za 27 okt – oud papier

Dag allemaal,

U heeft het vast allemaal op de kalender staan: zaterdag 27 oktober wordt het oud papier weer opgehaald. Zorgt u ervoor, dat het om 9.00 uur bij de weg staat?
Let op: ditmaal wordt er alleen in het dorp gereden, er staat dan ook géén container op de parkeerplaats bij de Meeden.

Dan nog een oproep.
We zijn nog steeds op zoek naar een aantal vrijwilligers, die mee willen helpen in het buitengebied.
U kunt met mij contact opnemen via 050-4031702, of trek me aan de jas…

Met vriendelijke groet,
Lena Cruiming

za 17 nov – uitvoering Menoràh

Het Gereformeerd Gemengd Koor Menoràh uit Groningen viert in 2018 haar 35 jarig bestaan. We willen dat doen met een concert op zaterdagavond 17 november 2018 in de gereformeerde kerk vrijgemaakt in Hoogkerk. We voeren o.a. Petite Messe Solennelle van Rossini uit.

Regiegroep Hereniging NGK-GKv | Nieuwsbrief nr.6 – okt 2018


De Regiegroep Hereniging NGK-GKv geeft maandelijks een nieuwsbrief uit over de ontwikkelingen in het proces van hereniging van de twee kerken.

4 november 2018 voorbedezondag
Aan de kerken van GKv en NGK is gevraagd om op zondag 4 november voorbede te doen voor kerkelijke eenheid. Voor deze speciale zondag heeft de Regiegroep materiaal beschikbaar gesteld. Zo zijn er leespreken, een voorbeeldgebed, een liedsuggestie en een prachtige korte film die het proces van beide kerken in beeld brengt. U kunt al het materiaal vinden op de website: www.onderwegnaar1kerk.nl.

Korte film verbeeldt verhaal van kerken
De Regiegroep heeft een korte film van 3,30 minuten laten maken dat het verhaal van onze kerken laat zien: hoe een relatie kapot ging, hoe we elkaar uit het oog en hart verloren. Maar ook hoe het weer goed kan komen. De film is bedoeld voor alle GKv en NGK gemeenten en wil het verlangen dat beide kerken drijft verwoorden en onder de aandacht brengen. De Regiegroep heeft alle gemeenten gevraagd de korte film in de dienst van zondag 4 november te laten.

Lees- en voorbeeldpreken voor 4 november
Wilt u de dienst op zondag 4 november helemaal in het teken van kerkelijke eenheid zetten? Dan kunt u gebruik maken van een van preken die vier predikanten hebben voorbereid. Elke preek belicht kerkelijke eenheid vanuit een ander perspectief en Bijbelboek. Predikanten kunnen deze preken ook als voorbeeldpreek gebruiken en naar eigen inzicht aanpassen of op basis van de tekst en de lijnen in de preek een eigen preek maken.

Handreiking Plaatselijke Samenwerking
De Handreiking Plaatselijke Samenwerking is nu te downloaden vanaf de website onderwegnaar1kerk.nl. In de Handreiking staan praktische tips over hoe je vanuit het landelijke herenigingsproces plaatselijk aan het werk kunt gaan. Hierbij is rekening gehouden met de verschillende situaties van plaatselijke kerken.

Meer lezen?
Wilt u meer lezen over deze onderwerpen? Een uitgebreider artikel vindt u op de website www.onderwegnaar1kerk.nl. U kunt zich via deze website ook abonneren op de nieuwsbrief. Hebt u vragen of opmerkingen, stuur dan een mail naar: regiegroep@ngk.gkv.nl.

18 nov – zondagavondsamenkomst

Samenkomst 18 november 2018

Voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen van 21 november 2018 willen we graag op de zondagavond samenkomen met christenen om samen te zingen en te bidden.
Het thema is: “kwartier geknield voor Westerkwartier”.

Ds. Robbert Jansen uit Kornhorn houdt een korte overdenking en zal voorgaan in het gebed.
De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Five4You uit Oldehove.
Locatie: De Hoeksteen, Lindensteinlaan 1, Leek
Aanvang: 19.00 uur

Na afloop is er koffie en thee.
Jouw/uw aanwezigheid stellen we zeer op prijs!

Organisatie: ChristenUnie Westerkwartier

za 3 nov – concert Geref. Mannenkoor Noord-Drenthe

Op dv. zaterdag 3 november 2018 zal het Gereformeerd Mannenkoor Noord-Drenthe, onder de inspirerende leiding van Marnix Onrust een uniek concert geven in de Gereformeerde kerk vrijgemaakt aan de Tolberterstraat 24 in Leek. Het is het vijfde concert in de regio die door ons wordt gegeven. 

Jan de Roos, pianist/organist zal als begeleider optreden. Ook staat er samenzang op het programma. Entree is € 5,- Noteer deze datum alvast in uw agenda. De zangavond begint om 19.30 uur. De liederen die gezongen worden door het Gereformeerd Mannenkoor Noord-Drenthe zijn van verschillende aard. Naast het uiteraard bij hen thuis horende religieuze repertoire, zijn ze zeker ook in staat -om met veel verve- andere liederen ten gehore te brengen.

Zie voor meer informatie: www://mannenkoornoorddrenthe.nl  Kaarten te verkrijgen op 06-47501003 of mailto:kaarten@mannenkoornoorddrenthe.nl

Noodhulp Sulawesi

Sulawesi is hard getroffen door natuurgeweld. Het dodental loopt snel op. Honderdduizenden mensen hebben dringend medische zorg, voedsel en water nodig.

Zoals u ongetwijfeld hebt gelezen en gezien in de media is Sulawesi zwaar getroffen door een krachtige aardbeving gevolgd door een metershoge vloedgolf. Er wordt gesproken over mogelijk duizenden doden. Veel mensen zijn nog vermist en de buitengebieden zijn nog niet eens bereikt. Honderdduizenden mensen hebben nu hulp nodig.

De leden van het Christelijk Noodhulpcluster (Dorcas, EO-Metterdaad, Red een Kind, Tear, Woord en Daad en ZOA) zijn in actie gekomen voor de slachtoffers van deze ramp. Helpt uw kerk mee?

Wat doen we?
De Indonesische overheid laat nauwelijks buitenlandse hulpverleners toe. Het Christelijk Noodhulpcluster steunt lokale kerken en christelijke hulporganisaties met geld, middelen en expertise. Zij hebben vanaf het begin levensreddende hulp geboden door medische zorg en de distributie van voedsel, water, tenten en hygiëne-kits. We hebben concrete verzoeken gekregen om de komende tijd te helpen met generatoren, toiletten, materialen om ziekenhuizen weer werkend te krijgen, maar ook met pastorale zorg en traumaverwerking. Als cluster ondersteunen we deze hulpverlening financieel en – waar nodig – met technische kennis.

Wat kunt u doen?
Wilt u in uw kerk bidden voor de slachtoffers en voor zegen op de hulp die we geven?
En mogen we u oproepen tot een (extra) collecte voor hulp aan de bevolking van Sulawesi? U kunt uw gift overmaken via een van onderstaande organisaties.

Alvast hartelijk dank voor uw steun!

Met vriendelijke groet,

de leden van het Christelijk Noodhulpcluster
www.christelijknoodhulpcluster.nl

zo 21 okt – aangepaste eredienst Grootegast

Zondag 21 oktober zal er D.V. een aangepaste eredienst worden gehouden in de Morgensterkerk aan de Weegbree te Grootegast aanvang: 14.15 uur.
In deze dienst hoopt voor te gaan ds. T.K. van Eerden. Hij heeft als thema gekozen:

    Jozef zoekt zijn grote broers, alle tien zijn ze jaloers.

Na afloop van deze dienst is er gelegenheid om met elkaar een kopje koffie/thee te drinken.

U bent van harte welkom!