Liturgie zondag 26 september

Votum en groet
Opw.785 Ik bouw op Jezus anders niet
Gebed
Wet
Psalm 68; 2 Rechtvaardig volk in God verheugd
Schriftlezing: Rom 5,1-11 (uit de Bijbel in gewone taal)
Tekst: HC. Z 5-6
Gk193, 2.4.6 Dit is de dag die God ons schenkt
Gebed
Collecte
Psalm 150; 1,2 Looft de Heer uw God alom
Zegen

zo 26 sept – collecte voor Woord en Daad

Zondag 26 september a.s. is de collecte bestemd voor Woord en Daad.

Omdat wij de komende zondagen niet allemaal in de erediensten onze gaven kunnen geven heeft de diaconie twee mogelijkheden voor u ingericht waarop u vanuit huis uw gift kunt doen.

De GivT app
Geven vanuit huis kan net zo eenvoudig als in de eredienst met de GivT app. Kies onze kerk uit de lijst met goede doelen, of scan de onderstaande QR code om uw gift te doen.

Via overschrijving
Als u géén gebruik maakt van de GivT app kunt u de gift direct over maken naar het rekeningnummer van de diaconie.

Het rekeningnummer is: Diaconie – NL 53 RABO 0375 8507 24

Regiodiensten

Komende zondag, 26 september, wordt de regiodienst gehouden in Oldehove. Daarna ziet de planning van de middagdiensten er als volgt uit:

za 25 sept – Oud papier

Zaterdag 25 september a.s. wordt het oud papier weer opgehaald in het dorp. We starten de route vanaf 08:00 ’s ochtends. Wilt u het oud papier en karton zoveel mogelijk gebundeld aan de weg zetten? Hiermee doet u de verzamelaars een enorm plezier.

Ook in het buitengebied wordt zaterdag het oud papier opgehaald. Er staat dus ook weer een container bij MFC ‘De Meeden’.

Meer info kunt u hier vinden.

Alvast bedankt!

Lena Cruiming
Simon Vooys
Bob Buist

Gereformeerd Mannenkoor Noord-Drenthe zoekt nieuwe leden

Het Gereformeerd Mannenkoor Noord-Drenthe is, na een lange periode van “gedwongen rust” t.g.v. de coronamaatregelen weer voorzichtig begonnen op donderdagavond 23 september 2021 met haar nieuwe seizoen. In de achter ons liggende periode heeft het bestuur bewust de keus gemaakt, contact blijven zoeken met de koorleden en weten we wat er leeft binnen de gezinnen. Dat is een zeer belangrijk punt voor het bestuur. Het onderlinge meeleven wordt zeer positief ervaren door de koorleden.

Het koor heeft ruimte voor mannen die graag willen zingen. Er wordt niet gevraagd voor te zingen. Het grootste gedeelte van ons repertoire is in de Nederlandse taal.

Als dit voor jou is, schroom niet en kom gerust op de donderdagavond naar Zuidlaren. Mannen vanaf 16 jaar zijn van harte welkom binnen ons koor. Heb je geen vervoer geen probeer dan halen wij je met veel plezier op. Als je vragen hebt over het koor en je kent koorleden spreek hen rustig aan, ze kunnen je dan “warm” maken om over de drempel heen te stappen.

De koffie is voor belangstellenden gratis. Je/jullie zijn van harte welkom.

Het koor staat onder de bezielende leiding van Marnix Onrust.

www.mannenkoornoorddrenthe.nl

 

Wanneer: Iedere donderdagavond aanvang 20.00 -22.00 uur.
Waar:       Kandelaarkerk, Schipborgerweg 45 a te Zuidlaren.

Namens het bestuur

Piet van der Ploeg
secretaris@mannenkoornoorddrenthe.nl

Bericht van Inlia: Een getraumatiseerd weeskind wegsturen naar Tanzania

Als 10-jarig jongetje vond hij de lichamen van zijn vermoorde ouders. Een kwart eeuw geleden; hij is nu 35. Een leeftijd waarop veel mensen volop bezig zijn met gezin en loopbaan. Maar Simon heeft geen gezin en geen werk. In de 19 jaar dat hij nu in Nederland is, is hij niet naar school geweest, heeft hij nog nooit een baan gehad: het lot van een dakloze asielzoeker zonder verblijfsvergunning. Nederland wilde hem wegsturen naar Tanzania.

Hij kwam uit school. Nietsvermoedend, het hoofd vol met alles wat hij die dag heeft geleerd. Thuis treft hij een afgrijselijk tafereel aan. Zijn ouders zijn vermoord. Afgeslacht in het geweld dat honderdduizenden mensen het leven kost in de burgeroorlog in Burundi in de jaren ’90. Tien jaar is Simon dan. Hij vlucht. Weg van dit verschrikkelijke beeld. Weg van de moordenaars ook, want wie weet waar die zich nu ophouden?

Er zijn veel meer mensen op de vlucht voor het geweld. Hij sluit zich bij een groepje aan en komt in Tanzania terecht. Eerst in een kleinere plaats, waar een man hem onderdak geeft. In ruil daarvoor werkt de kleine Simon zo hard als hij kan. Maar uiteindelijk moet hij toch weg. Hij trekt verder, naar hoofdstad Dar es Salaam. Daar leeft hij op straat, met andere weeskinderen.

“Er is niemand die je troost”

Hij poetst schoenen, wast auto’s, sjouwt spullen in de haven; alle klusjes die hij maar kan vinden. Je moet iets, om te eten. Het is een hard bestaan. “Er is niemand die je troost”, zegt Simon, “Nou ja, wij kinderen troostten elkaar. Maar dat is toch anders.” Hij vertelt er aarzelend over, buiten bij het voormalige Formule 1 Hotel, sinds jaar en dag de opvang van INLIA.

De zon schijnt, Simon draagt een onberispelijk wit T-shirt en al even schone witte sneakers onder een kaki broek op deze mooie nazomerdag. Burundi en de afschuwelijke gebeurtenissen lijken ver weg. Maar niet in Simons hoofd. De trauma’s zijn behandeld, maar niet weg. “Het leven is moeilijk”, zegt hij, met een verontschuldigend lachje.

Hij is eigenlijk per toeval in Nederland terecht gekomen. In de haven van Dar es Salaam slapen de straatkinderen soms in de afgedankte boten die daar liggen. Simon ook, hij werkt op de kades met oudere jongens. Die fantaseren over een ander leven, over vertrekken naar Azië of Europa. “Zij brachten ons op ideeën, maar geld hadden we natuurlijk niet.”

Zeeziek

Maar het leven op straat in Dar es Salaam is risicovol. Je kunt er om niks beroofd worden, in elkaar geslagen of erger. Simon is er erg bang. Hij hakt de knoop door. De eerste de beste kans grijpt hij. Hij klimt stiekem aan boord van een schip. Waarheen het vaart weet hij niet. De reis duurt een week of vier. Lange weken; Simon is hartstikke zeeziek. Uiteindelijk komt hij aan in Rotterdam. Het is januari 2002, Simon is zestien.

De politie geeft hem een treinkaartje naar het aanmeldcentrum. Daar vraagt Simon asiel, als alleenstaande minderjarige asielzoeker uit Burundi. Voor dat land geldt op dat moment een zogeheten ‘categoriale bescherming’: het is er zo gevaarlijk dat mensen er niet naar toe terug worden gestuurd en in principe een verblijfsvergunning krijgen.

Een duidelijke zaak dus, zou je denken. Toch wijst de IND de aanvraag af. Volgens de dienst kan Simon namelijk terug naar Tanzania. Ze hebben er een mooi woord voor: Simon heeft een ‘verblijfsalternatief’. Op straat in Dar es Salaam, als illegaal. Een getraumatiseerd weeskind.  Ook in het beroep dat Simon in 2004 instelt, blijft de IND daarbij.

Te laat

Een jaar later erkent de IND dat ze mis zat; Simon kan niet in Tanzania terecht. Hij dient hoopvol een opvolgende asielaanvraag in. Te laat, zegt de IND nu. Want tegen de tijd dat die aanvraag wordt afgehandeld is het categoriale beschermingsbeleid voor Burundi opgeheven. Dat de IND bij de eerste asielaanvraag meteen had kunnen (moeten?) erkennen dat Simon niet naar Tanzania kon en recht had op asiel, dat dondert niet. Asiel afgewezen.

En zo is Simon tussen wal en schip gevallen. Zonder vergunning kon hij nooit een baan krijgen, hij is hier zelfs nooit naar school geweest. “Behalve om de taal te leren”, corrigeert hij zichzelf, inderdaad in uitstekend Nederlands. Een vak leren, dat zou mooi zijn. Zijn vlakke toon verraadt dat hij niet veel hoop heeft dat het hem ooit gegeven is. Tot hij tóch even opleeft: “In de bouw werken, dát lijkt me fijn! Er zijn toch huizen nodig?”

Zus

En als hij zou mogen werken, kan hij ook gaan denken aan een gezin stichten. Een vrouw en kinderen hebben. Familie. Soms denkt hij weleens aan zijn zus. Twee jaar ouder is ze. Hij heeft haar sinds die dag nooit meer gezien. Zou ze nog leven? Het is fijn om te denken van wel. Maar hij krijgt er ook buikpijn van, van dat denken. En hoofdpijn. Tijd om het interview te beëindigen.

“Wil je de mensen van de kerken bedanken voor de mooie kleren?”, vraagt hij bij het afscheid.

Liturgie zondag 19 september

DNP 84: 1, 2 (Hoe lief heb ik uw woning, Heer)
Wet
Ps 119: 65, 66 (Al uw geboden zijn gerechtigheid)
gebed
L. Jac. 2: 1-26
Lb 838: 1, 2 (O, grote God die liefde zijt)
preek
Lb 838: 3, 4 (leer ons het goddelijk beleid)
gebed
collecte Luisterlied: God of the moon and stars
DNP 84: 3, 4 (Wij smeken U, God ons schild)

zo 19 sept – collecte voor de Kerk

Zondag 19 september a.s. is de collecte bestemd voor de Kerk.

Omdat wij de komende zondagen niet allemaal in de erediensten onze gaven kunnen geven heeft de diaconie twee mogelijkheden voor u ingericht waarop u vanuit huis uw gift kunt doen.

De GivT app
Geven vanuit huis kan net zo eenvoudig als in de eredienst met de GivT app. Kies onze kerk uit de lijst met goede doelen, of scan de onderstaande QR code om uw gift te doen.

Via overschrijving
Als u géén gebruik maakt van de GivT app kunt u de gift direct over maken naar het rekeningnummer van de diaconie.

Het rekeningnummer is: Diaconie – NL 53 RABO 0375 8507 24

Kom-op-adem ‘midweken’ in “de Herberg”

Kom-op-adem ‘midweken’:  Leven met verlies en In balans

De Herberg biedt herstelarrangementen van 2 tot 6 weken aan. Mensen die last hebben van eenzaamheid, uitputting, spanning of bijvoorbeeld geloofs- of zingevingsvragen hebben, zijn van harte welkom. Daarnaast is er in november weer een driedaagse rond het thema verlies, voor mensen die een dierbare hebben verloren en een vierdaagse over het vinden van balans in je leven. Deze is vooral voor mensen met beginnende burn-outklachten.

Met een kleine groep lotgenoten kom je samen. Er is ruimte voor je verhaal, herkenning en erkenning, en bemoediging vanuit de Bijbel. Je hoeft een paar dagen niet te zorgen, maar er wordt voor je gezorgd.  Maaltijden en verschillende activiteiten vinden plaats in groepsverband, maar er is ook vrije tijd om te ontspannen en te genieten van de mooie omgeving van de Herberg.

Datum: In Balans van 24 – 27 november en Leven met verlies van 29 november – 1 december.

Informatie: www.pdcdeherberg.nl/wat-bieden-wij/kom op adem.

ZOA: Ieder kind verdient een plek waar het kind mag zijn

Wereldwijd zijn bijna 35 miljoen kinderen op de vlucht. Onderweg zijn kinderen ontzettend kwetsbaar voor geweld, uitbuiting en misbruik. Zelfs hun ouders kunnen hen hier niet tegen beschermen.

De constante onveiligheid heeft een enorme impact op de ontwikkeling van kinderen. Ze verdienen een plek waar ze kind kunnen zijn. Samen kunnen we zorgen voor een veilige slaapplaats, onderwijs, voedzame maaltijden en een plek om te spelen.

In Mattheüs 10 roept de Heere Jezus de kinderen bij zich. Deze houding van de Heere Jezus inspireert ons om extra om te zien naar kinderen op de vlucht. Laten we voor hen bidden en hen de veilige plek geven die ze zo nodig hebben. Helpen u en uw gemeenteleden mee om dit mogelijk te maken? Alvast heel hartelijk dank!