Bijbelstudie op vrijdagochtend 7 oktober

De Bijbelstudie oo vrijdagochtend, zal zo de Heer het wil, op 7 oktober plaatsvinden om 9.30 uur in de kerk. Er waren te veel mensen afwezig op de geplande datum van 23 september

Het plan is nog wel om het eerste deel van Efeze 6 te bespreken.Ik hoop dat je niet ontmoedigd bent doordat je voor niks aan de deur kwam.

Hartelijk welkom op vrijdag 7 oktober.

Namens een heel aantal vrouwen,
Dieneke Kloosterman

Van de diaconie: ‘Geef energie! Westerkwartier’

Ieder van ons heeft te maken met hoge(re) energiekosten. Omdat een aantal huishoudens moeite zullen hebben om deze kostenverhoging te kunnen opvangen is er vanuit ‘Platform Westerkwartier’ en ‘Schuldhulpmaatje Westerkwartier’ een Noodfonds opgericht. In onderstaande bericht kunt u meer lezen over dit Noodfonds.

Wij als diaconie willen dit graag onder uw aandacht brengen.

Op de site https://www.noodfondswesterkwartier.nl/ leest u precies hoe de aanvraag voor een tegemoetkoming in z’n werk gaat.

Bij vragen kunt u zich ook richten tot uw diaken.

We willen de collecte van 20 november (regiodienst) aan dit Noodfonds geven en bevelen deze van harte bij u aan.

‘Geef energie! Westerkwartier’

De energieprijzen stijgen tot ongekende hoogte en ook de dagelijkse boodschappen worden iedere week duurder. Voor mensen met een smalle beurs is dat een dagelijkse zorg. De overheid compenseert de huishoudens met de laagste inkomens met een bedrag van € 800 en de gemeente Westerkwartier vult dit nog aan met € 200. De overheid verlaagt voor iedereen de energiebelasting. Gemiddeld betekent dat een voordeel van € 400.  Vanaf juli tot en met december wordt ook de BTW op de energie verlaagd. Dit betekent een gemiddeld voordeel van 10% op de energierekening.

Stichting Noodfonds Westerkwartier

De Stichting Noodfonds Westerkwartier is er voor alle mensen in de gemeente die door een laag inkomen dreigen vast te lopen. Er is een tegemoetkoming in de energiekosten in 2022 beschikbaar. Ze verzorgt maatwerk, omdat de verschillen groot zijn. De Stichting Noodfonds Westerkwartier bestaat uit het Platform van Kerken, SchuldHulpMaatje, Humanitas, de Voedselbank en Leergeld. Deze samenwerkende hulporganisaties hebben door jarenlange ervaring een lage drempel in de begeleiding van mensen met lage inkomens.

Om de tegemoetkoming voor al deze mensen te realiseren is geld nodig, veel geld! We doen daarom een beroep op de gemeente, kerken, bedrijven, scholen, instellingen, fondsen, serviceclubs als Lions en Rotary en op particulieren. Bij particulieren doen we waar mogelijk een beroep op uw solidariteit. Wellicht hebt u een meerjarig en gunstig energiecontract, een woning met 0 op de meter of een woning met hoge isolatiewaarde.

De € 400,- belastingvoordeel zou u geheel of gedeeltelijk kunnen schenken aan het Fonds.

De gemeente Westerkwartier heeft een substantieel bedrag toegezegd. Maar dit is niet genoeg. Daarom onze dringende oproep aan alle burgers, bedrijven en instellingen in het Westerkwartier om een bijdrage.

Bijdrage

U kunt uw bijdrage storten op rekeningnummer NL55 RABO 0137 9446 08, ten name van Noodfonds Westerkwartier, met de omschrijving “Energie”

Wanneer kom je in aanmerking?

Je energienota met het maandelijkse voorschot stijgt dit jaar enorm en dan wordt rondkomen iedere maand lastig. Zelfs met de energietoeslagen van de gemeente van € 800 en € 200 erbij kom je maandelijks niet uit.

Is dit jouw situatie? Dan kun je wellicht in aanmerking komen voor een tegemoetkoming.

Van het BM: zo 16 okt – speciale dienst

Wij zijn als kerk verbonden aan het zendingswerk van De Verre Naasten in Zuid-Afrika. Hieraan nauw verwant is de organisatie Thembalethu Nkomazi. Zij zetten zich in voor gemeenschappen die voornamelijk getroffen zijn door hiv/aids.

Zondag 16 oktober aanstaande zal br. Cleopas Maseko tijdens de dienst bij ons te gast zijn. Hij zal iets vertellen over zijn werk en betrokkenheid bij Thembalethu Nkomazi.

Verdere informatie volgt…

za 29 okt – JUBILEUMCONCERT

Jubileumconcert t.g.v. het 70-jarig bestaan van het Gereformeerd Groninger Mannenkoor o.l.v. Jaap de Kok  in de Martinikerk te Groningen op zaterdag 29 oktober 2022. Aanvang 19.45 uur.

Medewerkenden: de Roden Girl Choristers o.l.v. Sonja de Vries-van der Linden, muzikale begeleiding van een twintigtal nationale en internationale studenten en afgestudeerden van het Prins Claus Conservatorium in Groningen en Sietze de Vries, orgel.

Kaarten volwassenen: € 15,00, kinderen t/m 12 jaar € 10,00 in de voorverkoop bij de leden, ’s-avonds aan de kerk  of via veer9@ziggo.nl, of 050 – 5425464.

Bericht van Inlia: Ontsteek een lichtend vuur

Toen: een tentenkamp opgericht door kerken, een stormlamp, een verontwaardigde staatssecretaris en woedende politici. Nu: 46 stormlampen en evenzovele kerken die asielzoekers in nood opvangen – ditmaal op verzoek van de overheid. In Lheebroek werd donderdag het tentenkamp van 1997 herdacht en het licht van hoop opnieuw verspreid. Voor alle vrijwilligers van nu en alle asielzoekers die zij in de kerken opvangen.

“We hadden wel honderd argumenten om het niet te doen”, vertelt Egbert Kraal bij de plechtigheid, over destijds, “Maar uiteindelijk mondde de discussie uit in één simpele vraag: wat doe je als een vreemdeling aan je deur klopt en onderdak vraagt?” 25 jaar geleden gaven ‘zijn’ kerk en andere kerken in Beilen en omgeving het antwoord op die vraag. Zij namen de verantwoordelijkheid op zich voor een tentenkamp voor uitgeprocedeerde asielzoekers die op straat stonden.

Satellietwagens

Kraal was degene die de vrijwilligers coördineerde. Zo’n honderd mensen gaven gehoor aan het verzoek van de Raad van Kerken in Nederland en stroopten de mouwen op. Ze vingen twintig mensen op, daar in de bossen bij Dwingeloo. Mensen die uitgeprocedeerd waren maar nergens heen konden. Satellietwagens van de halve wereldpers, tot en met CNN toe, kwamen het nieuws verslaan.

Op deze zonnige donderdagochtend, 25 jaar later, wordt dat tentenkamp herdacht. En dat niet alleen, want de kerken doen het nu weer: ze vangen opnieuw asielzoekers op die op straat staan. Dit keer de mensen die in het aanmeldcentrum in Ter Apel terecht zouden moeten kunnen, maar voor wie geen plek is. Zonder de kerken zouden zij buiten liggen, zoals zovelen daar dit jaar onbeschut en zonder sanitaire voorzieningen lagen.

Grenzen van de rechtsstaat

Destijds sprak ‘Den Haag’ er schande van dat kerken uitgeprocedeerde vluchtelingen onderdak boden. De kerken zouden daarmee volgens sommigen de grenzen van de rechtsstaat overschrijden. Het kan verkeren, want nu heeft de overheid juist via INLIA de hulp van de kerken ingeroepen en bedankt de staatssecretaris de kerken voor hun inzet.

De mouwen opstropen

Vandaag zijn er zo’n dertig vrijwilligers van die kerken en geloofsgemeenschappen naar Lheebroek gekomen; degenen die zich vrij konden maken. In totaal zijn er rond duizend vrijwilligers betrokken bij de huidige crisisopvang. Zij vangen deze weken in 46 kerken en kerkelijke gebouwen honderden asielzoekers op, hebben dat gedaan of staan op het punt dat te doen.

Kraal: “Kerken en burgers stropen opnieuw de mouwen op. Dat geeft mij hoop.” “Partij kiezen voor vluchtelingen is voor kerken een fundamentele zaak, omdat de Bijbel dat appèl op ons doet”, zegt Ineke Bakker, vandaag ook een van de sprekers en 25 jaar geleden secretaris van de Raad van Kerken in Nederland. Zij ontstak namens de Raad toen de stormlamp in het tentenkamp.

Dubbele gevoelens

Ze staat er nu met dubbele gevoelens. “Ik ben ten eerste dankbaar en trots, dat we mensen hier destijds een gezicht hebben gegeven, dat de meesten van hen alsnog een verblijfsvergunning kregen, dat kerken in deze 25 jaar zijn blijven opkomen voor asielzoekers en opvang hebben gecreëerd, dat er mede dankzij die inzet uiteindelijk Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen (LVV’s) zijn gekomen.”

Maar ze is ook boos en verontwaardigd. Over de plannen van het kabinet om diezelfde LVV enkel nog op terugkeer te richten (“wie in de opvang werkt, weet dat dat niet werkt”). En over de situatie in Ter Apel. Daarom steekt zij opnieuw de stormlamp aan. Als alarmbel, als oproep tot actie. En als teken van hoop, licht en perspectief.

Schaamte

Ook huidig secretaris van de Raad Christien Crouwel staat er vandaag met dubbele gevoelens: ze is dankbaar voor “de lange adem van de kerken” in de afgelopen 25 jaar, maar voelt schaamte voor Ter Apel. Schaamte “dat we als samenleving er niet in slagen om mensen op de vlucht een veilig onderdak te bieden”.

Ze bedankt de vrijwilligers namens de Raad van Kerken in Nederland: “Het is onvoorstelbaar wat u nu doet om mensen onderdak te bieden, belangrijker: om mensen te verwelkomen.” Dat geldt alle vrijwilligers, benadrukt ze: ook de bijna duizend mensen die er vandaag niet zijn, omdat ze druk bezig zijn met de opvang.

Een gezicht, een naam

“Wat jullie doen is niet enkel een bed, een bad en brood bieden. Het is meer dan dat. Het gaat om mensen die zijn gevlucht voor oorlog, geweld, honger of diepe armoede. Mensen die hun veiligheid zijn verloren, hun familie, een stuk van hun identiteit. Die mensen maken jullie weer tot medemens, iemand met een gezicht, met een naam. Daarvoor dank ik jullie.”

De storm is niet geluwd, stelt Crouwel vast. “Daarom ontsteken wij de stormlamp, als appèl aan de politiek verantwoordelijken. En tegelijk als teken van het ondoofbare, onstuitbare licht van hoop dat Christus ís.” De vrijwilligers krijgen de stormlampen straks mee naar de kerken, als baken van hoop voor zowel de collega-vrijwilligers als de asielzoekers.

“Een lichtend vuur”

In de gelederen slikken diverse mensen de emotie weg. Eerder was het publiek al geraakt door de gevoelige muziek van Sylvia: destijds een baby in het tentenkamp, nu een vrouw die cum laude afgestudeerd is, aan haar loopbaan is begonnen en vandaag een dwarsfluitsolo geeft. Het kan niet mooier.

Als daarna alle stormlampen worden aangestoken, zingt iedereen mee: “Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft.”Foto’s: Peter Wassing.
Lheebroek. De bijeenkomst in Taribush-Kamp De Marke
t.g.v. de eerste noodopvang voor asielzoekers, 25 jaar geleden.

Als kanker je raakt

Stichting Als kanker je raakt komt naar Drachten

Op 11 en 12 november organiseert de stichting Als kanker je raakt een tweetal activiteiten in de Zuiderkerk, De Drift 46 in Drachten.

Op vrijdag 11 november vindt er in deze kerk een benefietconcert plaats, waaraan zal worden meegewerkt door Interkerkelijk Mannenkoor Drachten o.l.v. Freddy Veldkamp, Fardau van der Woude (sopraan), Harm Hoeve (orgel), Sebastiaan Schippers (piano), Marthe van den Berg (dwarsfluit) en Janke van de Meulen (ladyspeaker). De avond begint om 19.30 uur. De toegangsprijs bedraagt € 5,-; kinderen t/m 12 jaar gratis.

Kaarten zijn te verkrijgen via de website www.interkerkelijk mannenkoor drachten.nl, via de koorleden of aan de kerk. Er zal een collecte worden gehouden. De opbrengst van deze avond komt ten goede aan het werk van de stichting Als kanker je raakt.

Op zaterdag 12 november is er in dezelfde kerk een ontmoetingsdag ‘Als kanker je raakt’. Deze laagdrempelige dag is voor mensen met kanker, hun naasten, nabestaanden en andere belangstellenden. Muziek is in handen van Rob Favier. In de ochtend zijn er twee boeiende lezingen door Marinus van den Berg en Marieke van Lierop, waarna u een heerlijke lunch wordt aangeboden. Voor het middagprogramma is er keuze uit een aantal verschillende workshops.

De dag is van 10.30 tot 16.00 uur en aan deelname zijn geen kosten verbonden. Voor meer informatie en/of inschrijven: ga naar onze website www.alskankerjeraakt.nl.

Van harte welkom!

za 24 sept – Oud papier

Zaterdag 24 september a.s. wordt het oud papier weer opgehaald in het dorp. We starten de route vanaf 08:00 ’s ochtends. Wilt u het oud papier en karton zoveel mogelijk gebundeld aan de weg zetten? Hiermee doet u de verzamelaars een enorm plezier.

Ook in het buitengebied wordt zaterdag het oud papier opgehaald. Er staat dus ook weer een container bij MFC ‘De Meeden’.

Meer info kunt u hier vinden.

Alvast bedankt!

Lena Cruiming
Simon Vooys
Theo ter Veen

Landelijke Vergadering/Generale Synode van Zoetermeer 2022-2023

Binnenkort begint de Landelijke Vergadering/Generale Synode (kortweg LV/GS) van Zoetermeer.[1] Ook uit jouw kerk of regio nemen mensen deel aan die vergadering. Hieronder lees je meer over de belangrijkste vijf onderwerpen waar zij over gaan vergaderen. Leef je met hen mee?

Afgevaardigden uit de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) en de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) (GKv) komen tussen begin oktober en eind januari in totaal een dag of tien bij elkaar. Ze bespreken dan de laatste dingen die nog gedaan moeten worden voordat de NGK en de GKv in 2023 één kerkgemeenschap gaan vormen. De LV/GS van Zoetermeer behandelt alleen maar zaken die met het samengaan van de twee kerkverbanden te maken hebben.

De kerkorde voor de nieuwe kerkgemeenschap wordt vastgesteld. Dat is een beknopt document met afspraken, onder andere over hoe we als kerken dicht bij Gods Woord leven en goed zorgen voor de werkers in de kerk. In de afgelopen jaren hebben plaatselijke kerken en regionale kerkvergaderingen op verschillende momenten gelegenheid gekregen om over de kerkorde mee te denken. De LV/GS van Zoetermeer buigt zich er nog één keer over en stelt de kerkorde dan vast.

Ruim veertig regelingen over allerlei uiteenlopende zaken worden door deze LV/GS besproken en vastgesteld. Sommige regelingen zijn bedoeld om kerkenraden te ondersteunen als ze met een bepaalde situatie te maken krijgen. Ze hebben bijvoorbeeld betrekking op wat er geregeld moet worden als er een nieuwe predikant komt, of als een kerk financieel niet meer rond kan komen. Andere regelingen zijn meer algemeen van aard, zoals regelingen over de gedragscode van werkers in de kerk en over de verantwoordelijkheid van kerken voor de opleiding van predikanten.

De pensioenvoorziening voor predikanten binnen de nieuwe kerkgemeenschap vraagt  aandacht. Binnen de GKv en de NGK zijn die pensioenen nu verschillend geregeld. Het is noodzakelijk om de pensioenen voor alle predikanten bij hetzelfde pensioenfonds onder te brengen. Daarvoor ligt nu een voorstel op tafel. GKv-kerken beslissen over dat voorstel in de ledenvergadering van de Vereniging Samenwerking Emeritering, dus niet op de synode. De NGK-kerken zullen er wel op de Landelijke Vergadering over doorspreken. Vervolgens neemt de gezamenlijke LV/GS besluiten over hoe de pensioenen in de toekomst geregeld worden.

Bezinning op de organisatie van het landelijke kerkenwerk staat ook op de agenda. Er zullen voor het nieuwe kerkverband, net zoals nu in de GKv en de NGK het geval is, allerlei commissies aan het werk gaan: voor diaconale zaken, voor de opleiding tot predikant, voor contact met de overheid en ga zo maar door. Bij het samenvoegen van bestaande commissies wordt ook bekeken of al dit landelijke kerkenwerk efficiënter georganiseerd kan worden. Dat geldt ook voor de LV/GS zelf, die straks ‘synode’ zal heten. Een belangrijke vraag daarbij is hoe het landelijke kerkenwerk minder ver van de plaatselijke kerken af kan komen te staan.

Als al deze onderwerpen besproken en de besluiten genomen zijn, moet er nog één ding gebeuren, namelijk formeel besluiten tot hereniging van NGK en GKv. Als de Heer het wil, zal die hereniging op 1 mei 2023 plaatsvinden. De Nederlands Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) zullen dan samen de Nederlandse Gereformeerde Kerken gaan vormen. De eerste synode van die nieuwe kerkgemeenschap staat gepland voor het najaar van 2023.

[1] Elke kerk, dus ook die waar jij bij hoort, is onderdeel van een landelijk verband van kerken. Over zaken waar alle kerken mee te maken hebben, vergaderen afgevaardigden uit de plaatselijke kerken regelmatig met elkaar. Vroeger gebeurde dat afzonderlijk tijdens een Landelijke Vergadering (LV) van de Nederlands Gereformeerde Kerken en een Generale Synode (GS) van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Sinds 2017 wordt het landelijke kerkenwerk steeds meer samen gedaan.