Liturgie voor zondag 30 mei

Thema: Wat wij kunnen leren van een profetenjas

Votum en groet
Lied: 93:2,3,4 (LvK, Uw troon staat van de aanvang af gesteld)
Psalm 93 vers 2, 3 en 4 Liedboek voor de Kerken

Als wetslezing: Gal. 5:16-23
Lied: 687 (Heer, wijs mij uw weg)
Nederland Zingt: Heer, wijs mij Uw weg

Kindermoment
Lezen uit de Bijbel: 2 Kon.2:1-18
Preek
Lied: 177:1,3,4 (Heer, U bent mijn leven)
Nederland Zingt: Heer, U bent mijn leven

Dankgebed en voorbeden
Collectemoment
Lied: 58 (Vrede zij U)
Nederland Zingt: Vrede Zij u

Zegengroet

 

De tijd was niet ver meer dat de HEER Elia in een stormwind in de hemel zou opnemen. Elia en Elisa stonden op het punt uit Gilgal te vertrekken, maar Elia zei tegen Elisa: ‘Blijf jij hier, de HEER wil dat ik naar Betel ga.’ Elisa antwoordde: ‘Zo waar de HEER leeft, en zo waar u leeft, er is geen denken aan dat ik u alleen laat gaan.’ Zo gingen ze samen op weg naar Betel. De profeten uit Betel kwamen Elisa vanuit de stad tegemoet en zeiden tegen hem: ‘Weet u wel dat de HEER vandaag uw meester van u zal wegnemen?’ ‘Ja, ik weet het,’ antwoordde hij. ‘Zegt u maar niets.’ Elia zei tegen Elisa: ‘Blijf jij hier, Elisa, de HEER wil dat ik naar Jericho ga.’ Maar Elisa antwoordde: ‘Zo waar de HEER leeft, en zo waar u leeft, er is geen denken aan dat ik u alleen laat gaan.’ Zo gingen ze samen naar Jericho. De profeten uit Jericho kwamen naar Elisa toe en zeiden tegen hem: ‘Weet u wel dat de HEER vandaag uw meester van u zal wegnemen?’ ‘Ja, ik weet het,’ antwoordde Elisa. ‘Zegt u maar niets.’ Elia zei tegen Elisa: ‘Blijf jij hier, de HEER wil dat ik naar de Jordaan ga.’ Maar Elisa antwoordde: ‘Zo waar de HEER leeft, en zo waar u leeft, er is geen denken aan dat ik u alleen laat gaan.’ Zo gingen ze samen verder. Bij de oever van de Jordaan hielden ze stil. Vijftig profeten die hen waren gevolgd bleven op een afstand staan kijken. Elia deed zijn mantel af en vouwde hem dubbel. Hij sloeg ermee op het water, waarop het naar links en naar rechts wegvloeide en zij tweeën droog konden oversteken. Terwijl ze overstaken vroeg Elia aan Elisa: ‘Wat kan ik nog voor je doen voor ik van je word weggenomen? Vraag het maar.’ Elisa antwoordde: ‘Laat mij dubbel in uw geest delen.’ ‘Je vraagt iets heel moeilijks,’ zei Elia. ‘Als je ziet hoe ik van je word weggenomen, zal je wens vervuld worden, maar als je het niet ziet, gebeurt het niet.’ En terwijl ze liepen te praten, werden ze plotseling uit elkaar gedreven door een wagen van vuur, met paarden van vuur ervoor, en Elia werd in een stormwind meegevoerd naar de hemel. Elisa zag het gebeuren en riep uit: ‘Vader, vader! Strijdwagen en ruiterij van Israël!’ Toen hij Elia niet meer kon zien, scheurde hij zijn kleren. Hij raapte Elia’s mantel, die was afgegleden, op, en liep terug. Bij de oever van de rivier hield hij stil. Hij sloeg met Elia’s mantel op het water en riep uit: ‘Waar is de HEER, de God van Elia?’ Dus ook hij sloeg op het water en opnieuw vloeide het naar links en naar rechts weg, zodat Elisa kon oversteken. De profeten uit Jericho, die Elisa vanaf de overkant in het oog hielden, zeiden tegen elkaar: ‘De geest van Elia is op Elisa neergedaald.’ Ze gingen hem tegemoet, knielden voor hem neer en zeiden: ‘We hebben vijftig flinke mannen bij ons. Laat die uw meester gaan zoeken. Misschien heeft een geest van de HEER hem opgetild en ergens op een berg of in een dal neergeworpen.’ ‘Doe dat niet,’ zei Elisa, maar ze drongen zo aan dat hij ten slotte hun aanbod aannam. Vijftig mannen werden erop uitgestuurd en zochten drie dagen lang, maar ze vonden Elia niet. Toen ze terugkwamen bij Elisa, die in Jericho zijn intrek had genomen, zei hij tegen hen: ‘Ik had u toch gezegd dat u niet moest gaan zoeken?’

zo 30 mei – collecte voor Siriz

Zondag 30 mei a.s. is de collecte bestemd voor Siriz.

Omdat wij de komende zondagen niet allemaal in de erediensten onze gaven kunnen geven heeft de diaconie twee mogelijkheden voor u ingericht waarop u vanuit huis uw gift kunt doen.

De GivT app
Geven vanuit huis kan net zo eenvoudig als in de eredienst met de GivT app. Kies onze kerk uit de lijst met goede doelen, of scan de onderstaande QR code om uw gift te doen.

Via overschrijving
Als u géén gebruik maakt van de GivT app kunt u de gift direct over maken naar het rekeningnummer van de diaconie.

Het rekeningnummer is: Diaconie – NL 53 RABO 0375 8507 24

Over Siriz

Siriz is de specialist bij onbedoelde zwangerschap. Wij bieden preventie, ondersteuning en zorg. Door middel van voorlichting onder jongeren willen we het aantal onbedoelde zwangerschappen in Nederland terugdringen. Daarnaast verlenen wij kortdurende en langdurende psychosociale hulp aan vrouwen en mannen die te maken krijgen met een onbedoelde zwangerschap. Tevens bieden wij opvang aan zwangere vrouwen zonder woonplek  die intensieve begeleiding nodig hebben als voorbereiding op het moederschap op jonge leeftijd.

Chavah is zo’n woonplek in Groningen .

Wij werken in heel Nederland met 35 beroepskrachten en ongeveer 60 opgeleide vrijwilligers. Siriz is opgericht in september 2010 en komt voort uit de VBOK.

Siriz werkt met christelijke waarden zoals bemoedigend, oog voor elkaar en krachtig. Siriz helpt iedereen ongeacht levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid.

Overzicht activiteiten (juni) – Dit Koningskind

Online bijeenkomst: Puberteit en autisme 
Donderdag 3 juni | 19.30 – 21.00 uur | Aanmelden: via website

Er breekt een nieuwe fase aan wanneer je kind de puberteit bereikt. Voor ouders van een kind met autisme levert dit proces vaak veel vragen op. Welk gedrag hoort bij de puberteit en welk gedrag hoort bij het autisme? Hoe geef ik zowel ruimte als duidelijke kaders aan mijn puber? Mijn kind ontdekt nu nóg meer dan voorheen dat hij anders is, hoe kan ik hem hierin begeleiden? Deze online bijeenkomst organiseren we samen met Alineke Bax, ambulant begeleider en licentiehouder van de methodiek van ‘Geef me de 5’.

Webinar: Toegang tot en financiering van de beste zorg
Wegwijs in het oerwoud van de verschillende zorgwetten
Dinsdag 8 juni | 20.00 – 21.30 uur | Aanmelden: via website

Als je zorg nodig hebt, kan er veel op je af komen. Welke zorg is er allemaal? Hoe regel ik de beste zorg en hoe wordt dit gefinancierd?

Dit Koningskind en belangenvereniging Sien organiseren een interactief webinar om antwoord te geven op deze vragen. Jantiene Koerhuis en Sandra van der Plas van Thuis In Cliëntondersteuning zullen je voorzien van relevante informatie en kunnen veel van je vragen beantwoorden. Deze avond helpt je op weg om een goede keus te maken en de juiste stappen te zetten. Ontvang je al zorg en vraag je jezelf af of deze zorg nog wel bij je past? Dan is dit webinar ook zeker een aanrader!

Het webinar is gratis voor leden van Dit Koningskind en Sien. Niet-leden betalen € 5.

Webinar: Mentorschap, bewind en curatele 
Dinsdag 15 juni | 19.30 – 21.00 uur | Aanmelden: via website

Vanaf 18 jaar ben je zelf verantwoordelijk voor alles wat je doet. Dat geldt ook voor jouw zorgintensieve zoon, dochter of ander familielid. Maar misschien kan hij/zij die verantwoordelijkheid helemaal niet aan en is het lastig om zijn/haar eigen belangen goed te behartigen.

Gelukkig hoeven zij er niet alleen voor te staan. Een mentor, bewindvoerder of curator kan jouw kind of verwante beschermen en ondersteunen. Maar wat past het beste bij jouw kind of verwante? Hoe regel je dit? Is dit definitief of kun je dit eventueel wijzigen? Tijdens dit webinar beantwoordt Diana Dijkstra van Mentorschap Nederland veel van jouw vragen.

Webinar: een fantASStische zomervakantie 
Woensdag 16 juni | 19.30 – 21.00 uur | Aanmelden: via website

Zes weken vrije tijd om te vullen voor jouw kind met autisme. Je weet dat voorspelbaarheid en duidelijkheid belangrijk is voor je kind, maar hoe doe je dat in de vakantie? De zomervakantie zou een periode van rust en ontspanning moeten zijn, maar voor kinderen met ASS en hun ouders is het een behoorlijke uitdaging. Tijdens dit webinar bespreken we wat je kunt doen om de vakantie  voor jou en je kind gezellig te maken. Ga relaxed de zomervakantie tegemoet en meld je aan voor dit webinar!

Seminar: Levend Verlies – kwetsbaarheid
Maandag 21 juni | 19.45 – 21.45 uur | Locatie: Het Brandpunt, Doorn 
Aanmelden:
via website

Op 21 juni organiseert Dit Koningskind in samenwerking met Mirjam van der Vegt een seminar over Levend Verlies. Levend Verlies gaat over het verdriet die je ervaart wanneer jijzelf of een naaste, getroffen wordt door een chronische ziekte of beperking.

Het thema van deze avond is kwetsbaarheid. Kwetsbaarheid is spannend, maar tegelijkertijd ook een enorme kracht. Hoe kunnen we kwetsbaarheid omarmen in plaats van ons ertegen te verzetten? Wat helpt ons om open in het leven te staan, ook bij levend verlies?

De kosten voor dit seminar zijn € 25 inclusief koffie/thee en het boekje Kwetsbaarheid van Mirjam van der Vegt. Er is een mogelijkheid om voorafgaand aan het seminar op locatie te dineren. Je betaalt € 49,50 voor het driegangendiner, koffie/thee en het boekje Kwetsbaarheid.
Wanneer het seminar niet op locatie kan plaats vinden, zal het online gehouden worden. De kosten zijn dan € 10.

Bericht van Inlia: “Ik heb geluk”

De vlucht is vol verschrikkingen. Maar ze haalt Europa, Nederland, levend. 20 jaar oud is ze. Eenmaal hier bevindt ze zich in een nieuwe nachtmerrie. Weggezet als oplichter, als fraudeur. Asiel afgewezen, op straat beland, na 9 jaar nog steeds geen verblijfsvergunning. Haar ervaring past naadloos in de bundel ‘Ongehoord: onrecht in het vreemdelingenrecht’ die asieladvocaten dit voorjaar publiceerden. Toch zegt ze: “Ik heb geluk.”

“Ik ben vijf dagen in de week bezig met m’n opleiding”, zegt Jeannie. Haar ogen stralen. “Ja, ik heb echt geluk.” Want ze wist niet dat je als jonge asielzoeker hier naar school kunt. Het was haar niet verteld. Ze ontdekt het op gegeven moment in het azc. “Er was een Soedanese man die elke ochtend vertrok en laat in de middag weer thuiskwam. Ik vroeg hem: waar ga jij iedere dag toch heen? Hij zei ‘naar school’. Ik dacht ‘kan dat?! Wauw.” De mogelijkheid is als een lichtpunt in een donkere storm; een baken van hoop. Ze grijpt het vast, met beide handen.

Jeannie doet een aanvraag, maakt een toets. “En ik haalde het! Ik mocht een studie gaan doen!” Ze is er dolblij mee. “Mijn hoop kwam terug. Ik dacht: ik kan nu kiezen om te vechten, om mijn toekomst te veranderen.” Vanaf dat moment gaat het beter met haar. De zelfmoordgedachten waar ze eerst zoveel last van heeft, nemen af.

De tengere Jeannie is Banyamulenge. Een kleine etnische groep die in Congo al sinds jaar en dag onder vuur ligt. Letterlijk. Er gebeuren afgrijselijke dingen. Dorpen worden platgebrand, milities liggen klaar om de dorpelingen die weg vluchten te vermoorden. Vrouwen die niet snel genoeg weg weten te komen worden verkracht, dan vermoord. Soms worden afgehakte lichaamsdelen van hen tentoongesteld. Ook kinderen worden niet gespaard.

In 2012 vlucht Jeannie, met een enkel gezinslid. De jonge vrouw komt uiteindelijk alleen aan in Nederland. Praten over de directe aanleiding en over de reis, doet ze liever niet. Kán ze eigenlijk niet. Ze is genoeg geteisterd door de beelden in haar hoofd. In Nederland, in Ter Apel, is ze fysiek buiten direct gevaar. Mentaal niet. Ze vraagt zich af waar ze is beland. Waarom ze in een soort gevangenis zit. Iedere keer dat ze politie, uniformen, ziet is er de angst. “In mijn land is de politie niet je vriend”, zegt ze zachtjes.

In het eerste gesprek met de IND voelt ze zich, direct vanaf het begin al, beoordeeld als een crimineel. ‘Beschrijf de route die je hebt genomen’, is de opdracht. ‘Wat is de straatnaam, wat is het huisnummer?’ Maar ze hebben daar geen straatnaambordjes of huisnummers. En ze is niet goed met richtingen, links, rechts; ze haalt het altijd door elkaar. De IND’er tegenover haar kijkt op Google Maps mee. Een foutje en je bent ‘af’. “Het is niet eerlijk”, zegt ze.

Een overheid die je wantrouwt, die migranten bij voorbaat wegzet als leugenaars, rigide vasthoudt aan regeltjes en de menselijke maat vergeet. Zo staat het in de bundel ‘Ongehoord: onrecht in het vreemdelingerecht’, die in april werd aangeboden aan de Tweede Kamer en de Raad van State. De Nederlandse overheid behandelt vreemdelingen regelmatig net zo slecht als ze de slachtoffers in de toeslagenaffaire behandelde.

Bij Jeannie begint het ook met wantrouwen. De IND gelooft niet dat zij Banyamulenge is. “Ze geloofden niet dat ik tot mijn volk behoor. Dat is een hele rare gewaarwording. Ik kom hier met de vraag om hulp en zij zeggen ‘Jouw hulpvraag klopt niet’. Hé, wat?!“ Ze moet een taaltoets afleggen via een vrouw die de taal – Kinyamulenge – niet spreekt. De vrouw spreekt Swahili, Jeannie moet in Kinyamulenge antwoorden.

De opname wordt opgestuurd naar iemand die wél zelf Kinyamulenge spreekt. Die wijst op basis van de uitspraak van twee (!) woorden af dat Jeannie Banyamulenge zou zijn. Jeannie is verbijsterd. Een contra-expertise van een gerenommeerd wetenschapper wijst uit dat Jeannie weldegelijk haar eigen taal spreekt en Banyamulenge is.

De IND wijst de contra-expertise simpelweg af. “Ze hadden nul argumenten, maar de rechtbank ging in het oordeel met de dienst mee.” Het lijkt opnieuw een voorbeeld van een misstand uit de bundel ‘Ongehoord: onrecht’: de rechterlijke macht toetst niet kritisch genoeg. Jeannie is in de tussentijd bij INLIA beland. De begeleiders van INLIA geven nooit op, Jeannie evenmin. Met een pastoor die Kinyamulenge spreekt, gaat ze naar de Congolese ambassade. En zowaar: de ambassade erkent dat ze Congolees is – ze krijgt een paspoort. Nu staat mijn identiteit toch vast, denkt Jeannie, nu kan de IND er niet omheen dat ik ben wie ik zeg te zijn.

Mis: ook een paspoort is niet voldoende bewijs voor de IND. “Niet te geloven. Er komt altijd een nieuw argument uit de hoge hoed”, zegt ze. Ze blijft vechten, met hulp van INLIA en anderen die haar steunen. Uiteindelijk geeft de IND toe dat ze Banyamulenge is en niet terug kan naar Oost-Congo. En dan komt er inderdaad weer iets nieuws uit de hoge hoed.

Jeannie kan wel naar Kinshasa, de hoofdstad, vindt de IND. Want: er zijn een paar Banyamulenge die daar – zwaar beveiligd door eigen bodyguards – wonen. Dus een Banyamulenge kan in Kinshasa wonen. Asielverzoek voor de derde keer afgewezen. “Nu moet ik bewijzen dat ik niet in Kinshasa kan wonen.” Met hulp van INLIA benadert ze onderzoekers voor een rapportage over de situatie in Kinshasa. De onderzoekers en de UNHCR oordelen dat de Congolese hoofdstad geen veilige plek is voor een Banyamulenge vrouw alleen. Met deze verklaringen start ze een nieuwe procedure. Negen jaar is ze nu hier.

En ondertussen toch ‘gewoon’ die opleiding sociaal werk. Het gezicht van de 28-jarige licht weer op. “Het is geweldig”, zegt ze, “Om te denken, te leren, jezelf te ontwikkelen. Dat levert energie op, thuiszitten kost juist energie.” Ze verheugt zich erop om straks echt aan het werk te kunnen als ambulant begeleider. “Dan kun je bijdragen aan het leven van anderen, mensen helpen.” Ze wil andere asielzoekers helpen om hun leven richting te geven. Nog maar eens: “Ik heb echt geluk.”

Nieuws van SSRO (Stichting Steun Reformatie Oostenrijk)

Loof de HERE om zijn voorzienigheid! – kerkgroei in hartje Wenen-

‘Zou Ik dan geen hart hebben … voor deze grote stad?’ (Jona 4:11a)

Wenen is een miljoenenstad en was honderden jaren lang, tot aan de Eerste Wereldoorlog, het culture centrum van Midden-Europa. En nog steeds is Wenen een internationale stad met grote aantrekkingskracht. In het hart van Wenen startte in 2009 ‘New City Wien’ – een tweetalige eigentijdse gereformeerde kerk. De predikant, Brad Hunter, kwam over vanuit Amerika en de jonge kerk sloot zich aan bij het kerkverband van de ERKWB. In Wenen willen ze een kerk zijn voor de Oostenrijkers en voor de vele nationaliteiten die in de stad wonen, dus vandaar ‘New City Wien’.

God gaf veel zegen, ook in ledenaantal. New City Wien begon met een handjevol mensen in een kleine winkelpand. Maar al in 2012 groeiden ze daar uit. Aan de Wiedner Haupstrasse kwam een mooie ruimte vrij die heel geschikt was voor de zondagse kerkdiensten. Het was een prachtige plek die ook goed bereikbaar was. Al in 2016 moesten er dubbele diensten gehouden worden en werd duidelijk, dat ook deze locatie te klein was voor het groeiend aantal kerkgangers. Ideaal was het niet, maar waar vind je een nog groter gebouw om kerkdiensten te houden?

Het verlangen om in deze buurt van Wenen te blijven was groot. En God is goed! In 2019 leidde de HERE de gemeente naar twee aangrenzende panden, goed zichtbaar aan een belangrijke hoofstraat en op paar minuten lopen van een belangrijk metro-knooppunt. New City Wien was in staat om het kleinere pand in september 2020 te kopen en het sindsdien te renoveren. Het grotere pand ernaast kunnen ze van de christelijke eigenaar huren voor gebruik op zondagen.

Je kunt je voorstellen hoe enorm blij de gemeente in Wenen met hun nieuwe ‘thuis’ is. Ze ervaren het echt als een geschenk uit de hemel!

Op Paaszondag 4 april 2021 kon New City Wien voor het eerst samenkomen in het nieuwe kerkgebouw. Vanaf die zondag komt men elke week weer samen om Gods Woord te horen en Hem te loven. Wat een bemoediging en vreugde bracht dat na de Covid-beperkingen van het afgelopen jaar! Er is ruimte voor 275 personen. Vanwege de coronacrisis is dat aantal nog niet toegestaan. Alleen via registratie vooraf (via www.newcitywien.at) vooraf kunnen eigen leden en gasten de kerkdienst bijwonen.

In het kleinere gebouw is er genoeg voor de kinderclub, de oppas en ontmoeting na de dienst en door-de-weekse activitieiten. Begin mei kon meteen al de introductie-cursus voor mensen die lid willen worden of meer willen weten over New City Wien beginnen. Er meldden zich zo’n 15 deelnemers uit 8 verschillende landen aan, waaronder een paar nieuwgelovigen en zoekers. Zo begint men in Wenen weer te dromen over de kansen die hun gebouw biedt voor evangelisatie en discipelschap.

’Loof de HERE om zijn voorzienigheid!’

Zo brengt ds. Brad Hunter de dankbaarheid van de kerkleden van New City Wien onder woorden. Dat geldt niet alleen voor deze prachtige ruime locatie, maar ook voor de bereidheid om dit pand aan te kopen. Zelf bracht de kleine gemeente ruim de helft van de € 320.000 bij elkaar. Vanuit o.a. Amerika en Nederland is ook ruim € 130.000 opgebracht. De teller staat nu op € 290.000. Er is dus nog een kleine € 30.000 te gaan. Zou u / jij mee willen helpen om dat alsnog mogelijk te maken? Want het is toch geweldig, dat ook in Wenen, die grote stad met 1,9 miljoen inwoners, een kleine gemeente bestaat van oprechte christenen, die tot op de dag van vandaag groeit.


De Stichting Steun Reformatie Oostenrijk (www.ssro.nl) ondersteunt al bijna 35 jaar vier kleine gereformeerde ERWKB-kerken in Oostenrijk en Zwitserland en incidenteel ook de ERWKB-gemeente ‘New City Wien’. Hun nieuwe adres is Wiedner Haupstrasse 146, 1050 Wien. (zie voor meer informatie www.newcitywien.at en www.visionvienna.org).

Uw eenmalige gift kunt u overmaken op rekeningnummer      NL34 RABO 0312 8935 07  ten name van  SSRO te Hendrik-Ido-Ambacht  met als kenmerk  kerkgebouw Wenen

Liturgie voor zondag 23 mei

NPB 47
Gebed
L. Hnd. 2: 1-13
Preek
Lb 675: 1, 2 (Geest van hierboven,)
gebed
Lichtstad met paarlen poorten

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’ Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft dit toch te betekenen?’ Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn.’

zo 23 mei – collecte voor de Diaconie

Zondag 23 mei a.s. is de collecte bestemd voor de Diaconie.

Omdat wij de komende zondagen niet allemaal in de erediensten onze gaven kunnen geven heeft de diaconie twee mogelijkheden voor u ingericht waarop u vanuit huis uw gift kunt doen.

De GivT app
Geven vanuit huis kan net zo eenvoudig als in de eredienst met de GivT app. Kies onze kerk uit de lijst met goede doelen, of scan de onderstaande QR code om uw gift te doen.

Via overschrijving
Als u géén gebruik maakt van de GivT app kunt u de gift direct over maken naar het rekeningnummer van de diaconie.

Het rekeningnummer is: Diaconie – NL 53 RABO 0375 8507 24

za 22 mei – Oud papier

Zaterdag 22 mei a.s. wordt het oud papier weer opgehaald in het dorp. We starten de route vanaf 08:00 ’s ochtends. Wilt u het oud papier en karton zoveel mogelijk gebundeld aan de weg zetten? Hiermee doet u de verzamelaars een enorm plezier.

Ook in het buitengebied wordt zaterdag het oud papier opgehaald. Er staat dus ook weer een container bij het sportpark.

Meer info kunt u hier vinden.

Alvast bedankt!

Lena Cruiming
Simon Vooys
Bob Buist

Boekje met Herbergwandelingen:

Bewegen, bewonderen en bezinnen

Wandelen is goed voor je. Gasten van de Herberg worden gestimuleerd om de prachtige omgeving van de Pietersberg te verkennen. Ze genieten van de monumentale bomen, de sprengbeken met watervalletjes en de uiterwaarden met schitterende wolkenluchten aan de Neder-Rijn.

Een wandeling is een goed middel om het hoofd leeg te maken, maar kan ook gebruikt worden om eens wat dieper over het (geloofs)leven na te denken. Met het oog op dat laatste zijn er retraitewandelingen gemaakt; korte wandelingen met teksten en vragen die tot bezinning leiden.

Om die wandelingen voor een groter publiek toegankelijk te maken, verschijnt er in mei een boekje met vier wandelingen. Alle wandelingen beginnen op het terrein van de Herberg waar vanaf 1 juni van maandag tot zaterdag (9.30 – 16.00 uur) koffie-to-go verkrijgbaar is.

Hebt u belangstelling voor het boekje (in een cadeaudoos met nog wat andere presentjes) dan kunt u contact opnemen met de Herberg. Kosten: 10 euro exclusief porto. Zie ook www.pdcdeherberg.nl. Bestellen: info@pdcdeherberg.nl