Scheurkalender 2023 in grote letter

GrootLetter uitgave

In de ouderenzorg vervullen de Geestelijk Verzorgers een belangrijke rol. Ze voorzien ons van waardevolle tips. Zo wezen ze ons op het belang van een grote letter in onze uitgaven. Ons bemoedigingsboekje ‘Kostbare tijd’ is nu dan ook uitgevoerd in een zogenoemde GrootLetter uitgave. Daarnaast hebben we ook een Bijbel in GrootLetter uitgave beschikbaar.

Geestelijk Verzorgers

Diverse Geestelijk Verzorgers namen ook het initiatief voor het samenstellen van een scheurkalender 2023 in grote letter. In onderling overleg besloten twaalf van hen om elk een maand van het jaar ‘voor hun rekening’ te nemen. Aan de hand van twaalf thema’s werden daarbij Bijbelteksten gezocht en per maand werd een illustratie en een geestelijk lied toegevoegd.

Bemoediging voor elke dag

De titel van de scheurkalender 2023 luidt: ‘Een bemoediging voor elke dag’. Dankzij het goed leesbare lettertype kan een brede doelgroep de dag beginnen of eindigen met herkenbare teksten uit het Woord van God. Dat kan bijvoorbeeld in de gemeenschappelijke huiskamer. Daarnaast kunnen zo ook ouderen die aan stoel of bed gebonden zijn, elke dag een woord van troost en hoop ontvangen!

 Bestellen

De scheurkalender 2023 in grote letter is nu al te bestellen bij de Bijbelvereniging via de website: www.bijbelvereniging.nl

De scheurkalender is uitermate geschikt voor de ouderenzorg. Ongeacht of die zorg plaatsvindt in een verpleeg- of zorghuis of in de eigen woning van de oudere. Met andere woorden: zowel zorghuizen als predikanten en pastoraal werkers kunnen gebruik maken van de mogelijkheid om deze kalenders te bestellen. Bij meer dan drie exemplaren wordt een donatie verwacht. Ook de ouderen in de kerkelijke gemeente hebben nu dus een extra mogelijkheid voor een dagelijks Bijbelmoment.

 

Op zoek naar een tussenjaar? Of een werkvakantie deze zomer?

De Herberg is een ideale plek om 5 of 10 maanden een tussenjaar te doen, bijvoorbeeld omdat je nog geen studiekeuze hebt gemaakt of omdat je nog niet direct wilt gaan werken na je opleiding of studie. Bekijk onze nieuwe video en kom een dagje meelopen om de sfeer te proeven! Bekijk via onze website www.pdcdeherberg.nl onze video.

Als je niet alleen een mooie maar ook een nuttige zomervakantie wilt dan ben je bij de Herberg op de juiste plek! Alleen of samen met je vrienden (vanaf 15+) deze zomer de handen uit de mouwen steken en anderen helpen. In ruil daarvoor krijg je een eigen kamer en maaltijden maar bovenal een onvergetelijke tijd!

Mail naar vrijwilligerswerk@pdcdeherberg.nl voor meer informatie.

Enquête predikantschap

Een predikant: wie is dat nu eigenlijk? Een man of vrouw met bijzondere gaven? Iemand die leidinggeeft aan een groep vrijwilligers in de kerk? Iemand strak in het pak op de kansel of juist casual op een podium? Een enthousiast spreker, een troostende pastor of een stille kracht – of allemaal? De meeste mensen hebben wel een mening over hun predikant – maar staan we ook stil bij wat dat ambt eigenlijk inhoudt?

De Landelijke Vergadering/Generale Synode heeft een opdracht gegeven aan de Theologische Universiteit Kampen om de visie op het ambt van predikant te doordenken samen met de kerken. Met deze opdracht is een Werkgroep Ambt ingesteld, bestaande uit Hans Schaeffer, Bernd Vinke, Leon ten Broeke en Avelien Haan. De werkgroep gaat eerst op zoek naar wat gemeenteleden en predikanten zelf zeggen over wat het ambt van predikant inhoudt. Daarvoor is een enquête opgesteld, die alle gemeenteleden kunnen invullen. Ook gaat de werkgroep in gesprek met groepen predikanten. Als de eerste gegevens binnen zijn, volgt een aantal groepsgesprekken in gemeenten.

We willen u vragen om de enquête over het ambt van predikant in te vullen via deze link. Het invullen duurt ongeveer 10-15 minuten en u kunt de enquête invullen tot eind juni. U krijgt vragen over wat u verstaat onder ambt, het beroep van de predikant en wat u van een predikant verwacht. We vragen ook naar kenmerken van uw gemeente en u als invuller.

De resultaten vormen de basis voor groepsgesprekken in een aantal gemeenten en een advies aan de volgende synode over de ambtsvisie, de bijbehorende regelingen en de opleiding voor het predikantsambt. Wilt u graag meedenken? Dat kan, u kunt ons bereiken op: werkgroepambt@gmail.com.

Dit Koningskind: activiteiten in 2022

Online thema avond – ‘Als mijn kind niet meer thuis woont’

Woensdag 8 en 22 juni | 20.00 -21.30 uur | Aanmelden via: formulier

Hoe werk ik samen met de professionals? Als je kind niet meer thuis kan wonen verandert er voor jou als ouder veel. De zorg voor je kind moet je nu (deels) uit handen geven aan de professionals. Hoe zorg je voor een goede samenwerking? En tegen welke vraagstukken of zorgen loop je als ouder aan? Daarover gaan deze online thema-avonden op woensdag 8 en 22 juni.

 

Webinar – Voor volwassen kinderen van een ouder met ASS

Woensdag 8 juni | 20.00 – 21.30 uur | Aanmelden via: formulier

Heb jij een ouder met (een vermoeden van) autisme? Dan is deze webinar voor jou! Samen met ervaringsdeskundige en relatie- en gezinstherapeut Hester Lever gaan we het namelijk hebben over de verbinding en communicatie met een ouder met autisme. Deze webinar is een introductie op de gespreksgroepen die volgen in het najaar (ook onder leiding van Hester Lever).

 

Ontmoetingsdag – Voor mensen met een licht verstandelijke beperking (Noord NL)

Zaterdag 11 juni | 10:30-15:30 uur | Locatie: Leek | Aanmelden via: formulier

Op zaterdag 11 juni organiseert Dit Koningskind een ontmoetingsdag voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Het thema van deze dag is “Dit geloof ik!”. In de ochtend bespreken we samen het thema. Want waar gaat de Bijbel nu precies over? En hoe leg je aan een ander uit wat het geloof precies inhoudt? Daarnaast is er voldoende ruimte om elkaar te ontmoeten en gesprekken te voeren. In de middag staat een leuke activiteit op het programma.

 

Ontmoetingsdag – Voor echtparen waarbij een van de partners ASS heeft

Zaterdag 25 juni | 10:30 – 17:00 | Locatie: Bunschoten | Aanmelden via: formulier

Op zaterdag 25 juni organiseert Dit Koningskind een ontmoetingsdag voor echtparen waarvan een van de partners autisme heeft. Het thema van deze dag is: ”De 5 talen van de liefde”. Samen met je partner neem je deel aan een interactief, leerzaam en ontspannen programma. Voor een uitgebreide lunch en verdere hapjes en drankjes wordt gezorgd. Zien we jullie daar?

 

Webinar – Wie zorgt er voor mijn kind als ik het niet meer kan?

Donderdag 30 juni | 20:00 – 21:30 uur | Aanmelden via: formulier

Hoe breng je aan anderen over hoe ze het beste met je kind kunnen omgaan en wat vindt je kind fijn? Misschien heb je als broer/zus het regelen van de zorg overgenomen of ga je dat in de toekomst doen. Wat kun jij doen om de belangen van je broer of zus goed in beeld te brengen? Ontdek het tijdens deze interactieve webinar, waarin je inleidende informatie krijgt over onderwerpen waar je tegenaan kan lopen rondom het overdragen van de zorg.

  

Webinar – Geloofsonderwijs voor mensen met een licht verstandelijke beperking (vooraankondiging)

Donderdag 8 september | Meer informatie volgt

Geef jij wel eens Bijbelstudie of catechisatie aan mensen met een verstandelijke beperking? Dan is deze webinar voor jou! Onder leiding van José Korsaan (jeugdwerker, schrijver en spreker) gaan we het namelijk hebben over geloofsonderwijs bij deze doelgroep.

 

Gespreksgroep – Voor kinderen van een ouder met ASS (vooraankondiging)

Woensdag 14 en 28 september, 12 oktober en 9 november | Meer informatie volgt

Heb jij een ouder met (een vermoeden van) autisme? Dan is deze gespreksgroep voor jou! In vier avonden gaan we met elkaar over verschillende onderwerpen praten onder leiding van Hester Lever (ervaringsdeskundige en relatie- en gezinstherapeut).

Regelmatig worden online nieuwe activiteiten toegevoegd

 

Evenwicht kwijt

Het valt niet altijd mee om op allerlei terreinen in het leven balans te vinden. Je bent gewend te zorgen, maar nu is het echt teveel geworden. Je hebt altijd hard gewerkt voor de zaak, maar na de reorganisatie lukt het niet meer. Na dat ingrijpende verlies kreeg je de eerste tijd kracht om voor je kinderen te zorgen, maar nu is het helemaal op. Van jongs af aan geloof je in God, maar de laatste tijd komen er steeds meer vragen over Hem naar boven. Donkere dagen waren altijd al lastig, maar de laatste tijd speelt de eenzaamheid erg op.

Tijdens een verblijf in de Herberg in Oosterbeek vind je ruimte om de balans opnieuw te vinden. De combinatie van dagstructuur, een rustige omgeving, groepsactiviteiten waarbij de Bijbel opengaat en individuele pastorale gesprekken, helpen je om het leven na je verblijf weer aan te kunnen.

Neem voor deelname aan een herstelarrangement of  een retraite contact met ons op: www.pdcdeherberg.nl, tel. 0263342225.

Voor als je van zingen of muziek-maken houdt

Als je zin hebt om mee te doen: regelmatig zingen we op dinsdagavond in de Ontmoetingskerk. Voor elke dinsdag maken we samen een lijst met 8 tot 10 liederen, aan de hand van Opwekking, E&R, Sela, enz.

Komende dinsdag (10 mei) om 20:00u gaan we weer muziek maken. En vóór 21:30 sluiten we de kerk alweer af.

Dus wil je zingen of spelen: laat maar weten! Om een aanzet voor de lijst van dinsdag te geven:

  • Ik zal er zijn (Sela)
  • Tienduizend redenen (Opwekking 733)
  • Genade, zo oneindig groot (Opwekking 428)
  • Groot is Hij (Opwekking 574), wie weet gaan we deze nog in ‘canon’ proberen

Heb je een aanvulling of verzoek? Laat maar weten!

Martin de Vries

Bericht van Inlia: manifestatie ‘Solidair met Ter Apel’

De nood bij het Aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel blijft enorm hoog. Het centrum zit sinds maandag wéér vol en alleenstaande jongeren verkeren er in nood. Het kan echt niet langer zo, Den Haag moet ingrijpen. Daarom is er deze vrijdag een manifestatie bij het Aanmeldcentrum in Ter Apel. Vluchtelingenorganisatie INLIA roept iedereen op om mee te doen. Wie niet in staat is zelf naar Ter Apel te komen, kan steun betuigen via de INLIA-website.

De manifestatie ‘Solidair met Ter Apel’ is bedoeld om structurele oplossingen te eisen en solidariteit te tonen met alle asielzoekers in het centrum, alle mensen die er werken, iedereen die in Ter Apel woont en de bestuurders die al geruime tijd de noodklok luiden. Diverse geloofsgemeenschappen en kerkelijke organisaties steunen de manifestatie.

INLIA-directeur John van Tilborg is vrijdag een van de sprekers. Andere sprekers zijn in ieder geval de fractievoorzitter van GroenLinks in gemeente Westerwolde (waar Ter Apel onder valt), Groninger Statenleden (van PvdA en SP) en initiator Angelique Schoonewille. De manifestatie begint om 15.00 uur.

Nood houdt aan

De nood in Ter Apel houdt nog steeds aan. Het centrum zit sinds maandag opnieuw vol. Gemeente Westerwolde en de Veiligheidsregio Groningen luiden al geruime tijd de noodklok en vragen Den Haag om in te grijpen. Ook het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers zelf sloeg recent alarm en vroeg om structurele oplossingen. Tot nu toe allemaal zonder resultaat.

Initiatiefnemer Angelique Schoonewille vindt het gebrek aan actie om de nood Ter Apel te lenigen in schril contrast staan met alle acties voor Oekraïners: “Zijn we alleen solidair met mensen waarmee wij ons kunnen identificeren? Zijn wij alleen solidair met mensen uit bepaalde landen? Dat kan toch niet zo zijn? Ik vind het heel mooi dat we ons zo openstellen voor de Oekraïners, ik pleit er voor dat dit we ook voor anderen in nood doen.”

“Wegkijken moet stoppen”

Ze wijst erop dat in Ter Apel een mensonwaardige situatie is ontstaan. “Keer op keer worden humane grenzen overschreden. Kinderen worden mentaal verwaarloosd, krijgen nauwelijks hulp, aandacht of dagbesteding en geen onderwijs. Medewerkers doen wat ze kunnen, maar staan met hun rug tegen de muur. En de rest van Nederland kijkt grotendeels weg of ziet het niet. Dat moet stoppen. Nu!”

 

De manifestatie heeft vandaag om 15:00 uur plaatsgevonden bij het Aanmeldcentrum: Ter Apelervenen 3, Ter Apel!