za 25 jan – OPA

Aanstaande zaterdag 25 januari wordt het oud papier weer gehaald; zet u het weer tijdig bij de weg? Deze keer is ook het buitengebied weer aan de beurt, dat betekent, dat er ook weer een container op de parkeerplaats bij ‘De Meeden’ staat.

Mocht u om wat voor reden ook te laat zijn met het papier bij de weg zetten, dan kan u het zo mogelijk ook daar brengen.

Met vriendelijke groet,
Lena Cruiming
050-4031702

Geboorte Tikva Joy

Beste gemeenteleden,

Namens Marjan en Luke Aubrey mag ik vertellen dat ze woensdag 22 januari verblijd zijn door de geboorte van een prachtig wondertje “Tikva Joy”. Roepnaam is Tikva. Zusje van Grace. gewicht: 3685 gram. Luke vermeld: Ze is gezond!

Met Marjan gaat het, naar omstandigheden goed. Ze verblijft nog in het ziekenhuis.

Postadres is:

Marjan en luke Aubrey
Landauwerlaan 18
9351 PP  Leek

namens tfc
Bertus & Ellie Veldman.

Nieuws van de bijbelvereniging

Als Bijbelvereniging (voorheen de Nederlandse Gideons) gaan we, samen met Bible League Nederland, een nieuwe Vrijheidsbijbel uitbrengen.

Deze Nederlandse Bijbel voor gedetineerden heeft de naam Vrijheidsbijbel, omdat het Woord van God mensen bevrijdt. Door het lezen in de Bijbel kunnen mensen Jezus ontdekken, die wil bevrijden van het kwaad en van machten die het leven soms beheersen.

Evenals de vorige versie, zal ook deze nieuwe uitgave gratis worden verspreid onder gevangenen, veelal via Geestelijk Verzorgers.

Omdat ruim 50% van de gedetineerden niet van Nederlandse afkomst is en geen (goed) Nederlands spreekt, zijn we dankbaar dat de Bijbelvereniging óók Bijbels kan aanbieden in vele tientallen ándere talen dan het Nederlands. Dat neemt niet weg dat deze Vrijheidsbijbels (gezien onze ervaringen in het verleden) snel hun weg gevonden zullen hebben in het gevangeniswezen.

Het eerste exemplaar zal D.V. op 30 januari 2020 om 13.00 uur in het gebouw van de Tweede Kamer worden overhandigd aan Madeleine van Toorenburg. Sinds 2017 is Van Toorenburg namens het CDA in de Tweede Kamer woordvoerder veiligheid en justitie (criminaliteit, drugs, gevangeniswezen) en terrorismebeleid. Eerder was ze directielid van meerdere gevangenissen.

info@bijbelvereniging.nl
www.bijbelvereniging.nl

zo 26 jan – En route

zondag 26 januari, 19:00 uur

Komende zondag is het weer tijd voor een @enroutederank dienst. We gaan het hebben over vrijheid. Ben je als Christen eigenlijk wel vrij, of moet je je voor je gevoel vooral aan regeltjes houden?

Iedereen is van harte welkom. We beginnen om 19.00 uur.
We sluiten de dienst af met het opwekkingslied Fundament (785).

vr 31 jan – Regio-avond met weerman Reinier van den Berg

Klimaat op hol

Maar ook: winstgevend rentmeesterschap. Reinier van den Berg op 31 januari 2020 in Assen

Reinier van den Berg is meteoroloog, weerman bij RTL4, heeft als @weermanreinier meer dan 52.500 volgers op Twitter én is christen. Als bekend spreker houdt hij door heel Nederland lezingen over het weer, het klimaat, de opwarming van de aarde en duurzaamheid. Op 31 januari 2020 komt hij naar Assen. Hij zal het dan hebben over Klimaat op hol – maar ook: winstgevend rentmeesterschap.

Voor meer info, klik hier.

40 dagen hier & nu

Podcast: 40 dagen hier & nu

De veertigdagentijd is een periode van verwonderen en vernieuwen. Van verstillen en verminderen. Een tijd om bewuster stil te staan bij de komst van het Koninkrijk van God. Dat rijk brengt de liefde, schoonheid en vrede waar we zo hartstochtelijk naar kunnen verlangen. Toch voelt dat koninkrijk vaak nog als toekomstmuziek. Kunnen we in het hier en nu al iets daarvan ervaren en delen met anderen? Wij geloven dat van harte!

40 dagen hier & nu verbindt jouw dagelijkse leven met Gods wereld. De serie biedt een afwisselende inhoud die kan bestaan uit een overdenking, een bijbeltekst, een verdiepingsvraag, een lied of een kort gebed. Ook krijg je regelmatig een praktische suggestie of een leuke uitdaging.

Meld je aan en ontvang vanaf woensdag 26 februari tot en met eerste paasdag zes keer per week een bericht met een link naar de pagina waar je de podcast van die dag kunt beluisteren. Uiteraard kun je ook luisteren via Spotify of je favoriete podcast-app.

Ga naar: 40dagenhierennu.nl

40 dagen hier & nu is een initiatief van:

  • Diaconaal Steunpunt
  • Missionair Steunpunt
  • Opkijken.nl
  • Verre Naasten
  • Lume
  • CGK Diaconaat

Nieuws van Yachad

Het onwaarschijnlijke verhaal van een boekrol die de Holocaust overleefde

 75 jaar bevrijding Auschwitz

Op 27 januari 1945 bevrijdt het Russische Rode leger het Duitse nazi vernietigings- en concentratiekamp bij de Poolse stad Auschwitz, enkele tientallen kilometers westelijk van Krakau. In november 2005 hebben de Verenigde Naties besloten dat de bevrijding van Auschwitz voortaan als Holocaust Memorial Day herdacht zal worden. Deze herdenking wordt in Nederland door het Nederlands Auschwitz Comité jaarlijks georganiseerd op de laatste zondag van januari, dit jaar 26 januari.

Een boekrol die de Holocaust overleefde

In de Kristallnacht, de nacht van 9-10 november 1938, werd de gehele Joodse bevolking van de stad Fürth weggevoerd en vermoord. De Joodse gemeenschap wist echter, voorafgaande aan deze ramp, de Thorarollen te ‘redden’ door ze in een grafkist te verbergen en ten grave te dragen. De synagoge werd totaal verwoest en geen van de 2000 Joden in Fürth overleefde de Holocaust, echter deze rollen wel.

Decennia later, bij de uitbreiding van de stad, werd de kist opgegraven en de inhoud verkocht. De 300 jaar oude rollen bleken goed geconserveerd en nog zeer bruikbaar. Een koper schonk één van deze oude Thorarollen aan de Bible Society Israël (BSI) (https://israeli.bible/).

Grote waarde

De Bible Society in Jeruzalem is een belangrijke steun voor de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus. In de winkel in de Jaffastraat, nabij de oude binnenstad, is een breed assortiment aan toerusting en bijbeluitleg verkrijgbaar. En in de kleine expositie en bezinningsruimte kunnen bezoekers stilstaan bij het werk van God, voor en door het Joodse volk. Als Joden onderweg naar de oude stad langs de BSI-vestiging komen, kan de eerbied voor deze rol hen in aanraking brengen met het evangelie van onze Heer Jezus – het heil uit hun eigen volk gekomen. Door de boekrol op een aantrekkelijke manier te presenteren wordt er op een mooie en verbindende manier contact gelegd met (orthodoxe) Joden en andere bezoekers. Voor christenen is het Oude Testament net zo belangrijk als het Nieuwe. Veel Joden weten dat niet. Helaas is ook de vervulling van de Thora door de Messias voor velen nog onbekend.

Wilt u helpen?

De GKV organisatie Yachad wil de rol die de holocaust overleefd heeft een waardige plaats geven. Yachad heeft toegezegd de daarvoor benodigde € 9000,- bij elkaar te sparen en zo de rol een ereplaats te bezorgen. Wilt u ook uw steentje bijdragen? Dat kan door uw bijdrage over te maken op bankrekeningnummer NL34 RABO 0348 9996 23 t.n.v. Yachad te Ommen o.v.v. “boekrol project”.

Tenslotte, als u via onze nieuwsbrief op de hoogte wilt blijven van het werk van Yachad, kunt u de nieuwsbrief aanvragen via info@yachad.nl of via de website onderaan de homepage op www.yachad.nl.

In gesprek met Ali, Koerd en christen

In oktober 2019 organiseerde Evangelie & Moslims weer de najaarsconferentie voor de Turkse christenen, waarvan de meesten van moslimachtergrond zijn. Tijdens de conferentie spraken we onder andere met Ali. Hij is Koerd en kwam 27 jaar geleden met vrouw en twee kinderen naar Nederland. Daarna werden nog twee kinderen geboren. De jongste is nu 23 jaar. Hij lacht: “Ik ben al lang opa!”

Hoe ben jij op het spoor van Jezus gekomen?

“Allereerst, er zijn nog altijd hele oude sporen van het christelijk geloof in onze cultuur! Ik weet zeker dat mijn voorouders christenen waren, en er waren natuurlijk vanaf het begin veel kerken in die omgeving, toen de islam nog niet bestond. Bij de Alevieten bijvoorbeeld (dat is mijn afkomst) is er een gewoonte van brood delen met elkaar. Het is een religieus ritueel, maar ze kennen de betekenis er niet meer van. Nou, dat komt vast en zeker uit de Bijbel.

Vijfentwintig jaar geleden kreeg ik in Rotterdam op straat een meertalig foldertje van een vrouw. Ik las in het Turkse gedeelte dat je een Bijbel kon bestellen. Ik ben van nature erg nieuwsgierig en ik vond het interessant, dus dat heb ik gedaan. Een week later kwam er inderdaad een Bijbel met de post. Ik begon met het Nieuwe Testament en kwam al snel bij het vijfde hoofdstuk van Matteüs, de Bergrede. Dat raakte mij heel diep. Toen heb ik het Nieuwe Testament meteen helemaal uitgelezen, en ik wist toen dat ik de levende God had leren kennen. Ik wist het zeker: dit is waar.”

Bijbelstudie

“Het was eerst wel moeilijk om oude banden en activiteiten waar ik bij betrokken was los te laten, maar dat is gelukt. Ik heb ook hulp gevraagd aan de mensen van die folder, en toen is er iemand van hun bij mij gekomen om regelmatig Bijbelstudie te doen, wel een paar jaar lang. Met die man heb ik de hele Bijbel gelezen. Hij was een Nederlandse christen maar hij sprak Turks.

In mijn gezin is het daarna wel eens moeilijk geweest. Al mijn kinderen zijn in de kerk opgevoed. De oudste werd gedoopt, de anderen opgedragen. Maar toen ze 14 of 15 jaar waren wilden ze niet meer mee naar de kerk. Zo gaat het vaak ook in Nederlandse gezinnen. Ik kan het niet opdringen of verplichten. Ze geloven wel, maar ze gaan niet naar de kerk. Ik moet het nu loslaten.”

Hoe vind je deze conferentie?

“Heel fijn. Ik vind het ook belangrijk om nieuwe mensen te ontmoeten, en om die te steunen en te bemoedigen als ik kan. Ik ben al een dagje ouder, dat helpt dan soms ook.”

Wie is God voor jou?

“Hij is mijn schepper en mijn hemelse vader. Zonder God ben je niks, je leeft een tijdje op aarde en dan niks meer. Maar nu heb ik eeuwig leven, bij de Vader! Dat besef heeft mijn leven zo veranderd. Problemen zijn er altijd. We leven in een ellendige wereld. Als er naast je mensen worden vermoord, en je zegt ‘ik heb geen problemen’, dat is niet waar! Maar ik ga anders met problemen om. Ik ga niet schieten, maar ik schiet met gebed en met woorden van Jezus.”

Meer lezen uit ons kwartaalblad Oriëntatie?
Kijk op
www.evangelie-moslims.nl