za 26 jan – oud papier

Dag allemaal,

U heeft het vast allemaal op de kalender staan: zaterdag 26 januari wordt het oud papier weer opgehaald. Zorgt u ervoor, dat het om 9.00 uur bij de weg staat?

Let op: Dit keer wordt ook weer het buitengebied gereden.

Naast: ‘bekèk ut lekkâh’

Wat deze Haagse woorden uit de mond van de slang uit Genesis, te maken hebben met de nieuwste Naast? In dit nummer zoomen we in op het meest verkochte boek ter wereld. Eeuwenoud en toch zo actueel. Wat betekent het voor christenen wereldwijd om een eigen Bijbel te hebben? Om te begrijpen wat er in staat? Om Vaders Woord te kunnen lezen in moeders taal?

“Wij hebben alleen een Franstalige Bijbel, maar niemand bij ons thuis spreekt Frans. We kunnen dus nooit als gezin samen uit de Bijbel lezen. Echt alles moeten we uit de kerkdiensten halen”, vertelt Sofie uit het Afrikaanse land Benin. Haar vriendin Claudine vult aan: “Ik kan goed Frans. Toch zou ik dolgraag de Bijbel in mijn moedertaal Adja lezen, zodat ik Gods Woord nóg beter kan begrijpen.”

Niet alleen in talen, ook in vormen is de Bijbel heel divers. Van stripverhaal tot luisterboek. Van een 60 jaar oud boekje met eenvoudige bijbelverhalen en stoktekeningen tot een chic koffietafelboek met mooie foto’s. Er is een hoop veranderd sinds we in ons land zo’n 400 jaar geleden voor het eerst de Bijbel in het Nederlands konden lezen.

Ben je benieuwd waarom een eenvoudig boekje dat decennia terug werd gemaakt op het Indonesische eiland Papoea nog steeds volop gebruikt wordt? Wil je weten hoe een gekleurd armbandje in Brazilië iets van Jezus’ liefde laat zien? En vraag jij je ook wel eens af waarom God tot ons – Nederlandse christenen – minder vaak lijkt te spreken via dromen en visioenen (maar wél op andere manieren)?

Laat je inspireren door broers en zussen uit Benin, Indonesië en India. En dichterbij huis: door de reactie van een Haagse vrachtwagenchauffeur en emoties rondom de ‘Grunniger Biebel’. Dit en nog veel meer lees je in de nieuwste Naast!

Mis ‘m niet: Naast #1 van 2019 ligt nu in de kerken

Onderweg – Laat het koninkrijk groeien

OnderWeg  jaargang 5 nummer 1

Er lijkt een verschuiving in het geefgedrag op te treden, zowel individueel (aan goede doelen), als kerkbreed (VVB). Het structureel geven aan goede doelen/organisaties neemt af, terwijl individuele en incidentele steun toeneemt (sponsoracties, crowdfunding, thuisfrontcommissies). Genoeg reden voor een themanummer van OnderWeg over geven.

Als kerk-zijn weer blij maakt, komt het geld vanzelf, schrijft Gerrit Riemer in de eerste themabijdrage, want als je hart ergens van overloopt, is geld bijzaak. ‘Misschien werd door het verzakelijken van onze geefhandelingen de passie gestaag om zeep geholpen.’ Hij voert een pleidooi om weer verzot op de kerk te worden, dan komt het geld vanzelf.

Tot die tijd hebben kerken weleens moeite om voldoende geld binnen te krijgen. Hoe kom je aan je geld? In de themareportage geven Inez Petter (van de CvB van de Westerkerk in Amersfoort), Ruurd Kooistra (bureaumanager van Steunpunt KerkenWerk) en Klaas Rozema (missionair predikant in Oostenrijk) vanuit hun eigen situatie antwoord op die vraag. ‘Vragen om ondersteuning blijf ik kwetsbaar en moeilijk vinden.’

In het thema-interview een gesprek met fondswervingsexpert Gerko Last. Last werkt als zelfstandig fondswervings- en communicatieadviseur voor een groot aantal goede doelen en kerken. Je mag als kerk ruimhartig om geld vragen, maar dan moet je wel weten waaróm je dat doet, vindt hij. ‘Er zit een zingevingskant aan het vragen om geld.’

Verder in de rubriek Ontmoeting een openhartig gesprek met boer en filosoof Jan Huijgen (61). Hij begon in 1993 de Eemlandhoeve, een boerderij waar duurzaam vlees wordt geproduceerd, maar waar mensen ook terechtkunnen voor inspiratie en ontmoeting. In zijn persoonlijke leven is hij onderweg van hoofd naar hart. ‘Het is een weg waarin ik mijn ego en identiteit moet loslaten en dat is ongelofelijk moeilijk.’

In de rubriek Jeugdwerk aandacht voor de catechisatie. Sommigen vragen zich af of catechisatie geven aan tieners nog wel zin heeft. Wat zijn de opbrengsten ervan? Hans Meerveld deed daar onderzoek naar en volgens Anko Oussoren kunnen we veel leren van zijn bevindingen. ‘Meerveld benadrukt dat we ons ervan bewust moeten zijn dat catecheten primair dragers zijn van de boodschap, veel meer dan de brengers ervan.’

En Moniek Mol schrijft een bijdrage over de vraag hoe we in de kerk tot een goed gesprek kunnen komen. Er valt veel te leren van de recente Week van de Dialoog: laat je oordelen thuis en probeer door de ogen van de ander te kijken.

wo 13 feb – bijeenkomst Plaatselijk Nut Aduard

Het Bestuur van het Plaatselijk Nut Aduard  nodigt u uit voor de 647ste bijeenkomst welke gehouden zal worden op woensdag 13 februari 2019  in het Multifunctioneel Centrum “De Meeden”, Burgemeester van Barneveldweg 23 te Aduard.

Aanvang       :            20.00 uur
Spreker          :           Prof. Mr. F.T. Oldenhuis – Hoogleraar Recht en Religie, Rijksuniversiteit Groningen
Onderwerp    :           De samenleving is van ons allemaal – Omgaan met  radicale standpunten in een multireligieuze samenleving

Toelichting     :

Een burger beroept zich voor zijn radicale mening of voor de manier waarop hij  zich kleedt op de bijbel of op de koran. Moet je als samenleving dat altijd respecteren? Hoe ver gaat dat wederzijds respect? Stel dat  iemand op het dak van zijn boerderij de tekst “Jezus Redt” plaatst? Altijd toestaan? Mag een ondernemer een stagiaire, die homo blijkt te zijn en samenwoont, ‘wegsturen’ omdat zo’n leefwijze niet past binnen de cultuur van dat bedrijf? Mag de politie haar agenten verbieden bepaalde kleding te dragen,  bijv. een hoofddoek? Mag een bijzondere school  een leraar, die uit de kast komt en gaat samenwonen met een vriend, op die grond ontslaan? Oldenhuis  pakt die ‘handschoen’ op en probeert  samen met de ‘zaal’  anno 2019  een antwoord te vinden.

In een drietal interviews liet Oldenhuis zich uit over de Nashvilleverklaring (2019):

Trouw: https://www.rug.nl/rechten/news/in-de-media/archief/2019/fokko-oldenhuis-predikant-hoort-lam-te-zijn-geen-wolf;
RD: https://www.rug.nl/rechten/news/in-de-media/archief/2019/fokko-oldenhuis-van-der-staaij-alle-respect-verloren;
ND:
https://www.rug.nl/rechten/news/in-de-media/archief/2019/fokko-oldenhuis-sommige-artikelen-nashville-ontkennen-bestaansrecht-homos-en-transgenders.

Alle belangstellenden zijn van harte welkom.

Het Bestuur

Drie lezingen over Openbaring ( 2e serie)

Drie Bijbellezingen over het laatste bijbelboek, de Openbaring aan Johannes. Deze lezingen worden verzorgd door dr. H. R. van de Kamp, en zijn een vervolg op zijn bijbellezingen over dit bijbelboek van het afgelopen jaar. (Deze 2e serie lezingen komen in plaats van de lezingen die Dr. E.T. van Spanje zou houden over het bijbelboek 2 Korintiërs. Dr. Van Spanje moest om gezondheidsredenen afzeggen) .

– Plaats : Refajahkerk,  Galenuslaan 1, 9728 JA Groningen
– Data:  11 februari, 4 en 18 maart 2019
– Tijd en duur: 20:00 uur tot 22:00 uur (Inloop met koffie/thee: 19:30 uur)
– Studiemateriaal (wordt uiterlijk 4 februari via de mail toegezonden)
– Organisatie: leden van de Refajahkerk
– opgave per email vóór 1 februari  (driestalko@gmail.com) met vermelding van naam, adres, woonplaats, tel. nr.
– Kosten 25 €. (Studenten: € 15.) Over te maken op banknr.  NL83INGB0002435651 tnv Driest, onder vermelding van Refajah2019

Contact adressen
Ds. Alko Driest (alkodriest@home.nl; 050-5273862 )
Anne Zeilstra (koster@groningen-z.gkv.nl; 050-5251554)

Opzet van de drie avonden

Avond 1 Openbaring en het Oude Testament

blok 1 Openbaring als het nieuwe boek Exodus
blok 2 Openbaring als het nieuwe boek Ezechiël
blok 3 Openbaring als het nieuwe boek Daniël

Avond 2 Israël in Openbaring

blok 4 De 144.000 verzegelden van Openbaring 7
blok 5 De twee getuigen van Openbaring 11
blok 6 De vrouw van Openbaring 12 en de stad van Openbaring 21

Avond 3 Openbaring en toekomst

blok 7 De opname (Openbaring 4 en 1 Tessa 4)
blok 8 Harmageddon (Openbaring 16:16)
blok 9 De duizend jaar van Openbaring 20

Meerstemmig gezongen Amen

Sinds een jaar zingen we het Amen meerstemmig. Dat wil zeggen: afhankelijk van waar je zit en hoeveel mensen er meedoen. Het lijkt ons daarom goed om het nog een paar keer te oefenen. Het gaat om het Amen ná de dienst. Vanaf 12 januari gaan we dit een twee keer oefenen o.l.v. Gerard Kloosterman (voor de ochtenddienst).

Meerstemmig wil zeggen dat de gemeente wordt opgedeeld in 4 groepen (en dat het Amen dus vierstemmig wordt gezongen). Deze groepen zijn:

– de hoge vrouwenstemmen
– de lage vrouwenstemmen
– de hoge mannenstemmen
– de lage mannenstemmen

Kenners van koormuziek zullen dit herkennen als de sopranen, de alten, de tenoren en de bassen.

De hoge vrouwenstemmen (de sopranen) zingen de melodie – zoals we die nu ook zingen:

 

 

 

De lage vrouwenstemmen (de alten) zingen:

 

 

 

De hoge mannenstemmen (de tenoren) zingen:

 

 

 

De lage mannenstemmen (de bassen) zingen:

 

 

 

Voor de alten en de bassen: let op de eennalaatste noot, dit is een open noot met stok; deze duurt langer dan normaal. Verder kunnen de lage mannenstemmen, de bassen bij de allerlaatste noot kiezen: velen zullen de hoge noot kiezen, maar mannen die echt laag kunnen zingen, mogen ook de lage noot “pakken”.

Samen klinkt het dan zo – en zo zal het ook worden getoond op de beamer:

 

 

 

 

 

 

Is het verplicht om voortaan zo te zingen, in je eigen “stemgroep”? Nee, u mag ook gewoon de melodie zingen, zoals u gewend bent. Maar toch klinkt het naar ons idee best aardig als in elk geval een deel dit wel doet. We hopen dus op voldoende deelname!

De commissie eredienst

Verlangen naar een nieuwe kerk

Een nieuwe kerk bedenken… Zomaar, in je eigen hoofd. De ideale kerk. Ga er maar eens voor zitten. Hoe zou die eruit zien? Wat krijgt in die kerk een belangrijke plek en wie mogen er allemaal zijn?

De Regiegroep die die het proces van hereniging van GKv en NGK begeleidt, wil met de gemeenten en gemeenteleden in gesprek over de vraag hoe die nieuwe kerk er uit zou moeten zien. Met het oog daarop gaat de Regiegroep de komende maanden het land in om met kerkleden daarover te praten. Ook worden gemeenten gestimuleerd om in eigen kring – in kerkenraden, op gemeente- en kringavonden – en samen met andere gemeenten dat gesprek te voeren.

Met het oog op die gesprekken heeft de Regiegroep het document Verlangen naar een nieuwe kerk geschreven. Daarin hebben de leden van de Regiegroep hun gezamenlijke verlangen naar de nieuwe kerk neergelegd en verwoord hoe de nieuwe kerk eruit zou kunnen zien.

Meer lezen

Open dagen Gomarus College + ROC Menso Alting

Gomarus College open dag

Op zoek naar een middelbare school voor uw kind? Het Gomarus College biedt vernieuwend onderwijs op alle niveaus, van praktijkonderwijs tot vwo. Met extra ondersteuning of uitdaging, passend bij de leerling. Onderwijs in een positieve en veilige sfeer, vanuit onze overtuiging dat elke leerling wordt gezien als kind van God. Kom zaterdag 19 januari naar de open dag van Gomarus Groningen. op onze website lees je meer over de verschillende locaties: www.gomaruscollege.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROC Menso Alting open dag

Ben je op zoek naar een mbo-opleiding? Ontdek het ROC Menso Alting in Groningen! Wij zijn een christelijke, kleinschalige school met persoonlijke aandacht voor studenten. Tijdens de open dagen op 25 en 26 januari kun je de school bekijken, de gezellige sfeer proeven en opleidingen vergelijken. Kijk alvast eens op onze website: www.mensoaltinggroningen.nl

Zeilkampen Gaastmeer – zeil je zomer vol!

Hou je van een actieve vakantie waarin je geen tijd hebt voor verveling? Geef je dan op voor één van onze kampen! Wij zijn Zeilkampen Gaastmeer (ZKG) en wij organiseren christelijke zeilkampen voor kinderen en jongeren tussen de 9 en 22 jaar. Een zeilweek in Gaastmeer staat bol van te gekke activiteiten: leren zeilen met een Optimist of Valk, dropping, kampvuur, sport & spel, en nog veel meer. Tijdens onze kampen leren wij je alle fijne kneepjes van het zeilen. Of je al ervaring hebt met zeilen of juist nog nooit gezeild hebt: ons instructieprogramma is voor elk niveau!

Het christelijke karakter van onze kampen vinden wij belangrijk. Daarom bidden en danken wij voor ons eten, houden we avondsluitingen en gaan we op zondag naar de kerk. Onze leiding bestaat uit enthousiaste schippers, koks/kooksters en Ketelbinkieleiders, die hun liefde voor God en het zeilen met elkaar gemeen hebben. ZKG is een nieuw opgerichte stichting, maar onze vrijwilligers hebben al bijna 50 jaar ervaring met het organiseren van christelijke zeilkampen in Gaastmeer.

Een zeilkamp bij Zeilkampen Gaastmeer betekent leren zeilen, dikke lol tijdens alle activiteiten en vrienden voor het leven. Ben je enthousiast geworden en wil je graag meer weten? Neem een kijkje op onze website www.zeilkampengaastmeer.nl, onze Facebookpagina of onze Instagram (@Zeilkampen Gaastmeer). We kijken ernaar uit om je komende zomer te mogen ontvangen in het prachtige Gaastmeer!