Zondagmorgendienst

Zondagmorgen  a.s. gaat ds. Kanis voor in de dienst.

Deze dienst begint om 11.00 uur!!

za 26 mrt – Oud papier

Zaterdag 26 maart a.s. wordt het oud papier weer opgehaald in het dorp. We starten de route vanaf 08:00 ’s ochtends. Wilt u het oud papier en karton zoveel mogelijk gebundeld aan de weg zetten? Hiermee doet u de verzamelaars een enorm plezier.

Ook in het buitengebied wordt zaterdag het oud papier opgehaald. Er staat dus ook weer een container bij MFC ‘De Meeden’.

Meer info kunt u hier vinden.

Alvast bedankt!

Lena Cruiming
Simon Vooys
Theo ter Veen

Dit Koningskind: activiteiten in 2022

Studiedag – Leven met autisme
Georganiseerd door het platform ‘Autisme in de kerk’

Zaterdag 2 april | 9.30 – 15.45 uur | Aanmelden via: formulier

Speelt autisme een rol in jouw leven? Bijvoorbeeld omdat je zelf een vorm van autisme hebt of iemand in je gezin of directe omgeving? Dan weet je als geen ander dat dit effect kan hebben op relaties. Ontdek tijdens deze studiedag hoe je de verbinding met jezelf en de ander kunt maken en hoe de verbinding met God (opnieuw) kan ontstaan. Tijdens het ochtendprogramma zal Hester Lever (relatie- en gezinstherapeut) een lezing geven over de mogelijkheden van verbinding. Aansluitend is er een interview met ervaringsdeskundigen, gevolgd door een forumbespreking. Na de lunch zijn er diverse interactieve workshops.

Online themabijeenkomst – Geloof en autisme
Woensdag 6 april | 19.30 – 21.00 uur | Aanmelden via: website

Als je autisme hebt kan het moeilijk zijn om God te kennen en in Hem te geloven. Het bezoeken van kerkdiensten en Bijbelstudiegroepen kan lastig zijn, waar hebben ze het allemaal over? Er wordt vaak beeldspraak, symboliek en abstracte begrippen gebruikt. Ook het contact met mensen na de dienst kan stress opleveren. In deze themabijeenkomst wisselen we ervaringen uit en geven tips hoe je hier anders mee om kan gaan. Na een presentatie gaan we met elkaar in gesprek over de vragen die er leven rondom dit onderwerp. De themabijeenkomst vindt online plaats.

Online gespreksgroep – Voor partners van mensen met autisme
Woensdag 12 en 26 april en 10 mei | 20.00 – 21.30 uur | Aanmelden via: website

Heb jij een partner met autisme? Dan weet je als geen ander dat dit invloed kan hebben op je dagelijks leven. Tijdens deze online bijeenkomsten gaan we hierover met elkaar in gesprek, aan de hand van verschillende thema’s. De gesprekken worden geleid door een consulent van Dit Koningskind.

De online gespreksgroepen dragen bij aan erkenning en herkenning bij elkaars zienswijzen, waarbij levenservaringen gedeeld worden. Het delen van je ervaring is een krachtig middel om beter met de situatie om te gaan. We bespreken iedere avond een ander thema, aangedragen door de deelnemers zelf. Zo bieden we ondersteuning in elkaars processen.

Vooraankondiging: Ontmoetingsdag – Voor mensen met een licht verstandelijke beperking
Zaterdag 21 mei | 10.30 – 16.00 uur | Oost NL |Meer informatie volgt
Zaterdag 28 mei | 10.30 – 16.00 uur | Zuid-West NL |Meer informatie volgt
Zaterdag 11 juni | 10.30 – 16.00 uur | Noord NL |Meer informatie volgt

Dit Koningskind organiseert een ontmoetingsdag voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Deze activiteit wordt georganiseerd voor de regio Oost-Nederland. De exacte locatie en het programma volgen later. Er zal die dag een inhoudelijk thema besproken worden en daarnaast is er in de middag ruimte voor een ontspannende bezigheid. Tussendoor is er veel gelegenheid om elkaar te ontmoeten en gesprekken te voeren.

Regelmatig worden online nieuwe activiteiten toegevoegd

Wonen in christelijke woonvorm Zuidhorn

In Zuidhorn is een appartement vrijgekomen voor iemand met een verstandelijke beperking. Op de kleinschalige woning de Tamarisk wonen 9 mensen. Zij krijgen begeleiding van Stichting Sprank. Wat bewoners, hun familie en begeleiders delen is het christelijke geloof.

Een eigen appartement, zelfstandig wonen. Dat kan kunnen mensen met een beperking aan met hulp en begeleiding op maat. Samen met de mensen die om hen heen staan ontdekken we wat het beste bij de bewoners past. Waar gaan zij van sprankelen en hoe mogen zij van betekenis zijn.

Warme groep
Op de Tamarisk woont een warme, sfeervolle groep mensen. Er wordt bijvoorbeeld samen gegeten in de woonkamer, die letterlijk en figuurlijk het middelpunt van de woning is. Natuurlijk kunnen bewoners ook op hun eigen appartement eten. Het appartement heeft een woonkamer en slaapkamer, een badkamer en een keukenblokje.

Begeleiding biedt nabijheid
De bewoners zijn overdag naar hun werk en daarom is de begeleiding met name in de avond en in de nacht aanwezig. De begeleiding ondersteunt bij de dagelijkse handelingen, geeft nabijheid en stemt af op de verschillende begeleidingsbehoeften van de bewoners.

Rondleiding of kennismaken?
Van harte welkom! Neem contact met ons op via info@stichtingsprank.nl of 0

88 007 0700 of kijk op www.stichtingsprank.nl

 

za 2 apr – Zingen naar de Zondag

We kunnen sinds lange tijd weer een Zingen naar de Zondag zangavond meebeleven , en wel op zaterdagavond 2 april om 19.00 uur in de Nicolaikerk (Appingedam). Het is fijn om zo voor de zondag weer samen te komen om weer die mooie bekende liederen te mogen zingen.

Medewerking is er van van Lieneke van Eijkelenburg uit Musselkanaal o.m. bekend van Nederland zingt met solozang.
De avond word geleid door ds.B.B. Wolters uit Tjamsweer.
Het thema van deze avond is : ,, In het kruis zal ik eeuwig roemen”.
Organist is Ties Wildeboer, die ook een orgelsolo zal verzorgen op het fraaie Hinszorgel uit 1744.
Beamteam is Johan Scholtanus .
Koster is Linus de Vries

Er is deze avond één collecte in de kerk bestemd voor de onkosten. Na afloop is er gezamenlijk koffie /thee drinken achter in de kerk.

Iedereen van harte welkom!

wo 13 apr – MarcusPassie in de Protestantse Kerk in Ezinge

Op woensdag 13 april 2022 is er een bijzonder evenement in de Protestantse Kerk in Ezinge: de MarcusPassie. Het concept is eenvoudig: John Kuiper leest de tekst van het lijdensevangelie volgens Marcus voor, de aanwezigen zelf zingen bijpassende liederen, begeleid door het orgel. Die liederen zijn vooral psalmen. De Psalmen, de liederen van de joden, werden gemaakt duizend jaar voordat Jezus werd geboren. Wie een beetje thuis is in de Bijbel, weet dat de oude psalmen eigenlijk alles al vertellen van Jezus in de laatste uren voor zijn dood is overkomen.

Toen Jezus werd geboren, zongen de engelen ‘Vrede op aarde’. Maar de vrede die Jezus zou brengen, lijkt met de oorlog in Oekraïne verder weg dan ooit. En het klinkt gek, maar ook daar gaan de psalmen over: over oorlog, leugen en bedrog, valse aanklachten, verraad, spot, doodsangst, moord. En een God die zwijgt. Jezus roept: Waarom hebt U mij verlaten?

John Kuiper (docent Drama) en Peter Sneep (organist van de Dorpskerk en de Marcuskerk in Leusden) bedachten de MarcusPassie in 2001. Sindsdien voerden ze de MarcusPassie meer dan honderd keer uit door heel Nederland.

De uitvoering in Ezinge wordt tweemaal gehouden om 19.00 uur en om 21.00 uur, de toegang is vrij en er is een collecte na afloop.

In verband met het beperkt aantal zitplaatsen graag vooraf aanmelden via: info@marcuspassie.nl

Liturgie zondag 13 maart

Ps 122: 1, 2 (Ik was verheugd, toen men mij zei)
Gebed
L. Joh. 12: 20-36
NPB 6: 1, 2 (Heer laat uw boosheid varen)
Preek
Lb 978: 1, 2, 3 4 (Aan u behoort o Heer der heren)
Gebed
Ps 100: 1, 2, 3 (Juicht alle volken, prijs de Heer)
Doop
Ps 100: 4 (Want goedertieren is de Heer)
Collecte
Lb 377: 1, 2, 6, 7 (Zoals ik ben, kom ik nabij)

The Passion 40daagse in Bedum

Passionkruis, concert en paaswake bij Martyria in Bedum

In aanloop naar de landelijke Passion op Witte Donderdag is er The Passion 40daagse waarbij er overal in Nederland kleine concerten en paaswakes worden gehouden. De Martyriakerk in Bedum doet hier ook aan mee. Iedereen is welkom om erbij te zijn.

Op zaterdag 9 april is er in de Martyriakerk in Bedum een concert van Elmar Hofstee evangeliserend goocheltheather www.goochelenindekerk.nl. Het concert heeft het thema van The Passion: Alles komt goed?! en begint om 15:30. Je bent hartelijk welkom, boek van tevoren wel even je ticket(s).

Op dezelfde dag wordt er voor de Martyriakerk ook een paaswake rond een replica van het Passionkruis georganiseerd. Deze paaswake is een laagdrempelig moment van bezinning en ontmoeting rond het bekende, witte kruis. Je kunt er een kaarsje branden, een kaartje schrijven voor iemand die bemoediging nodig heeft of meedoen met een vragenwandeling. Er is ook alle ruimte om gedachten te delen, vragen te stellen of gewoon even stil te worden. De paaswake wordt gehouden tussen 14:00 en 15:30. Er is koffie en thee, en er zijn mensen om mee in gesprek te gaan. De paaswake is voor iedereen gratis toegankelijk.

Zowel het concert als de paaswake worden coronaproof georganiseerd. Hartelijk welkom!

Datum: zaterdag 9 april
Locatie Martyriakerk Stationsweg 16 / Gebouw Thedema 16 Bedum www.gkv-bedum.nl
Tijdstip: 14:00-15:30 (paaswake),15:30-17:00 (concert)
Meer info en aanmelden concert: zingenindekerk.nl/passion40daagse

di 5 apr – Bijbelstudiedag

Heilig Avondmaal: verleden, heden, toekomst – Bijbelstudiedag Meppel –

‘Het brood dat wij breken, breken we tot Zijn gedachtenis.’ Het Avondmaal is een getuigenis. Dit getuigenis zal centraal staan tijdens de Bijbelstudiedag op dinsdag 5 april. “Het gaat om de eenheid met Christus én met elkaar”, zegt ds. Jasper Bosman. Hij houdt ’s ochtends een boeiende lezing over het Avondmaal en ’s middags is er een interactief programma met o.a. aandacht voor de nieuwe samenwerking tussen Steunpunt Bijbelstudie en LPB media. Iedereen is welkom!

Al eeuwenlang zijn christenen wereldwijd gewend om regelmatig samen het Heilig Avondmaal te vieren. Maar waarom vieren we dit sacrament zoals we gewend zijn om te doen? Hoe is deze maaltijd ontstaan en wat zegt de Bijbel daarover? Hoe werd er vroeger Avondmaal gevierd, welke vragen spelen vandaag en zijn er misschien nieuwe ontwikkelingen met het oog op het Avondmaal van morgen? Tijdens het ochtendprogramma hoopt ds. Jasper Bosman deze vragen over het Avondmaal te behandelen in zijn lezing. Hij is predikant van De Open Poort in Hattem en promoveerde op de beleving van het Heilig Avondmaal binnen de CGK en de GKv. Hij zegt: “Ik zal vooral de historische lijn volgen. Maar ik wil ondertussen de vraag naar ‘de betekenis van’ niet uit het oog verliezen!”

Interactief programma
“Tijdens het middagprogramma gaan we in gesprek met elkaar en komen de vragen aan bod die er nu liggen vanuit de kerkelijke praktijk”, laat dagvoorzitter Dieneke van de Kamp weten. “Want in de loop van de tijd is in onze kerken de tucht op de achtergrond geraakt. Het Avondmaal is steeds meer open, er zijn geen briefjes meer nodig. En dan is er nog de discussie rond kinderen en het Avondmaal. Wat vinden we daar eigenlijk van?”

Ook deze middag laat LPB media zien hoe haar vrijwilligers werken in de praktijk. Bezoekers worden meegenomen in een opname, zijn erbij als een interview wordt afgenomen en krijgen zo een kijkje achter de schermen: “Woord en beeld versterken elkaar door deze nieuwe samenwerking van beide organisaties!”

Bijbelstudiedag wordt Ontmoetingsdag

De Bijbelstudiedag wordt nu ook wel Ontmoetingsdag genoemd. Er is dan ook voldoende tijd om elkaar te ontmoeten in de Kruiskerk, Thorbeckelaan 73 te Meppel. Deze dag begint om 10.30 uur en eindigt om 15.30 uur en de toegangsprijs is 15 euro. Dit is inclusief koffie/thee bij binnenkomst en een soepje in de lunchpauze. De muzikale begeleiding is in handen van Henk Ophoff (piano) en Mirjam Altena (fluit). En er wordt gecollecteerd voor braillemappen voor blinden in Sri Lanka (NBG).

Meer informatie is te vinden op www.steunpuntbijbelstudie.nl/ontmoetingsdag en deze dag is online live te volgen via Beleefmee.nl!

Liturgie biddag 9 maart

Ps 42a (als een hert dat verlangt naar water)
Gez. 243: 1-4 (Heer ik kom tot U)
L. Lucas 18: 1-14
preek
Ps 141: 1, 2 (U Heer roep ik, U geldt mijn smeken)
gebed
collecte
Lb 885 (groot is uw trouw o Heer)