ma 16 sept – Gespreksgroep dit Koningskind

Uitnodiging: gespreksgroep voor partners van iemand met autisme

Je huwelijks- en gezinsleven kan onder druk staan als je partner een vorm van autisme heeft. Soms weet je niet hoe je verder moet. Tegelijk wil je als christen je partner trouw blijven en investeren in je relatie. Gesprek hierover met lotgenoten in een christelijke omgeving en onder deskundige begeleiding kan je verder helpen.

Op 16 september 2019 start een gespreksgroep in Groningen voor partners van iemand met autisme (of een vermoeden daarvan). In 5 interactieve bijeenkomsten worden thema’s behandeld als de invloed van autisme op je relatie, gezins- en geloofsleven, grenzen stellen, communicatie, intimiteit en de vraag wat je van je partner mag verwachten. Deelnemers krijgen de gelegenheid eigen onderwerpen in te brengen. Regioconsulent Ad Waardenburg leidt deze gespreksgroep.

Van harte welkom!

Voor wie:         partners van mensen met autisme (of een vermoeden daarvan)
Waar:               Groningen (locatie volgt nog)
Wanneer:         16 en 30 september, 14 en 28 oktober en 11 november 2019
Tijd:                 20.00 – 22.00 uur
Aanmelden:     www.ditkoningskind.nl ==>  agenda
Informatie:       Ad Waardenburg (06 13494377 / a.waardenburg@ditkoningskind.nl)

Belangrijk: Dit Koningskind vindt gespreksgroepen belangrijk. Giften en ledengeld dekken echter niet alle kosten die wij maken (bv. voor personeel, materiaal en locatie). Daarom vragen wij van u als deelnemer een tegemoetkoming in de kosten, in de vorm van een gift. Voor deze activiteit is het richtbedrag voor 5 avonden voor niet-leden € 45,00 en voor leden € 35,00. Dit is een richtbedrag; voelt u zich vrij om te geven wat voor u passend is.

di 17 sept – informatieavond Timon pleegzorg

Timon biedt jeugdhulp en jongvolwassenenzorg, gemotiveerd en geïnspireerd vanuit de christelijke levensovertuiging. Sinds 2016 is pleegzorg hier ook onderdeel van. We hebben al veel kinderen een stabiele plek kunnen bieden, maar de vraag naar pleegouders blijft groeien.

We zoeken in regio Veendam in het brede kerkelijke segment naar nieuwe pleegouders. Dit is belangrijk voor een goede match tussen pleegkind en pleegouders. Er vindt een informatieavond over pleegzorg plaats op:

 17 september | Veendam
CGKv De Kandelaar, Doctor A. Kuyperstraat 46
Inloop 19:30 uur, aanvang 19:45 uur

Pleegouder worden?

Heeft u ruimte in uw hart en huis? Wilt u uw thuis delen met een pleegkind? Tijdens een informatieavond krijgt u informatie over wat pleegzorg is en kunt u vragen stellen aan ervaren pleegouders. Aanmelden of meer informatie: deeljethuis.nl.