Liturgie zondag 2 mei

Ps 119: 8,9
10 geboden
Gebed
Opw 488 Kracht van uw liefde
1 Joh 3: 18-24
Opw 733 10.000 redenen tot dankbaarheid
Gebed
Collecte
Goodness of God

“Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden. Dan weten we dat we voortkomen uit de waarheid en kunnen we met een gerust hart voor God staan. En zelfs als ons hart ons aanklaagt: God is groter dan ons hart, hij weet alles. Geliefde broeders en zusters, als ons hart ons niet aanklaagt, kunnen we ons vol vertrouwen tot God wenden en ontvangen we van hem wat we maar vragen, omdat we ons aan zijn geboden houden en doen wat hij wil. Dit is zijn gebod: dat we geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkaar liefhebben, zoals hij ons heeft opgedragen. Wie zich aan zijn geboden houdt blijft in God, en God blijft in hem. Dat hij in ons blijft, weten we door de Geest die hij ons heeft gegeven.”

zo 2 mei – Collectes voor Kerk en Pastoriefonds

Zondag 1 mei a.s. zijn de collectes bestemd voor Kerk en Pastoriefonds.

Omdat wij de komende zondagen niet in de erediensten onze gaven kunnen geven heeft de diaconie  twee mogelijkheden voor u ingericht waarop u vanuit huis uw gift kunt doen.

De GivT app
Geven vanuit huis kan net zo eenvoudig als in de eredienst met de GivT app. Kies onze kerk uit de lijst met goede doelen, of scan de onderstaande QR code om uw gift te doen.

Via overschrijving
Als u géén gebruik maakt van de GivT app kunt u de gift direct over maken naar het rekeningnummer van de diaconie.

Het rekeningnummer is: Diaconie – NL 53 RABO 0375 8507 24

za 1 mei – Oud papier

Zaterdag 1 mei wordt het oud papier weer opgehaald in het dorp Aduard. We starten de route vanaf 08:00 ’s ochtends. Wilt u het oud papier en karton zoveel mogelijk gebundeld aan de weg zetten? Hiermee doet u de verzamelaars een enorm plezier.

Meer info kunt u hier vinden.

Alvast bedankt!

Lena Cruiming
Simon Vooys
Bob Buist

Synode van Goes publiceert Acta

De Generale Synode van Goes 2020 heeft een bewogen jaar achter de rug. Er ontstond ernstige vertraging door de coronamaatregelen. Geplande vergaderingen werden eerst uitgesteld, en later omgezet naar digitaal overleg. Op 12 december 2020 is het reguliere vergaderwerk afgerond. Recent zijn de Acta verschenen, een bundeling van alle besprekingen en van alle besluiten die de synode genomen heeft.

Bijzonder aan deze synode is vooral dat er voor een behoorlijk deel daadwerkelijk gezamenlijk vergaderd is met de landelijke vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken. Er bestaan al jaren innige banden tussen de GKv en de NGK, zowel tussen lokale kerken als op het niveau van het kerkverband. De Synode van Goes en de Landelijke Vergadering van Zeewolde hebben het voornemen om op termijn samen te gaan omgezet in een definitief besluit tot hereniging.

De Acta zijn omvangrijk geworden, maar omdat het een digitaal document is, zijn ze goed toegankelijk vanuit de inhoudsopgave. Het moderamen heeft ervoor gekozen om het rapport van de commissie revisieverzoeken man/vrouw en ambt en het bijbehorende aanbiedingsrapport als bijlagen op te nemen in de Acta. Behalve de Acta is er ook een folder beschikbaar met een impressie van de belangrijkste momenten van de Synode van Goes/ de Landelijke Vergadering van Zeewolde.

De synode/landelijke vergadering is nog niet helemaal klaar met haar werk. Met het oog op de hereniging wordt door een werkgroep gewerkt aan een kerkorde voor het nieuw te vormen kerkverband. Een eerste concept daarvoor is in 2019 aangeboden aan de kerken. Dat heeft veel suggesties voor verbetering opgeleverd, die door de werkgroep zijn verwerkt. Het tweede concept wacht nu op bespreking en vaststelling door de synode en de landelijke vergadering. Gezien het belang daarvan wordt gewacht op het moment waarop er weer fysiek vergaderd kan worden.

Download hier de Acta
Download hier de digitale folder.

TU Magazine

Laat het TU Magazine gratis bij u thuis bezorgen.

U kunt zich nu inschrijven voor een gratis abonnement op het TU magazine. Vanwege de beperkte kerkdiensten bieden wij de mogelijkheid een abonnement te nemen op het TU magazine. U ontvangt deze dan 2 keer per jaar thuis! Inschrijven kan via de button hieronder of via www.tukampen.nl/voor-kerken/ Het is natuurlijk ook mogelijk iemand anders in te schrijven!

 

za 3 juli – Ladiesrun Groningen

Uitnodiging ladiesrun 3 juli –  Women only: doe jij mee?
Wil jij vrouwen helpen en meestrijden tegen onrecht? Doe dan mee met een sponsorevenement van Vrouwen lopen voor vrouwen! Juist in deze gekke tijden hebben vrouwen in nood onze hulp extra nodig. Door te gaan hardlopen of wandelen, draag je met jouw sportieve prestatie bij aan een goed doel. Het geld dat je ophaalt, gaat rechtstreeks naar opvangplaatsen voor slachtoffers van mensenhandel en vrouwen die uit de prostitutie willen stappen.

5 of 10 kilometer
Je kunt kiezen voor het hardloopevenement op 3 juli 2021 in Groningen of voor onze wandeltocht op 23 oktober 2021 in Appelscha. De ladiesrun is in het mooie natuurgebied van Kardinge, net buiten de stad Groningen. Je kunt kiezen uit een afstand van 5 of 10 kilometer. Het wandelevenement gaat door het bosrijke gebied rondom Appelscha. Hierbij kun je kiezen uit een afstand van 10 of 20 kilometer.

Corona maatregelen
Beide evenementen zijn coronaproof, wij hanteren de regels van de overheid. Zo starten we bijvoorbeeld in kleine groepen, zal er overal anderhalve meter afstand worden bewaard en is er op meerdere plaatsen desinfectie materiaal aanwezig. Na de tocht staat er een heerlijke, gezonde smoothie voor je klaar om van te genieten.

Het is de bedoeling dat elke deelnemer minimaal vijftig euro bij elkaar rent of loopt, maar we gaan natuurlijk voor meer! Want: hoe meer we ophalen, hoe meer kwetsbare vrouwen we kunnen helpen. De opbrengst is bestemd voor het werk van Terwille (www.terwille.nl) die vrouwen helpt uit de prostitutie te stappen.

Opgeven en meer informatie: www.vrouwenlopenvoorvrouwen.nl

Bekijk hier de aftermovie van de thuiseditie van vorig jaar!

Bericht van Inlia: “Je voelt je een crimineel”

Een overheid die jou wantrouwt, regeltjes rigide toepast en de menselijke maat vergeet: asieladvocaten publiceerden er eerder deze maand een bundel over, Edona kan er van meepraten. Ze vroeg hier asiel aan, kwam de liefde van haar leven tegen, verloor hem aan kanker en probeert nu al 11 jaar een verblijfsvergunning te verkrijgen. “Je voelt je een crimineel.”

Haar verhaal zou niet misstaan in de bundel die asieladvocaten eerder deze maand aanboden aan de Tweede Kamer en de Raad van State: ‘Ongehoord: onrecht in het vreemdelingenrecht’. De bundel toont hoe de Nederlandse overheid vreemdelingen regelmatig net zo slecht behandelt als de slachtoffers in de toeslagenaffaire. Het eerste punt is dat migranten bij voorbaat worden weggezet als oplichters. Het tweede punt is dat de overheid rigide vasthoudt aan regeltjes. Edona – kortweg Dona – kan van beide meespreken.

Ze vraagt in 2010 asiel aan in Nederland. In de oorlog in Kosovo is ze – zoals zovele vrouwen – verkracht door Serviërs. Dona is nu een schande voor haar familie, zeggen haar broers: “Waarom pleeg je geen zelfmoord?” Ze terroriseren haar en slaan haar geregeld in elkaar. Als ze op haar werk ook nog bedreigd wordt, breekt er iets. Ze vlucht.

Eenmaal in Nederland vertelt ze haar verhaal. Hoe moeilijk ook, met posttraumatisch stresssyndroom. Maar de IND gelooft Dona niet en wijst haar aanvraag in 2012 af. “Ze dachten dat ik dit verzon.” Ze huilt. “Dat doet zoveel pijn. Ik ben een eerlijke vrouw. Ze doen alsof je liegt. Je voelt je een crimineel.”

De rechtbank verklaart Dona’s beroep gegrond. Dat gebeurt niet vaak. Maar de IND procedeert door en in 2013 beslist de Raad van State in het voordeel van de dienst. Dat gebeurt wél heel vaak. Niet voor niets is de bundel ‘Ongehoord: onrecht’ ook aangeboden aan de Raad van State. De kritiek is dat die te veel meegaat met de IND.

Intussen heeft Dona Ylli ontmoet; Kosovaar en vanaf zijn 16de hier. Hij is gescheiden, heeft twee dochters en werkt als lasser. Ze toont foto’s van een innig gelukkig koppel. Haar handen om zijn gezicht op de ene foto, zijn armen om haar middel op een andere. Ze verloven zich. Het noodlot slaat precies 4 dagen voor de trouwdag in 2015 toe.

Ylli blijkt uitgezaaide kanker te hebben en is niet meer te redden. Ze kunnen het amper geloven. In de maanden daarop verzorgt Dona haar man. Draagt hem op haar rug naar de douche om hem te wassen. Binnen 7 maanden is Ylli dood. “Onwerkelijk. Een slechte film.”

Ylli blijkt veel geld te hebben geleend: voor verbouwing, voor de studie en vakanties van zijn dochters, enzovoorts. Het huis wordt verkocht om alle schulden af te lossen. Dona staat op straat. Zonder inkomsten. En zonder verblijfsvergunning. De procedure voor een vergunning voor ‘verblijf bij partner’ is eerder gestrand op de regeltjes. Wie bij een partner hier wil verblijven, moet nog in het land van herkomst een ‘machtiging voorlopig verblijf’ aanvragen. Dat heeft Dona niet gedaan; ze kende Ylli toen nog niet.

Zo komt ze bij Op ’t Stee in Emmen terecht, de opvang voor asielzoekers in nood die in 2018 overgaat naar INLIA. Met alleen nog de foto’s van gelukkige tijden met Ylli in de telefoon. Pas een jaar na zijn overlijden lukt het haar om de draad weer op te pakken. Ze dient een aanvraag in om hier te mogen blijven op humanitaire gronden. Te laat vindt de IND, en wijst de aanvraag in 2017 af.

Het bezwaar, waarin de advocaat ook Dona’s PTSS aanvoert, wordt ongegrond verklaard. Voor de IND is PTSS geen ernstige medische toestand. De advocaat legt zich er niet bij neer; er loopt een nieuwe procedure. Dona zelf durft ondertussen niet te hopen. “Het was beter geweest als ik was gestorven aan corona”, zegt ze. Ze is moe, op, ziet geen lichtpuntjes meer. Al heeft ze een goede advocaat en staat INLIA haar bij. “Goede, serieuze, mensen”, zegt ze.

INLIA geeft de moed niet op.

zo 25 april – collecte voor Friedensstimme

Zondag 25 april a.s. is de collecte bestemd voor Friedensstimme.

Omdat wij de komende zondagen niet in de erediensten onze gaven kunnen geven heeft de diaconie  twee mogelijkheden voor u ingericht waarop u vanuit huis uw gift kunt doen.

De GivT app
Geven vanuit huis kan net zo eenvoudig als in de eredienst met de GivT app. Kies onze kerk uit de lijst met goede doelen, of scan de onderstaande QR code om uw gift te doen.

Via overschrijving
Als u géén gebruik maakt van de GivT app kunt u de gift direct over maken naar het rekeningnummer van de diaconie.

Het rekeningnummer is: Diaconie – NL 53 RABO 0375 8507 24

EH Nieuwsbrief

Klik op de afbeelding voor de nieuwsbrief.