OPA – Oud Papier 2019 / 2020

Het nieuwe seizoen is weer aangebroken, ook voor het ophalen van het oud papier. Elke 4e zaterdag van de maand kan u uw oud papier weer bij de weg zetten; de vrijwilligers komen vanaf 9.00 uur weer langs om het op te halen. Ook al hebt u niet veel: vele kleintjes maken een grote! Als het goed is hebt u weer een flyer met data in de brievenbus gehad.

Volledigheidshalve ook hierbij de data:

2019

28 september  (B)
26 oktober
23 november (B)
28 december

2020

25 januari (B)
22 februari
28 maart (B)
25 april
23 mei (B)
27 juni
25 juli (B)

(B=buitengebied. Tevens staat er dan een container op de parkeerplaats bij ‘De Meeden’.)

Mocht u denken, ik wil wel een keer helpen om oud papier op te halen: u kunt mij bellen of mailen voor informatie.

Met vriendelijke groet,
Lena Cruiming

Nieuwsbrief Regiegroep Hereniging – september 2019.


Op 26 september jl. is de veertiende nieuwsbrief van de Regiegroep Hereniging NGK-GKv verspreid. Een paar belangrijke berichten daaruit:

Meer dan 1800 mensen hebben de enquête ingevuld die de Regiegroep verspreid heeft over naam van het nieuw te vormen kerkverband. Uit de beantwoording kwam duidelijk naar voren dat twee van de vier namen het meest geschikt gevonden worden: ‘Nederlandse Gereformeerde Kerken’ en ‘Verenigde Gereformeerde Kerken’. In reacties vanuit de GKv staan deze twee namen vrijwel gelijk; binnen de NGK heeft ‘Nederlandse Gereformeerde Kerken’ duidelijk voorkeur. Opvallend is dat binnen de GKv deze naam het meest de voorkeur heeft onder de leden boven de 45 en vooral boven de 60 jaar. De namen ‘Evangelische Gereformeerde Kerken’ en ‘Gemeenschap van Gereformeerde Kerken’ vallen bij de respondenten over het algemeen wat minder in de smaak. De Regiegroep kiest ervoor om komend voorjaar alle vier de namen met de resultaten van de enquête ter beoordeling aan de Generale Synode en Landelijke Vergadering voor te leggen.

Verder meldt de nieuwsbrief de publicatie van het herziene visiedocument Verlangen naar een nieuwe kerk. In januari werd een eerste versie daarvan verspreid, met het nadrukkelijke verzoek om erover in gesprek te gaan en met reacties te komen. De vele reacties boden de Regiegroep de gelegenheid om het document te verrijken en aan te scherpen. Ook deze herziene versie is geen eindstation; de Regiegroep schrijft: ‘Het is op tal van punten sterker geworden, al blijft het, net als de kerk zelf, “werk in uitvoering”.’

De Regiegroep brengt ook een vacature onder de aandacht van de kerken. Dit voorjaar moest Harmke Vlieg haar lidmaatschap beëindigen vanwege haar drukke werkzaamheden als wethouder in Assen. Nu zoekt de Regiegroep iemand die lid is van de GKv met interesse in en basiskennis van het kerkverband, en die positief staat tegenover het proces van hereniging van NGK en GKv. Gelet op de huidige samenstelling van de Regiegroep gaat de voorkeur uit naar een vrouw die jonger is dan 40 jaar.

Dit en meer in de nieuwsbrief van september, die te lezen is op www.onderwegonline.nl. Via een link op die website kunt u zich ook op de nieuwsbrief abonneren.

Bericht van Inlia – De waarde van je naam

De duif tikt gewoon op het raam. Alsof hij aanklopt. “Dat is mijn vriend. Hij is gewend dat ik hem voer,”, zegt Alex terwijl hij het raam opendoet en de duif uit zijn hand laat eten.

Die duif zal hem nog missen. Want de duif komt iedere dag; koffietijd, vaste prik. En Alex vertrekt binnenkort naar Armenië. “Misschien kunnen de anderen de nieuwe mensen op deze kamer straks zeggen wat hij graag eet”, peinst Alex. Ondertussen snijdt hij fruit voor zijn menselijke bezoek. Mens en duif worden gastvrij onthaald. Heel Armeens dit: gasten krijgen goed te eten.

Armenië is het geboorteland van zijn vader, de 53-jargie Alex is er zelf nog nooit geweest. Toch hoopt hij daar een nieuw leven op te bouwen als beeldend kunstenaar. Hij schildert (al zijn hele leven), maakt sculpturen & plastieken en beoefent textiele kunst.

Op de kleine kamer barst het van de schilderijen: landschappen, bloemen, religieuze afbeeldingen, portretten, dieren. Opmerkelijk genoeg geen duif, trouwens. Wel Armeense landschappen, nageschilderd van afbeeldingen op internet. Alsof hij zich vast inleeft.

Daar een Drents landschap, de kleuren springen uit het schilderij. En hoog aan de muur een stilleven dat toch echt veel heeft van een Helmantel, de beroemde schilder. “Ik heb Henk Helmantel ontmoet”, vertelt Alex, “Het is een heel inspirerende man. Ik mocht in zijn atelier kijken. Het was zo’n mooie ervaring. Daarom heb ik ook een schilderij in die sfeer gemaakt.”

Zo even. Gewoon even een stilleven à la Helmantel schilderen. Hij zegt het zonder pochen. Het is zoals het is. Hij ziet kunst, hij ziet stijlen en technieken, ze inspireren hem en hij adopteert ze. Als vanzelf. Zo staan er bijvoorbeeld ook werken in de sfeer van De Ploeg, het bekende Groningse kunstenaarscollectief.

Zijn kunst is de reden dat hij er nu voor kiest om naar Armenië te emigreren. Je naam op een kunstwerk moet wat betekenen, vindt hij. Maar Alex heeft nu geen paspoort, geen erkende identiteit. Zijn handtekening is daarmee voor zijn gevoel zonder waarde. In Armenië hoopt hij na verloop van tijd een Armeens paspoort te krijgen, nu hij toestemming heeft gekregen zich daar te vestigen. Dan zal zijn naam eindelijk waarde hebben.

“Ik ben iedereen zo dankbaar voor wat ik hier ontvangen heb, het eten, het bed, de kamer, de materialen. Dank je wel, Groningen!” Hij slaat zijn hand tegen zijn borstkas, op de plek van zijn hart. Daarom geeft hij dit interview: om afscheid te nemen met een oprecht ‘dankjulliewel’.

“De wereld is groot”, zegt hij met een weids gebaar, “maar misschien kom ik mijn Nederlandse vrienden nog wel eens tegen. Want Nederlandse mensen, dat zijn míjn mensen. Goede mensen.” Hij wordt er emotioneel van. Hij zal alle mensen missen. Maar als hij straks een paspoort heeft, en een leven opgebouwd, kan hij misschien nog wel eens op bezoek komen. Hij durft het bijna niet hardop te zeggen.

Fotobijschrift:
Alex exposeerde op diverse plekken in Groningen, onder meer hier bij de GGD Groningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Projectzangers gevraagd (m/v)

Chr. Gemengd koor ‘Sursum Corde’ uit Hoogkerk is voor de kerstmorgen in Elim op zoek naar projectzangers (m/v) om het koor te versterken. Het Kerst Oratorium ‘Een nieuw begin‘ van Johan Bredewout staat op het programma.

Projectzangers stellen we in de gelegenheid om mee te repeteren en het muziekstuk mee uit te voeren. Tegen het betalen van een vergoeding kan er worden meegezongen.

Projectzangers zijn geen vast lid van het koor, maar zijn tot en met de uitvoering van het project aan het koor verbonden. Uiteraard mogen zij daarna lid van het koor worden.

De repetities van het koor zijn op dinsdagavond van 19:45 tot 21:45 uur in Elim, Barkstraat 5.

Hebt u zin om eens mee te doen en de repetities te volgen of wilt u meer informatie, neem dan contact op met het secretariaat van ‘Sursum Corde’, mw. M. Bolt (marjanbolt@gmail.com)

Gospelkoor Rejoice zoekt projectleden.

Wie zingt er mee met onze Kerstoptredens?

Houd je van zingen maar wil je je niet vastleggen voor een vaste avond voor langere tijd? Doe dan in oktober, november en december mee met onze repetities op donderdagavond. Van 20.00 – 22.00 uur in de Rank, Westergast 8, Zuidhorn

De optredens zijn:

22 december medewerking aan een Kerstzangdienst te Roden, 19.00 uur
24 december medewerking aan een samenzang in Ten Boer, 19.45 uur.

Kijk voor meer informatie over ons koor op: www.rejoice-zuidhorn.nl

Nieuwe Naast over worshippen wereldwijd

In het holst van de nacht naar de kerk om God te aanbidden; waarom zou je dat doen? “Waarom niet?”, reageert dominee George uit Ghana, waar deze midnight prayers heel gewoon zijn. “Waarom zou je ’s nachts slapen als het leven zwaar is? Mensen kiezen er dan eerder voor om God te zoeken als antwoord op hun vragen.” In de nieuwe Naast (nu in de kerk!) gaat het over aanbidding: worshippen wereldwijd.

“Bewéég die heupen! Voel dat lichaam! Geef je in aanbidding aan God!” God gaf ons een lichaam en zintuigen en in de aanbidding mag ons hele wezen meedoen, leerde columnist Ronald in zijn multiculturele gemeente. Hoe hij dat zelf toepast – met een van nature iets minder swingend lichaam – lees je in deze editie. Ook Gerrit schrijft in zijn column over aanbidding in de Afrikaanse context, maar niet over de vrolijke, uitbundige variant waar je in eerste instantie misschien aan moet denken. Hij ervaart in Benin juist hoe het superstil wordt in de eredienst en wat er dan gebeurt.

Dat swingen en dansen (met de voetjes van de vloer) gebeurt in West-Afrika in het geheim. Uitbundig, onder begeleiding van een spectaculair kerkkoor, maar zonder dat de omgeving het merkt. Christenen hebben het moeilijk in dit streng-islamitische land.
“Er schuilt kracht in muziek”,  merkt de Indiase evangelist Mathias terecht op. Dat blijkt ook dichterbij huis. Tijdens de Arabischtalige worship-bijeenkomsten in Rotterdam gebeurt iets bijzonders. “Dinsdagavond bij Het Kruispunt laat zien dat er meer is dan Opwekking en Geneefse psalmen in de rijk geschakeerde gemeente van onze Heer. Die Heer is over alle volken, talen en culturen”, vertelt Martijn Leeftink. “En de manier om Hem te bezingen en te prijzen, kan, ja móet dus ook in alle vormen en talen uit die verschillende culturen. Het raakt de harten van mensen die anders niet geraakt worden.”

Meer weten en lezen? Laat je inspireren en voel je verbonden met christenen wereldwijd! De nieuwste Naast (#5) ligt nu in de kerken! Mis ‘m niet!

za 12 okt – Zingen naar de Zondag

Op zaterdagavond 12 oktober zal de eerste Zingen naar de Zondag  van het nieuwe seizoen worden gehouden in de Hervormde kerk in Tjamsweer. De leiding deze avond is in handen van ds. Ineke Wolters. Thema van dit zang uur zal zijn: Overal nabij.

We mogen samen weer mooie verzoek liederen zingen, die van te voren door u opgegeven zijn. Er is deze avond medewerking van de Christelijke zanggroep ,,Cantare Fides“uit Appingedam o.l.v. dhr. Jan Beukema. Ook zal Jan de samenzang begeleiden op het orgel.

Er zal een collecte worden gehouden ter bestrijding van de onkosten.

Zingen naar de Zondag is een activiteit van de gezamenlijke kerken Appingedam en Tjamsweer

U bent allen van harte welkom om deze avond aanwezig te zijn.