zo 31 jan – collecte voor de Diaconie

Zondag 17 januari a.s. is de collecte bestemd voor de Diaconie

Omdat wij de komende zondagen niet in de erediensten onze gaven kunnen geven heeft de diaconie  twee mogelijkheden voor u ingericht waarop u vanuit huis uw gift kunt doen.

De GivT app
Geven vanuit huis kan net zo eenvoudig als in de eredienst met de GivT app. Kies onze kerk uit de lijst met goede doelen, of scan de onderstaande QR code om uw gift te doen.

Via overschrijving
Als u géén gebruik maakt van de GivT app kunt u de gift direct over maken naar het rekeningnummer van de diaconie.

Het rekeningnummer is: Diaconie – NL 53 RABO 0375 8507 24

Uit en voor de gemeente

Je hoort steeds meer, dat het wel heel lang duurt allemaal. Dat de druk voor jong en oud wel heel groot is. We moeten het nog even volhouden. De dagen lijken op elkaar. Als je niet uitkijkt, dan lekt je energie zomaar weg. Er is geen uitzicht, geen perspectief, zoals het gezegd wordt. Het lijkt alleen maar strenger en langer te kunnen. Daar wordt een mens niet vrolijk van.

Geen school, weinig sociale contacten, het heeft zijn prijs. Een prijs die nauwelijks te bepalen valt. Nevenschade wordt het dan genoemd, maar er zijn geen cijfers aan te hangen.

Is het dan alleen maar grijs en grauw? Nou nee, dat valt ook wel mee. Maar je moet er wel meer moeite voor doen om het te zien.

Volhouden. We moeten van de lange adem zijn. Gericht op de eindstreep. En de vraag is dan wel, waar je die trekt. Zoek het koninkrijk van God. Daar komt het ook in deze dagen op aan. Jezus ging ons daarin voor. Hij nam de tijd om te bidden en zich te richten op zijn Vader in de hemel. Daarnaast ging Hij aan het werk. Hij wilde er zijn voor het zwakke. Daar was Hij voor gekomen. Laten we daar een voorbeeld aan nemen.

HJJP

Wandel-appgroep

Je ziet ze steeds meer: wandelaars. En niet voor niets, want wandelen is goed voor de (geestelijke) gezondheid, helemaal als je samen wandelt. Doe daarom mee aan de

Wandel-appgroep Aduard

Als je (via whatsapp) deel uitmaakt van deze groep, zul je regelmatig uitnodigingen krijgen om samen te wandelen. Vervolgens ben je vrij om daar dan wel of niet aan mee te doen. Het is geheel vrijblijvend!

En: je mag natuurlijk ook zelf een uitnodiging doen voor een wandeling.

We houden ons aan de Corona-maatregelen, dus: wandelen in groepjes van max. 2 personen, 1,5 m afstand.

Als je interesse hebt, stuur een appje naar mij of – als je de Informail op je telefoon leest – word meteen lid van de appgroep!

Groet,
Dick Doornbos, (06) 11 44 52 86

za 30 jan – Oud papier

Zaterdag 30 januari a.s. wordt het oud papier weer opgehaald in het dorp. We starten de route vanaf 08:00 ’s ochtends. Wilt u het oud papier en karton zoveel mogelijk gebundeld aan de weg zetten? Hiermee doet u de verzamelaars een enorm plezier.

Ook in het buitengebied wordt zaterdag het oud papier opgehaald.

Meer info kunt u hier vinden.

Alvast bedankt!

Lena Cruiming
Simon Vooys
Bob Buist

Bericht van Inlia: Hoe een Amsterdams meisje staatloos werd

In 1973 wordt ze in Amsterdam geboren: Selina. Een Amsterdams meisje, zou je zeggen. Haar ouders zijn Roma en trekken rond. Als de kleine Selina drie maanden is, vertrekken ze naar de VS. Na de highschool werkt ze in de ouderenzorg: bejaarden helpen met het huishouden en koken, mensen een beetje vertroetelen. Haar ogen lichten op als ze het erover heeft.

Het gaat het gezin goed. Tot Selina valt voor de verkeerde man. Wanneer ze het uitmaakt, dreigt hij haar en haar ouders te vermoorden. Het gezin vlucht in blinde paniek terug naar Nederland. Maar het blijkt niet eenvoudig om een verblijfsstatus te krijgen. Na een jarenlange worsteling worden Selina en haar ouders in 2012 ter uitzetting vastgezet in Ter Apel.

De Nederlandse autoriteiten moeten zaken doen met de Servische; de provincie waar de ouders zijn geboren is nu ingelijfd door Servië. Het duurt en duurt. Pas in maart 2015 worden de ouders uitgezet. Selina wordt echter níét toegelaten door Servië. Ter Apel zet haar op straat. Zo komt ze in mei 2015 bij INLIA.

Vanaf dat moment proberen de juristen van INLIA samen met de advocaat een doorbraak te bewerkstelligen. Ze gaan met Selina naar de ambassade, corresponderen met de Servische autoriteiten, sturen geboorteaktes en toelatingspapieren van de ouders mee, de geboorteakte van Selina zelf – niets helpt.

Selina voldoet niet aan de voorwaarden om Servische staatsburgerschap te krijgen: ze is daar niet geboren en haar ouders hadden ten tijde van haar geboorte niet de Servische nationaliteit. Dat die nationaliteit destijds niet bestond, doet er niet toe. Selina blijft staatloos. Het is zomer 2018.

De opvang van INLIA is dan onderdeel geworden van de Landelijke Vreemdelingen Voorziening waarbij de Dienst Terugkeer&Vertrek een samenwerkingspartner is. INLIA en de advocaat vragen de DT&V te bemiddelen met de Serviërs. Na een dik jaar stilte vraagt de advocaat naar de vorderingen. De DT&V antwoordt: als Selina nu eens een terugnameverzoek doet met haar geboorteakte en die van haar ouders? Precies wat er al lang is gedaan.

De jurist van INLIA wijst daarop en of er inmiddels geen sprake is van een zogeheten ‘buiten schuld’-situatie op grond waarvan Selina een verblijfsvergunning kan krijgen? Ze heeft immers alles geprobeerd. De DT&V vindt van niet: Selina moet haar moeder vragen de Servische nationaliteit aan te vragen en in Servië te gaan wonen. Mogelijk helpt dat. Selina’s ouders wonen inmiddels echter in Zweden, waar moeder behandeld wordt. Die laat dan ook weten niet terug te willen naar Servië.

In juni 2020 vraagt de jurist de DT&V nogmaals: wat kan Selina nu nog doen? Het is sindsdien andermaal stil gebleven.

Overdenking zondag 24 januari

Welkom & mededelingen
Stiltemoment
Afhankelijkheidsbelijdenis & Vredegroet
Luisteren: Gezang 171 (GK’06) ‘Wees stil voor het aangezicht van God
Gebed
Lezen: Jesaja 6
Kinderfilmpje over Gods heiligheid
Kinderlied: ‘Heilig is uw naam’ (Elly & Rikkert)
Preek
Zingen/Luisteren: Lied 405 (LB) ‘Heilig, heilig, heilig
Voorbede- en dankgebed
Inzameling van de Gaven
Zingen/Luisteren: Opwekking 559: ‘Schijn met uw licht in mijn hart, Heer
Zegen

Goedemorgen broeders en zusters en gasten, iedereen die digitaal aanwezig is tijdens deze kerkdienst of deze op een later tijdstip bekijkt. Van harte welkom in deze eredienst.

De kerkenraad heeft de volgende mededelingen voor u:

  • In deze dienst gaat ds. Van der Kamp van Grijpskerk-Niezijl voor.
  • De collecte is vandaag bestemd voor het online project Lente in de kerk van onder andere de Theologische Universiteit Kampen. U kunt op de bekende manieren geven: via de Givt-app of via overschrijving.

 

In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Heer, gezeten op een hoogverheven troon. De zoom van zijn mantel vulde de hele tempel. Boven hem stonden serafs. Elk van hen had zes vleugels, twee om het gezicht en twee om het onderlichaam te bedekken, en twee om mee te vliegen. Zij riepen elkaar toe: ‘Heilig, heilig, heilig is de HEER van de hemelse machten. Heel de aarde is vervuld van zijn majesteit.’ Door het luide roepen schudden de deurpinnen in de dorpels, en de tempel vulde zich met rook. Ik schreeuwde het uit: ‘Wee mij! Ik moet zwijgen, want ik ben een mens met onreine lippen, en ik leef te midden van een volk dat onreine lippen heeft. En nu heb ik met eigen ogen de koning, de HEER van de hemelse machten, gezien.’ Toen nam een van de serafs met een tang een gloeiende kool van het altaar en vloog daarmee op mij af. Hij raakte mijn mond ermee aan en zei: ‘Nu zijn je lippen gereinigd. Je schuld is geweken, je zonden zijn tenietgedaan.’ Daarop hoorde ik de stem van de Heer zeggen: ‘Wie zal ik sturen? Wie kan namens ons gaan?’ Ik antwoordde: ‘Hier ben ik, stuur mij.’ Toen zei hij: ‘Ga en profeteer het volgende tegen dit volk: “Luister goed, maar begrijpen zul je het niet; kijk goed, maar inzien zul je het niet.” Maak het hart van het volk ongevoelig, stop hun oren toe, smeer hun ogen dicht. Dan kunnen ze met hun ogen niet zien, met hun oren niet luisteren, en tot hun hart zal het niet doordringen. Ze zullen niet naar mij terugkeren en geen herstel vinden.’ Ik vroeg: ‘Hoe lang, Heer?’ Hij antwoordde: ‘Totdat de steden en huizen geheel verlaten zijn en er geen mens meer woont, tot heel het land verwoest is, één grote woestenij. Totdat de HEER de mensen heeft weggevoerd en er totale verlatenheid heerst in het land. En als er nog een tiende deel achterblijft, dan gaat ook dat in vlammen op, zoals een eik of een terebint wordt geveld voor een vuur. Er blijft slechts een stronk over, en het zaad in die stronk is heilig.’

 

Er is vandaag geen uitgeschreven overdenking. De dienst is te bekijken via Kerkdienst Gemist.

( https://kerkdienstgemist.nl/stations/728/events/recording/161026740000728 )

De inhoud van de preek is ook te beluisteren via de podcast van Pieter Kars: Tomos  https://soundcloud.com/pieter-kars-658728502/thema-zeg-maar-niets-meer-14-bij-jesaja-6

Liturgie zondag 24 januari

Welkom & mededelingen
Stiltemoment
Afhankelijkheidsbelijdenis & Vredegroet
Luisteren: Gezang 171 (GK’06) ‘Wees stil voor het aangezicht van God
Gebed
Lezen: Jesaja 6
Kinderfilmpje over Gods heiligheid
Kinderlied: ‘Heilig is uw naam’ (Elly & Rikkert)
Preek
Zingen/Luisteren: Lied 405 (LB) ‘Heilig, heilig, heilig
Voorbede- en dankgebed
Inzameling van de Gaven
Zingen/Luisteren: Opwekking 559: ‘Schijn met uw licht in mijn hart, Heer
Zegen

zo 24 jan – collecte voor TU Kampen: lente in de kerk

Zondag 24 januari a.s. is de collecte bestemd voor TU Kampen: Lente in de kerk.
(Meer informatie: www.lenteindekerk.nl)

Omdat wij de komende zondagen niet in de erediensten onze gaven kunnen geven heeft de diaconie  twee mogelijkheden voor u ingericht waarop u vanuit huis uw gift kunt doen.

De GivT app
Geven vanuit huis kan net zo eenvoudig als in de eredienst met de GivT app. Kies onze kerk uit de lijst met goede doelen, of scan de onderstaande QR code om uw gift te doen.

Via overschrijving
Als u géén gebruik maakt van de GivT app kunt u de gift direct over maken naar het rekeningnummer van de diaconie.

Het rekeningnummer is: Diaconie – NL 53 RABO 0375 8507 24

Uit en voor de gemeente

Nieuwe maatregelen en nieuwe beperkingen. Nog minder contacten. In de avond thuis blijven, of je moet een zeer geldige reden hebben om buiten te zijn. Ben je dan je vrijheid kwijt, zoals geroepen wordt? Veel kan nog wel en gaat gewoon door. Tegelijk je merkt dat je minder contacten hebt. Ook op die momenten, dat je het wel nodig hebt. De druk wordt wel steeds groter.

Hoe zorg je goed voor jezelf? Hoe zorg je goed voor je ziel? Dat zijn dan belangrijke vragen. Als werk anders gaat. Je misschien veel thuis moet werken. Of als je thuis zou willen werken en het niet kan / mag. Als er veel angst is, je misschien zelf ook wel bang bent. Of juist er veel onverschilligheid is, hoe reageer je daar dan op. Nu er geen school is, stages moeilijker te vinden zijn.

Een belangrijke vraag om over na te denken: hoe gaat het met me? In deze tijd van beperkingen en onzekerheid? In deze tijd van onrecht (denk aan de toeslagenaffaire)? Vind je rust in het geloof, of juist niet? Zelf merk ik, dat ik steeds meer hoor van mensen, die corona hebben of hebben gehad. En hoe onvoorspelbaar het verloopt: de één merkt er haast niet van, een ander is er zeer ziek van. De één kan snel weer aan de slag, een ander houdt er maanden last van. En ik heb nog wel geduld, maar het mag nu ook wel weer “gewoon” worden. Ik begin het een beetje zat te worden.

Maar we moeten verder. De toekomst is onzeker, dat is zeker. En er zal onrecht zijn, dat schreeuwt om recht. Er zal onvrijheid zijn, dat roept om vrijlating. En jij mens, je weet wat je te doen staat: doe recht en wees trouw. Ga nederig op de weg, die God je wijst (naar Micha 6:8).

HJJP