za 13 apr – Paasoratorium

NEDERLANDS PAASORATORIUM

Projectkoor Vocalis met als dirigent Nellie Bolhuis geeft op zaterdag 13 april een concert in de San Salvator aan de Hora Siccamasingel 202 in Groningen. Aanvang 20:00 uur.
Uitgevoerd wordt het in 1998 gecomponeerde Paasoratorium Het Lam dat ons doet leven op teksten van Ria Borkent en muziek van de Rotterdamse musicus Dirk Zwart.

Het oratorium heeft 4 delen: ‘Jezus met zijn discipelen’ , ‘De gevangenneming en het proces’, De Kruisiging’ en ‘Begrafenis en opstanding’. In tegenstelling tot de passionen is ook Christus’ opstanding onderdeel van het werk.
Het oratorium is geschreven in een eigentijdse en toegankelijke stijl voor koor, orgel [ Gerwin Hoekstra] , piano [Jaap de Kok] en spreekstem [Bram Kijf] en trompet (Tom Vink). Ook het publiek heeft een rol, zij zingen mee in een aantal refreinen.

U bent van harte welkom , een uitvoering meemaken zal zeker bijdragen aan het onder de indruk raken van het lijden, sterven en opstaan van Christus. Muziek die het hart raakt.
Reserveren via vocaliswinsum@outlook.com

 

za 6 apr – Muziek voor Pasen

In de tijd voor Pasen worden veel concerten gegeven. Veel mensen staan op die manier stil bij het lijden en sterven van Jezus Christus. Mensen genieten van de muziek van Bach: de Mattheus- of Johannes Passion. We kijken naar ”The Passion” op televisie.

Een aantal gemeenteleden doet mee met het project van Gospelkoor Rejoice, Zuidhorn. Zij voeren een “gospel-passie”/musical op: Jesus Son of God. Een groot koor met orkest onder leiding van Willem de Wit. Jonathan Vroege, zanger/acteur van The Lion King verzorgt een solo-optreden én zingt de solo’s in de musical. Sommigen van u zullen hem kennen van de EO: Hour of power, of uit de musical Ruth, in de rol van Boaz. (Eva-weekend.)

6 april, 20.00 uur, de Rank, Westergast 8, Zuidhorn. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Avelien Haan of Roely Pera of te reserveren op de site van Rejoice: www.rejoice-zuidhorn.nl.

Kort verslag vergadering Classis Grootegast – 28 februari 2019

  1. Namens de samenroepende kerk van Leek opent ds. R. Prins de vergadering. Alle classiskerken zijn wettig vertegenwoordigd en nadat de vergadering is geconstitueerd worden de lopende zaken van de agenda afgewerkt.
  2. In deze vergadering houdt ds. J.Th. Rozemuller een presentatie over het onderwerp: zorg voor jongeren. Dit is een door de classis gekozen onderwerp uit het visitatierapport 2018. Er is grote ongerustheid over het massaal wegblijven van de jeugd in de kerkdiensten en ds. Rozemuller neemt als uitgangspunt voor zijn referaat het boek: Growing Young. Hierin worden een zestal kernelementen uitgewerkt wat kerken kunnen doen om jongeren bij de kerk te betrekken. Alle classisgemeenten zijn op hun eigen manier bezig om de jeugd te enthousiasmeren voor kerk en geloof maar de grondlegging voor een levend geloofsleven ligt in de onderwijzing door de ouders thuis in de gezinnen.
  3. Sinds enkele maanden is ds. G. Zomer als interim predikant actief in de GKv van Marum. Kerkenraad en gemeente zijn blij met de praktische en pastorale steun die zij hiermee ontvangt.
  4. De volgende reguliere classisvergadering is op D.V. donderdag 20 juni 2019. Samenroeper is dan de kerk van Marum.
    Voor de classis: Elly van der Krieke (deputaat administratieve ondersteuning).

Sopkombuis in Fisantekraal

Twee vrouwen in Fisantekraal – een missiepunt van de VGK Bellville – Selena Arends en haar moeder, Irene De Grill, maken elke woensdag en zaterdag eten voor tot ongeveer 250 kinderen en oudere mensen!

Selena gebruikt de plek achter hun erf waar ze op zondagen kerk houden om het eten voor te bereiden. Ze deelt het dan voor haar huis uit aan de behoeftige mensen, vooral kinderen uit de straat. Selena wil graag in de toekomst ook op andere punten staan, omdat er meerbplekken zijn waar mensen een bord eten ‘baie’ nodig hebben.

Er wordt allerlei eten voorbereid; vetkoek (deeg gebakken in olie en met verschillende vulsels), curry, soep en stoofpot. Een buurvrouw helpt ook als er veel kinderen komen.

Een oproep om het Fisantekraal ‘kosprojek’ te ondersteunen is in het kerkblaadje van de VGK Bellville geplaatst en leverde veel financiele giften op. Er is ook een diaconale collecte gehouden en die bracht een bedrag van R5000 op! Van het geld zijn twee grote kookpotten, een blikopener, mengbakken, een snijplank, een schilmes, een grote houten lepel, een soeplepel, opscheplepels, vergieten, kruidenhouders en een gastoestel gekocht en aan Selena overhandigd.

Wat motiveert Selena om dit te doen? De gezichten van de kinderen en de ‘baie dankies’ van hen die nog laat komen aankloppen voor een broodje of eten dat overgebleven is.

Haar gebed is dat zij met dit werk veel meer mensen in de toekomst kan helpen.

Gebedspunt

Dit werk kost veel lange uren van voorbereiden en uitdelen. Bid dat Selena en haar moeder de lichamelijke kracht steeds hiervoor mogen krijgen.
Maar boven alles mag de gemeenschap van Fisantekraal de liefde van Christus laten zien en ervaren door dit ‘kosprojek’.

Zuidelijk Afrika heeft hulp en gebed van uw kerk dringend nodig!

De omvang van de natuurramp in zuidelijk Afrika wordt steeds duidelijker en groter. Meer dan 1.850.000 mensen zijn getroffen door orkaan Idai. Het dodental blijft oplopen. President Filipe Nyusi van Mozambique schat in dat er meer dan duizend mensen zijn omgekomen in Mozambique, Malawi en Zimbabwe.

De afgelopen week stond voor veel mensen in het teken van overleven. Dagenlang bivakkeerden ze op daken en in bomen. Vaak zonder voedsel en veilig drinkwater. Omdat watervoorzieningen zijn aangetast, is de kans op uitbraak van ziektes nu erg groot. De eerste gevallen van cholera zijn al gemeld.

Er is snel behoefte aan voedsel en schoon drinkwater. Helpt uw kerk mee? 

Het Christelijk Noodhulpcluster (Dorcas, EO Metterdaad, Red een Kind, Tear, Woord en Daad en ZOA) is aanwezig in het getroffen gebied. De eerste noodhulpwerkzaamheden zijn al gestart, waaronder het herstel van watervoorzieningen en het uitdelen van waterfilters, voedselhulp, installeren van noodtoiletten en het geven van voorlichting op het gebied van hygiëne. Ook treffen we voorbereidingen voor de wederopbouw voor als het water weer gezakt is.

Graag doen we een beroep op de kerken die ons bekend zijn, en vragen we voorbede voor deze noodsituatie. Wilt u de noodhulp mogelijk maken door een collecte of gift?

Alvast heel hartelijk dank voor uw gebed en uw steun!

Namens het Christelijk Noodhulpcluster,

Dorcas: Leo Visser
EO Metterdaad: Peter Beker
Red een Kind: Andries Schuttinga
Tear: Geert Jan van Dijk en Martin Herlaar (interim-directie)
Woord en Daad: Rina Molenaar
ZOA: Chris Lukkien

Help via www.christelijknoodhulpcluster.nl

ma 6 mei – informatieavond Timon pleegzorg

Timon zoekt in de regio Hoogeveen in het brede kerkelijke segment naar nieuwe pleegouders. Dit is belangrijk voor een goede match tussen pleegkind en pleegouders. Er vindt een informatieavond over pleegzorg plaats op:
Maandag 6 mei | Hoogeveen
Baptistengemeente Beth-El, Boekweitlaan 65a, Hoogeveen
Inloop 19:30 uur, aanvang 19:45 uur

Pleegouder worden?

Heeft u ruimte in uw hart en huis? Wilt u uw thuis delen met een pleegkind? Tijdens een informatieavond krijgt u informatie over wat pleegzorg is en kunt u vragen stellen aan ervaren pleegouders. Aanmelden of meer informatie: deeljethuis.nl.

Gespreksgroep – dit Koningskind

Gespreksgroep voor partners van iemand met autisme

Als partner van iemand met autisme kun je soms extra moeilijkheden ervaren in je huwelijk. Er zijn vaak (grote) verschillen in communicatie en het beleven van emoties, geloofsbeleving en intimiteit. Je omgeving begrijpt dat misschien niet altijd. Daarom is het fijn om hierover te spreken met mensen die dat vanuit hun eigen ervaring wél precies begrijpen.

In mei 2019 start in Drachten een gespreksgroep voor partners van mensen met autisme (of een vermoeden daarvan). Dit Koningskind heet je daar van harte welkom. In 5 interactieve bijeenkomsten worden thema’s behandeld als de invloed van autisme op je relatie en het gezinsleven, geloven en de vraag wat je van je partner mag verwachten. Regioconsulent Joke Leene begeleidt deze gespreksgroep.

Hartelijk welkom!

Voor wie:           partners van mensen met autisme (of een vermoeden daarvan)
Waar:                  Drachten (locatie volgt nog)
Wanneer:          9 en 23 mei, 6 en 20 juni en 4 juli
Tijd:                     20.00 – 22.00 uur
Aanmelden:      www.ditkoningskind.nl à agenda
Informatie:       Joke Leene (06-137 667 64 / j.leene@ditkoningskind.nl)

Belangrijk: Dit Koningskind vindt gespreksgroepen belangrijk. Giften en ledengeld dekken echter niet alle kosten die wij maken (bv. voor personeel, materiaal en locatie). Daarom vragen wij van u als deelnemer een tegemoetkoming in de kosten, in de vorm van een gift. Voor deze activiteit is het richtbedrag voor 5 avonden voor niet-leden € 45,00 en voor leden € 37,50. Dit is een richtbedrag; voelt u zich vrij om te geven wat voor u passend is.

do 11 apr – Bijbelstudiedag

Bijbelstudiedag: Van Christus zijn in de moderne medische Fix-it cultuur

Wij geloven en belijden dat wij, in leven en sterven, het eigendom zijn van Jezus Christus. Dat is een mooie en troostvolle belijdenis. Is dit ook een werkelijkheid in ons leven? Het lijkt er wel eens op dat we, van de wieg tot aan het graf, zelf de regie voeren over ons leven. Waarin zijn we dan nog afhankelijk van onze Hemelse Vader? De maakbaarheid van het leven wordt groter en groter. De medische mogelijkheden groeien ons bijna boven het hoofd. We mogen gebruik maken van de medische vooruitgang, maar tot hoever? Hoe is dan onze houding daarin. Wat heeft een christen voor antwoord op het moderne levensgevoel van zelfredzaamheid en zelfbeschikking. Hier gaan we met elkaar over nadenken, onder leiding van twee bevlogen sprekers.

Sprekers

Ds. Jan van Houwelingen, GKv Zutphen.
Ad Dees, internist Ikazia Ziekenhuis Rotterdam.
In het middagprogramma is er ruimte voor de Folklore van Spakenburg

We zien u graag op donderdag 11 april in Spakenburg.

Datum 11 april 2019
Tijd 10.30 tot 15.30 uur
Locatie Noorderkerk, Kerkstraat 20, Spakenburg
Toegangsprijs € 15,- inclusief koffie/thee met koek en een broodje vis
Meer informatie steunpuntbijbelstudie.nl