Liturgie zondag 12 september

DNP 118: 1, 7 (Laat iedereen Gods goedheid prijzen)
Gez. 246: 1-3 (Nu bidden wij met ootmoed en ontzag)
L. Johannes 7: 1-13
Preek
Gez. 218: 1-4 (Lof aan Gods Zoon die als het Lam)
gebed
collecte
Lb 909: 1, 2 wat God doet dat is welgedaan

 

Daarna trok Jezus door Galilea; in Judea wilde hij niet komen, omdat de Joden daar hem wilden doden. Nu naderde het Joodse Loofhuttenfeest, en daarom spoorden Jezus’ broers hem aan: ‘Blijf toch niet hier, ga naar Judea; dan zien ook je leerlingen het werk dat je doet. Niemand doet toch iets in het geheim als hij bekend wil worden. Als je dit soort dingen doet, laat je dan zien aan de wereld.’ Ook zijn broers geloofden namelijk niet in hem. Maar Jezus zei: ‘Mijn tijd is nog niet gekomen, voor jullie is elke tijd goed. De wereld kan jullie niet haten, maar mij haat ze wel, omdat ik verklaar dat wat ze doet slecht is. Gaan jullie maar naar het feest; ik ga niet, omdat de tijd voor mij nog niet rijp is.’ Dat zei hij, en hij bleef in Galilea. Maar toen zijn broers naar het feest vertrokken waren, ging hij zelf ook, niet openlijk, maar in het geheim. Intussen keken de Joden op het feest al naar hem uit en ze vroegen zich af waar hij was. Overal werd over hem gesproken: sommigen vonden dat hij een goed mens was, anderen meenden dat hij het volk misleidde. Maar niemand durfde openlijk over hem te spreken uit angst voor de Joden.

zo 12 sept – collecte voor de Diaconie

Zondag 12 september a.s. is de collecte bestemd voor de Diaconie.

Omdat wij de komende zondagen niet allemaal in de erediensten onze gaven kunnen geven heeft de diaconie twee mogelijkheden voor u ingericht waarop u vanuit huis uw gift kunt doen.

De GivT app
Geven vanuit huis kan net zo eenvoudig als in de eredienst met de GivT app. Kies onze kerk uit de lijst met goede doelen, of scan de onderstaande QR code om uw gift te doen.

Via overschrijving
Als u géén gebruik maakt van de GivT app kunt u de gift direct over maken naar het rekeningnummer van de diaconie.

Het rekeningnummer is: Diaconie – NL 53 RABO 0375 8507 24

Opgeven voor middagdiensten

Zoals bekend organiseren we samen met de genabuurde kerken regiodiensten op de zondagmiddagen. Zo lang de anderhalvemeter maatregel nog van kracht is kunnen niet meer dan 60 bezoekers deze diensten bezoeken. U kunt zich daarvoor aanmelden op het mailadres van de scriba. Deze week is de regio middagdienst in Enumatil Daar is het aanmeldadres: scriba@gkvenumatil.nl

De overige adressen zijn:

scriba.gkv.aduard@gmail.com

scriba@gkvgrijpskerkniezijl.nl

scriba@oldehove.gkv.nl

Ook deze diensten zijn digitaal bij te wonen, zie de poster hieronder.

Dit Koningskind: activiteiten in oktober/november

Webinar: Samen de toekomst ontdekken – voor ouders van jongeren(16+) met ASS
Woensdag 24 november | 20.00 – 21.30 uur | Aanmelden: via website

Nu je puber met ASS ouder wordt, zijn er weer andere uitdagingen die op je pad komen. Je kind heeft zijn/haar opleiding bijna afgerond en denkt na over een eventuele vervolg opleiding. Of hij/zij is op zoek naar werk dat bij hem/haar past. In hoeverre kun en mag je je puber aanspreken op zijn verantwoordelijkheid en welke begeleiding blijft nodig?

Het zijn vragen die je als ouder van een puber met ASS behoorlijk bezig kunnen houden. Tijdens deze interactieve webinar, verzorgd door Peter Hagen (autismespecialist voor jongeren), wordt er kennis en ervaring gedeeld aan de hand van praktijkvoorbeelden. Ook is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Ontmoetingsdag: Voor vrouwen van wie de man autisme heeft 
Zaterdag 30 oktober | 10.30 – 18.00 uur | Locatie: Hoeksekade 146, Bergschenhoek 
Aanmelden: via website

Als er binnen jouw relatie sprake is van autisme kun je te maken krijgen met gevoelens van eenzaamheid, van rouw om wat er niet is in de relatie. Je voelt je misschien schuldig en niet begrepen door je partner.

Het thema van deze ontmoetingsdag is ”terugkerende rouw”. We zullen dieper op dit onderwerp ingaan en ervaringen met elkaar delen. Naast verdieping is er ruimte voor ontmoeting en ontspanning. We volgen met elkaar een workshop, meer informatie hierover volgt later. We sluiten de dag af met een drankje en een hapje!

Online ontmoeting: Voor mensen met een lichamelijke beperking
Dinsdag 9 november | 20.00 – 21.30 uur | Aanmelden:
via website
LET OP: verplaatst van 6 oktober naar 9 november

In het dagelijks leven van iemand met een lichamelijke beperking is niets vanzelfsprekend. Wat betekent het om afhankelijk te zijn van de hulp van anderen? Welke invloed heeft dat op jouw dagelijks leven en op de mensen om je heen? Hoe ga je daar mee om? En hoe gaat het in jouw kerkelijke gemeente? Organiseren zij activiteiten waar jij aan mee kunt doen?

Wil jij hierover je verhaal kwijt of heb jij tips en wil jij die graag met anderen delen? Tijdens deze online ontmoeting gaan we aan de hand van een korte inleiding en wat stellingen met elkaar hierover in gesprek.

Webinar: Voor partners en familieleden van mensen met NAH 
Woensdag 17 november | 10.30 – 21.30 uur | Aanmelden:
via website

Als je partner of familielid niet-aangeboren hersenletsel heeft, heb je te maken met rouwen. Het betekent een verlies van wat eerst zo vanzelfsprekend was. NAH is een onzichtbaar verlies, voor degene die het overkomt en voor zijn/haar netwerk. Rouwen is een persoonlijke zoektocht in een situatie die veranderd is. Daar staan mensen niet vaak bij stil. Het vraagt een voortdurende aanpassing in het vinden van een nieuw evenwicht. En dat is soms heel lastig en zwaar.

Tijdens deze webinar zal rouwtherapeut en theoloog Saskia Boerma verder ingaan op dit thema. Er is ook voldoende ruimte om met elkaar te praten en ervaringen uit te wisselen.

Ontmoetingsdag: Voor ouders en hun dove- of slechthorende kind(eren) (4-12 jaar) 
Zaterdag 20 november | 14.00 – 19.00 uur | Aanmelden (voor 12 november): via website

In 2018 ontstond het verlangen om met ouders van dove en slechthorende kinderen bij elkaar te komen. De drie organisaties Op weg met de anderChristelijk Dovenpastoraat en Dit Koningskind zetten gezamenlijk hun schouders eronder. Inmiddels is het een jaarlijkse dag speciaal voor ouders van dove en slechthorende kinderen met een speciaal programma voor de kinderen zelf. Dit jaar besteden we onder andere aandacht aan de materialen voor de opvoeding van dove en slechthorende kinderen. Onder andere Klaudia Douw zal daar tijdens de dag meer over vertellen tijdens het programma voor volwassenen.

Online bijeenkomst: Voor volwassen kinderen die een ouder met autisme hebben
Woensdag 27 oktober | 20.00 – 21.30 uur | Aanmelden (voor 20 november): via
website

Het opgroeien met een ouder die autisme heeft, kan voor iedereen die hier mee te maken heeft verschillende gevolgen hebben. Niet alleen heeft dit invloed op de opvoeding, maar ook op de relatie met de vader of moeder, identiteitsvormen en op andere aspecten van het leven. Er kan sprake zijn van gebrek en gemis aan intimiteit en liefde. De ouder kan zich soms moeilijk inleven in het gevoel van het kind. Tijdens deze bijenkomst gaan we over deze en andere moeiten met elkaar in gesprek.

Let op: datumwijziging 
De cursus
opvoeden 3.0 voor ouders met een zorgintensief kind” is verplaatst naar 13 januari, 27 januari en 10 februari.

Liturgie zondag 5 september

Voor komende zondagmorgen:

Ps 62: 1, 3 (Voorwaar ik keer mij stil tot God)
wet
Ps 25: 2 (Heer wijs mij toch zelf de wegen)
Gebed
L. 1 Kor 13
Gz. 230: 1, 2, 3 (Al kon ik alle talen spreken)
Preek
Gz. 230: 4, 5, 6
Gebed
Collecte
Ps 150: 1, 2 (Loof de Heer uw God alom)

voor de middag:

In de hemel is de Heer
Gebed
Imagine
L. Openbaring 21: 1-7
Preek
Gez. 177: 1, 2, 3, 4 (Heer U bent mijn leven)
Gebed
Collecte
Gez. 250: 1, 2, 3 (God is getrouw)

zo 5 sept – collectes voor Kerk en Pastoriefonds

Zondag 5 september a.s. zijn de collectes bestemd voor Kerk en Pastoriefonds.

Omdat wij de komende zondagen niet allemaal in de erediensten onze gaven kunnen geven heeft de diaconie  twee mogelijkheden voor u ingericht waarop u vanuit huis uw gift kunt doen.

De GivT app
Geven vanuit huis kan net zo eenvoudig als in de eredienst met de GivT app. Kies onze kerk uit de lijst met goede doelen, of scan de onderstaande QR code om uw gift te doen.

Via overschrijving
Als u géén gebruik maakt van de GivT app kunt u de gift direct over maken naar het rekeningnummer van de diaconie.

Het rekeningnummer is: Diaconie – NL 53 RABO 0375 8507 24

Opgeven voor middagdiensten

Zoals bekend organiseren we samen met de genabuurde kerken regiodiensten op de zondagmiddagen. Zo lang de anderhalvemeter maatregel nog van kracht is kunnen niet meer dan 60 bezoekers deze diensten bezoeken. U kunt zich daarvoor aanmelden op het mailadres van de scriba. Deze week bij onze scriba: scriba.gkv.aduard@gmail.com

Volgende week is de regio middagdienst in Enumatil Daar is het aanmeldadres: scriba@gkvenumatil.nl

Ook deze diensten zijn digitaal bij te wonen, zie de poster hieronder.

Cama zending: Samen Gods liefde delen met de minst bereikte volken

Ook dit najaar laten meerdere nieuwe CAMA zendelingen het comfortabele Nederland achter zich om Gods liefde te kunnen delen met de minst bereikte volken. U kunt hier meer informatie over hen vinden. Zij kunnen dit werk niet alleen. Ze weten zich gesteund door broeders en zusters die voor hen bidden en met hen meeleven. Regelmatig is er contact met het thuisfront en ze worden bemoedigd door kerken die het zendingswerk (financieel) ondersteunen.

Samen Jezus bekend maken

Helaas zijn we nog lang niet klaar met dit werk. Miljoenen, miljarden mensen wereldwijd hebben nog niet of nauwelijks over Jezus gehoord. Daarom willen we doorgaan met het uitzenden van mensen die bereid zijn om comfort op te geven en Gods liefde te delen, juist met de minst bereikte volken.

Uw hulp

De komende jaren zijn nog eens tientallen nieuwe zendelingen nodig om naar die volken te gaan, waar anderen niet gaan. Wij dromen ervan dat ook deze volken bereikt zullen worden met het Goede Nieuws van Jezus Christus. Deze droom kunnen wij niet alleen verwezenlijken, uw hulp is hierbij onmisbaar.

Daarom vragen we u vrijmoedig om een plekje op het collecterooster of een gift vanuit uw gemeente of diaconie.

Helpt u mee om Gods liefde te delen met de minst bereikte volken?

U kunt uw (collecte)gift overmaken via de website of via een bankoverschrijving (IBAN NL76 ABNA 0484 6740 48 t.n.v. CAMA Zending Driebergen).

Op voorhand hartelijk dank voor uw hulp!

Bericht van Inlia: Sara en haar twee kinderen jarenlang onderweg naar veiligheid – Deel 2

Van een engel die berooide vreemden welkom heet

Sara en haar twee jonge kinderen zijn jaren onderweg naar veiligheid en vrijheid. Een verhaal over een vlucht voor geweld, uitbuiting & uithuwelijking én over onderweg goede mensen tegenkomen.

Ze vlucht in de nacht weg van de Afghaanse schoonfamilie. Terug naar haar ouders in Iran. Want haar man is doodgeschoten, zij en haar kinderen worden mishandeld. Ze weet Iran te bereiken, maar haar ouders zijn niet blij; haar vlucht maakt de familie te schande. Bloedwraak dreigt. Vader huwelijkt Sara daarom uit aan haar zwager, die al een vrouw en zes kinderen heeft.

Sara vlucht opnieuw, dit keer binnen Iran. Ze werkt in een illegaal naaiatelier, daarna als werkster. De kinderen gaan illegaal naar school. Het duurt een paar jaar. Al die tijd is ze bang dat ze naar Afghanistan uitgezet zullen worden. Dan komt iemand daarachter en chanteert hen: Yanis moet drugs runnen. Ze moeten wéér vluchten.

Naar Europa, denkt Sara. Op de bergpas naar Turkije zien ze twee dode vluchtelingen, bevroren. Verderop kan een Somalische man nauwelijks meer lopen. Ze duwen hem, 36 uur lang. Dan zijn ze in Turkije.

Van de hel in de hemel

In de vallei kloppen ze aan bij het eerste huisje. Wildvreemden, berooid en koud – maar de vrouw verwelkomt hen. Warme thee krijgen ze, schone kleren, eten. “Ze was zo hartelijk”, zegt Sara, “We kwamen van de hel in de hemel. Ik zal haar gezicht nooit vergeten. Een engel.”

De volgende dag gaat de reis door, maar de kust is nog ver en Sara moet geld verdienen voor de overtocht naar Europa. Opnieuw doet ze dat in een naaiatelier, terwijl ze uitvogelt hoe het verder moet. “Je moet weten waar ze vertrekken en hoeveel het kost.”

Eenmaal aan de kust kan ze niemand vinden. Ze schuilen met een groep in een hol in het bos. De oversteek mislukt dag na dag. Overdags is het strand bevolkt met badgasten, spelende kinderen. Yanis rent er op gegeven moment heen.

Gevaarlijk: de hele groep kan ontdekt worden. Maar de moeder van het meisje waarmee hij speelt brengt hen ‘s avonds dekens en eten. Vijf dagen lang. “Ik heb zoveel geluk gehad”, zegt Sara, “Ik ben zulke goede mensen tegengekomen.”

De zesde dag slaagt de overtocht: Sara en haar kinderen landen veilig op de Griekse kust.

Eindelijk in Europa.

 

Dit was deel 2 van het verhaal van Sara en haar kinderen. Het duurt dan nog geruime tijd, maar uiteindelijk komen ze via de TussenVoorziening van INLIA in Eelde ‘thuis’, in Groningen.

Het bootje met ook Sara en haar kinderen, op de oversteek van Turkije naar Griekenland.