EO Metterdaad deze maand in actie voor bouw buurtcentrum Nellmapius (Zuid-Afrika)

De bouw van twee buurtcentra in Zuid-Afrika is deze maand ‘Project van de maand’ bij EO Metterdaad. Komende zaterdag (27 augustus, 18.26 uur, NPO 2) staat de eerste uitzending uit een serie van vier geprogrammeerd. Daarin vertelt zendeling George Mnisi over zijn droom om – samen met de mensen uit zijn zendingsgemeente – een buurtcentrum te bouwen voor de mensen in Nellmapius: een warme plek voor jong en oud uit de buurt. En onderdak voor de zondagse kerkdiensten.

Dominee George Mnisi werkt, ondersteund vanuit de samenwerkende kerken in Groningen en Fryslân (= Zuid-Afrika Mission | Verre Naasten), als zendeling in Nellmapius, een township bij Pretoria. Al jaren droomt hij van Community Center: een buurtcentrum met allerlei activiteiten voor mensen uit Nellmapius. Eind jaren ’90 kochten Anton en Gerda Jansen daarvoor al een geschikt perceel. Het heeft vervolgens vele jaren geduurd voordat de officiële goedkeuring van de gemeenteraad kwam voor de opgestelde bouwplannen. Inmiddels is de vergunning in 2020 verleend.

Het Gerizim Community Center moet een ontmoetingsplek worden waar woorden en daden samenkomen, een plek van zegen voor de buurt, net als de gelijknamige berg in Samaria. Want veel kinderen en jongeren missen de juiste begeleiding om iets van hun leven te kunnen maken. Bovendien is er weinig perspectief, waardoor het risico om verslaafd te raken of in de criminaliteit te belanden groot is. En door hoge werkloosheid leven veel families van het kleine pensioen van de grootouders, wat voor ouderen veel stress oplevert.

EO Metterdaad volgt de komende weken in drie afleveringen ds. George Mnisi. In de eerste aflevering (zaterdag 27 augustus, 18.15 uur, NPO 2) staat de zendingsgemeente in Nellmapius centraal en zijn werk als zendeling. In de tweede aflevering (zaterdag 3 september) volg je voetbalcoach George als hij optrekt met Tisetsu, een jongen uit zijn voetbalteam. Ook zie je George als enthousiast kinderwerker. In aflevering drie (zaterdag 10 september) portretteert EO Metterdaad een andere jongen voor wie George een vaderfiguur is: Lazarus. In de vierde aflevering bezoekt EO Metterdaad een ander project in Zuid-Afrika: de bouw van een soortgelijk buurtcentrum door VPE Zending.

Meer weten? Of een gift geven voor de bouw van het buurtcentrum in Nellmapius? Kijk op www.eo.nl/programmas/eo-metterdaad/projecten/zuidafrika. Van harte aanbevolen!

Kort verslag van de classisvergadering gehouden op 23 juni 2022

We openen met het lezen van psalm 75 en gebed, dit wordt verzorgd door de samenroepende kerk van Zuidhorn, waar we deze avond te gast zijn.
Psalm 75 beschrijft een situatie waarin het minder goed gaat met Israël. Er is geestelijke achteruitgang. In onze tijd is er in de kerk ook een zekere onrust te bespeuren. Allerlei ontwikkelingen die zorgen geven. De vraag kan dan opkomen: waar is God in alle moeite. Weet dan dat God ingrijpt op Zijn, en een door Hem bepaalde tijd, om recht te spreken. Dat is de verwachting van de kerk en alle gelovigen. Wees daarom waakzaam!

De concept agenda wordt vastgesteld en we beginnen vanavond met een presentatie van Steunpunt Kerkén Werk. (SKW). Aan de kerken zal de vierjaarlijkse enquête worden uitgezet. Deze enquête is bedoeld voor de werkers in de kerk. Hier zullen de scribae verder uitgebreid over worden geïnformeerd door SKW.
Na de vaststelling van de notulen van 24 maart jl. volgt het rondje waarin de kerken elkaars wel en wee delen. In alle kerken zijn er zorgen om de jeugd die nauwelijks de erediensten bezoeken. Er is vaak moeilijk contact met hen te maken. Toch mochten er in een aantal kerken jongeren openbare geloofsbelijdenis afleggen. Of hopen dat te doen. Verdere mooie feiten zijn dat er in de afgelopen periode doopdiensten gehouden zijn en ook kon het Heilig Avondmaal weer fysiek worden gevierd. Punt van zorg is ook de vervulling van de ambten. In niet alle gemeente kon hierin volledig worden voorzien.

Van de Particulier Synode (PS Noord) is bericht gekomen dat naar de Synode van Zoetermeer (najaar 2022) een afvaardiging is samengesteld.
Het college van kerkvisitatoren heeft plezierige visitaties aan de kerken afgelegd en het verslag daarvan komt op de vergadering in september aan de orde.
De deputaten binnen de classis zijn volledig in hun bemensing en worden voor een jaar herbenoemd. Daarvan wordt een schriftelijke bevestiging gestuurd.
Volgend voorjaar (mei 2023) gaat de classis Grootegast op in de nieuw te vormen Regio Groningen. Hiervoor zal een voorbereidingscommissie worden samengesteld.
De volgende reguliere classisvergadering zal D.V. door de kerk van Aduard worden samengeroepen op 22 september 2022.
Na een vergadering in volledige harmonie sluit de preses af met dankzegging en gebed.

Voor de classis Grootegast,
Elly van der Krieke

Nieuws uit “De Herberg”

De Herberg organiseert Kom-op-adem midweek ‘Leven met verlies’

In de prachtige omgeving van Oosterbeek drie dagen samen optrekken om stil te staan, toegerust en bemoedigd te worden. Dat kan bij Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg te Oosterbeek van woensdag 23 tot en met vrijdag 25 november dit jaar. Dan zal er een midweek plaatsvinden voor mensen die een dierbare verloren hebben aan de dood. In deze midweek ontmoet je lotgenoten. Je hoeft hen weinig uit te leggen, want iedereen begrijpt je situatie en je vragen. Bij een open Bijbel  bespreek je samen onderwerpen die je passen bij je situatie. Voor meer informatie en aanmelden ga naar www.pdcdeherberg.nl of mail naar komopadem@pdcdeherberg.nl.

Stafvervanger voor in het weekend gezocht

Ben je op zoek naar zinvol vrijwilligerswerk wat je met je partner, je vriend of vriendin kunt doen? Of ben je op zoek naar zinvol werk samen met een andere vrijwilliger? Samen optrekken en ondertussen veel betekenen voor mensen die wel wat aandacht kunnen gebruiken. Je zorgt als stafvervanger voor een gastvrije sfeer, bent aanspreekpunt voor de gasten, verzorgt de tafelleiding, dagsluiting en gezellige activiteiten doen met de gasten.

Ben je of ken je iemand die hierin geïnteresseerd is? Neem dan contact op met vrijwilligerswerk@pdcdeherberg.nl voor meer informatie.

Koetshuisvrijwilliger gezocht

In het Koetshuis naast de Herberg worden regelmatig conferenties, vergaderingen en lezingen georganiseerd. Als vrijwilliger ondersteun je deze activiteiten. Je ontvangt de gasten en verzorgt de koffie, thee en lunch. Deze activiteiten zullen voornamelijk op de zaterdag gehouden worden. Vaak staan deze bijeenkomsten in het teken van het breder bekend maken van het werk van de Herberg door middel van een presentatie. De opbrengst van deze activiteiten komen geheel ten goede aan het werk van het Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg.

Kan je goed organiseren, ben je zelfstandig, zorg je voor gastvrije sfeer en sta je achter de doelstelling van de Herberg? Uiteraard word je goed ingewerkt. Heb je belangstelling? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via vrijwilligerswerk@pdcdeherberg.nl.

Nieuws van SSRO (Stichting Steun Reformatie Oostenrijk)

Twee Jannen brengen een bezoek aan de ERKWB van Neuhofen

Vlak voor de zomervakantie gingen twee oud-bestuursleden van de SSRO, Jan Los en Jan Krol, een weekend op bezoek bij de gemeente in Neuhofen. Daar was op zondag 27 maart 2022 dominee Jan Berend Wilmink uit Amersfoort-Centrum bevestigd als missionair predikant. Los en Krol hadden namens de SSRO Wilmink al eens in 2006 bezocht, toen hij als evangelisatiepredikant werkzaam was in het Belgische Gent om hem te polsen over een overgang van Gent naar Neuhofen. Om persoonlijke redenen kon daar toen geen sprake zijn. Wat niemand had verwacht gebeurde zestien jaar later.

De gemeente van Neuhofen heeft haar nieuwe predikant hartelijk ontvangen. Wilmink vertelde de beide Jannen over de nodige leeuwen en beren op de weg naar Neuhofen, zoals de moeite die het kostte om passende woonruimte te vinden. Uiteindelijk vond hij die in het nabijgelegen Kematen. Om de Oostenrijkers te begrijpen en te benaderen maakt hij o.a. gebruik van YouTube-opnamen van het leven in de ERKWB en de gemeente van Neuhofen. Bijzonder was voor Wilmink de ontdekking dat eeuwen geleden, toen protestanten werden vervolgd om hun geloof, ook christenen uit Neuhofen en Kematen daarvan het slachtoffer waren. Natuurlijk is dat een mooi aanknopingspunt om in gesprek te komen met dorpsgenoten voor wie het geloof minder betekent dan voor onze broeders en zusters daar.

In 1995 waren Krol en Los er getuige van dat de moeder van Maria Zagitzer, een van de leden van de gemeente, haar dochter volgde en lid werd van de kerk in Neuhofen. Op die zondag waren zij getuige van het feit dat oma Zagitzer haar geloof beleed. Ze was toen 64 jaar oud. Het was dan ook een blij weerzien toen de bezoekers oma, nu 91 jaar oud, in de kerkdienst weer mochten ontmoeten. Dat was voor allen een ontroerend moment.

Jan Los en Jan Krol zien terug op een indrukwekkend bezoek. Voor hen was het een rijke ervaring om na zoveel jaren te mogen zien dat het werk, dat in de 80’er en 90’er jaren is begonnen, nog steeds bestaat en ook vandaag nog vrucht mag dragen. Zij zien daarin terecht het werk van de HERE die soms onnavolgbare wegen gaat om zijn heilige Naam bekend te maken.

Dominee Wilmink zal Deo Volente de komende vier jaar in Neuhofen en omgeving werkzaam zijn als missionair predikant. Als SSRO willen we graag € 40.000 per jaar bijdragen om dit mogelijk te maken. Dat kan niet zonder uw hulp. We zouden het erg waarderen wanneer u eenmalig of regelmatig een gift zou willen overmaken op rekeningnummer  NL34 RABO 0312 8935 07 t.n.v. SSRO Hendrik-Ido-Ambacht onder vermelding van Neuhofen-Wilmink

Op die manier helpt u mee om het Evangelie in Oostenrijk te laten klinken!


De Stichting Steun Reformatie Oostenrijk ondersteunt al meer dan 25 jaar een aantal van de gereformeerde kerken in Oostenrijk, Zwitserland en Duitsland die samen de ERKWB vormen. Op dit moment zijn dat Basel, Graz, Neuhofen en Rankweil. In een sterk geseculariseerde omgeving brengt men daar in Woord en daad het Evangelie van Jezus Christus.

Kijk voor meer informatie op: www.ssro.nl of www.reformiert.at. Volg de SSRO op Facebook (SSRO.NL) of op Twitter (SSROnl).