Bericht van Inlia: Het hol van de tijger trotseren

Op zijn vlucht door de woestijn klimt de zon klimt steeds hoger. Een hol is de enige plek die schaduw biedt. Maar wat zal hij daarin aantreffen? Een tijger, een hyena, een ratelslang? Voorzichtig nadert hij. Het hol is leeg. Voor nu.

Yahya is Somalië ontvlucht. Zijn broer werd voor zijn ogen vermoord, vader en moeder trof hij dood aan. Hij zocht tevergeefs naar zijn vrouw en kinderen. Uiteindelijk vluchtte hij. Zo komt hij in dat hol terecht, in Jordanië, en weet hij na een lange, barre tocht in 2007 Nederland te bereiken.

Identiteit ontkend

De IND gelooft echter niet dat Yahya uit Zuid-Somalië komt. Er komen taalanalyses, hij beantwoordt kennisvragen goed en getuigen verklaren dat hij echt uit Zuid-Somalië komt, maar de IND blijft erbij: geen Zuid-Somaliër. Het duurt tot 2016 voordat Yahya erin slaagt zijn geboorteakte te bemachtigen en een nationaliteitsverklaring te krijgen van de Somalische ambassade.

Maar volgens de IND staat de authenticiteit niet vast. Bijzonder, om officiële documenten van de ambassade in twijfel te trekken. Maar de rechtbank en de Raad van State gaan erin mee. Achteraf is dat in strijd met het oordeel van het Hof van Justitie van de Europese Unie: dat oordeelt in 2021 dat Nederland veel te hoge eisen stelde aan documenten bij opvolgende asielaanvragen. Maar daar heeft Yahya in 2018 niks aan.

Droom

Zo zit Yahya al sinds 2007 in onzekerheid. Maar dan wordt, in het najaar van 2021, INLIA benaderd: Yahyas vrouw en kinderen leven nog en zoeken hem. “Een droom”, zegt Yahya. Hij krijgt foto’s van zijn vrouw, zijn inmiddels volwassen kinderen en hún kinderen. Hij is opa! Zijn gezin is via het Rode Kruis en de UNHCR in Minnesota beland.

Radicaal besluit

Gezinshereniging zo snel als kan, zou je denken. Maar het blijkt ingewikkeld om te regelen dat hij hiervandaan naar de VS kan. Zolang hij afhankelijk is van de Nederlandse overheid, wordt hij nooit met zijn gezin herenigd, denkt Yahya. Hij neemt een radicaal besluit: hij gaat terug naar Somalië.

Ja, daar is het onveilig. Maar nog langer hier afwachten; nog erger. Yahya neemt het heft in handen. Eerst terug, daarna ziet hij wel verder. De man die het hol van misschien wel een tijger trotseerde, laat zich niet langer uit het veld slaan.

Klik hier om alle artikelen van Inlia te kunnen lezen.

© Ewa Rogoyska | Dreamstime.com

Naschrift INLIA: Yahya is inmiddels in Mogadishu, INLIA houdt contact met hem.

Van de werkgroep Kerk-Zijn-in-Aduard

Vorige week hebben we de uitkomsten van de gemeentevergadering van woensdag 13 april ongefilterd in Informail geplaatst. Wie weet hebben jullie die woordwolken ook nog verder bekeken. Als werkgroep hebben we hier in ieder geval ook verder over doorgepraat. Een aantal aandachtspunten komt sterk naar voren: Ontmoeten, Zondag, Koffie drinken, Zingen. Een aantal van deze punten zijn alweer vorm aan het krijgen:

Ontmoeten: dat kan gewoon weer in en om de kerk en overal in en om het dorp
Zondag: we kunnen weer de zondagen samen vieren in de Ontmoetingskerk
Koffie drinken: gebeurt alweer regelmatig, maar we doen ons best om dit nog vaker mogelijk te maken: voor, tijdens of na de kerkdienst, als een continue mogelijkheid om elkaar te ontmoeten
Zingen: gebeurt al regelmatig op door-de-weekse dagen in klein verband, wie weet willen er nog meer gemeenteleden of dorpsgenoten meedoen.

Hoe deze en andere punten uit de gemeentevergadering verder in te vullen? Daar willen we graag verder met jullie over in gesprek. Doe je mee? Noteer dan alvast de volgende data:

Dinsdagavond 24 mei, een avond waarop we verder en dieper doorspreken over de uitkomsten van vorige week
Zondag 3 juli, een afsluiting van het seizoen, gezamenlijk in de kerk: na de kerkdienst kunnen we elkaar onder de maaltijd ontmoeten. Invulling volgt, denk aan een informeel gesprek, wie weet een paar liederen, en een elkaar een goede-zomer-wensen.

Voor iedereen die nog dingen wil toevoegen aan de uitkomsten van de gemeentevergadering: we willen graag jullie input! Of je nu wel of niet op de gemeentevergadering aanwezig was: mail gerust je reacties op de volgende vragen:

  • Wat is “de kerk in Aduard” voor jou?
  • Ontmoetings-kerk: hoe/wanneer/waar?
  • Wat is jouw rol in het kerkgezin?

De antwoorden op de gemeentevergadering moesten in 3 woorden vanwege de werkvorm, maar in een mail kun je uitgebreider op de vragen in gaan.

Je kunt ze kwijt op kerkzijn.aduard@gmail.com

Wessel Bos, Moo Doornbos, Theo van Heerde, Lian Meier, Martin de Vries, Grietje Wierenga

Inzamelingsaktie Voedselbank Westerkwartier

Beste gemeenteleden

16 – 04 – 2022 was weer de eerste dorpsinzameling voor Voedselbank Westerkwartier dit jaar. Het was een geslaagde middag, mooi weer en goede opbrengst van 14 kratten inclusief duizenden koffiepunten. Ook is er een gift overgemaakt.

Iedereen die een bijdrage heeft geleverd, bedankt!

We hebben gemerkt dat dit initiatief veel positieve reacties oplevert en het meer oplevert dan alle losse acties bij elkaar. Besloten is dan ook 3 keer per jaar een actie te houden, de volgende gaat plaatsvinden in september.

Vriendelijke groeten,
Klaas & Jonna

za 23 apr – oud papier

Zaterdag 23 april a.s. wordt het oud papier weer opgehaald in het dorp. We starten de route vanaf 08:00 ’s ochtends. Wilt u het oud papier en karton zoveel mogelijk gebundeld aan de weg zetten? Hiermee doet u de verzamelaars een enorm plezier.

Meer info kunt u hier vinden.

Alvast bedankt!

Lena Cruiming
Simon Vooys
Theo ter Veen

Psalmen van vroeger en later op 14 en 15 mei 2022

Op 14 en 15 mei presenteert Gospelkoor Rejoice Zuidhorn in het Baron Theater te Opende haar nieuwste en laatste project onder leiding van Willem de Wit: Psalmen van vroeger en later. Met deze liederen hebben gelovigen de eeuwen door geloofd, geprezen, gebeden, gesmeekt, vervloekt en gezegend. In de kerkdienst klinken naast de psalmen steeds meer andere liederen: wat hebben deze oude psalmen ons nog te zeggen? Dat willen we in dit project laten horen en ervaren.

We zingen psalmen in allerlei variaties waarin ze door de eeuwen heen zijn voorgekomen. Van een harmonisatie uit de 17de eeuw, tot een Engels ‘chant’ uit 1978 en een psalm die de hitparade heeft bereikt. Ook psalmen uit The Psalmproject en Psalmen voor Nu komen aan bod. Naast het koor kunt u nog genieten van een koperkwartet.

Kaarten zijn te reserveren via www.barontheater.nl. Voor meer informatie over het project kun je terecht op www.rejoice-zuidhorn.nl.

Oproep: vrijwilligers E&R-zomerweken gezocht!

Al vakantieplannen? Beleef een inspirerende zomerweek met E&R

E&R staat voor Evangelisatie & Recreatie. Die twee woorden typeren ons verlangen om ontspannen Gods liefde delen met mensen die Jezus nog niet kennen als hun Verlosser. Daarom organiseren we al 50 jaar zomerse, missionaire projecten op campings, in buurten, met het mimeteam en op de boulevard in Scheveningen.

Jij bent nodig!
Deze zomer willen we graag weer aan de slag. Met recreatieve werkvormen én door er te zijn, ontmoeten we mensen en laten we in woorden en daden iets zien van Gods liefde. En daarvoor hebben we jou ook nodig!

Check onze website
Op onze website staan alle zomerprojecten op een rij: www.eenr.nl. Je leest welke weken we waar in Nederland draaien. Doe jij ook mee als vrijwilliger? Leeftijd is bij ons geen probleem: vanaf 18 jaar tot 80 jaar ben je welkom. In principe draai je een week mee, maar ook korter is bespreekbaar. We garanderen je een inspirerende week, vol met gesprekken, ontmoetingen, samenwerking en ontspanning. Daarmee ben je dienstbaar voor Gods Koninkrijk, maar tegelijk is zo’n E&R-week óók een flinke boost voor je eigen geloofsleven.

Doe jij deze zomer met ons mee?  

Vanaf 1 januari 2022 ondersteunen Kerkpunt en Verre Naasten de missionaire activiteiten van E&R. Meer informatie: www.eenr.nl. Of neem contact op: info@eenr.nl.

Cursus Evangelie & Moslims in Assen

Stichting Evangelie & Moslims biedt in juni 2022 de ‘insjallah-cursus’ aan in Assen. Dit is een cursus voor christenen over het omgaan met moslims en de islam. De cursus vindt plaats op 2 zaterdagen (18 juni en 2 juli, inclusief indien mogelijk een moskeebezoek). De cursus is bedoeld voor belangstellenden uit Assen en Groningen en (wijde) omgeving.

In deze cursus gaat het om de volgende vragen:

  • Wat vraagt God van ons als we met moslims omgaan?
  • Wat is kenmerkend voor het geloof en de leefwijze van moslims?
  • Wat heeft het evangelie moslims te zeggen?
  • Wat zijn de ervaringen van moslims die christen werden?
  • Heeft missionair werk onder moslims zin en hoe kan ik daar aan bijdragen?

Via www.evangelie-moslims.nl kunt u zich voor de cursus aanmelden. De deelnemersprijs is 50 euro (90 euro per echtpaar). De locatie van de cursus is kerkgebouw de Open Hof, Sleutelbloemstraat 1, Assen.

Evangelie & Moslims is een landelijke interkerkelijke stichting die christenen en christelijke gemeenschappen stimuleert en ondersteunt om moslims in ons land in woorden en daden te laten zien wie Jezus Christus voor hen wil zijn en hen gastvrij uit te nodigen samen Hem te volgen.

do 19 mei – uitnodiging Algemene Ledenvergadering ZAM

Op donderdag 19 mei wordt onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden, vorig jaar was onze bijeenkomst online, we zijn blij dat we elkaar dit jaar weer kunnen ontmoeten in Zuidhorn.

Iedere belangstellende vanuit onze achterban is van harte welkom, dus zowel een afvaardiging van de kerkenraad, maar nadrukkelijk ook gemeenteleden.


      

Dit Koningskind: activiteiten in 2022

Webinar – Voor volwassen kinderen van een ouder met ASS Leven met autisme
Woensdag 11 mei | 20:00 – 21:30 uur | Aanmelden via: website

Heb jij een ouder met (een vermoeden van) autisme? Dan is deze webinar voor jou! Samen met ervaringsdeskundige en relatie- en gezinstherapeut Hester Lever gaan we het namelijk hebben over de verbinding en communicatie met een ouder met autisme. Wanneer één van de ouders een vorm van autisme heeft zal dit niet alleen invloed hebben op de opvoeding, maar ook op andere aspecten in het leven. Denk aan identiteitsvorming, je sociaal-emotionele ontwikkeling en de relatie met de andere ouder. Tijdens deze webinar gaan we over deze en andere moeiten met elkaar in gesprek. 

Algemene ledenvergadering

Donderdag 19 mei | 18:30-19:00 uur | Aanmelden via: website

Het bestuur van Dit Koningskind nodigt haar leden van harte uit voor de algemene ledenvergadering op D.V. donderdag 19 mei 2022. De vergadering start om 18:30 vanuit het PKN-gebouw op de Joseph Haydnlaan 2a in Utrecht. Er is dit jaar ook de mogelijkheid om online deel te nemen. Voorafgaand aan de ledenvergadering bent u van harte welkom bij onze netwerkbijeenkomst. Hier kunt u, onder het genot van een hapje en een drankje, kennis maken met diverse partijen, ons nieuwe bestuur en de medewerkers. De netwerkbijeenkomst start om 17:00. 

Ontmoetingsdag – Voor mensen met een licht verstandelijke beperking (Midden Oost NL)

Zaterdag 21 mei | 10:30-16:00 uur | Aanmelden via: formulier

Het thema van deze dag is: ”Jij bent goud waard!”. In de ochtend bespreken we samen het thema en kijken we naar de talenten die jij hebt gekregen; welke zijn dat? Misschien vind je het moeilijk om dat te bedenken of vind je het lastig om te bedenken wat jij daarmee kan. Misschien ben je heel blij met jouw talenten en vertel je daar graag over! Of zie je soms vooral de dingen die je niet kan doen in je leven, ook dat kan gebeuren. Na de lunch gaan we een ontspannende activiteit doen in de natuur bij de camping. 

Ontmoetingsdag – Voor mensen met een licht verstandelijke beperking (Zuid West NL)

Zaterdag 21 mei | 10:30-16:00 uur | Aanmelden via: formulier

Het thema van deze dag is: ”Op grote hoogte”’. In de ochtend bespreken we samen het thema en gaan we het hebben over het leven in de kerk en samenleving. Misschien voel je je niet altijd gezien of begrepen in de kerk omdat mensen niet aan je kunnen zien dat je een licht verstandelijke beperking hebt. Dat kan best vervelend of eenzaam voelen. Tijdens deze ochtend gaan we hierover met elkaar in gesprek. Na de lunch maken we met elkaar een prachtige wandeling over de daken in het centrum van Rotterdam. 

Online thema avond – ‘Als mijn kind niet meer thuis woont’ (vooraankondiging)

Woensdag 8 en 22 juni | Meer informatie volgt

Hoe werk ik samen met de professionals? Als je kind niet meer thuis kan wonen verandert er voor jou als ouder veel. De zorg voor je kind moet je nu (deels) uit handen geven aan de professionals. Hoe zorg je voor een goede samenwerking? En tegen welke vraagstukken of zorgen loop je als ouder aan? Daarover gaan deze online thema-avonden op woensdag 8 en 22 juni. 

Ontmoetingsdag – Voor mensen met een licht verstandelijke beperking (Noord NL)

Zaterdag 21 mei | 10:30-16:00 uur | Meer informatie volgt

Op zaterdag 11 juni organiseert Dit Koningskind een ontmoetingsdag voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Er zal die dag een inhoudelijk thema besproken worden en daarnaast is er in de middag ruimte voor een ontspannende bezigheid. Tussendoor is er veel gelegenheid om elkaar te ontmoeten en gesprekken te voeren. 

Ontmoetingsdag – Voor echtparen waarbij een van de partners ASS heeft (vooraankondiging)

Zaterdag 25 juni | 10:30 – 17:00 | Aanmelden via: formulier

Op zaterdag 25 juni organiseert Dit Koningskind een ontmoetingsdag voor echtparen waarvan een van de partners autisme heeft. Het thema van deze dag is: ”De 5 talen van de liefde”. Samen met je partner neem je deel aan een interactief, leerzaam en ontspannen programma. Voor een uitgebreide lunch en verdere hapjes en drankjes wordt gezorgd. Zien we jullie daar? 

Webinar – Geloofsonderwijs voor mensen met een licht verstandelijke beperking (vooraankondiging)

Donderdag 8 september | Meer informatie volgt

Geef jij wel eens Bijbelstudie of catechisatie aan mensen met een verstandelijke beperking? Dan is deze webinar voor jou! Onder leiding van José Korsaan (jeugdwerker, schrijver en spreker) gaan we het namelijk hebben over geloofsonderwijs bij deze doelgroep. 

Gespreksgroep – Voor kinderen van een ouder met ASS (vooraankondiging)

Woensdag 14 en 28 september, 12 oktober en 9 november | Meer informatie volgt

Heb jij een ouder met (een vermoeden van) autisme? Dan is deze gespreksgroep voor jou! In vier avonden gaan we met elkaar over verschillende onderwerpen praten onder leiding van Hester Lever (ervaringsdeskundige en relatie- en gezinstherapeut).

Regelmatig worden online nieuwe activiteiten toegevoegd