Kerstconcerten door Gereformeerd Drachtster Mannenkoor

Het Gereformeerd Drachtster Mannenkoor o.l.v. Minne Veldman geeft twee kerstconcerten. Op donderdag 14 december in De Fontein, de Kolken 89 in Drachten en op vrijdag 20 december in de kerk van de GKv, Tolberterstraat 24 in Leek. Aanvang: 20.00 uur.

Bekende musici als Severin van Dijk, Bastiaan Stolk en Jorrit Woudt verlenen medewerking.
Kaarten zijn in voorverkoop verkrijgbaar bij de koorleden of bij Geert Wagenaar, tel. 0594 613619.

Toegangsprijs in de voorverkoop € 12,50. Aan de zaal € 15,00.
Kinderen tot 12 jaar gratis.

za 22 dec – Kerstconcert

Kerstconcert van het Ger. Gem. Koor Canticorum en het Gereformeerd Groninger Mannenkoor op 22 december 2018 in De Rank, Westergast 8 te Zuidhorn.

Aanvang: 20.00 uur.

Muzikale leiding: Jaring de Braak met m.m.v.  Piet Zuidhof, orgel en Jaap de Kok, vleugel.

Samenzang, Christmas Carols en het Kerstoratorium: Een Nieuw Begin.

Toegangsprijs: € 10,00 volwassenen en kinderen t/m 12 jaar: € 5,00.
Kaarten kunt u kopen bij de leden van beide koren of 22 december 2018 ‘s-avonds in de kerk. U kunt ze ook bestellen bij veer9@ziggo.nl, dan liggen ze die avond op naam gereed.

ma 24 dec – Kerstvolkszang

Op Kerstavond 24 december is traditiegetrouw weer de Kerstzang in de Abdijkerk. Onder feestelijke begeleiding van muziekkorps Juliana en het orgel zingen we prachtige kerstliederen en luisteren we naar het Kerstverhaal.

De collecte die we houden is bestemd voor het Leger des Heils.

De Abdijkerk is open vanaf 19.00 en de zangdienst begint om 19.30.
Allen van harte welkom!

Regiegroep Hereniging NGK-GKv | Nieuwsbrief nr.7 – nov 2018

De Regiegroep Hereniging NGK-GKv geeft maandelijks een nieuwsbrief uit over de ontwikkelingen in het proces van hereniging van de twee kerken.

Eén jaar regiegroep – een terugblik
Ruim een jaar geleden – op 11 november 2017 – ontmoetten leden van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en de Nederlands Gereformeerde Kerken elkaar in Kampen. Diezelfde dag kreeg de Regiegroep hereniging NGK-GKv van de kerken de opdracht om het herenigingsproces te begeleiden en te stimuleren. De regiegroep vierde deze maand dus zijn eerste verjaardag. Reden genoeg voor een kijkje in de keuken.

Bespreek voors en tegens samenwerking
Plaatselijke samenwerking; is dat nu echt nodig? Sommige gemeenten voelen zich door het herenigingstraject van GKv en NGK onder druk gezet: Moeten we nu per se plaatselijk één gemeenten worden? Het verschijnen van een handreiking over plaatselijke samenwerking lijkt dat nog eens te versterken. Maar die Handreiking legt nergens de verplichting op tot plaatselijk samengaan van een GKv- en NGK-gemeente. Wel wil de regiegroep de gemeenten oproepen met elkaar te onderzoeken wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn op dit gebied. Ga met elkaar in gesprek hoe je samen God kunt dienen.

‘Prediking laat vooroordelen sneuvelen’
‘U bent gereformeerder dan gedacht, wat een fijne en mooie dienst.’ Een reactie die dominee Kees de Groot (NGK Nunspeet) na afloop van een eredienst wel eens krijgt van een bezoeker van vrijgemaakte huize. ‘Elkaars diensten meemaken en elkaars predikanten beluisteren, laat vooroordelen sneuvelen,’ ervaart De Groot. Vooral in regio’s waar geen gemeenten van het andere kerkverband zijn, kunnen er vooroordelen bestaan over de ander. Alleen door te ervaren hoe de ander is, kan dit veranderen.

GKv- en NGK-predikanten samen in intervisiegroep
“Alleen directe interactie tussen NGK-ers en GKv-ers stelt ons in staat elkaar echt te kennen en te waarderen”, vindt ds. Henk van der Velde van NGK De Ontmoeting in Voorthuizen/Barneveld. Dit was voor hem reden om zich aan te sluiten bij een intervisiegroep met zes GKv-predikanten. GKv-predikant Erik Dwarshuis, wilde zijn NGK-collega’s graag beter leren kennen en ging daarom bij een intervisiegroep van alleen NGK-predikanten. Hij is predikant in de gemeente GKv-NGK Wapenveld, die sinds 3 januari 2016 een samenwerkingsgemeente is. Lees over hun ervaringen op onze website.

Meer lezen?
Wilt u meer lezen over deze onderwerpen? Een uitgebreider artikel vindt u op de website www.onderwegnaar1kerk.nl. U kunt zich via deze website ook abonneren op de nieuwsbrief. Hebt u vragen of opmerkingen, stuur dan een mail naar: regiegroep@ngk.gkv.nl.

Onderweg – Wees wijs met sociale media

OnderWeg jaargang 4 nummer 21

Verkiezingen worden beïnvloed en reünies georganiseerd via Facebook, de Amerikaanse president communiceert met de wereld via Twitter, relaties beginnen en worden beëindigd via Whatsapp, gebeurtenissen worden opgeleukt en gedeeld via Instagram. Sociale media zijn niet meer weg te denken uit ons leven en beïnvloeden onze manier van omgaan met elkaar. Dan ligt de vraag voor de hand: wat betekent dit voor de kerk? Moeten we er als kerk gebruik van maken? En hoe zit het dan met de privacy? Kerk en sociale media is het thema van het nieuwste nummer van OnderWeg.

Habakuk kraste de boodschap van God op platen. Paulus schreef brieven. De boekdrukkunst gaf de Reformatie een enorme boost. Passen sociale media in deze opsomming? Bieden sociale media onze kerken nieuwe kansen, helpen ze ons om samen kerk te zijn? Erjan van der Linde gaat in het eerste artikel in op deze vragen. ‘Wees als kerk present in je directe omgeving, ook via de sociale media.’

Eric van den Berg, expert op het gebied van online communicatie, vertelt over de manier waarop kerken op internet actief zijn en over de gevolgen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op het uitzenden van kerkdiensten, het publiceren van ledenlijsten, het actief zijn op sociale media. ‘Vraag je af welk platform je voor welk doel kiest.’

In de reportage vertellen twee kerken, de Nieuwe Kerk (PKN) in Utrecht en de NGK Dalfsen, hoe zij de sociale media gebruiken. Een tip: zorg er bij de communicatie naar buiten voor dat je geen onecht of oppervlakkig beeld schetst: ‘Ik laat altijd het leven zien: mensen, en de activiteiten die we organiseren. We zijn geen socialemediakerk, we zijn een échte kerk.’

Verder in dit nummer in de rubriek Ontmoeting een gesprek met Arnoud Drop, directeur van Alpha Nederland. Toen hij jaren geleden de rouwadvertenties in een huis-aan-huiskrant zag, moest hij opeens huilen. Wat had de kerk gedaan om deze mensen met het evangelie in aanraking te brengen? Een missie was geboren. ‘Ik vind altijd wel een kans om over geloof of zingeving te praten.’

En Bram Beute vraagt zich af waarom we niet altijd de waarheid durven zeggen. Moeten we maar zwijgen over Gods toorn, of over onze gevoelens van wraak of wanhoop? ‘We doen Christus meer recht door te erkennen dat dat alles er is in ons leven en dat we onszelf daarvan niet kunnen verlossen.’

Ga naar onderwegonline.nl/gratis voor een gratis en vrijblijvend proefabonnement.

za 24 nov – OPA

Aanstaande zaterdag 24 november wordt het oud papier weer gehaald; zet u het weer tijdig bij de weg? Deze keer is ook het buitengebied weer aan de beurt, dat betekent, dat er ook weer een container op de parkeerplaats achter ‘De Meeden’ staat.

Mocht u om wat voor reden ook te laat zijn met het papier bij de weg zetten, dan kan u het zo mogelijk ook daar brengen.

We zijn blij met de mensen, die zich hebben aangemeld als vrijwilliger! Maar er kunnen nog meer bij, het is fijn als er een aantal reserve zijn. Aanmelden is nog altijd mogelijk bij mij.

Met vriendelijke groet,
Lena Cruiming
050-4031702

Uitnodiging

De avonden worden steeds kouder en eerder donker. Op zo’n avond wil je toch niets liever dan lekker een avondje Juliana luisteren?

Wees welkom morgen in de Ontmoetingskerk in Aduard! Laat je verwarmen door de muzikale klanken van de muzikanten, die zich dit keer ook van een andere kant gaan laten zien. Fanfare saai? Dacht het niet..

Sendingwerk VGK Bellville & Tent-makerpredikante

Al heel wat jaren geleden is de gemeente van Bellville begonnen met het zendingswerk op de Kaapse Vlakte. Hoofdzakelijk in Belhar en omstreken. Dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat Belhar een zelfstandige gemeente mocht worden.

Daarna is het werk zich blijven uitbreiden en heeft de zendingscommissie, in samenwerking met de gemeente van Belhar, besloten om verder te werken als de Gesamentlike Sendingskommissie (GSK).

Concreet betekent dit dat de VGK Bellville verantwoordelijk is voor het zendingswerk in Wesbank en de VGK Belhar is verantwoordelijk geworden voor het werk in Leiden.

Ds Carl is als VGK Bellville-zendeling belast met het werk in Wesbank. Behalve met de verkondiging van het Evangelie, het geven van catechisatie en het doen van huisbezoeken, heeft ds Carl de laatste jaren hard gewerkt aan het zelfstandig worden van de gemeente van Wesbank (wat DV dit jaar nog mag gebeuren).

Waar kan de gemeente van Bellville helpen? Wel, bij een heel aantal dingen; er zijn geregeld uitnodigingen voor bijeenkomsten van de gemeente, bazaars, of activiteiten die door de zendingsgemeenten geregeld worden. Er zijn ook Bijbelstudies en soepkombuis-activiteiten.

Ds Linus van ’t Foort is betrokken bij toerusting en opleiding van ambtsdragers en leden van de gemeente. In Bellville hebben we dit al vaak meegemaakt d.m.v. een heel aantal cursussen die hij gehouden heeft. Ook de zendelingen, ds Carl van Wyk en ds Peter Abrahams van Belhar ondervinden veel steun en baat bij zijn werk.

En dan nog iets over het Strategiese Plan voor het zendingswerk. Wij bedrijven zending in gebieden waar mensen het economisch gezien heel zwaar hebben. Wat erg verblijdend is, is dat de Here hier mensen Zijn kinderen laat worden, en wel in die mate, dat er gemeentes gevormd kunnen worden.

En deze mensen hebben, alhoewel erg beperkt in onder andere financiele middelen, ook de begeerte om een zelfstandige gemeente te vormen. Dit zien we nu ook in Wesbank gebeuren. Maar als de gemeente geen predikant kan bekostigen, hoe dan verder?

Een methode waaraan al heel wat denkwerk besteed is door onder andere ds Linus, en wat ook een Bijbelse methode is, is om een tentenmakerspredikant aan te wijzen, op te leiden en zo te laten werken. Dit is dus niet een volle week werken, en dan op de andere dagen het Woord van de Here verkondigen en in de gemeente werken. De GSK en de zendelingen zijn op dit ogenblik bezig om te kijken of dit gerealiseerd kan worden.

Gebedspunt

Wilt u voor de tentenmakerspredikant bidden? Bid ook dat er broeders gevonden mogen worden en dat ze mogen groeien in de Here om dit werk te kunnnen doen.

Laat ons elkaar ook steeds aan de opdracht om het Evangelie te verkondigen herinneren en opwekken om het werk aan de Here op te dragen in gebed. Want zonder Gods kracht en wiijsheid en uiteindelijke zegen is al het werk zinloos.