Liturgie zondag 28 november

Morgen:

DNP 25: 1 (Heer ik wil mijn hart verheffen)
Kaars aansteken
Lb 464: 1, 2 (Een engel spreekt een priester aan)
Gebed
Luc. 1: 1-25
Lb 741: 1 (Een engel roept de oude man)
Overdenking
Lb 316: 1, 4 (Het woord dat u ten leven riep)
Wet
DNP 25: 2, 6 (Heer leer mij uw waarheid kennen)
Gebed
Collecte
Lb 51b (Create in me a clean heart)

Middag:

Opw 123 Groot is uw trouw o Heer
Gebed
2 Sam. 18: 24-19: 1
Overdenking
Opw 599 Nog voordat je bestond
Gebed
Collecte
Lb 221 Zo vriendelijk en veilig als het licht

zo 28 nov – collecte voor Happietaria

Zondag 28 november a.s. is de collecte bestemd voor 

Omdat wij de komende zondagen niet allemaal in de erediensten onze gaven kunnen geven heeft de diaconie twee mogelijkheden voor u ingericht waarop u vanuit huis uw gift kunt doen.

De GivT app
Geven vanuit huis kan net zo eenvoudig als in de eredienst met de GivT app. Kies onze kerk uit de lijst met goede doelen, of scan de onderstaande QR code om uw gift te doen.

Via overschrijving
Als u géén gebruik maakt van de GivT app kunt u de gift direct over maken naar het rekeningnummer van de diaconie.

Het rekeningnummer is: Diaconie – NL 53 RABO 0375 8507 24

za 27 nov – Oud papier

Zaterdag 27 november a.s. wordt het oud papier weer opgehaald in het dorp. We starten de route vanaf 08:00 ’s ochtends. Wilt u het oud papier en karton zoveel mogelijk gebundeld aan de weg zetten? Hiermee doet u de verzamelaars een enorm plezier.

Ook in het buitengebied wordt zaterdag het oud papier opgehaald. Er staat dus ook weer een container bij MFC ‘De Meeden’.

Meer info kunt u hier vinden.

Alvast bedankt!

Lena Cruiming
Simon Vooys
Bob Buist

Collectedoelen november/december

Happietaria

Happietaria Groningen is een initiatief van de landelijke organisatie Tearfund. Gedurende het jaar vinden er meerdere Happietaria’s plaats in studentensteden door heel Nederland.

Happietaria is een pop-up restaurant dat als doel heeft om zo veel mogelijk geld in te zamelen voor een project dat strijdt tegen onrecht en armoede. Daarnaast vinden we het ook belangrijk om mensen bewust te maken van deze problematiek in de wereld. Elk jaar zetten honderden studenten zich vrijwillig in om een restaurant op te zetten en te runnen en zo het gekozen project onder de aandacht te brengen.

Happietaria Groningen is een maand lang geopend en volledig afhankelijk van vrijwilligers en sponsoren. Elk jaar gaat de opbrengst naar één of meerdere projecten in ontwikkelingslanden. In Groningen wordt Happietaria vanuit de vier christelijke studentenverenigingen C.S.F.R., GSV, Ichthus en Navigators Studentenvereniging Groningen (N.S.G.) georganiseerd.

Happietaria Groningen is open van 18 november tot en met 16 december 2021 aan de Henri Dunantlaan 2 (Overwinningsplein) in Groningen.

www.happietaria.nl

 

Stichting INLIA

INLIA staat voor: Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers. Wij zijn een netwerkorganisatie van en voor geloofsgemeenschappen die asielzoekers en vluchtelingen in nood helpen.

In Groningen is men bezig met de bouw van een locatie waar straks 270 dakloze asielzoekers een plek krijgen. Een plek waar je als dakloze asielzoeker op adem kunt komen om vervolgens in rust aan je toekomst te werken. Werken aan échte oplossingen: bestendige terugkeer naar het eigen land, dan wel legale vestiging in een ander land of in Nederland. Als altijd onder het motto ‘De straat is nooit een oplossing, maar altijd onderdeel van het probleem’.

www.inlia.nl


Voedselbank

Voedselbanken verstrekken verkregen voedsel gratis aan mensen in Nederland die het tijdelijk zelf niet redden. We doen dat uitsluitend met vrijwilligers.

  • We werken uitsluitend met vrijwilligers
  • We verstrekken voedsel dat door anderen gedoneerd wordt
  • We verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel
  • We verstrekken uitsluitend gratis voedsel
  • We verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk
  • We zijn neutraal en onafhankelijk (‘burgers voor burgers’)
  • We zijn transparant in onze verantwoording

www.voedselbankennederland.nl

 

Stichting de Brug

Stichting De Brug wil Cambodjanen steunen bij de wederopbouw van hun land en bij die hulp speciaal aandacht geven aan de allerarmsten en vergeten groepen.

Het zijn de Cambodjanen zelf, die het werk doen. Stichting De Brug wil hen daarbij helpen vanuit een houding van respect voor hun aard en cultuur. Zij richt zich vooral op die projecten en vormen van hulpverlening die niet van overheidswege worden aangepakt, of een lage prioriteit hebben.

Stichting De Brug streeft ernaar met vrijwilligers te werken om de kosten van de organisatie zo laag mogelijk te houden. Zij werkt vanuit een christelijke motivatie en ziet godsdienstvrijheid als essentieel onderdeel van vrijheid in het algemeen, onmisbaar voor voortgaande ontwikkeling. Stichting De Brug richt de hulpverlening op degenen die dat nodig hebben, ongeacht hun geloofsovertuiging, maar streeft in het werk naar samenwerking met plaatselijke christenen.

www.stichtingdebrug.nl

Kinderkring – Verhaal en knutsel eerste adventszondag

Zacharias in de tempel

Zacharias gaat elke dag naar de tempel. Daar werkt hij. Zacharias is een priester. Hij zorgt ervoor dat de tempel schoon is. Hij praat met de bezoekers. En hij maakt offers. Dan maakt hij een vuurtje. Op dat vuurtje legt hij lekker ruikende kruiden. De rook gaat omhoog, naar de hemel. Het is een cadeau voor God.

Ook vandaag gaat Zacharias aan het werk. Hij doet de deur open en gaat op weg. Hij draait zich nog een keer om en zwaait naar Elisabeth. Dat is zijn vrouw. ‘Dag, tot straks!’ Elisabeth zwaait terug. Vandaag zwaait Zacharias nog harder dan normaal, zo blij is hij. Want vandaag mag Zacharias naar een bijzondere plek in de tempel. En daar mag hij een offer maken.

Hij alleen! Dat is een hele eer. Trots loopt Zacharias verder. Hij loopt zo snel als hij kan naar de tempel toe. Het gaat alleen niet meer zo héél snel, want Zacharias is al oud.

Bij de tempel staan al veel mensen te wachten. Ze willen allemaal een beetje in de buurt zijn als Zacharias het offer gaat brengen. Ze lachen naar hem en knikken trots. Ze bidden samen. Dan gaat Zacharias de tempel in. Hij alleen.

Het is stil in de tempel. Zacharias doet even zijn ogen dicht. Wat is het fijn om hier te zijn. Hij pakt houtjes bij elkaar en maakt een vuurtje. Even hoort Zacharias een geluid. Hij kijkt op. Hij ziet een engel staan. Zacharias schrikt heel erg. Hij doet zijn handen voor zijn ogen en bibbert.

‘Je hoeft niet bang te zijn,’ zegt de engel. ‘Ik heb goed nieuws voor jou.’ Heel voorzichtig kijk Zacharias door zijn vingers. De engel vertelt verder. ‘Jij en Elisabeth willen toch graag een kindje? Goed nieuws! Dat gaat gebeuren. Jullie krijgen een zoon. Johannes moet hij heten. Johannes zal heel belangrijk zijn. hij laat mensen de goede weg zien. De weg naar de Heer. Johannes zal jullie blij maken. Hij zal heel veel mensen blij maken!’

Nu houdt Zacharias zijn handen in de lucht. ‘Ik snap het niet,’ zegt hij. ‘Elisabeth en ik zijn al zo oud. We zijn zo oud als opa’s en oma’s zijn. Dan kunnen we toch geen kindje meer krijgen?’

De engel zegt: ‘Ik ben Gabriël. Ik ben altijd bij God in de buurt. God heeft dit aan mij verteld en daarom vertel ik het aan jullie.’

Zacharias kijkt nog steeds verbaasd. Hij wil wat zeggen, maar het lukt niet. Zijn tong doet raar.

‘Omdat je niet gelooft wat ik zeg, zit je mond op slot,’ zegt de engel. ‘Je kunt niet meer praten. Totdat Johannes geboren is.’

Zacharias gaat naar buiten. Daar wachten de mensen ongeduldig op hem. ‘Waar bleef je zolang?’ vragen ze. Maar Zacharias kan het niet vertellen. Hij probeert met zijn handen te vertellen wat er is gebeurt, maar de mensen snappen het niet. ‘Daar in de tempel is vast iets bijzonders gebeurt,’ zeggen ze tegen elkaar.

Een tijdje later is Elisabeth zwanger. Elisabeth is zo blij. Ze krijgen eindelijk een kindje!’

 

   

Klik op de sterren om het blad te openen en daarna af te drukken.

Dit Koningskind: activiteiten in 2022

Online bijeenkomst: Voor vrouwen met autisme
Dinsdag 1 februari | 19.30 – 21.00 uur  | Aanmelden via: website

Wanneer je autisme hebt kan het moeilijk zijn om jezelf te accepteren. Het kan zo zijn dat je een laag (negatief) zelfbeeld hebt en je zelfvertrouwen mag ook wel een boost gebruiken. Daar willen we graag mee helpen, want je bent het waard! Tijdens de bijeenkomst willen we je vaardigheden meegeven die je helpen om aan te geven wat je wilt in het leven en in je relaties. Dat geeft rust en anderen weten waar je grenzen liggen. Daardoor kan je zelfvertrouwen groeien.

Themadag levend verlies: Voor (naasten van) mensen met een beperking
Zaterdag 12 februari | 10.30 – 15.30 uur | Aanmelden via: website

De bijeenkomst gaat over levend verlies, met als thema ”balans”. Op zoek naar de balans tussen geven, ontvangen en loslaten. Op deze dag vertellen we je meer over levend verlies, wat het is, hoe het zich kan uiten en over de verschillende manieren om hiermee om te gaan. Misschien heeft dit grote invloed op geloofsleven en je relatie met God. Welke vragen heb je? Daarnaast is het fijn om je verbonden te voelen en je verhaal te delen met anderen die ook te maken hebben met levend verlies. Deze dag wordt georganiseerd in samenwerking met Mirjam van der Vegt.

Cursus opvoeden in verbinding: Voor ouders met een zorgintensief kind
Donderdag 10 maart, 24 maart en 7 april | 19.45 – 21.45 uur | Aanmelden via: formulier
Let op: deze activiteit is verplaatst van januari naar maart

De cursus ‘Opvoeden in verbinding – voor ouders met een zorgintensief kind’ van Zorg voor Jongeren is speciaal ontwikkeld voor jou. Met elkaar staan we stil bij de dagelijkse dynamiek in een gezin met een zorgintensief kind. We geven geen pasklare antwoorden, want die zijn er niet. We willen je helpen om meer inzicht te krijgen in wie jij bent als opvoeder, wie je kind is en hoe jullie samen een gezin vormen; een uniek gezin met bepaalde waarden en een gezamenlijk doel.

Online bijeenkomst – Voor partners van mensen met autisme
Woensdag 16 maart, 30  maart en 13 april | 20.00 – 21.30 uur | Aanmelden via: website

Deelnemers bespreken met elkaar de invloed op hun dagelijks leven wanneer je partner autisme heeft. Verschillende thema’s helpen om de gesprekken vorm te geven, waarbij een consulent van Dit Koningskind de gesprekken leidt. De online bijeenkomst draagt bij aan erkenning en herkenning bij elkaars zienswijzen, waarbij levenservaringen gedeeld worden. Het delen van je ervaring is een krachtig middel om beter met de situatie om te gaan. We bespreken thema’s die de deelnemers zelf aandragen en zij bieden elkaar ondersteuning in elkaars processen.

Vooraankondiging: Studiedag – Leven met autisme
Georganiseerd door het platform ‘Autisme in de kerk’

Zaterdag 2 april | 9.30 – 15.45 uur | Tijd en data onder voorbehoud, meer informatie volgt

Online themabijeenkomst – Geloof en autisme
Woensdag 6 april | 19.30 – 21.00 uur | Aanmelden via: website

Als je autisme hebt kan het moeilijk zijn om God te kennen en in Hem te geloven. Het bezoeken van kerkdiensten en Bijbelstudiegroepen kan lastig zijn, waar hebben ze het allemaal over? Er wordt vaak beeldspraak, symboliek en abstracte begrippen gebruikt. Ook het contact met mensen na de dienst kan stress opleveren. In deze themabijeenkomst wisselen we ervaringen uit en geven tips hoe je hier anders mee om kan gaan. Na een presentatie gaan we met elkaar in gesprek over de vragen die er leven rondom dit onderwerp. De themabijeenkomst vindt online plaats.

Liturgie zondag 21 november

NPB 93: 1, 2, 3 (De HEER is koning tot in eeuwigheid
Gebed
L. Kol. 2: 20-3: 10
Preek
Gez. 157: 1, 2, 3 (Eens zal het vrede zijn)
Wet
NBP 16: 2, 3 (U vult mijn beker, wat een overvloed)
Gebed
Collecte
Lb 728: 3 (Die van de aarde vrijgekocht)
Als u met Christus dood bent voor de machten van de wereld, waarom laat u zich dan geboden opleggen alsof u nog in de wereld leeft? ‘Raak dit niet aan, proef dat niet, blijf daarvan af’ – het zijn menselijke voorschriften en principes over zaken die door het gebruik vergaan. Dat moet allemaal voor wijsheid doorgaan, maar het is zelfbedachte godsdienst, zelfvernedering en verachting van het lichaam; het heeft geen enkele waarde en dient alleen maar tot eigen bevrediging. Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God. En wanneer Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u, samen met hem, in luister verschijnen. Laat dus wat aards in u is afsterven: ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten en ook hebzucht – hebzucht is afgoderij -, want om deze dingen treft Gods toorn degenen die hem ongehoorzaam zijn. Vroeger hebt u ook die weg gevolgd en zo geleefd, maar nu moet u alles wat slecht is opgeven: woede en drift, vloeken en schelden. Bedrieg elkaar niet, nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt.

zo 21 nov – collecte voor Stichting Gave

Zondag 21 november a.s. is de collecte bestemd voor Stichting Gave

Omdat wij de komende zondagen niet allemaal in de erediensten onze gaven kunnen geven heeft de diaconie twee mogelijkheden voor u ingericht waarop u vanuit huis uw gift kunt doen.

De GivT app
Geven vanuit huis kan net zo eenvoudig als in de eredienst met de GivT app. Kies onze kerk uit de lijst met goede doelen, of scan de onderstaande QR code om uw gift te doen.

Via overschrijving
Als u géén gebruik maakt van de GivT app kunt u de gift direct over maken naar het rekeningnummer van de diaconie.

Het rekeningnummer is: Diaconie – NL 53 RABO 0375 8507 24

Happietaria Groningen haalt geld op tegen seksueel geweld

Nog even en dan opent Happietaria voor de 27e keer haar deuren! Van 18 november tot en met 16 december zijn u en jullie van harte welkom in ons restaurant aan de Henri Dunantlaan 2 te Groningen om gezellig een hapje te komen eten voor het goede doel.

Dit jaar halen wij geld op voor Inspired Individuals. Dit project van Stichting Tearfund ondersteunt verschillende individuen in Afrika die elk in hun eigen land een organisatie hebben opgezet die strijdt tegen het heersende onrecht in dat land. Zo mogen wij van Happietaria Groningen in het bijzonder inzamelen voor de Rose en Leeneh, beide afkomstig uit Liberia. Deze vrouwen werden zelf ooit slachtoffer van seksueel geweld en verkrachting.

Nu hebben ze beiden een succesvolle organisatie waarmee ze jonge vrouwen en kinderen helpen die ook getroffen zijn door die onrecht. Met het geld dat wij ophalen kunnen deze slachtoffers geholpen worden met traumaverwerking, krijgen ze toegang tot educatie, een dak boven hun hoofd en kunnen ze opnieuw hun leven op gaan bouwen.

En u kunt ons hierbij helpen! Kom langs om te dineren, te helpen als vrijwilliger of doe een donatie. Voor meer informatie kunt u terecht op www.happietaria.nl/happietaria-groningen.

Wij zien u graag binnenkort in ons restaurant!
Schuift u ook aan voor een beter bestaan?

Bestuur Happietaria Groningen 2021