za 25 mei – TIENDE OECUMENISCH LIEDFESTIVAL

Op zaterdag 25 mei a.s. wordt het TIENDE OECUMENISCH LIEDFESTIVAL gehouden, ditmaal in de Groninger Martinikerk, (13:00-17.15), bedoeld voor iedereen die graag zingt, en speciaal voor liefhebbers van het Engelse kerklied, de hymn.

Het jaarlijkse Liedfestival wordt georganiseerd door Stichting DE VERTAALSLAG, die is gelieerd aan het werk van theoloog/dichter/vertaler Sytze de Vries. Deze heeft de afgelopen jaren onder de titel HET LIEFSTE LIED VAN OVERZEE in 2 delen meer dan 120 vertalingen aangeleverd van klassieke, bekende en ook nieuwe hymns uit de Engelse traditie. Deze nieuwe teksten op vaak geliefde melodieën zijn inmiddels niet meer weg te denken uit menig repertoire.

Inmiddels verschenen daarbij CD’s, begeleidings- en koorbundels. Reden genoeg om deze lustrum-editie van het Liedfestival geheel hieraan te besteden, met als ondertitel Songs of Praise in de taal van Sytze de Vries.

Koor- en samenzang zullen deze middag vullen, in een hopelijk (over)volle Martinikerk. De middag wordt geleid door Daniël Rouwkema, specialistin de Engelse kerk- en koormuziek. Daarbij geholpen door het koor Choral Voices, regelmatig te zien en te horen in het TV-programma Nederland Zingt.

Naast de veelvuldige samenzang er is ook ruimte voor fraaie Engelse koorwerken en orgelmuziek, op het beroemde Schnitgerorgel. Daartoe komt speciaal uit Engeland over Leonard Sanderman, director of music en werkzaam aan de Universiteit van York. (Op het Liedfestival van 2018 won hij de publieksprijs, in het kader van de Willem Vogel- prijs, met een serie nieuwe melodieën op nieuwe teksten van Sytze de Vries. Die zullen ook ditmaal op het programma staan!)

Uit beide delen ‘Het liefste Lied’ van overzee zijn twee complete Festivals met Lezingen en Liederen samengesteld, voor de Advents- en voor de Kersttijd, met koorzettingen van Dirk Zwart. Beide (directie- zowel als kooruitgaven) worden deze middag gepresenteerd.

Christiaan de Vries, organist van de Lutherse Spuikerk in Amsterdam, en huisorganist van het Liedfestival, tekent weer voor de begeleiding van de samenzang.

De presentatie van de middag is in handen van Sytze de Vries, die ook zal voorgaan in de afsluitende Choral Evensong, het dagelijkse gezongen koorgebed in de Anglicaanse traditie.

Opgave voor deelname: via www.liedfestival.nl (ook voor nadere info)
Telefonisch: 06-36131222 (Anke Mopman)
Toegangsprijs: € 18,- (aan de kassa)
Bij vooruitbetaling € 16,- (groepen vanaf 5 personen, studenten en 65+ € 12,-)

Ook is opgave mogelijk om als zanger mee te doen aan het Meerstemmig Grootkoor: Dan worden enkele koorzettingen gratis toegestuurd.

Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg

Tussenjaar

Tien maanden de tijd om jezelf te ontwikkelen en je horizon te verbreden, je talenten te ontdekken en je te bezinnen op de toekomst, veel verschillende werkzaamheden en samen met andere jongeren vanuit je geloof je inzetten voor een ander. Met ingang van september 2019 is er weer plaats voor vier diaconaal werkers in de Herberg in Oosterbeek. Je krijgt een eigen kamer, kost en inwoning. De werkzaamheden zijn gevarieerd en er wordt rekening gehouden met je wensen en talenten. Je krijgt geen salaris (wel een onkostenvergoeding) maar ontvangt veel.  Aarzel niet en bekijk onze website voor meer informatie. www.pdcdeherberg.nl

Vakantiewerk

Niet betaald krijgen en toch heel veel ontvangen. Dat is vakantiewerk in Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg. In de zomervakantie twee weken van maandag tot vrijdag op kamers en samen met andere jongeren veel verschillende werkzaamheden doen. Aan de ene kant is er ruimte om veel plezier te maken en tegelijkertijd kun je echt iets betekenen voor anderen. Iets voor jou? Misschien met je vriend of vriendin? Geef je op. www.pdcdeherberg.nl

Nieuwsbrief Regiegroep Hereniging


De Regiegroep Hereniging NGK-GKv geeft maandelijks een nieuwsbrief uit. Door middel van deze nieuwsbrief wil de Regiegroep gemeenten en gemeenteleden op de hoogte houden van de ontwikkelingen in het proces van hereniging van de twee kerken. 

In de nieuwsbrief van mei staat dat de Predikantenvereniging (PV) van de GKv zichzelf graag wil omvormen tot een vereniging voor GKv- én NGK-predikanten. PV-voorzitter Willem de Graaff en CGMV-directeur Martin van Eerde hebben in een brief alle NGK-predikanten uitgenodigd om lid te worden van de PV. In de brief wordt benadrukt dat de openstelling voor en uitnodiging aan de NGK-predikanten ‘maar niet een kwestie [is] van: kom er maar bij en doe als wij, wij weten hoe het moet. Onze uitnodiging betekent dat we van harte bereid zijn om samen met jullie vorm te geven aan de Predikantenvereniging. Gewoontes en vormen zijn niet in beton gegoten.’

Ook is er in de nieuwsbrief aandacht voor het werk dat achter de schermen gebeurt door diverse commissies (NGK) en deputaatschappen (GKv). Hun bezigheden vertonen vaak veel overlap, maar soms zijn er ook verschillen in werkterrein en werkwijze. In de aanloop naar de landelijke vergadering/synode van 2020 zullen ze zoveel mogelijk gezamenlijk rapporteren en met voorstellen komen. In de nieuwsbrief leest u hoe Deputaten Kerkelijke Eenheid/Commissie voor Contact en Samenspreking, en Deputaten Geestelijke Verzorging Militairen/Commissie Categoriaal Pastoraat dat doen.

Ten slotte bevat de nieuwsbrief van mei een mooie reportage over het voorgenomen samengaan van de NGK en GKv in Langerak per 1 januari 2020 en over ontwikkelingen in Zeist, Houten, Nieuwegein, Marknesse en Emmeloord. U kunt de nieuwsbrief lezen en zich erop abonneren op www.onderwegnaar1kerk.nl.

 

 

Onderweg – Sport en geloof

OnderWeg jaargang 5 nummer 9

Sporten in het alledaagse leven heeft een doel in zichzelf: sporten is spelen met je lichaam, spelen met je lichaam en de natuur (zoals klimmen of surfen) of spelen met jouw lichaam en dat van anderen (teamsporten). Sport laat ons daarnaast schoonheid ervaren en zien: jarenlange oefening brengt eenvoud, elegantie en schoonheid. Maar sport kan ook laten zien dat ons lichaam niet meer is zoals God het bedoelde. We krijgen de bal niet meer onder controle, herstellen langzamer, kennen soms ernstige beperkingen.

Pasen is de belofte dat ook onze lichamen verbonden zijn met de opstanding van Christus. Sport staat zo ook in het kader van het evangelie en kan ook verlangen oproepen. Dit nummer van OnderWeg heeft als thema ‘sport en geloof’ en koppelt sport aan de schepping en de herschepping (Pasen), aan schoonheid en spelen (sabbat) en zo aan het eren van God, onze schepper en herschepper.

Zo schrijft ds. Louren Blijdorp over ons bevrijde lichaam in sport, spel, en ook dans. ‘Een eredienst zonder dynamiek, waarin het lichaam niet meedoet in de lof op God, amputeert die lof op God.’ In het interview vertelt predikant en voormalig sportdocent Hans Riemer over onze lichamelijkheid en geloof. ‘Als je samen het element van lichamelijkheid ook in de kerk inbrengt, dan groei je in verbondenheid.’ Het thema sluit af met een fotoreportage waarin enkele gepassioneerde sporters vertellen over hun sport en het geloof.

Verder in dit nummer een gesprek met oud-eindredacteur van de Elisabethbode en columniste Dien de Haan (84): ‘Ik leef met de verwachting dat het beste nog komt.’ En een praktijkverhaal van Moniek Mol over het omgaan met tegenstellingen in de gemeente.

Ga naar onderwegonline.nl/gratis voor een gratis en vrijblijvend proefabonnement.

zo 19 mei – U4C avond Appingedam

Wanneer? Zondagavond 19 mei

Hoe laat?  19.30 uur

Waar?       Appingedam, in Centrum Kabzeël, Dijkstraat 77

Deze avond zal er geen spreker zijn want we gaan de hele avond lekker onze God aanbidden, lofprijzen en de eer geven onder begeleiding van onze band, U4C Worship. Tevens zal er ruimte zijn voor getuigenissen en/of ervaringen te delen om de grootheid van God te openbaren. Ons gebedsteam zal voor je klaarstaan als je gebed nodig hebt en voor de dienst is er weer de mogelijkheid om gebedskaartjes in te vullen met bid en/of dankpunten.

Na afloop is er koffie & thee. We zien je graag 19 mei, gaat weer een mooie avond worden ter ere van onze God!

U4C is ook te vinden op Facebook, Instagram en Youtube. Hier vind je alle informatie over ons en de diensten:

Facebook:  https://www.facebook.com/Uvoorziet/
Instagram: https://www.instagram.com/u4c_appingedam/?hl=nl
Youtube:   https://www.youtube.com/channel/UCA8MEZxdNHn8pottXCDIPrA

zo 26 mei – Muziek- en zangavond in Wâlterswâld

Op zondag 26 mei zal de laatste zangavond van dit seizoen weer gehouden worden in de Gereformeerde kerk vrijgemaakt (Tsjerkeloane 12) te Wâlterswâld. De aanvangstijd is 19:30.

Het thema is ditmaal ’Er komen stromen van zegen’. We gaan deze avond zingen over dit thema en het koor zal liederen ten gehore brengen die met dit thema te maken hebben.

De liederen zullen dan ook te maken hebben met Hemelvaart en Pinksteren, waarbij Gods Geest over de wereld werd uitgestort. Hij laat ons niet alleen maar komt bij ons, om ons te vervullen van Zijn liefde en goedheid.

Medewerking zal worden verleend door Interkerkelijk koor Gorredijk (IKG) onder leiding van dirigent Annejaap Soldaat. Het orgel zal bespeeld worden door organist Jogchum Sipma.

De toegang voor deze avond is geheel gratis. Wel is er, t.b.v. de onkosten, na afloop een deurcollecte. Onder het genot van een kopje koffie, thee of fris is er nog gelegenheid om na te praten.

Neem gerust familie en vrienden mee, van harte welkom!

Onderweg – Hij is opgestaan

OnderWeg jaargang 5 nummer 8

Hoe kunnen we over het mysterie van Pasen spreken, en het bijvoorbeeld delen met kinderen, zonder in vaagheden te vervallen? Pasen gaat over wat er niet is – het graf is leeg. Want: Hij is opgestaan. Maar door alles uit te leggen loop je het risico dat mysterie plat te slaan. Dit themanummer van OnderWeg zoekt naar een balans.

Het eerste themaverhaal gaat over het leven vanuit Pasen. Wat kunnen wij nu met het mysterie van het lege graf? Hoe zien wij in ons eigen leven dat de Heer echt is opgestaan? Marinus de Jong laat zien dat Pasen vooral betekent dat de harmonie in de schepping weer is hersteld.

Theoloog Ingrid Plantinga en kinderboekenschrijfster Willemijn de Weerd maakten een prentenboek en dagboek over christelijke feesten. In het interview vertellen ze hoe zij het paasverhaal met kinderen zouden delen. ‘Vertel het verhaal van Jezus’ liefde en zijn lijden zonder precies te beredeneren hoe het was. God dienen betekent niet dat je alles begrijpt.’

Esther de Hek ging op bezoek bij bassischool De Wissel en vroeg kinderen in groep 5 om het verhaal van Pasen na te vertellen en te tekenen. ‘Maria mocht Jezus niet aanraken, maar ik zou Hem zeker een knuffel en een kus hebben gegeven.’

Het themadeel bevat verder een hervertelling (door Rob van Houwelingen) van het paasverhaal vanuit Johannes 20:18, waar Maria Magdalena uitroept: ‘Ik heb de Heer gezien!’

Verder in dit nummer een Bijbelstudie van Jan Mudde over Jezus’ woede-uitbarsting als Hij de berg afkomt na de verheerlijking (Matteüs 17:17), en een opinieartikel over ‘de kwestie Telder’, lange tijd een gevoelig onderwerp na de breuk in de jaren zestig. Is er inmiddels meer ruimte voor een open gesprek?

Ga naar onderwegonline.nl/gratis voor een gratis en vrijblijvend proefabonnement.