Maxima Kledingbank Westerkwartier

Zoals u misschien al heeft gezien staat er voor in het kerkgebouw een kledingbak waar u goede kleding ed in mag deponeren voor Kledingbank Maxima Westerkwartier.

Kledingbank Maxima is voor mensen met een bijstandsuitkering Participatiewet of Wajonguitkering of met een zgn. individuele inkomenstoeslag (voor mensen die langere tijd, meestal minimaal drie jaar, een inkomen hebben op bijstandsniveau). Ook welkom zijn mensen zonder uitkering die een inkomen hebben tot 110% – 125% van de bijstandsnorm. Elk klant mag per jaar per persoon 15 kledingstukken uitzoeken zonder te betalen. Kledingbank Maxima is een winkel zonder kassa!

Vanuit de gemeente kwam de vraag of we als gemeente een inzamelpunt konden worden en sinds vorige week zondag is dat dus nu mogelijk. U kunt goede, schone kleding en accessoires op dagen als de kerk open is deponeren in de bak, graag in een gesloten zak inleveren.

Heeft u nog vragen dan beantwoord ik ze graag
mail: klaaszuur@gmail.com

za 29 feb – Ontmoetingsdag dit Koningskind

Uitnodiging: ontmoetingsdag ‘Mijn kleinkind is ‘anders’

Grootouder zijn van een kleinkind dat ‘anders’ is brengt, naast vreugde, vaak moeite en zorgen met zich mee. Hoe kunt u ouders steunen in de opvoeding van hun kind(eren)? En welke belangrijke rol kunt u spelen in het leven van uw kleinkinderen?

Dit Koningskind organiseert op zaterdag 29 februari een ontmoetingsdag voor grootouders van kinderen met (niet) zichtbare beperking. Het programma van deze dag sluit aan bij zowel grootouders die eerder hebben deelgenomen als grootouders die zich voor het eerst aanmelden. Regioconsulenten Joke Leene en Ad Waardenburg begeleiden deze dag.

Voor wie: Grootouders van kleinkinderen die ‘anders’ zijn
Datum: Zaterdag29 februari 2020 van 10:00 tot 15:00 uur (inclusief lunch)
Plaats: Het Noorderlicht, Scharmbarg 37, 9407 EA, Assen
Aanmelden: www.ditkoningskind.nl  > agenda
Informatie: 030-2363788 of info@ditkoningskind.nl

Belangrijk: Wij vragen aan de deelnemers aan deze dag een tegemoetkoming in de kosten in de vorm van een gift. Als richtbedrag voor deze activiteit vragen we van niet-leden per persoon € 20,00 en leden € 17,50. Als richtbedrag voor echtparen vragen we van niet-leden € 35,00 en leden € 30,00. Voor de betaling kun je op de dag zelf een machtigingsformulier invullen.

Nieuws van de Synode van Goes

Synode vergadert over m/v-besluiten

Op 23 en 24 januari jl. heeft de generale synode zich uitgebreid beziggehouden met de vragen over en de bezwaren tegen het besluit om vrouwelijke ambtsdragers toe te laten in de kerken. Een commissie was eerder al aan het werk gegaan om gesprekken te voeren met bezwaarde gemeenten en om een goed onderbouwd antwoord voor te bereiden. Zij presenteerden hun eerste, voorlopige bevindingen in een raamwerknotitie, die tijdens deze vergaderdagen in goede harmonie grondig tegen het licht werd gehouden. Uit die bespreking werd de conclusie getrokken dat de commissie verder kan gaan op de ingeslagen weg. Naar verwachting zal het definitieve antwoord op de vragen en bezwaren op 24 april a.s. gegeven worden.

Wilt u meer weten over de strekking van de raamwerknotitie, lees dan op www.lv-gs2020.nl het bericht onder GKv/Actueel van 30 januari: “Synodenieuwsbrief: summiere strekking raamwerknotitie m/v en ambt”.

De synode besloot verder om aan mensen met een afgeronde hbo- of bacheloropleiding theologie preekbevoegdheid te verlenen, mits ze een aanvullende eenjarige cursus preekkunde aan de TU-Kampen of een gelijkwaardige instelling hebben gevolgd.

D.V. op 7 en 8 februari a.s. komen de afgevaardigden naar de synode en de landelijke vergadering van de NGK voor het eerst bijeen voor nadere kennismaking en bezinning.

Alles over de synode kunt u vinden op www.lv-gs2020.nl. Er staan onder andere een digitale folder en een drietal minidocumentaires die inzicht geven in een aantal onderwerpen waar de synode zich dit voorjaar over buigt. Na afloop van een vergaderdag wordt er ’s avonds meteen een verslag geplaatst. Bovendien wordt er na afloop van een reeks vergaderdagen een synodejournaal opgenomen dat zo snel mogelijk op de website komt. Ten slotte kunt u zich ook abonneren op de speciale synodenieuwsbrief.

Klik hier voor de volledige nieuwsbrief Synode

za 25 jan – OPA

Aanstaande zaterdag 25 januari wordt het oud papier weer gehaald; zet u het weer tijdig bij de weg? Deze keer is ook het buitengebied weer aan de beurt, dat betekent, dat er ook weer een container op de parkeerplaats bij ‘De Meeden’ staat.

Mocht u om wat voor reden ook te laat zijn met het papier bij de weg zetten, dan kan u het zo mogelijk ook daar brengen.

Met vriendelijke groet,
Lena Cruiming
050-4031702

Geboorte Tikva Joy

Beste gemeenteleden,

Namens Marjan en Luke Aubrey mag ik vertellen dat ze woensdag 22 januari verblijd zijn door de geboorte van een prachtig wondertje “Tikva Joy”. Roepnaam is Tikva. Zusje van Grace. gewicht: 3685 gram. Luke vermeld: Ze is gezond!

Met Marjan gaat het, naar omstandigheden goed. Ze verblijft nog in het ziekenhuis.

Postadres is:

Marjan en luke Aubrey
Landauwerlaan 18
9351 PP  Leek

namens tfc
Bertus & Ellie Veldman.

Nieuws van de bijbelvereniging

Als Bijbelvereniging (voorheen de Nederlandse Gideons) gaan we, samen met Bible League Nederland, een nieuwe Vrijheidsbijbel uitbrengen.

Deze Nederlandse Bijbel voor gedetineerden heeft de naam Vrijheidsbijbel, omdat het Woord van God mensen bevrijdt. Door het lezen in de Bijbel kunnen mensen Jezus ontdekken, die wil bevrijden van het kwaad en van machten die het leven soms beheersen.

Evenals de vorige versie, zal ook deze nieuwe uitgave gratis worden verspreid onder gevangenen, veelal via Geestelijk Verzorgers.

Omdat ruim 50% van de gedetineerden niet van Nederlandse afkomst is en geen (goed) Nederlands spreekt, zijn we dankbaar dat de Bijbelvereniging óók Bijbels kan aanbieden in vele tientallen ándere talen dan het Nederlands. Dat neemt niet weg dat deze Vrijheidsbijbels (gezien onze ervaringen in het verleden) snel hun weg gevonden zullen hebben in het gevangeniswezen.

Het eerste exemplaar zal D.V. op 30 januari 2020 om 13.00 uur in het gebouw van de Tweede Kamer worden overhandigd aan Madeleine van Toorenburg. Sinds 2017 is Van Toorenburg namens het CDA in de Tweede Kamer woordvoerder veiligheid en justitie (criminaliteit, drugs, gevangeniswezen) en terrorismebeleid. Eerder was ze directielid van meerdere gevangenissen.

info@bijbelvereniging.nl
www.bijbelvereniging.nl

zo 26 jan – En route

zondag 26 januari, 19:00 uur

Komende zondag is het weer tijd voor een @enroutederank dienst. We gaan het hebben over vrijheid. Ben je als Christen eigenlijk wel vrij, of moet je je voor je gevoel vooral aan regeltjes houden?

Iedereen is van harte welkom. We beginnen om 19.00 uur.
We sluiten de dienst af met het opwekkingslied Fundament (785).

vr 31 jan – Regio-avond met weerman Reinier van den Berg

Klimaat op hol

Maar ook: winstgevend rentmeesterschap. Reinier van den Berg op 31 januari 2020 in Assen

Reinier van den Berg is meteoroloog, weerman bij RTL4, heeft als @weermanreinier meer dan 52.500 volgers op Twitter én is christen. Als bekend spreker houdt hij door heel Nederland lezingen over het weer, het klimaat, de opwarming van de aarde en duurzaamheid. Op 31 januari 2020 komt hij naar Assen. Hij zal het dan hebben over Klimaat op hol – maar ook: winstgevend rentmeesterschap.

Voor meer info, klik hier.

40 dagen hier & nu

Podcast: 40 dagen hier & nu

De veertigdagentijd is een periode van verwonderen en vernieuwen. Van verstillen en verminderen. Een tijd om bewuster stil te staan bij de komst van het Koninkrijk van God. Dat rijk brengt de liefde, schoonheid en vrede waar we zo hartstochtelijk naar kunnen verlangen. Toch voelt dat koninkrijk vaak nog als toekomstmuziek. Kunnen we in het hier en nu al iets daarvan ervaren en delen met anderen? Wij geloven dat van harte!

40 dagen hier & nu verbindt jouw dagelijkse leven met Gods wereld. De serie biedt een afwisselende inhoud die kan bestaan uit een overdenking, een bijbeltekst, een verdiepingsvraag, een lied of een kort gebed. Ook krijg je regelmatig een praktische suggestie of een leuke uitdaging.

Meld je aan en ontvang vanaf woensdag 26 februari tot en met eerste paasdag zes keer per week een bericht met een link naar de pagina waar je de podcast van die dag kunt beluisteren. Uiteraard kun je ook luisteren via Spotify of je favoriete podcast-app.

Ga naar: 40dagenhierennu.nl

40 dagen hier & nu is een initiatief van:

  • Diaconaal Steunpunt
  • Missionair Steunpunt
  • Opkijken.nl
  • Verre Naasten
  • Lume
  • CGK Diaconaat