za 26 okt – Oud papier

A.s. zaterdag 26 oktober wordt het oud papier weer opgehaald in het dorp. We starten de route vanaf 09:00 ’s ochtends. Wilt u het oud papier en karton zoveel mogelijk gebundeld aan de weg zetten? Hiermee doet u de verzamelaars een enorm plezier.

Meer info kunt u vinden op https://gkvaduard.nl/oud-papier/

Alvast bedankt!

Lena Cruiming
Simon Vooys
Bob Buist

wo 6 nov – Dankdag

Dankdag 6 november 2019

Omdat dit jaar dankdag samen valt met het zingen op woensdag, zijn de organisten gevraagd een zangdienst te organiseren rond het thema: Dankdag. Er worden bijbelgedeelten gelezen en er is een korte overdenking, maar verder zal er alleen gezongen worden. De dankdagdienst wordt een gezongen dankgebed en lofprijzing als dank aan onze God voor alle zegeningen van het afgelopen jaar.

De dienst begint om 19:30.

Ghana 2020

Over 1 jaar hopen we weer in Ghana te zijn voor ons 7de project bij Hand in Hand in Nkoranza. Volgend jaar vertrekken van 14 t/m 30 oktober om weer een gebouw te bouwen voor jong volwassenen.

Onze laatste reis was in oktober 2017 en we hebben daarna niet stil gezeten, door middel van acties, donaties en ons altijd doorgaande oud ijzer inzameling hebben we nu 13,500 duizend euro voor ons project. We blijven de komende maanden nog doorgaan en hopen de 20 duizend te halen. De reis en verblijfskosten van ongeveer €1500 betalen we zelf en al het projectgeld word aan Hand en Hand besteed.

We zijn met een groep van 5 mannen, waarvan er 1 voor het eerst mee gaat en de rest zijn al meerder keren mee geweest. Jaap en Arend Koenes, Albert en Johan van Sleen , Bernard Meier. Zou u ook mee willen nemen dan contact met mij op…

U kunt ons volgen op faceboek Ghana G8 en via onze site : www.ghanag8.blogspot.com. Mocht u een donatie willen doen dan kan dat via : Stichting Aduard Helpt , NL 10 RABO 0103 4530 91 met vermelding Ghana .

Bernard Meier

Bericht van Inlia – BBB+ in Emmen; de ‘jonge meiden’ doen het goed

“We hebben er zeker geen spijt van”, zegt Bert Vastenburg opgeruimd. De voorzitter van Stichting Op ’t Stee blikt terug op de overdracht van de ‘bed, bad, brood’-opvang in Emmen aan INLIA-Projecten, bijna een jaar geleden.

Het was een wijs besluit, vindt hij nog steeds: “Er kwamen steeds meer gasten in de opvang, wij konden dat simpelweg niet meer behappen. Wij hielden de mensen in leven, meer niet. Ondersteuning en werken aan perspectief: dat konden we niet bieden. INLIA wel.” In overleg met de gemeente ging de uitvoering van de opvang over naar INLIA. Op ’t Stee is nog wel steeds huisbaas van de acht huizen waarin de vluchtelingen worden opgevangen.

En de vrijwilligers van Op ’t Stee draaien ook nog steeds mee; ze zijn huismentor geworden. Dat wil zeggen; praatpaal, beheerder, manusje van alles, regelneef en begeleider, bijvoorbeeld bij artsen- of advocatenbezoek. “Ik ben nu vrijwilliger van INLIA geworden”, lacht Bert Vastenburg. De vrijwilligers werken samen met de beroepskrachten. Naar ieders tevredenheid.

Deze zomer organiseerden ze bijvoorbeeld gezamenlijk het Suikerfeest voor gasten, vrijwilligers en medewerkers. Op de parkeerplaats achter het kantoor van INLIA. “Dat was ontzettend leuk.” De foto’s getuigen ervan. En dat terwijl Emmen best een ‘moeilijke populatie’ heeft, zoals dat in jargon heet. Er zit een aantal jonge mannen die al lang in Nederland zijn en van wie de situatie heel ingewikkeld is. Een oplossing voor hen is er zo maar niet. Dat uit zich vaak ook in gedrag.

Waarnemend locatieleider Marusjka Bottema van INLIA herkent dat. Ze glimlacht als ze terugdenkt aan de start vorig jaar. Het waren vooral jonge vrouwen die namens INLIA in Emmen aantraden. Sommige medewerkers van samenwerkingspartners fronsten de wenkbrauwen. “Je zag ze denken ‘krijgen die jonge meiden die mannen wel in het gareel?’ Er was hier immers best vaak politie-inzet geweest. Maar de INLIA-methodiek werkt ook voor deze doelgroep heel goed. Inmiddels heeft iedereen wel door dat wij professioneel ons mannetje staan.”

In de loop van het jaar is het veel rustiger geworden. Komt ook omdat de ‘makkelijke’ en de ‘moeilijke’ huizen zijn gemixt. Daardoor is de sfeer veranderd.  En al gaat het om complexe dossiers, Marusjka merkt dat het ook voordelen heeft om met jongere mensen te werken aan hun toekomstperspectief: “Het verschilt natuurlijk per persoon, maar jongere mensen hebben over het algemeen wel wat meer energie, zien meer mogelijkheden. Ze willen door met hun leven, dat ligt nog voor hen. Dus als je daarop aanhaakt, dan gebeurt er wel wat.”

De gesprekken vinden nu plaats op kantoor in plaats van in huis, dat maakt ook verschil, vertelt ze: “Mensen zijn letterlijk even uit hun eigen situatie én er is meer privacy en focus dan wanneer je in de huiskamer van het gezamenlijke huis zit.” INLIA zoekt nog naar een locatie waar alle gasten gezamenlijk centraal kunnen worden opgevangen. “Dan heb je veel meer contact-momenten en heb je dus meer zicht op hoe het met mensen gaat.”

Als er een centrale locatie komt en de huizen niet meer nodig zijn voor de gasten, wat betekent dat dan voor de rol van Op ’t Stee? Is er kans dat Op ’t Stee zichzelf opheft? Bert Vastenburg verzekert van niet: “Wij willen blijven bestaan. We willen bijvoorbeeld een huis aanhouden als vangnet voor noodgevallen. Mensen die door de regels net buiten de boot van de opvang vallen. Zo blijven INLIA en Op ’t Stee elkaar aanvullen.”

De barbecue ter gelegenheid van het Suikerfeest was een succes.

 

 

 

 

 

De zogeheten perspectief-gesprekken vinden plaats op het kantoor van INLIA.

za 2 nov – Open dag VIAA

Ben je op zoek naar een studie waarin je kunt werken met mensen vanuit je christelijke identiteit? Maak dan eens kennis met de opleidingen van Hogeschool Viaa in Zwolle. De studies van Viaa staan bekend om de kwaliteit en scoren jaarlijks goed in de Keuzegids Hbo. Aan Hogeschool Viaa studeren ongeveer 1800 studenten. Door de kleinschaligheid is er veel persoonlijke aandacht voor de studenten. 

Bij Viaa vind je de opleidingen Pabo, Verpleegkunde, Social Work, Theologie en Godsdienstleraar, zowel in voltijd als deeltijd.
Opleiden. Dat doen we voor jou!

vr 8 nov – Korenconcert

Korenconcert in Koepeltheater Leeuwarden

Het Chr. Leeuwarder Mannenkoor Patrimonium bestaat dit jaar 85 jaar. Op vrijdag 8 november 2019 wordt hier aandacht aan besteed met een Korenconcert van de 4 koren van onze dirigent Annejaap Soldaat.

De deelnemende koren zijn:

C.L.M. Patrimonium, Leeuwarden
Interkerkelijk Koor, Gorredijk
Looft den Heer, Wijnjewoude
Ta Gods Eare, Broeksterwoude

Organist: Jelle de Jong,
Pianist: Ronald Postema (met medewerking van enkele instrumentalisten)
Datum: Vrijdagavond 8 november 2019 om 20.00 u.
Plaats: Koepeltheater, Vredeman de Vriesstraat 24a, Leeuwarden
De toegang is vrij: na afloop een collecte t.b.v. de onkosten

Voor meer informatie:
www.clmpatrimonium.nl of www.koepeltheater.nl

vr 15 nov – Generale Synode Goes 2020 start met bidstond

Op vrijdag 15 november a.s. komen de afgevaardigden naar de synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) bijeen in een kerkdienst om Gods zegen te vragen over het werk dat hun wacht. De bidstond vindt plaats in de Ontmoetingskerk in Goes en start om 19.30 uur. In deze dienst zal oud-synodevoorzitter ds. M.H. Oosterhuis voorgaan.

Livestream

Iedereen is welkom om de dienst in Goes mee te maken. De bidstond is op 15 november vanaf 19.00 uur ook live te volgen via www.beleefmee.nl. De dag na de bidstond, zaterdag 16 november, vindt de constituerende vergadering plaats, waarop het moderamen verkozen zal worden. Daarna krijgen de afgevaardigden een aantal weken de tijd om zich voor te bereiden op de vergaderingen, die vanaf januari zullen plaatsvinden.

Apart en samen

Deze synode krijgt een bijzonder karakter, niet alleen vanwege de onderwerpen die op de agenda staan, maar ook in organisatorisch opzicht. Over een aantal thema’s en zaken zal namelijk gezamenlijk vergaderd en besloten worden met de afgevaardigden naar de landelijke vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken.

Bidstond: vrijdag 15 november a.s. vanaf 19.00 uur, live te volgen via www.beleefmee.nl.
Locatie: Ontmoetingskerk, Kornetstraat 4, 4462 MV Goes.

za 30 nov – Zingen naar de zondag

Op zaterdag 30 november is er weer een “Zingen naar de zondag”, georganiseerd door de gezamenlijke kerken van Appingedam en Tjamsweer. Deze keer in de Gereformeerde kerk aan de Dijkstraat 73. Thema is “Vol verwachting”. De samenzang zal begeleid worden door de samenwerkende Chr. Muziekvereniging “de Bazuin” en Muziekvereniging “Opwaarts” uit Uithuizen, onder leiding van Luuk Tuinstra. Ties Wildeboer zal het Pels/Verschueren orgel (1949/1968) bespelen.

Er zullen liederen gezongen worden uit verschillende bundels.  De te zingen liederen zullen voor een groot deel in het teken staan van Advent. Voorganger is ds. Paul Voorberg.

Aanvang 19:00 uur
U bent van harte welkom !

Protestantse Gemeente Appingedam
Gereformeerde kerk vrijgemaakt Appingedam
Hervormde gemeente Tjamsweer
Baptistengemeente Appingedam

Najaarstour koor Repete

Koor Repete geeft dit najaar een minitour langs drie prachtige oude kerkjes in Peize, Winsum en Ten Boer. Onder begeleiding van de eigen band en onder het thema: Kijken naar de zon.

Je kunt weer gaan genieten van nummers van onder andere Gungor, Sufjan Stevens en The Brilliance. Op 8 november in Peize, op 22 november in Winsum en op 23 november in Ten Boer. De concerten beginnen om 20.30 uur.

Repete is een jong koor, opgericht in 2013 en staat onder leiding van dirigent Floris Venema. Het is een koor dat muzikale grenzen durft op te zoeken en niet binnen de lijntjes van het vertrouwde gospelrepertoire kleurt. Een koor dat op hoog niveau zingend het evangelie van Jezus Christus bij de mensen wil brengen.

De kaartverkoop is aan de deur en start een half uur voor aanvang. De toegang bedraagt 10 euro voor volwassenen en 5 euro voor kinderen t/m 12 jaar.

Voor meer informatie over de tour en de adressen, zie de website www.repete-groningen.nl.