za 28 dec – Oud papier

Zaterdag 28 december wordt het oud papier weer opgehaald in het dorp. We starten de route vanaf 09:00 ’s ochtends. Wilt u het oud papier en karton zoveel mogelijk gebundeld aan de weg zetten? Hiermee doet u de verzamelaars een enorm plezier.

Meer info kunt u vinden op https://gkvaduard.nl/oud-papier/

Alvast bedankt!

Lena Cruiming
Simon Vooys
Bob Buist

vr 3 jan – Flessenactie

Flessenactie

Vrijdagavond 3 januari komt onze jeugd u weer verlossen van uw statiegeldflessen. Bent u niet thuis of heeft u ze zelf al ingeleverd, dan mogen de flessen ook bij de voordeur staan of het statiegeld (bonnetje) meegeven. Het buitengebied slaan we over, in Den Ham komen we wel.

Namens de jeugd alvast bedankt voor het opsparen.

vr 31 jan – Regio-avond met weerman Reinier van den Berg

Klimaat op hol

Maar ook: winstgevend rentmeesterschap. Reinier van den Berg op 31 januari 2020 in Assen

Reinier van den Berg is meteoroloog, weerman bij RTL4 én christen. Als bekend spreker houdt hij door heel Nederland lezingen over het weer, het klimaat, de opwarming van de aarde en duurzaamheid. Op 31 januari 2020 komt hij naar Assen. Over het thema Klimaat op hol – maar ook: winstgevend rentmeesterschap  zegt hij zelf:

Reinier: “Wat is er tegenwoordig aan de hand met het weer? Neem de afgelopen zomers. In 2018  de warmste ooit gemeten, en ook nog eens kurk- en kurkdroog. En in 2019 voor het eerst in de Nederlandse meetgeschiedenis temperaturen boven de 40 graden. Was dit een incident of verandert het weer echt. Is het nu echt merkbaar? Klimaat op hol, zeg maar? Ja, daar lijkt het wel op. Sterker nog, dat is zo. Wereldwijd en in eigen land zien we de opwarming steeds duidelijkere vormen aannemen. Samen met die opwarming wordt het weer ook extremer. Wat kunnen we verwachten in de toekomst? Of valt daar weinig zinnigs over te zeggen.

En nu we die klimaatverandering zo duidelijk zien, kunnen we dan het tij eigenlijk nog wel keren? En zo ja, hoe dan? Heeft het klimaatakkoord eigenlijk nog wel zin. Of gaat het alleen maar veel overlast en geld kosten?

Het is inmiddels serieus de vraag of we de opwarming van de aarde nog wel voldoende kunnen stoppen. Tenzij we alles op alles zetten en een extra troefkaart inzetten. Op basis van 5 pijlers laat ik zien, hoe we op een realistische manier de klimaatklok toch kunnen terugdraaien. En ook een einde kunnen maken aan dat andere nijpende wereldprobleem: de Plasticsoup.

Het is duidelijk. We leven in een wereld van grote bedreigingen maar ook van grote kansen. En uitdagingen. Laten we die kansen pakken en die uitdagingen aan gaan. Vanuit het bedrijfsleven, vanuit de gemeente, en ook op school en in het klaslokaal!”

Reinier van den Berg gaf ook het prachtige boek Weer genieten uit. Daarin beschrijft hij in beeld en tekst het ritme van de vier seizoenen. Dit boek (120 blz., groot formaat, harde kaft, € 26,00) kunt u bestellen bij uw inschrijving. U krijgt dan € 3,00 korting op de toegangsprijs.

Op de avond zelf krijgt u gratis het themanummer ‘Luisteren naar de schepping’ van magazine OnderWeg met daarin een uitgebreid interview met Reinier van den Berg.

We verwachten een hoge opkomst. Daarom is opgave van te voren verplicht. Inschrijvingen noteren we op volgorde van binnenkomst. Vol=vol! Na uw aanmelding ontvangt u via de mail een aantal artikelen van en interviews met Reinier van den Berg.

Informatie voor belangstellenden:

Wie:            Reinier van den Berg over Klimaat op hol
Waar:         GKV ‘Het Noorderlicht’, Scharmbarg 37, 9407 EA Assen
Datum:       vrijdag 31 januari 2020
Tijd:            19.45-21.45 uur (zaal open vanaf 19:15 uur)
Entree:        € 7,00 per persoon (incl. koffie/thee) of € 30,00 incl. het boek Weer genieten
Opgave:      Thema-avond-Noorderlicht@gkvassenpeelo.nl
Meer info:    ds. Ernst Leeftink – 0592-345954

Onderweg – God ontmoeten in kunst’

OnderWeg jaargang 5 nummer 22

 Nummer 22 van OnderWeg heeft als thema ‘God ontmoeten in kunst’. Beeldende kunst kan iets van een openbaring hebben. Je kunt het gevoel hebben dat God zelf hierin tot je spreekt. Maar waar in de kunst is die stem dan te horen? God kan op heel diverse wijze doorbreken in onze werkelijkheid. Om de stem van God te herkennen is ontvankelijkheid nodig. In dit nummer worden de aanzetten onderzocht om kunst meer aandacht te geven in de kerk en de christelijke geloofsbeleving.

Het themadeel begint met een interview met beeldhouwer Britt Wikström. Zij wil werk maken voor en middenin de maatschappij, beelden die warmte en gelijkwaardigheid uitdragen.

In de reportage passeren twee kunstprojecten in kerken in Noord-Nederland de revue. Wat spreekt de mensen binnen en buiten de kerk aan in deze projecten en welke boodschap dragen deze kunstwerken juist in kerkgebouwen uit?

Jaap Cramer bespreekt in zijn beschouwing het thema ‘kunst als gebed’. Kunst drukt iets uit wat niet zomaar in woorden te vangen is. Iets hogers. Wat is dan dat hogere? Dit artikel gaat in op de vraag: ‘Hoe kan in kunst iets van Gods openbaring klinken?’

Het themadeel sluit af met een cursus kunst kijken voor advent. In kunst kunt je iets van God ontdekken. Een vijftal kunstwerken komen hier in beeld met een korte beschrijving die kan helpen iets van God te zien of te herkennen.

OnderWeg sluit af met het opinieartikel ‘presteren kun je afleren’ De cultuur van vandaag is vooral gericht op competenties, zelfontplooiing en carrière. Dat zijn waardevolle elementen. Het kan lijken alsof je alleen daardoor bestaansrecht en eigenwaarde creëert. Dat is onzin, meent Pieter Cnossen, directeur van Stichting Present. Naar elkaar omzien is veel meer waard.

Ga naar onderwegonline.nl/gratis voor een gratis en vrijblijvend proefabonnement.

Uit en voor de gemeente

Preken over de ambten

De vier samen-werkende en samen-prekende classispredikanten (Tiemen Dijkema, Jan Rozemuller, Pieter Kars van de Kamp en ikzelf) hebben in het najaar van 2019 gepreekt over het onderwerp ‘de gaven van de Heilige Geest’. Daarbij hebben we toegezegd dat in het voorjaar van 2020 een serie zou volgen over ‘de ambten in de kerk’. Als inleiding daarop nu de volgende informatie vooraf en het rooster.

Het bekende drietal

Over de ambten in de kerk is veel nagedacht en geschreven. Ook onze belijdenis zegt er heel wat over, met name in de artikelen 30, 31 en 32 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Vooral de reformatietijd van de 16e eeuw is een rijke bron van inzichten over de gereformeerde kijk op de ambten. Mensen als Johannes Calvijn en Martin Bucer (een tijdgenoot van Calvijn, hij was reformator in Straatsburg) hebben veel over dit onderwerp nagedacht. Uit deze tijd stamt de nog altijd bekende driedeling: predikant, ouderling en diaken.

Het beeld dat de Bijbel – vooral het Nieuwe Testament – tekent van de taken en functies in de kerk is wel veel kleurrijker dan dit drietal. We ontmoeten daar evangelisten, herders, leraren, oudsten, opzieners, helpers en helpsters, profeten en profetessen. Wel kun je zeggen dat er drie centrale ‘werkterreinen’ zijn: verkondiging, toezicht en zorg. Deze drie terreinen vind je terug in het ons bekende drietal van predikant, ouderling en diaken. Maar waar zijn de andere taken en bezigheden gebleven? Zijn die ondergesneeuwd, zijn ze misschien opgegaan in de grote drie?

Eerst waren er de gaven

En eigenlijk kun je nog een voorafgaande stap zetten: vóór de ‘ambten’ er waren was er de gemeente, de gemeenschap van gelovigen. Aan die gemeente heeft de Heilige Geest de vele gaven gegeven waar het in de vorige prekenserie over ging: wijsheid, genezing, leiding, klanktaal en de uitleg daarvan, profetie, dienst, barmhartigheid, de gaven van spreken en dienen. Als wij nu gaan nadenken over de ambten in de kerk moeten we op onze hoede zijn voor een te smalle blik: dat we alleen naar de drie bekende ambten kijken en daardoor aan de veelkleurige gaven en diensten en het bonte geestelijke leven binnen de gemeente voorbij zien. Juist daarom ging aan de komende reeks preken over de ambten de prekenserie over de gaven vooraf – dat was een bewuste keus van ons drieën en aan dat basisinzicht willen we vasthouden. Altijd eerst de gemeente en het leven van de gelovigen – en daarna, daarop gericht, daarbinnen functionerend, de ambten.

Overzicht

We hebben het volgende rooster gemaakt:

Datum Onderwerp Wie?
12 januari De gemeente, het lichaam van Christus Dijkema
26 januari De oudsten Dijkema
2 februari Het drievoudig ambt van Jezus (Catechismus zondag 12) Rozemuller
9 februari Verkondiging, profetie, leren Rozemuller
8 maart Gemeenteleven in 1 Korintiërs 14 Pomp
15 maart De evangelist en de missionaire gemeente Pomp
5 april Diakenen en andere dienaren Van de Kamp
19 april Toezicht en tucht Van de Kamp

 

HJJP

Generale Synode Goes

Buitenlandse gasten uitgenodigd op de synode van Goes

Ongeveer 25 vertegenwoordigers van buitenlandse kerken zullen van 7 tot en met 11 januari op bezoek zijn in Nederland. Zij zijn uitgenodigd door de generale synode van Goes (GKv). De gasten zijn afkomstig uit veertien verschillende landen, verdeeld over alle continenten.

Ontmoeting en gesprek zijn belangrijke doelen van dit bezoek. Daarnaast worden er tijdens deze buitenlandweek workshops en inhoudelijke bijeenkomsten belegd, waarin de afgevaardigden naar de synode met de gasten uit het buitenland over diverse onderwerpen van gedachten zullen wisselen. Eén van de thema’s tijdens zo’n inhoudelijke bijeenkomst is bijvoorbeeld het jeugdwerk in de kerk. Daarnaast is er gelegenheid om verder door te spreken over zorgen die sommige buitenlandse kerken eerder al geuit hebben over de koers van de GKv.

In het programma is veel ruimte gemaakt om samen bij een open Bijbel te bidden en te aanbidden. Op donderdagavond 9 januari zal om 19:30 in de Petrakerk in Harderwijk (Busken Huetlaan 2) een kerkdienst worden belegd. De dienst wordt geleid door ds. P.P.H. Waterval en ds. R. Mayer, predikant te Rankweil, Oostenrijk. Ds. Mayer zal preken over 1 Petrus 1:15. In deze dienst zal ook het heilig avondmaal gevierd worden. Belangstellenden zijn van harte welkom om deze dienst bij te wonnen.

Lees ook de Beleidsrapportage van BBK aan de synode.

ma 27 jan – Gespreksgroep dit Koningskind

Uitnodiging: gespreksgroep voor partners van iemand met autisme

Je huwelijks- en gezinsleven kan onder druk staan als je partner een vorm van autisme heeft. Soms weet je niet hoe je verder moet. Tegelijk wil je als christen je partner trouw blijven en investeren in je relatie. Gesprek hierover met lotgenoten in een christelijke omgeving en onder deskundige begeleiding kan je verder helpen.

Op 27 januari 2020 start een gespreksgroep in Groningen voor partners van iemand met autisme (of een vermoeden daarvan). In 5 interactieve bijeenkomsten worden thema’s behandeld als de invloed van autisme op je relatie, gezins- en geloofsleven, grenzen stellen, communicatie, intimiteit en de vraag wat je van je partner mag verwachten. Deelnemers krijgen de gelegenheid eigen onderwerpen in te brengen. Regioconsulent Ad Waardenburg leidt deze gespreksgroep.

Van harte welkom!

Voor wie:         partners van mensen met autisme (of een vermoeden daarvan)
Waar:               Koperstraat 4 Groningen
Wanneer:         27 januari, 10 en 24 februari, 9 en 30 maart 2020
Tijd:                 20.00 – 22.00 uur
Aanmelden:     www.ditkoningskind.nl à agenda
Informatie:       Ad Waardenburg (06 134 943 77 / a.waardenburg@ditkoningskind.nl)

Belangrijk: Dit Koningskind vindt gespreksgroepen belangrijk. Giften en ledengeld dekken echter niet alle kosten die wij maken (bv. voor personeel, materiaal en locatie). Daarom vragen wij van u als deelnemer een tegemoetkoming in de kosten, in de vorm van een gift. Voor deze activiteit is het richtbedrag voor 5 avonden voor niet-leden € 45,00 en voor leden € 35,00. Dit is een richtbedrag; voelt u zich vrij om te geven wat voor u passend is.