhorn.nl

Nieuws van de kerken in Zuid-Afrika

Belhar kinderproject

Gedurende de wintervakantie in juli was het weer tijd voor het kinderproject in Belhar.

Het thema van de week was: Leef jouw geloof uit. Gedurende die drie dagen lag de focus op

  • geloof in daden
  • geloof in woorden en
  • geloof in gedachten

Er waren kinderen in de leeftijd van 3 tot 14 jaar. Ongeveer 90 kinderen deden mee aan het project, een grote groep! Drie jeugdleden van de VGK Bellville waren betrokken bij de organisatie van het project en van de gemeente Belhar waren ook verscheidene jeugdleden betrokken, met Clement Abrahams, zoon van ds. Pieter A als leider.

De kinderen werden in 4 leeftijdsgroepen ingedeeld. De kleuters kleurden en tekenden over het behandelde thema van de betrokken dag. De andere groepen schreven er teksten van op en versierden die met tekeningen. De oudere kinderen vulden puzzles in en schreven op allerlei manieren op hoe ze hun geloof in het alledaagse leven kunnen uitdrukken.

Verder is er ook heerlijk gezongen en is hen door middel van korte verhalen geleerd wat ‘geloof’ betekent. En natuurlijk was er ook iets voor de magen van de kinderen; elke dag kregen ze een ontbijt en middageten Op de zondag bij de kinderdienst was er een speciaal ´kospakkie´ voor iedereen.

Gebedspunt

Wilt u voor onze jonge mensen bidden; dat ze mogen groeien en volharden in hun geloof.