wo 4 sept – Zingen op woensdag

Zingen op Woensdag – psalmenspecial
Komende woensdag gaan we weer ‘zingen op woensdag’. Deze keer een “psalmenspecial”, d.w.z. we gaan alleen psalmen zingen: bekende, maar ook wat minder bekende.
De aloude geneefse melodieën, maar op tekst van ‘de nieuwe psalmberijming’!

Graag tot woensdag, 19:30 u!
De organisten

ma 23 sept – Gespreksgroep dit Koningskind

Uitnodiging: Gespreksgroep voor volwassenen met autisme

“Ik ben niet de enige!” Het was dé eyeopener voor Nicolette en Haike, twee deelnemers van een eerdere gespreksgroep voor volwassenen. Zij zijn blij dat ze zijn gegaan. “Je hebt een vergelijkbare beperking en dat maakt het makkelijk om met elkaar te praten”

Op 23 september 2019 start Dit Koningskind in Groningen (of omgeving) een gespreksgroep voor volwassenen met autisme. De gespreksgroep biedt herkenning en erkenning en geeft de gelegenheid in een veilige en kleinschalige omgeving met elkaar in gesprek te gaan. De groep bestaat gemiddeld uit zes personen en komt vijf avonden bij elkaar. Gespreksthema’s zijn onder andere: sociale contacten (vriendschap en werkrelaties), zelfbeeld, communicatie en geloof. Er is ruimte voor inbreng van onderwerpen door de deelnemers. De avonden worden begeleid door Ad Waardenburg regioconsulent van Dit Koningskind.

Van harte welkom!

Voor wie:         volwassenen met autisme (gemiddeld tot een hoog niveau)
Data:                23 september, 7 oktober,4 en 18 november en 9 december 2019
Tijd:                 20.00 – 22.00 uur
Plaats:             Groningen (of omgeving)
Aanmelden:     www.ditkoningskind.nl → Agenda
Informatie:       Ad Waardenburg (06 13494377 / a.waardenburg@ditkoningskind.nl)

Belangrijk: Dit Koningskind vindt gespreksgroepen belangrijk. Giften en ledengeld dekken echter niet alle kosten die wij maken (bv. voor personeel, materiaal en locatie). Daarom vragen wij van u als deelnemer een tegemoetkoming in de kosten, in de vorm van een gift. Voor deze activiteit is het richtbedrag voor 5 avonden voor niet-leden € 45,00 en voor leden € 35,00. Dit is een richtbedrag; voelt u zich vrij om te geven wat voor u passend is.

zo 15 sept – U4C avond Appingedam

Wanneer? Zondagavond 15 september

Hoe laat?  19.30 uur

Waar?       Appingedam, in Centrum Kabzeël, Dijkstraat 77

U4C is terug na de zomervakantie! Uitgerust en vol nieuwe energie gaan we weer los op 15 september. Deze eerste avond van het nieuwe seizoen zal er geen spreker zijn want we gaan de hele avond lekker onze God aanbidden, lofprijzen en de eer geven onder begeleiding van onze band, U4C Worship. Het thema voor deze avond is ‘Breakthrough’ Ons gebedsteam zal voor je klaarstaan als je gebed nodig hebt en voor de dienst is er weer de mogelijkheid om gebedskaartjes in te vullen met bid en/of dankpunten.

Na afloop is er koffie & thee. We zien je graag 15 september, gaat weer een mooie avond worden ter ere van onze God!

U4C is ook te vinden op Facebook, Instagram en Youtube. Hier vind je alle informatie over ons en de diensten:

Facebook:  https://www.facebook.com/Uvoorziet/
Instagram: https://www.instagram.com/u4c_appingedam/?hl=nl
Youtube:   https://www.youtube.com/channel/UCA8MEZxdNHn8pottXCDIPrA

Activiteiten Praktijk SpiegelRuimte Baflo 2019/2020

Binnenkort wil ik binnen mijn praktijk weer starten met een tweetal psycho-pastorale activiteiten. Ze zijn bedoeld voor iedereen die belangstelling heeft voor onderwerpen op het raakvlak van geloof en psychologie en open staat voor persoonlijke ontwikkeling en groei in geloof. 

  1. GROEIGROEP: Meer dan overleven

Het leven verloopt niet altijd zoals je het zelf graag had gewild. Ongetwijfeld ben ook jij moeilijkheden en teleurstellingen tegengekomen op je levenspad. Misschien laat jij de moed ook wel eens zakken en begin je met een diepe zucht aan een nieuwe dag. Deze groeigroep wil een bemoediging zijn voor iedereen die verder moet na moeiten en gebroken dromen. Blijf niet hangen in je teleurstelling en moeiten. Ondanks alles mag je je uitstrekken naar een leven waarbij nog ontelbare mogelijkheden voor je in het verschiet liggen. Kies ervoor om te vertrouwen op God. Hij is nog niet klaar met jouw levensverhaal. Hij is er nog steeds op uit dat jij mag bloeien en vrucht dragen voor Hem. Stijg samen met God boven je teleurstellende omstandigheden uit en ga weer hartstochtelijk leven!

In 12 bijeenkomsten lezen en bespreken we het boek “Meer dan overleven, hartstochtelijk leven”. Dit boek geeft je bijbelse wijsheid, bemoedigende verhalen en krachtige principes om verder te gaan en uit te stijgen boven je teleurstellingen.

Data & Locatie
De bijeenkomsten zijn tweewekelijks op donderdagavond en wel op de volgende data: 17 en 31 oktober; 14 en 28 november; 19 december; 9 en 23 januari; 6 en 20 februari; 5 en 19 maart; 2 april van 20.00- 21.30 uur. De Groeigroep wordt gehouden bij mij aan huis (Wier 8, Baflo). Er kunnen 5-10 deelnemers meedoen.

Kosten & Opgave
De kosten voor deelname bedragen € 65,00. Het boek dien je zelf nog aan te schaffen, kosten hiervan zijn € 9,95. Opgave kan tot uiterlijk 30 september 2019 via praktijk@spiegelruimte.nl onder vermelding van “Groeigroep 2019” en je naam en adresgegevens.

  1. GESPREKSGROEP JOYCE MEYER

Terug op de agenda is een gespreksgroep rondom de online uitzendingen van Joyce Meyer (zie www.joyce-meyer.nl). Je bekijkt thuis de aflevering(en) over een door mij geselecteerd psycho-pastoraal thema. Op de bijeenkomsten gaan we hierover met elkaar in gesprek. Het doel van deze gespreksgroep is om elkaar te bemoedigen, op te bouwen en te groeien rondom de te bespreken thema’s.

Data & Locatie
Er staan 6 bijeenkomsten gepland op iedere 3e woensdagmorgen van de maand van 10.00 -11.30 uur. Het betreft de volgende data: 16 oktober, 20 november, 18 december, 15 januari, 19 februari en 18 maart. De gespreksgroep wordt gehouden bij mij aan huis (Wier 8, Baflo). Er is ruimte voor 5-10 deelnemers. Zou je graag mee willen doen, maar kun je niet overdag, geef dit dan aan. Bij voldoende belangstelling is het ook mogelijk een avondgroep te starten.

Kosten & Opgave

Voor deelname wordt een bedrag van € 30,00 gevraagd. Opgave kan tot tot uiterlijk 30 september 2019 via praktijk@spiegelruimte.nl onder vermelding van “Gespreksgroep Joyce Meyer” en je naam en adresgegevens.

Hillie Snoeijer
Praktijk SpiegelRuimte
www.spiegelruimte.nl

Nieuwsbrief Regiegroep Hereniging

Nieuwsbrief Regiegroep hereniging: uitnodiging voor informatieavonden over de nieuwe kerkorde

Er is onlangs een nieuwe nieuwsbrief verschenen van de Regiegroep Hereniging GKv en NGK. Door middel van die nieuwsbrief houdt de Regiegroep alle betrokken gemeenten op de hoogte van het proces van hereniging. Hieronder een korte weergave van de inhoud van de nieuwsbrief.

Een belangrijk bericht is de uitnodiging voor informatieavonden rond de nieuwe kerkorde die de Regiegroep in september en oktober op drie plaatsen in het land organiseert. Iedereen die daar belangstelling voor heeft – of het nou is omdat u grote vraagtekens plaats bij de concept-kerkorde of dat u er juist heel enthousiast over bent – is van harte welkom op een van die informatieavonden. Ze worden gehouden in Assen, Amersfoort en Zwijndrecht. Meer praktische informatie is te vinden op www.onderwegnaar1kerk.nl. Via die website kunt u zich ook aanmelden.

Een ander bericht in de nieuwsbrief van augustus betreft het overlijden van ds. Kor Muller (71), emeritus predikant in de NGK, op 15 juli jl. Meer dan 25 jaar is hij naast zijn werk in de gemeente actief geweest in het landelijke kerkverband van de NGK. Als kerkrechtspecialist was Kor Muller nauw betrokken bij de voorbereidingen voor de nieuwe kerkorde voor de herenigde kerk NGK/GKv, eerst als lid van de commissie die beide huidige kerkordes vergeleek en verschillen daartussen overbrugde, daarna in de werkgroep die de kerkorde voor de herenigde kerk in de steigers zette.

Dat de eenheid tussen NGK en GKv niet alleen op organisatorisch, maar ook op plaatselijk niveau doorgaat, werd deze zomer onder andere concreet zichtbaar in Bunschoten-Spakenburg. Daar werden in augustus door de drie GKv-kerken en de NGK gezamenlijke avonddiensten georganiseerd, die de kerkgebouwen uit hun voegen deden barsten. De plaatselijke krant kopte: ‘Kippenvelmomenten tijdens gezamenlijke dienst’ en ook op sociale media laten mensen die aanwezig waren zich niet onbetuigd: ‘Zo’n volle kerk, en aan het eind alle glorie aan God brengen. Wat een zegen!’

Het laatste bericht in de nieuwsbrief betreft een oproep om te bidden voor de christelijke gereformeerde kerken. De eenheid waar NGK en GKv naar onderweg zijn steekt schril af bij de verwijdering en de spanningen waarover bericht wordt als het gaat over de CGK. In de komende maanden komt de CGK-synode bijeen. De Regiegroep roept op tot gebed voor de broers en zussen in de CGK.

Mocht u de nieuwsbrief in zijn geheel willen lezen, dan kan dat op de website www.onderwegnaar1kerk.nl. U kunt zich er ook op abonneren, zodat u hem vanaf nu maandelijks in uw mailbox ontvangt.

Bericht van Inlia – Mpho Tutu van Furth spreekt over omgaan met polarisatie

“Kunnen we erover praten?”

Mpho Tutu van Furth is op zaterdag 5 oktober aanstaande key note speaker in Amersfoort, op de landelijke ontmoetingsdag van INLIA (de interkerkelijke vluchtelingenorganisatie, waarbij ook deze kerk betrokken is). De dominee, auteur en dochter van Desmond Tutu woont tegenwoordig in Nederland.

Ze spreekt op de bijeenkomst over het omgaan met polarisatie. Hoe spreken we met elkaar over onderwerpen als vluchtelingen of racisme? Of vermijden we deze discussies, uit angst voor conflict? Als we het gesprek wél voeren; hoe voorkomen we dat het families, vriendenclubs of geloofsgemeenschappen splijt?

INLIA koos Mpho als gastspreker naar aanleiding van het boek over vergeving dat zij samen met haar vader Desmond schreef. INLIA-directeur John van Tilborg werd erdoor geraakt: “Een heel krachtige, bemoedigende boodschap.” INLIA kent de Zuid-Afrikaanse oud-aartsbisschop overigens al heel lang; Tutu was in 1989 een van de eerste ondertekenaars van het Charter van Groningen. Met dit verbond kozen (inter-)nationale kerkgemeenschappen destijds partij voor vluchtelingen en asielzoekers in nood.

Na de speech zijn er dialoogtafels over hetzelfde thema, om ervaringen te delen en elkaar de hand te reiken. Na de lunch staan diverse workshops op het programma, zie https://www.inlia.nl. Hayarpi Tamrazyan, die bekend werd door het langdurige kerkasiel in de Bethelkapel in Den Haag, sluit de dag af.

De dag in de Emmaüskerk in Amersfoort is gratis toegankelijk voor alle leden van betrokken geloofsgemeenschappen, zoals de onze. Mensen moeten zich wel aanmelden, via krp@inlia.nl. Inloop vanaf 10 uur.

repetities Gereformeerd Groninger Mannenkoor

Het Gereformeerd Groninger Mannenkoor hoopt D.V. donderdag 5 september 2019 weer te beginnen met de repetities.
De repetities worden gehouden in de Ger. Kerk in Hoogkerk, Hoendiep 232 en beginnen om 19.45 uur.
Het mannenkoor staat o.l.v. de jonge enthousiaste dirigent Jaap de Kok.
Zing je mee op 2 november 2019 met het Oratorium “De Schepping” van Johan Bredewout?
Kom in september vrijblijvend kennis maken en ervaar hoe mooi het is om samen te zingen.

Voor meer informatie: Henk van der Veer, veer9@ziggo.nl

ma 16 sept – Gespreksgroep dit Koningskind

Uitnodiging: gespreksgroep voor partners van iemand met autisme

Je huwelijks- en gezinsleven kan onder druk staan als je partner een vorm van autisme heeft. Soms weet je niet hoe je verder moet. Tegelijk wil je als christen je partner trouw blijven en investeren in je relatie. Gesprek hierover met lotgenoten in een christelijke omgeving en onder deskundige begeleiding kan je verder helpen.

Op 16 september 2019 start een gespreksgroep in Groningen voor partners van iemand met autisme (of een vermoeden daarvan). In 5 interactieve bijeenkomsten worden thema’s behandeld als de invloed van autisme op je relatie, gezins- en geloofsleven, grenzen stellen, communicatie, intimiteit en de vraag wat je van je partner mag verwachten. Deelnemers krijgen de gelegenheid eigen onderwerpen in te brengen. Regioconsulent Ad Waardenburg leidt deze gespreksgroep.

Van harte welkom!

Voor wie:         partners van mensen met autisme (of een vermoeden daarvan)
Waar:               Groningen (locatie volgt nog)
Wanneer:         16 en 30 september, 14 en 28 oktober en 11 november 2019
Tijd:                 20.00 – 22.00 uur
Aanmelden:     www.ditkoningskind.nl ==>  agenda
Informatie:       Ad Waardenburg (06 13494377 / a.waardenburg@ditkoningskind.nl)

Belangrijk: Dit Koningskind vindt gespreksgroepen belangrijk. Giften en ledengeld dekken echter niet alle kosten die wij maken (bv. voor personeel, materiaal en locatie). Daarom vragen wij van u als deelnemer een tegemoetkoming in de kosten, in de vorm van een gift. Voor deze activiteit is het richtbedrag voor 5 avonden voor niet-leden € 45,00 en voor leden € 35,00. Dit is een richtbedrag; voelt u zich vrij om te geven wat voor u passend is.