Oudejaarsavond – collecte voor de Kerk

Oudejaarsavond is de collecte bestemd voor de Kerk

Omdat wij de komende zondagen niet in de erediensten onze gaven kunnen geven heeft de diaconie  twee mogelijkheden voor u ingericht waarop u vanuit huis uw gift kunt doen.

De GivT app
Geven vanuit huis kan net zo eenvoudig als in de eredienst met de GivT app. Kies onze kerk uit de lijst met goede doelen, of scan de onderstaande QR code om uw gift te doen.

Via overschrijving
Als u géén gebruik maakt van de GivT app kunt u de gift direct over maken naar het rekeningnummer van de diaconie.

Het rekeningnummer is: Diaconie – NL 53 RABO 0375 8507 24

Overdenking 22: Geven

Klik hier of klik op de afbeelding om de overdenking te starten.

za 2 jan – Oud papier

Beste mensen,

Allen hartelijk dank, die afgelopen jaar weer hebben meegeholpen om zo veel mogelijk oud papier te verzamelen. Ook de vrijwilligers, die meehelpen bij het ophalen: Fijn, dat jullie je ondanks de maatregelen van deze tijd willen blijven inzetten!

Deze maand wordt geen oud papier gehaald, de eerstkomende keer is 2 januari 2021.

Het nieuwe rooster voor 2021 staat inmiddels weer op de website. Klik hier voor meer info.

Let op: hierbij zijn enkele afwijkende data (niet de vierde zaterdag in de maand). Dit heeft te maken met feestdagen of het niet kunnen leveren van een container door Virol.

Graag zien we volgend jaar weer veel oud papier tegemoet. Graag vanaf 8.00 uur goed gebundeld bij de weg.

Alvast bedankt!

Lena Cruiming
Simon Vooys
Bob Buist

Kerstpuzzel

Deze kerstpuzzel hebben de kinderen bij hun kerstboekje gekregen. Maar, misschien is het leuk voor iedereen, beetje tijdverdrijf in deze tijd van het jaar.

Het antwoord komt in een volgende Informail.

Klik op de afbeelding om de kerstpuzzel te openen.

Onderweg: ‘Vrij’

OnderWeg jaargang 6 nummer 19

Nummer 19 van OnderWeg is een special van 76 pagina’s en heeft als thema ‘Vrij’.

De volgende uitspraak staat centraal in de special: ‘Vrij zijn is geen doel maar een middel, het middel om God en de ander lief te hebben.’ De special ‘Vrij’ stimuleert tot stilstaan bij en nadenken over ‘vrijheid’, een voorrecht dat we zomaar heel gewoon vinden, hoewel ons vrij zijn dit jaar – voor velen voor het eerst in hun leven – werd begrensd. De vier hoofdvragen in de special zijn: Vrij zijn, wat is dat? Wat staat vrij zijn in de weg? Wat stimuleert vrij zijn? Wat maakt daadwerkelijk vrij?

In dit nummer staan de eerlijke verhalen dat het leven vol kan zijn van gebondenheid en slavernij: slaaf van wie je denkt te moeten zijn, slaaf van je smartphone, de techreuzen Apple en Microsoft of, zoals sekswerker Allesandra in een kwetsbaar interview vertelt, slaaf in de prostitutie.

We willen elkaar niet voor de gek houden en worstelingen onbesproken laten, zoals in het artikel van Pieter Kleingeld ‘Laat ze razen’, wanneer hij de vraag opwerpt: ‘Hebben wij genoeg vrijheid om de mensen om ons heen lief te hebben?’

Vluchten we niet te snel naar de aloude boodschap dat we vrij zijn in Christus? De verhalen in ‘Vrij’nemen de lezer mee voorbij de impact van welke vrijheidsbeperking of welk slavenjuk ook. Het geheim daarvan zit toch in die aloude boodschap: we zijn uit genade vrij in Christus en daardoor vrij om Hem en de ander lief te hebben. Harcourt Kinefelter, oud-perschef van Martin Luther King zegt het zo: ‘Als je echt vrij wilt zijn, zoek je de liefde.’

Ga naar onderwegonline.nl/gratis voor een gratis en vrijblijvend proefabonnement.