OPA – Oud Papier 2019 / 2020

Het nieuwe seizoen is weer aangebroken, ook voor het ophalen van het oud papier. Elke 4e zaterdag van de maand kan u uw oud papier weer bij de weg zetten; de vrijwilligers komen vanaf 9.00 uur weer langs om het op te halen. Ook al hebt u niet veel: vele kleintjes maken een grote! Als het goed is hebt u weer een flyer met data in de brievenbus gehad en komt het ook weer op de website van de kerk.

Volledigheidshalve ook hierbij de data:

2019

28 september  (B)
26 oktober
23 november (B)
28 december

2020

25 januari (B)
22 februari
28 maart (B)
25 april
23 mei (B)
27 juni
25 juli (B)

(B=buitengebied. Tevens staat er dan een container op de parkeerplaats bij ‘De Meeden’.)

Mocht u denken, ik wil wel een keer helpen om oud papier op te halen: u kunt mij bellen of mailen voor informatie.

Met vriendelijke groet,
Lena Cruiming

Eleos bij jou thuis

Soms gaat het niet meer. Je loopt vast: thuis, op het werk of op school. Je ervaart emoties, angsten of onzekerheden. Misschien ben je verstrikt geraakt in gedrag, gedachten en gewoonten waar jij of je omgeving geen raad meer mee weten. Dan heb je iemand nodig die dicht bij jou komt staan. Iemand die je laat zien dat er een andere weg is. Die samen met jouw zoekt hoe jij weer grip op je leven kunt krijgen. Weet dan dat Eleos er voor jouw is.

Vanuit Eleos, specialist in christelijke geestelijke gezondheidszorg, bieden wij begeleiding thuis aan. Met deze thuisbegeleiding bieden wij jou een steun in de rug. Gewoon in je eigen omgeving, bij jou thuis.

Zou je graag meer willen weten? Bezoek onze site: www.eleos.nl Ga naar zorgaanbod en klik op thuisbegeleiding. Of neem contact op met Specialistische Begeleiding thuis regio Noord: sbtnoord@eleos.nl – 0622474428

Nieuws van SSRO (Stichting Steun Reformatie Oostenrijk)

Ook in Innsbruck en Graz horen mensen het Evangelie!

Dat vroeg een professor van de universiteit van Innsbruck aan ds. Klaas Rozema toen hij deze zomer in de binnenstad een aantal jongeren tegenkwam tijdens de evangelisatieactie Impact the Alps. “Ik observeer veel mensen op straat. Heel wat jongeren kijken wat nors of gelaten of zijn gestressed met hun mobiel bezig. Jullie lachen voortdurend en stralen zoveel vreugde uit. Waarom?” Klaas werd zo blij van deze waarneming en vraag! Het enige antwoord dat hij kon geven was: “Jezus Christus!”

Contacten leggen, gesprekken voeren en getuigen van Jezus als Redder en Heer, dat is het belangrijkste werk van ds. Klaas Rozema in het eerste jaar als missionair predikant in Innsbruck.

Daarnaast belegde hij op 14 en 28 juli en op 11 augustus drie Nederlandstalige kerkdiensten voor vakantiegangers  in het magazijn van een sportgroothandel onder zijn woning. De opkomst was verrassend hoog: 40, 75 en 85 christenen uit de hele breedte van kerkelijk Nederland. Klaas had dus niet voor niks 64 stoelen klaar gezet. Gelukkig stonden er nog een aantal inpaktafels, een magazijnkar en zelfs nog ergens een leren bank, die meteen in bezit genomen werd door een paar kinderen. Tijdens de kerkdienst volgde Klaas de liturgie van de ERKWB van Rankweil. Zo konden de gasten ervaren hoe een ‘Oostenrijkse’ kerkdienst er uit ziet.

Dat is de mooie naam van de kerk in Graz waar ds. Peter Drost op D.V. 20 oktober bevestigd zal worden. Afgelopen zomer vertrok het gezin Drost naar Oostenrijk. Daar ging een jaar aan voorbereiding aan vooraf. Ook voor de kinderen ging Oostenrijk steeds meer leven, zoals blijkt uit de tekening van een van de dochters van Peter en Francien. Op wonderlijke wijze voorzag de HERE in een prachtige woning in Übelbach, een dorp dat vlak boven Graz ligt. De start was wat anders dan ze zich hadden voorgesteld: één van de kinderen kreeg begin augustus een blindedarmontsteking.

Inmiddels voelt het in Oostenrijk voor de familie Drost redelijk vertrouwd. Dus kan er uitgekeken worden naar zondag 20 oktober. In de Christkönigskirche in Graz-Wetzelsdorf zal ds. Henk Drost, de vader van Peter, de bevestigingspreek houden, wordt de bevestiging zelf verricht door ds. Reinhard Mayer uit Rankweil en volgt daarna de intredepreek van de nieuwe missionaire predikant van Graz.

De eerste maanden zal ds. Drost zich vooral richten op de ontmoeting met medechristenen en vooral de vele niet-christenen in deze grote stad met bijna 300.000 inwoners. Het overgrote deel van hen kent Jezus Christus niet als de Verlosser die God in zijn liefde voor ons naar deze wereld gezonden heeft. Toch wil Christus ook in Graz Koning zijn!

Beide predikanten zijn beroepen door de ERKWB van Rankweil. Deze kleine gereformeerde kerk kan de financiële lasten hiervoor niet dragen en heeft daarvoor een beroep gedaan op de SSRO in Nederland. In vertrouwen op Christus als Heer van zijn kerk heeft de SSRO toegezegd om, samen met de thuisfrontcommissies van ds. Rozema en de fam. Drost, de komende vier jaar in het levensonderhoud van beide predikanten te voorzien. Jaarlijks heeft de SSRO daar een bedrag van € 50.000 voor nodig. De SSRO is dankbaar dat in 2019 al veel broeders en zusters speciaal voor Innsbruck en Graz een gift gegeven hebben, zodat er dit jaar nog maar € 25.000 nodig is. Wilt u bij uzelf overwegen om dit mooie werk in de Alpenlanden mede mogelijk te maken? Een gift aan de SSRO is fiscaal aftrekbaar. Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang van het Evangelie in Oostenrijk en Zwitserland? Dan kunt u het kwartaalblad van de SSRO, het Oostenrijk-Bulletin, aanvragen via info@ssro.nl.

vr 11 okt – Wandelen met de Psalmen van Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg

Kom-op-adem-dag: Wandelen met de Psalmen

De Psalmen zijn liederen uit het leven gegrepen. Het gaat onder andere over verdriet en vreugde; wanhoop en hoop; twijfel en vertrouwen. Altijd is er wel een Psalm waarin je iets van jezelf herkent. En juist in die herkenbaarheid ligt de kracht van de Psalmen. Ze helpen ons onze (geloofs)weg te gaan in het gewone, alledaagse leven.

Op deze retraitedag in het Koetshuis van de Herberg trekken we met elkaar een dag lang op met de Psalmen. We slaan de Bijbel open, luisteren naar de Psalmen ons te zeggen hebben. Met teksten uit de Psalmen gaan we de prachtige natuur (herfst!) rond de Herberg in, om te ontdekken hoe ze spreken over Gods schepping.

Er zal tijd zijn voor rust en meditatie. We bestuderen kunstwerken gemaakt door mensen die werden geïnspireerd door de Psalmen. En natuurlijk gaan we psalmen zingen! Gastenbegeleiders Diewertje Dorr en Arjen Grobbe leiden deze dagen.

Van harte nodigen we je uit om met ons op weg te gaan.

Vrijdag 11 oktober of vrijdag 1 november 9:30-17:00 uur
Kosten: €50,- (inclusief koffie/thee en lunch)
Informatie en opgave: komopadem@pdcdeherberg.nl

Uit de kerkenraad – start seizoen

Het nieuwe vergaderseizoen is weer gestart en alles loopt al bijna weer in het oude ritme. Dat voelt zo gewoon, dan je bijna vergeet hoe bijzonder het is, samen een kerkgemeenschap vormen. Daarom willen we als moderamen graag uitspreken hoe blij we zijn met ieders inzet in de gemeente! Fijn dat we ook komend seizoen weer op zoveel inzet mogen rekenen. Hieronder een paar van die gewone dingen die het mogelijk maken dat we iedere zondag en door de week samen gemeente kunnen zijn en diensten kunnen houden: bijzonder dat het kan!

 • U komt de kerk binnen op zondag, die is warm en schoon, met dank aan de kosters en de schoonmaakploeg.
 • U wordt welkom geheten met een vriendelijke lach, er staat een mooie plant of een bijzonder bloemstuk op tafel je weet je meteen welkom!
 • De predikant of preeklezer wil ons voeden met een overdenking en we mogen luisteren naar de wet en bijbellezing door onze voorlezers.
 • De ambtsdragers betrekken ons bij elkaar door te vertellen voor welke gemeenteleden we kunnen bidden of danken en wat er deze week op het programma staat.
 • De kinderen worden op hun eigen niveau aangesproken in het kinderwerk. En wat heerlijk dat je als ouder ongestoord naar de dienst kunt gaan omdat iemand opgepast in de crèche.
 • Geniet u ook zo van alle talent en variatie in de muzikale begeleiding tijdens de dienst? Dankzij het beamteam kunnen we alles meelezen en meezingen, zodat we samen God kunnen loven
 • De diakenen zamelen onze gaven in, om daar weer anderen mee te helpen en ze stimuleren ons elkaar en ook onze omgeving te dienen. En hoe mooi is het om te zien dat allerlei gemeenteleden ook hun licht schijnen buiten onze gemeente, om vluchtelingen, werkzoekenden en minder bedeelden te dienen.
 • En zoveel mensen die ervoor zorgen dat iedere week alles maar weer doordraait, er een predikant of preeklezer is, de roosters allemaal kloppen en alle taken in de dienst vervuld worden, de informail wordt verstuurd.
 • En naast het wekelijkse gebruik zijn er allerlei mensen actief die het gebouw van de kerk beheren: soms in het feitelijke onderhoud, maar denk bijvoorbeeld ook aan de website, de boekhouding en de ledenadministratie. Allemaal mensen die bouwen aan het gebouw van de kerk.
 • Weet u hoeveel mensen er betrokken zijn bij het jeugdwerk? Door activiteiten, catechese, soos, vereniging en nog veel meer? Zij mogen onze kinderen mee opvoeden in geloof en zijn een rolmodel. Samen mogen we werken aan een veilige kerk voor hen, met ondersteuning van de vertrouwenspersoon.
 • Zo mogen ook de ambtsdragers ons als leden van dit lichaam leiden en een koers bieden, ons onderwijzen met Gods woord als basis.
 • Wat fijn ook dat er kringleiders zijn, die ons steeds weer betrekken bij elkaar en ons stimuleren om naar elkaar om te zien. En denkt u eens aan de kaarten en gebeden die ons door moeilijke en blijde tijden heen dragen.

Zonder elkaar komen we er niet. En dan zijn we vast nog van alles vergeten. Wij zijn blij met alle inzet en betrokkenheid!

Breed Moderamen

za 12 okt – Sponsorvaart op de Waddenzee

Zeiltocht vanuit Harlingen met de Pelikaan van Peter en Korrie ter Laak voor een goed doel op 12 oktober 2019

Welkom om mee te genieten van het prachtige wad en de gastvrijheid van de schipper.

• Het doel: watervoorziening voor Victorious Life in Zambia sponsoren. Voor €30,- p.p. doe je mee en onder 16 jaar voor de helft.
• Welkom aan boord zo tegen 9.00 uur aan de Dokkade in Harlingen.
• Auto op het haventerrein voor €2,- parkeren.
• Voor € 5,- p.p. zorgen wij voor eten en drinken de hele dag, te betalen aan boord in een enveloppe met naam erop.
• Het is vanaf 9.00 uur tot ±18.00 uur.
• Opgeven graag voor 9 oktober bij Korrie en Peter via peter_korrie@hotmail.com of 0651001796 of bij Gerard en Dieneke: dienekekloosterman@hotmail.com of 0610660758
Meem warme en waterdichte kleding mee en handschoenen (voor de touwen)
• Betaling graag voor 9 oktober op rekeningnummer NL10RABO0103453091 van stichting Aduard helpt onder vermelding van sponsortocht.

Water en elektriciteit, voor ons zo gewoon. Voor anderen een groot verschil en zegen als het er is! Wij mogen samen zo’n zegen geven.

Bijbelverhalen lezen met migranten

Samen Bijbelverhalen lezen met iemand die een andere culturele achtergrond heeft. Dat is erg leuk, zinvol, maar ook erg spannend!

Iemand met een Oosters culturele achtergrond leest de Bijbel op een andere manier dan iemand met een Nederlandse culturele achtergrond. Iemand met een Afrikaanse achtergrond  leest het nog weer anders. We leven allemaal in Nederland, maar wij lezen de Bijbelverhalen ieder weer anders. Dat maakt Bijbellezen met iemand met een andere culturele achtergrond zo boeiend, verrijkend en heilzaam.

Het is echter niet voor de hand liggend. Er bestaat ook de mogelijkheid van niet begrijpen of niet begrepen worden.

Een begrijpelijke vraag is: hoe gaat dat dan?
De Protestantse Kerk (PKN) heeft hiervoor samen met de Stichting Geloofsinburgering een handleiding en materiaal ontwikkeld. We gaan met dit materiaal aan de slag en lezen met elkaar gedeelten uit het Evangelie van Marcus. We lezen dan ieder in zijn eigen moedertaal. De voertaal is Nederlands.

We gaan het eerst een keer uitproberen. We maken dan kennis met elkaar en we maken kennis met het materiaal. Deze bijbelleesgroep komt bij elkaar in het Kapittel, Kaakheem 4 te Aduard.

Na de zomervakantie komen wij 3 keer bij elkaar. De data zijn in het najaar als volgt: 9 oktober, 13 november en 11 december van 19.30 – 21.30 uur.

Nadere informatie en aanmelding bij:
Saskia Treu
Telefoon: 06 846 69 324
Email:
saskia.treu@gmail.com

Onderweg – Basaal leven

OnderWeg jaargang 5 nummer 14

In de vakantieperiode is er de gelegenheid om rust te nemen, te genieten van  rustmomenten en bezig te zijn met de kleine dingen. De kleine dingen als gave van God. De ervaring met de kleine dingen in de vakantieperiode relativeert de ‘belangrijke’ bezigheden in de rest van het jaar. Ook deze bezigheden krijgen alleen betekenis in de aanwezigheid van God. Dit vakantienummer gaat over geluk zoeken of gelukkig zijn met als thema ‘basaal leven’.

Bijzonder hoogleraar filosofie Maarten Verkerk schrijft over ultiem genieten. We zijn, als gelukkigste mensen van de wereld, op zoek naar geluk. Waar draait het nu echt om? Wat heeft geluk met zingeving te maken? Dick Mostert, leider van het Spectrum, centrum voor therapie en pastoraat, leidt mensen op om ‘het leven te leren leven’. In het interview vertelt hij dat het belangrijkste in je werk is om zelf de baas te blijven. God heeft de mens de rol van het beheer gegeven. In de reportage komen drie stemmen aan het woord over hun leven met minder inkomen, materie of mogelijkheden. Hoe ziet je leven eruit als je het met minder wilt of ineens moet doen?

Jan Matthijs van Leeuwen schrijft over een internationale conferentie, georganiseerd door mission-organisatie de Verre Naasten, samen met hogeschool Viaa en de TU Kampen. Toerusting, ontmoeting en bemoediging waren de drie grote doelen van de conferentie, die afgelopen mei in Zwolle werd gehouden. De volgende vraag hield zo’n dertig kerkleiders die aanwezig waren bezig: ‘Wat kan ‘mijn’ kerk bijdragen aan vrede en welzijn in de samenleving?’

Ga naar onderwegonline.nl/gratis voor een gratis en vrijblijvend proefabonnement.

Gewoon anders bijbellezen bij Opkijken.nl

“Ik vind Bijbellezen moeilijk en snap er vaak niks van”, zegt Linda en ze schuift wat ongemakkelijk heen en weer. “Ook al is Jezus mij vriend, ik twijfel vaak.” Door haar licht verstandelijke beperking voelt zij zich anders en ze zegt: “Soms denk ik: mag ik er wel zijn?”

Opkijken.nl lanceert i.s.m. Kinderbijbels.nl vanaf woensdag 11 september een serie blogs over het bijbellezen met mensen met een beperking. De serie is bedoeld voor iedereen die samen met iemand met een beperking de bijbel leest. Diverse beperkingen komen aan bod: naast mensen met een verstandelijke beperking gaat het over mensen met een sociale, visuele en/of auditieve beperking. Anders bijbellezen dus, maar eigenlijk ook heel gewoon, want de bijbel is er voor iedereen!

Veel christenen met een beperking hebben het gevoel dat zij minder geliefd en gewild zijn door God. Juist daarom is het belangrijk om samen met hen de bijbel te lezen en te ontdekken wat Gods woorden van liefde zijn voor hen.

Wat kun je verwachten?
Vanaf woensdag 11 september verschijnt er wekelijks een blog. In de blogs worden deskundigen aan het woord gelaten die uitleg, voorbeelden en handvatten geven op het gebied van bijbellezen met mensen met een verstandelijke of sociale beperking, blinden en slechtzienden of doven en slechthorenden. Ook krijg je bij ieder blog tips specifiek gericht op kinderen.

Wil je de serie volgen? Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Opkijken.nl (vink aan: mensen met een beperking). Je ontvangt dan iedere week een mail met het nieuwe blog in je mailbox.

P.S. Je kunt meedoen aan twee winacties, dus mis het niet!