Zondag 3 Juli – gezamenlijke afsluiting van het kerkelijk seizoen!

Komende zondag (3 juli) is het zo ver, de gezamenlijke afsluiting van het kerkelijk seizoen!

Inmiddels is in deze dienst ook de bevestiging van ambtsdragers gepland en is er kinderkring: het wordt hopelijk een feestelijk samenzijn.

09:30 Inloop met koffie en muziek.

Meegebracht eten kun je alvast bij het buffet plaatsen.

10:00 Aanvang dienst (met o.a. bevestiging nieuwe ambtsdragers)
rond 11:00 Koffie na de dienst
±12:00 tot ±13:00 Gezamenlijke maaltijd

Aanwezige gasten, bijvoorbeeld vanwege de bevestiging, zijn van harte uitgenodigd om bij koffie en maaltijd aan te sluiten. We gaan er van uit dat er voldoende te eten is, en anders is delen ook een kunst!

Hopelijk tot zondag!

Werkgroep Kerk-Zijn in Aduard

Erediensten

De zomervakantie komt alweer in zicht. De plannen zijn  in veel gevallen al weer gemaakt, maar ook nu zullen er gemeenteleden niet of heel kort op vakantie gaan.

Voor de erediensten is het altijd even zoeken om alles goed te kunnen regelen.

Op de vakantiezondagen van ds. Pomp (24 juli t/m 14 aug) zal er steeds een preek gelezen worden. Alleen op 31 juli is er een gastpredikant. Ds. M. van Rijswijk uit Bedum preekt dan bij ons. Deze dienst zal dan wel op de MIDDAG plaats vinden om 14.30 uur.

De overige diensten blijven staan in de morgen.

De Regiodiensten lopen nu door tot 17 juli 2022. Daarna zal er voor deze diensten een zomerpauze zijn. Op de eerste zondag van september starten de Regiodiensten weer. In elk geval tot eind van dit kalenderjaar.

za 25 juni – oud papier

Zaterdag 25 juni a.s. wordt het oud papier weer opgehaald in het dorp. We starten de route vanaf 08:00 ’s ochtends. Wilt u het oud papier en karton zoveel mogelijk gebundeld aan de weg zetten? Hiermee doet u de verzamelaars een enorm plezier.

Meer info kunt u hier vinden.

Alvast bedankt!

Lena Cruiming
Simon Vooys
Theo ter Veen

GKv en NGK gaan per 1 mei 2023 samen

D.V. op 1 mei 2023 gaan de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en de Nederlands Gereformeerde Kerken één kerkverband vormen. De synode/landelijke vergadering noemde eerder 1 maart als beoogde datum van hereniging. Voor het harmoniseren van de pensioenvoorzieningen bleek net iets meer tijd nodig te zijn. Eind mei kwamen alle betrokken partijen tot de conclusie dat het mogelijk is om over een klein jaar samen te gaan, onder voorbehoud van instemming met alle financiële consequenties door de kerken.

De beide kerkgenootschappen zijn al lang op weg naar hereniging. Eind jaren 60 van de vorige eeuw kwam het tot een breuk binnen de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Daaruit ontstonden de latere Nederlands Gereformeerde Kerken. Al in de jaren 70 werd er toenadering tot elkaar gezocht. Sinds een decennium, en op sommige plaatsen al veel langer, zijn de contacten tussen veel plaatselijke kerken uit de twee kerkverbanden steeds intensiever geworden. Zo ontstonden er tientallen samenwerkingsgemeenten. Wat het landelijke kerkverband betreft is in 2017 het besluit genomen om daadwerkelijk tot hereniging te komen, met het voorjaar van 2023 als beoogd herenigingsmoment. Dat is nu dus geconcretiseerd: op 1 mei 2023 gaan de NGK en de GKv samen de Nederlandse Gereformeerde Kerken vormen.

Feestelijk
Het samengaan wordt op alle terreinen heel zorgvuldig voorbereid. Met de nieuwe kerkorde als basis, die naar verwachting dit najaar op de gezamenlijke synode/landelijke vergadering van Zoetermeer zal worden vastgesteld, vindt op 1 mei 2023 de bestuurlijke eenwording plaats. Die mijlpaal zal feestelijk gemarkeerd worden. De eerste synode van het nieuwe kerkverband staat gepland voor het najaar van 2023, omdat er besluitvorming nodig is om per 1 januari 2024 ook administratief tot eenheid te komen. De synode moet daarnaast de budgetten voor de kerkelijke organisatie vanaf 2024 vaststellen. Met ingang van 1 januari 2024 krijgen de plaatselijke kerken dan te maken met de nieuwe belastingtechnische en andere financiële regelingen. Het harmoniseren van de pensioenvoorziening voor predikanten is daar onderdeel van. Er is gekozen voor een gefaseerde aansluiting bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW).

Geestelijk
In aanloop naar de eenwording moesten en moeten er veel bestuurlijke besluiten genomen worden. De kerkorde van de nieuwe kerkgemeenschap heeft veel tijd en aandacht gevraagd. Treffend opent die kerkorde echter met de zinsnede: De Nederlandse Gereformeerde Kerken bestaan dankzij Gods genade. Zijn Geest verbindt de kerken in één geloof: het geloof in Christus Jezus, Gods Zoon, als onze Heer.

Aan Hem ook alle eer nu de hereniging steeds meer concreet gestalte krijgt.

Kom tot rust met Naast deze zomer

Het is bijna zover: zomervakantie! Verlangt u ook zo naar rust? “Veel mensen denken bij rust vooral aan het hangen in een hangmat. Maar het is veel meer dan dat. Ik geloof dat rust het grootste cadeau is dat God aan ons gegeven heeft”, vertelt stiltetrainer en auteur Mirjam van der Vegt in de nieuwste Naast. Maar hoe doe je dat dan; écht tot rust komen? Hoe kom je los van de ratrace van het leven?

In deze Naast over rust denken we hier verder over na. Samen met christenen van over de hele wereld. Laat je inspireren door Agnes uit Senegal die een drukke baan heeft in de zorg. “Om mijn hoof koel te houden, bid ik elke dag”, vertelt zij in een heel eerlijk verhaal over timemanagement, prioriteiten stellen en hoe moeilijk ze het soms vindt om vriendelijk te blijven onder druk.

Leer van Pradeep uit India die zijn valkuilen (“laat druk zijn geen vluchtroute worden”) en tips met je deelt. Hoe ga je om met drukte en vind je een goede balans tussen werken en rusten? Wat leerden Indiase christenen hierover uit de Bijbel?
Wandel mee met een pelgrimstocht in Duitsland (“een dag in de natuur met Gods Woord; het voelde als een cadeau”). En misschien wel de meest praktische tip: gebruik het gratis vakantiebijbelrooster middenin Naast om elke dag even rust bij God te vinden. De korte overdenkingen nemen je 14 dagen lang mee op reis door Gods Woord langs verschillende bijbelse bestemmingen. ‘Op de bergen in dalen, ja overal is God’. Reis je vanuit je hangmat of campingstoel mee? Een verstilde zomer vol échte rust gewenst!

Mis ‘m niet! De nieuwe Naast over rust (mét gratis bijbelleesrooster) ligt nu in de kerk! Ook online te lezen via www.verrenaasten.nl/naast Niet gezien in de kerk? Vraag gratis een exemplaar aan bij Verre Naasten door een e-mail te sturen naar naast@verrenaasten.nl of te bellen: 038 437 0410.

Dit Koningskind: activiteiten in 2022

Ontmoetingsdag – Voor echtparen waarvan een van de partners ASS heeft
Zaterdag 25 juni | 10.30 – 17.00 uur 
Informatie & aanmelden

Op zaterdag 25 juni organiseert Dit Koningskind een ontmoetingsdag voor echtparen waarvan een van de partners autisme heeft. Het thema van deze dag is: ”De 5 talen van de liefde”. Samen met je partner neem je deel aan een interactief, leerzaam en ontspannen programma. Voor een uitgebreide lunch en verdere hapjes en drankjes wordt gezorgd. Zien we jullie daar?

Webinar – Wie zorgt er voor mijn kind als ik het niet meer kan?
Donderdag 30 juni | 20.00 – 21.30 uur
Informatie & aanmelden
Veel ouders maken zich zorgen over wat er met hun kind met een beperking gebeurt als hen iets overkomt. Je blijft immers verantwoordelijk voor de zorg van je kind. Ook als je er zelf straks niet meer bent en iemand de zorg voor je kind moet overnemen. Hoe breng je aan anderen over hoe ze het beste met je kind kunnen omgaan en wat vindt je kind fijn? Wat mag en kan je verwachten van anderen hierin?

Ontdek het tijdens deze interactieve webinar, waarin je inleidende informatie krijgt over onderwerpen waar je tegenaan kan lopen rondom het overdragen van de zorg. Daarnaast zal er voldoende ruimte en gelegenheid zijn om ervaringen met elkaar uit te wisselen.

Seminar- Onbeperkt geloven (New Wine)
Zondag 24 juli | 16.00 – 17.00 uur
Informatie 

Wil je meer weten over geloofsbeleving bij mensen met een (licht)verstandelijke beperking? Dan is deze seminar voor jou! Speciaal voor een ieder die contact heeft met iemand met een verstandelijke beperking en graag in gesprek komt over geloven, geeft Dit Koningskind een seminar op de New Wine Zomerconferentie. Een bijeenkomst over samen geloven, met en zonder een verstandelijke beperking, waarin ruimte is voor het uitwisselen van  ervaringen, tips of inspiratie.

Webinar – Geloofsonderwijs voor mensen met een verstandelijke beperking (vooraankondiging)
Donderdag 8 september | 20.00 – 21.30 
Informatie

Geef jij wel eens Bijbelstudie of catechisatie aan mensen met een verstandelijke beperking? Dan is deze webinar voor jou! Onder leiding van José Korsaan (jeugdwerker, schrijver en spreker) gaan we het namelijk hebben over geloofsonderwijs bij deze doelgroep.

Ontmoetingsdag – Voor vrouwen met autisme
Zaterdag 10 en 17 september | 10.30 – 15.00 
Informatie & aanmelden
Tijdens deze ontmoetingsdag is er ruimte voor jouw verhalen en vragen als vrouw met autisme. Door het contact met andere vrouwen in dezelfde situatie ervaar je een gevoel van herkenning en erkenning. Zo kunnen we elkaar verder helpen door het geven van steun en tips.

Het thema van deze dag is ‘Blij zijn met jezelf’. Hoe kijk je naar jezelf met al je goede kanten en ook je beperkingen? Accepteer jij jezelf zoals je bent? Of is dat moeilijk? Daar willen we graag over doorpraten met elkaar.

Gespreksgroep – Voor volwassen kinderen van een ouder met ASS (VOL)
Woensdag 14 en 28 september, 12 oktober en 9 november | 20.00 – 21.30 
Informatie & aanmelden
Mensen die zijn opgegroeid met een ouder met (een vermoeden) van autisme hebben een levensverhaal waarin je je niet gehoord, gezien of begrepen zou kunnen voelen. Op deze avonden gaan we luisteren naar elkaars verhaal. Je zult sommige aspecten in het verhaal van de ander herkennen en andere delen van het verhaal mogelijk ook niet. Dat geeft niks. We willen deze avonden als groep gebruiken om een stukje te kunnen helen bij elkaar. Hester Lever (professional en ervaringsdeskundige) zal deze avonden begeleiden.

LET OP:Deze gespreksgroep zit helaas al vol. Bij voldoende aanmeldingen wordt er een nieuwe groep gestart.

Online thema-avond – Als mijn kind niet meer thuis woont (vooraankondiging)
Najaar 2022 | Tijdstip volgt nog 
Informatie 
Hoe werk ik samen met de professionals? Als je kind niet meer thuis kan wonen verandert er voor jou als ouder veel. De zorg voor je kind moet je nu (deels) uit handen geven aan de professionals. Hoe zorg je voor een goede samenwerking? En tegen welke vraagstukken of zorgen loop je als ouder aan? Daarover gaan deze online thema-avonden.

Vanuit de Driehoekskunde (ontwikkeld door Chiel Egberts) krijg je handvatten aangereikt en inzicht in wat er nodig is om goed samen te werken. Daarnaast is het mogelijk om tijdens de avond een eigen casus of situatie te bespreken.  Het uitwisselen van ervaringen met andere ouders zorgt voor een gevoel van herkenning bij situaties die soms mooi of juist ingewikkeld kunnen zijn.

Ontmoetingsdag – Voor vrouwen met een partner met autisme
Zaterdag 8 oktober | 10.30 – 16.00 
Informatie & aanmelden

Heb jij een partner met (een vermoeden van) autisme? Dan is deze ontmoetingsdag voor jou! Tijdens deze dag is er ruimte en aandacht voor jouw verhaal en vragen als vrouw van een partner met autisme. Door het contact met andere vrouwen in dezelfde situatie ervaar je een gevoel van (h)erkenning. Op die manier helpen we elkaar verder door het geven van steun en tips.

Regelmatig worden online nieuwe activiteiten toegevoegd

Nieuwsbrief van Zuid-Afrika Mission

Met de Pinksterdagen alweer achter ons, sturen we je deze laatste nieuwsbrief van Zuid-Afrika Mission voor de zomervakantie. Met deze nieuwsbrief willen we je een paar keer per jaar informeren over de Zuid-Afrikaanse mission-projecten die we namens jouw kerk ondersteunen.

Klik op de foto om de Nieuwsbrief te openen.