Liturgieën zondag 31 oktober

Voor de morgen:

Lb 898: 1, 2 (Een vaste burcht is onze God)
gebed
Lb 898: 3, 4 (Al wordt de wereld ook een hel)
L. 2 Kor. 12: 7-12
Preek
Ps 124: 1, 2, 3 (Heel Israël getuige blij van geest)
wet
Ps 125: 4 (Wie op een dwaalweg zet zijn voeten)
gebed
collecte
Gez. 213: 1, 2, 3 (Eigen roem is uitgesloten)

…niet op grond van de uitzonderlijke openbaringen die ik heb gekregen. Om te verhinderen dat ik mezelf zou verheffen, werd mij een doorn in het vlees gestoken: ik word gekweld door een engel van Satan. Ik heb de Heer driemaal gesmeekt mij van hem te bevrijden, maar hij zei: ‘Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.’ Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt. Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid: in beledigingen, nood, vervolging en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk. Ik heb me aangesteld als een dwaas, maar u hebt me ertoe gedwongen. U had me moeten aanbevelen. Want ik mag dan onbeduidend zijn, ik doe toch echt niet onder voor die geweldige apostelen. Alles wat een apostel tot apostel maakt, heb ik u laten zien: elke volharding, alle tekenen en wonderen, elke kracht.

Voor de middag:

Lb 513: 1, 2, 3, 4 (God heeft het eerste woord)
Gebed
L. Openbaring 20: 1-10
Preek
Gez. (06) 119: 1, 4, 6 (De kerk van alle tijden)
gebed
collecte
Lb 753: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (Er is een land van louter licht)

Ik zag een engel uit de hemel neerdalen met de sleutel van de onderaardse diepte en zware ketenen in zijn hand. Hij greep de draak, de slang van weleer, die ook duivel of Satan wordt genoemd, en ketende hem voor duizend jaren. Hij gooide hem in de diepte, sloot de put boven hem en verzegelde die, opdat de volken niet meer door hem misleid zouden worden tot de duizend jaar voorbij waren; daarna moet hij korte tijd worden losgelaten. Ook zag ik tronen, en aan hen die erop zaten werd recht gedaan. Het zijn de zielen van hen die onthoofd waren omdat ze van Jezus hadden getuigd en over God hadden gesproken; zij hadden het beest en zijn beeld niet aanbeden en ook zijn merkteken niet op hun voorhoofd of hun hand gekregen. Zij waren tot leven gekomen en heersten duizend jaar lang samen met de messias. De andere doden kwamen niet tot leven voordat de duizend jaar voorbij waren. Dit is de eerste opstanding. Gelukkig en heilig zijn zij die deelhebben aan de eerste opstanding. De tweede dood heeft geen macht over hen. Zij zullen priester van God en van de messias zijn en duizend jaar lang samen met hem heersen. Wanneer de duizend jaar voorbij zijn, zal Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. Dan gaat hij eropuit om de volken aan de vier hoeken van de aarde, Gog en Magog, te misleiden. Hij brengt hen voor de strijd bijeen, een menigte zo talrijk als zandkorrels aan de zee. Ze trekken op, over de hele breedte van de aarde, en omsingelen het kamp van de heiligen en de geliefde stad. Maar vuur daalt neer uit de hemel en verteert hen. En de duivel, die hen misleidde, wordt in de poel van vuur en zwavel gegooid, bij het beest en de valse profeet. Daar zullen ze dag en nacht worden gepijnigd, tot in eeuwigheid.

Collectedoelen november

Open Doors  – Project “Geef hoop aan het Midden Oosten” (dankdagcollecte)

Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Open Doors brengt bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp.

Christenen die slachtoffer waren van ontvoering door IS hebben hun verhaal lange tijd uit schaamte en angst verzwegen. Sana verbrak na zeven jaar de stilte. Ze zag haar man Sabah en zonen Tony en Issa zeven jaar geleden voor het laatst. In augustus 2014 ontvoerde de terreurbeweging IS hen, na de verovering van de Iraakse stad Qaraqosh. Sana vluchtte met haar dochter Tania naar Erbil. Van haar man en jongens heeft ze sindsdien niets meer gehoord. Over het onzekere gemis durft ze pas sinds kort te praten. Dat doet ze in de kerk: een Center of Hope.  Met een luisterend oor, praktische hulp en mentale ondersteuning dragen kerken in Irak bij aan de oplossing van een bijna vergeten probleem van de christelijke gemeenschap daar. Aan deze praktische, geestelijke en emotionele ondersteuning van getraumatiseerde christenen in Irak is grote behoefte.

www.opendoors.nl

 

Stichting Gave

Stichting Gave verlangt ernaar dat de vluchtelingen die naar ons land komen, worden gezien en geliefd.

Gave is een interkerkelijke organisatie.

Gave maakt kerken en christenen bewust van de bijbelse roeping om vluchtelingen gastvrij te ontvangen. Gave inspireert, traint en ondersteunt vrijwilligers om contacten op te bouwen en Gods liefde te delen. In 1992 begon een groep jonge christenen die zich geroepen voelden met Gods liefde naar vluchtelingen om te zien. Inmiddels is dat uitgegroeid tot Stichting Gave en ondersteunen ze kerkelijk werk onder vluchtelingen in heel Nederland.

www.gave.nl

Bericht van Inlia: “Mijn verblijfsstatus is niet wie ik ben”

Zijn moeder heeft hij nooit gekend, zijn vader sterft als Joshua 16 is. Moederziel alleen is hij een prooi voor kwaadwillenden. Een mensenhandelaar ontvoert hem naar Nederland. Maar Joshua ontsnapt. Hij is nu vader en wil voor zijn kinderen zorgen.

Hij groeit op in Bo, Sierra Leone, alleen met z’n vader. Die overlijdt als Joshua 16 is. Vrienden van vader komen het vertellen en willen Joshua vervolgens dwingen toe te treden tot de Poro. Een berucht genootschap met geheime rituelen en praktijken. Joshua wordt gemarteld als hij niet wil toetreden.

Hij weet te ontsnappen, maar valt in handen van een mensenhandelaar. Die belooft hem veiligheid en een opleiding in Nederland. In plaats daarvan wordt Joshua opgesloten en moet hij ‘slechte dingen’ doen. In een letterlijk onbewaakt ogenblik stapt hij naar de politie. Die stuurt hem naar Ter Apel.

Joshua vindt het doodeng in het aanmeldcentrum, op een kamer met jongens die drugs nemen. Gelukkig stroomt hij snel door naar de opvang voor minderjarigen. Hij leert er Nederlands en doet de koksopleiding. Hij geniet. Als hij 18 wordt is het echter gedaan. Niet minderjarig meer, dus: uit de opvang, verhuizen, van school af. Een maand later wordt zijn asielverzoek afgewezen. Joshua komt terecht in een nachtopvang.

Overdags zwerft hij op straat. Tot hij een dominee ontmoet die hem een tijd in huis neemt. Het verandert zijn leven. Joshua begint met de opleiding voor timmerman en ontmoet een jonge vrouw. Ze heeft al een zoontje en samen krijgen ze een dochtertje. De relatie gaat helaas stuk. Toch wil Joshua voor zijn kinderen zorgen. Daarom wil hij per se een verblijfsvergunning. “Ik moet wat van mijn leven maken. Voor mijn kinderen.” Acht jaar is hij nu in Nederland.

“Ik heb verschrikkelijk mazzel gehad dat ik de dominee heb ontmoet. Veel jongens en meisjes hebben dat geluk niet. Ik heb heel veel goede mensen leren kennen, veel met zóveel talenten. Ze krijgen geen kans om bij te dragen aan dit land. Het kan zo veel beter.” Hij valt even stil. Dan: “Ik ben geen asielzoeker. Mijn verblijfsstatus in Nederland is niet wie ik ben.”

 

Dit is de korte versie. Klik hier voor het volledige artikel

Dit Koningskind: activiteiten in november

Online ontmoeting: Voor mensen met een lichamelijke beperking
Dinsdag 9 november | 20.00 – 21.30 uur | Aanmelden: via website

In het dagelijks leven van iemand met een lichamelijke beperking is niets vanzelfsprekend. Wat betekent het om afhankelijk te zijn van de hulp van anderen? Welke invloed heeft dat op jouw dagelijks leven en op de mensen om je heen? Hoe ga je daar mee om? En hoe gaat het in jouw kerkelijke gemeente?

Tijdens deze online ontmoeting gaan we aan de hand van een korte inleiding en stellingen hierover met elkaar in gesprek. Ook is er ruimte om persoonlijke ervaringen en tips met elkaar te delen.

Algemene Ledenvergadering
Woensdag 10 november | 17.00 – 19.30 uur | Aanmelden: via website

Het bestuur van Dit Koningskind nodigt de leden van harte uit voor de ledenvergadering D.V. 10 november 2021 om 17:00 uur in Hart van Vathorst in Amersfoort. We hebben een interactief programma gemaakt waaraan je kunt deelnemen onder het genot van een hapje en een drankje. Christiaan Jelsma is de gastheer en zal ook scenes opvoeren uit zijn cabaretvoorstelling ”De Verdenking – over afscheid nemen van je verwachting”.

Webinar: Over mensen met een verstandelijke beperking die op leeftijd komen
Woensdag 10 november | 20.00 – 21.30 uur | Aanmelden: uiterlijk 3  november via website

We willen allemaal graag zo gezond mogelijk oud worden. Dat wensen we mensen met een verstandelijke beperking ook toe. Maar door de jaren heen kunnen er bij hen allerlei specifieke aandachtspunten ontstaan.

Worden deze aandachtspunten bij mensen met een verstandelijke beperking op tijd gesignaleerd? Zij zijn meestal kwetsbaarder en vinden het bijvoorbeeld lastig om voor zichzelf op te komen of hun wensen en behoeften te verwoorden. Tijdens deze interactieve webinar gaan we hierover met elkaar in gesprek, onder leiding van Rianne van Dijken (Arts Verstandelijk Gehandicapten).

Ontmoetingsdag: Voor vrouwen met autisme
Zaterdag 13 november | 10.30 – 14.30 uur | Aanmelden: uiterlijk 2  november via website

Herken je dat? In je gesprekken met anderen is er regelmatig sprake van miscommunicatie. Hoe bedoelt hij of zij dit nou? En waar gaat het gesprek naartoe? Veel mensen met autisme vinden het moeilijk om contact te maken en onderhouden. Hoe komt het dat communiceren lastiger is voor mensen met autisme?

Tijdens deze ontmoetingsdag gaan we hierover met elkaar in gesprek. De dag begint met een korte inleiding op het onderwerp waarna de deelnemers met elkaar ervaringen uitwisselen. In de middag delen we tips en handvatten aan elkaar uit over hoe je kan communiceren wanneer je autisme hebt.

Webinar: Voor partners en familieleden van mensen met NAH
Woensdag 17 november | 19.30 – 21.30 uur | Aanmelden: via website

Het thema van deze webinar is ‘Leven met terugkerende rouw’. Als je partner of familielid niet-aangeboren hersenletsel heeft, heb je te maken met rouw. Het betekent een verlies van wat eerst zo vanzelfsprekend was. NAH is een onzichtbaar verlies, voor degene die het overkomt en voor zijn/haar netwerk. Het vraagt een voortdurende aanpassing in het vinden van een nieuw evenwicht. En dat is soms heel lastig en zwaar. Rouwtherapeut en theoloog Saskia Boerma zal tijdens deze webinar verder ingaan op dit thema. Er is ook voldoende ruimte om met elkaar te praten en ervaringen uit te wisselen.

Ontmoetingsdag: Voor ouders en hun dove of slechthorende kinderen (4-12 jaar)
Zaterdag 20 november | 14:00-19:00 | Aanmelden: uiterlijk 12 november via website

Tijdens deze speciale ontmoetingsdag zijn er verschillende sprekers en wordt er aandacht besteed aan materialen voor de opvoeding van dove en slechthorende kinderen. Onder andere Klaudia Douw zal daar tijdens de dag meer over vertellen tijdens het programma voor volwassenen. Voor de kinderen is er een speciaal programma.

Online bijeenkomst: Voor moeders met autisme
Dinsdag 23 november | 20:00 – 21:30 | Aanmelden: uiterlijk 19 november via website

Tijdens deze online bijeenkomst gaat ervaringsdeskundige Linda van der Kooij met ons in gesprek over de verschillende uitdagingen als moeder met autisme. Zo deelt zij eigen ervaringen maar geeft ze ook tips. Hoe ga je bijvoorbeeld om met schuldgevoelens en hoe maak je de afweging tussen wat jij nodig hebt en wat goed is voor je kind(eren)? Tijdens de bijeenkomst is er ruimte om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen met andere moeders.

Online bijeenkomst: Voor volwassen kinderen die een ouder met autisme hebben
Woensdag 24 november | 20:00 – 21:30 | Aanmelden: uiterlijk 20 november via website

Het opgroeien met een ouder die autisme heeft kan voor iedereen die hier mee te maken heeft verschillende gevolgen hebben. Als één van de ouders een vorm van autisme heeft, zal dit niet alleen invloed hebben op de opvoeding, maar ook op de relatie met de vader of de moeder, identiteitsvorming en op andere aspecten in het leven. Er kan sprake zijn van gebrek en gemis aan intimiteit en liefde. De ouder kan zich soms moeilijk inleven in het gevoel van het kind. Dit Koningskind organiseert voor deze doelgroep een bijeenkomst en gaat over deze en andere moeiten met elkaar in gesprek.

Ontmoetingsdag: Voor mannen met autisme
Zaterdag 27 november | 10.30 – 15.00 uur | Aanmelden: via website

Deze ontmoetingsdag staat in het thema van zelfacceptatie en de factoren die daar invloed op kunnen hebben. Hiermee willen we mannen met autisme verder helpen in hun proces van zelfacceptatie. Onder andere door herkenning, erkenning, het gesprek met andere mannen in soortgelijke situaties en het geven van tips aan elkaar. Ook zal er een ervaringsdeskundige aanwezig zijn die met behulp van persoonlijke voorbeelden toelicht hoe hij omgaat met zijn sterke en zwakke punten.

35 jaar SSRO (Stichting Steun Reformatie Oostenrijk)

‘God bouwt zijn Kerk in de 21e eeuw’

35 jaar SSRO – jubileumdag op 20 november 2021 in Veenendaal

Het begon in 1986 met de steun aan de kleine Evangelisch Reformierte Kirche Westminster Bekenntnisses in Neuhofen. In de 35 jaren die volgden kon de SSRO ook de ERKWB-gemeentes in Rankweil, Winterthur en Basel ondersteunen en de projecten in Innsbruck en Graz. Dat willen we, onder grote dank aan de HERE, vieren met een jubileum- en ontmoetingsdag. Deze zal plaatsvinden  D.V. op zaterdag 20 november 2021 in de Christelijke Gereformeerde Pniëlkerk, Ghandistraat 2, 3902 KD Veenendaal.

De inloop is vanaf 10.00 uur. Het programma begint om 10.30 uur en eindigt rond 14.45 uur. Ds. Peter Drost van de ERKWB Graz zal de opening verzorgen en ds. J.B. Wilmink de afsluiting.

Vier sprekers zullen elk een korte lezing houden.

  • Dr. A.J. Kunz zal spreken over ‘Reformatie en kinderen/jeugd’.
  • Ds. Reinhard Mayer van de ERKWB Rankweil zal spreken over ‘De wet in de gereformeerde liturgie’.
  • Ds. Kurt Vetterli van de ERKWB Basel zal spreken over ‘De blijvende betekenis van de Reformatie’.
  • Prof. dr. A. Baars zal spreken over ‘Het belang van de Westminster Confessie in de 21e eeuw’.

Ook zal er aandacht besteed worden aan het jubileumgeschenk dat de SSRO dankzij de bijdragen van de donateurs aan de ERWKB-kerken zal aanbieden.

Het volledige programma zal binnenkort verschijnen op www.ssro.nl, inclusief de link waarmee deze dag in Oostenrijk en Zwitserland en Nederland via de livestream te volgen is. Hierbij nodigen wij u van harte uit om deze jubileum- en ontmoetingsdag bij te wonen. Wij stellen het op prijs dat u zich van te voren aanmeldt via 35jaar@ssro.nl.

Namens het bestuur van de SSRO,
Adriaan Pons, secretaris binnenland

Liturgie zondag 24 oktober

Thema: Laat je liefhebben en je hebt lief

1. Welkom + Introductie Thema
2. Zingen Ps. 133, 1 en 3
3. Zegengroet
4. Zingen Sela – Laat ons samen één zijn
5. Woorden van Leven uit Ef. 1, 3 – 14
6. Zingen/Luisteren Nieuwe Liedboek 833 – Neem mij aan zoals ik ben
7. Gebed
8. Schriftlezing uit Matt. 22, 34 – 40 en Joh. 13, 33 – 35 + 15, 9 – 12
9. Preek over Matt. 22, 39B – Sluit af met the Father’s song
10. Moment van toewijding + Zingen Nieuwe Liedboek 912 in beurtzang:
11. Mededelingen en gebed / voorbede
12. Collectemoment
13. Zingen (Slotlied) Opw. 334 – Heer, Uw licht en U liefde schijnen
14. Zegen

 

 

Nadat de Farizeeën hadden vernomen dat hij de Sadduceeën tot zwijgen had gebracht, kwamen ze bij elkaar. Om hem op de proef te stellen vroeg een van hen, een wetgeleerde: ‘Meester, wat is het grootste gebod in de wet?’ Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.’

Kinderen, ik blijf nog maar een korte tijd bij jullie. Jullie zullen me zoeken, maar wat ik tegen de Joden gezegd heb, zeg ik nu ook tegen jullie: “Waar ik heen ga, daar kunnen jullie niet komen.” Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.’

Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad.

zo 24 oktober – collecte voor Dorcas

Zondag 24 oktober a.s. is de collecte bestemd voor Dorcas.

Omdat wij de komende zondagen niet allemaal in de erediensten onze gaven kunnen geven heeft de diaconie twee mogelijkheden voor u ingericht waarop u vanuit huis uw gift kunt doen.

De GivT app
Geven vanuit huis kan net zo eenvoudig als in de eredienst met de GivT app. Kies onze kerk uit de lijst met goede doelen, of scan de onderstaande QR code om uw gift te doen.

Via overschrijving
Als u géén gebruik maakt van de GivT app kunt u de gift direct over maken naar het rekeningnummer van de diaconie.

Het rekeningnummer is: Diaconie – NL 53 RABO 0375 8507 24

za 23 okt – Oud papier

Zaterdag 23 oktober wordt het oud papier weer opgehaald in het dorp Aduard. We starten de route vanaf 08:00 ’s ochtends. Wilt u het oud papier en karton zoveel mogelijk gebundeld aan de weg zetten? Hiermee doet u de verzamelaars een groot plezier.

Meer info kunt u hier vinden.

Alvast bedankt!

Lena Cruiming
Simon Vooys
Bob Buist

PsalmenProject – zangers gezocht!

Gospelkoor Rejoice Zuidhorn staat bekend om zijn projecten en musicals. Door corona hebben we een tijd niet kunnen repeteren, maar nu we weer mogen zingen willen we starten met een nieuw project.

Ons nieuwste project gaat over de 150 psalmen. Met deze liederen hebben gelovigen de eeuwen door geloofd, geprezen, gebeden, gesmeekt, vervloekt en gezegend. In de kerkdienst klinken naast de psalmen steeds meer andere liederen: wat hebben deze oude psalmen ons nog te zeggen? Dat willen we in dit project laten horen en ervaren.

Het belooft een uiterst gevarieerd muzikaal avontuur te worden, waarbij je de rijkdom van de psalmen als zanger opnieuw leert kennen. Bovendien leer je zingen in een veelheid aan muzikale stijlen! Rejoice wordt daarbij begeleid door een klein orkest.

We zingen psalmen in alle variaties waarin ze door de eeuwen heen zijn voorgekomen. Van een harmonisatie uit de 17de eeuw, tot een Engels ‘chant’ uit 1978 en een psalm die de hitparade heeft bereikt. Ook psalmen uit The Psalmproject en Psalmen voor Nu komen aan bod.

We zijn op zoek naar projectzangers die dit project met ons mee willen zingen. Alle partijen zijn welkom, maar de tenor en basstemmen het meest! We repeteren vanaf 4 november 2021 tot mei 2022 op de donderdagen en zullen 14 en 15 mei 2022 twee concerten verzorgen in het prachtige BaronTheater te Opende. Als projectzanger krijg je muziekbestanden om thuis mee te oefenen.

Interesse om met ons op reis te gaan en de psalmen te herontdekken? Meld je dan aan bij Agnes de Wit: PsalmenProjectRejoice@gmail.com. Niet zingen, maar wel benieuwd naar de concerten? Hou dan www.rejoice-zuidhorn.nl in de gaten.