za 26 nov – Oud papier

Zaterdag 26 november a.s. wordt het oud papier weer opgehaald in het dorp. We starten de route vanaf 08:00 ’s ochtends. Wilt u het oud papier en karton zoveel mogelijk gebundeld aan de weg zetten? Hiermee doet u de verzamelaars een enorm plezier.

Ook in het buitengebied wordt zaterdag het oud papier opgehaald. Er staat dus ook weer een container bij MFC ‘De Meeden’.

Meer info kunt u hier vinden.

Alvast bedankt!

Lena Cruiming
Simon Vooys
Theo ter Veen

Nieuws van SSRO (Stichting Steun Reformatie Oostenrijk)

“Scheurde U maar de hemel open”

De eerste Kerst voor ds. J.B. Wilmink in Neuhofen – Oostenrijk

„Alle Jahre wieder kommt das Christuskind“ – zo klinkt het vrolijk uit talloze luidsprekers op adventsmarkten hier in het Kremsdal. Alsof het Kerstfeest een onveranderlijk natuurverschijnsel is – “de volgende winter komt er zeker aan!”. Ook met andere gevoelige melodieën wordt de toon gezet en worden we verleid kerstinkopen te doen.
Wandelend op de ‘Weihnachtswelt’ in Wels, een stad hier vlakbij, dacht ik: “Welke diepere gevoelens associëren handelaren en klanten eigenlijk met deze vertrouwde klanken?”

Eerlijk gezegd horen het vrolijk musiceren tijdens Advent en het hoopvol Kerstgebeuren ook tot mijn eigen vroegste (en fijnste!) ervaringen met het Evangelie. Nu ik voor het eerst in Oostenrijk kerstfeest vier verheug ik me dan ook zeer. De meesten zijn blij dat samen vieren eindelijk weer kan! Maar … ze maken wel een wat gejaagde indruk en lijken een beetje te versmelten tot een anonieme massa, die de aansluiting niet wil missen. eerst Kerstmis, dan ‘Sylvester’ (Oudjaar) en dan het carnavalsseizoen.

Maar welke zorgen, angsten – en stille wanhoop misschien – dragen ze met zich mee? Wie durft zich daarover uit te spreken? Elke dag horen we over Oekraïne. Het front is niet ver van hier: in ons dorp verblijven bijna 100 vluchtelingen. De inflatie is het gesprek van de dag en doen mij beseffen: dit is een land van extremen: zeer rijk en heel arm. Ook onze gemeente maakt pijnlijk mee dat vrienden en familieleden ziek worden. Blijven die vrolijke liedjes ons niet in de keel steken?

Wacht even! Er zijn ook adventsliederen met woorden van klacht en berouw. Op de 1e advents-zondag zingen we een lied uit 1622 (vier jaar na het uitbreken van de 30 jarige oorlog) dat ik ook wel in Nederland heb gezongen: “Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer”. Dat is een woord uit Jesaja 38:19: “Scheurde U maar de hemel open om af te dalen!” Dit gebed heeft God … verhoord.

Met de geboorte van Christus heeft Hij de hemel geopend. Geboren uit de maagd Maria, kwam Hij als mens naar onze wereld om zich voor ons te geven, zodat wij eeuwig kunnen leven.

Om die boodschap te horen mogen wij hier in Neuhofen en Kematen iedereen uitnodigen. Amazing grace!

Ds. Jan Berend Wilmink (64) vertrok in maart 2022 als missionair predikant naar Oostenrijk om daar nog vier jaar de kleine gemeente van Neuhofen a/d Krems te dienen. Alleen met steun vanuit Nederland is dit mogelijk. Wilt u daarbij helpen? Maak dan een Kerstgift over naar NL34 RABO 0312 8935 07 t.n.v. SSRO Hendrik-Ido-Ambacht  onder vermelding van Kerstgift Neuhofen


De Stichting Steun Reformatie Oostenrijk ondersteunt al meer dan 25 jaar een aantal van de gereformeerde kerken in Oostenrijk, Zwitserland en Duitsland die samen de ERKWB vormen. Op dit moment zijn dat Basel, Graz, Neuhofen en Rankweil. In een sterk geseculariseerde omgeving brengt men daar in Woord en daad het Evangelie van Jezus Christus.

Kijk voor meer informatie op: www.ssro.nl of www.reformiert.at. Volg de SSRO op Facebook (SSRO.NL) of op Twitter (SSROnl).

Neem eens een kijkje in de wereld van de LV/GS

De Nederlandse Gereformeerde Kerken willen kerken zijn waar Jezus Christus centraal staat. Hij is onze levende Heer. Daarom bidden we dat de hereniging van GKv en NGK meer zal betekenen dan de heling van een breuk. We verlangen naar steeds meer leven in de kerken. Eén in gelovig ontzag voor God. Met eerbied voor zijn Woord. Gedreven door liefde voor Hem, voor elkaar. Betrokken aanwezig in zijn wereld, als teken van zijn koninkrijk. Gevuld met hoop, want Hij belooft grote dingen. Met alle ruimte voor zijn Geest die ons verrast.’

Toonzetting
Met deze woorden opent de inleiding op de kerkorde van de nieuwe kerkgemeenschap die D.V. op 1 mei a.s. zal ontstaan, als NGK en GKv samengaan. Ze zetten als het ware de toon voor alle afspraken die daarna in de kerkorde geformuleerd worden. In deze maanden leggen de afgevaardigden naar de landelijke vergadering/generale synode (LV/GS) van Zoetermeer de laatste hand aan de kerkorde. Tijdens in totaal z’n tien vergaderdagen wordt die nogmaals tegen het licht gehouden en worden vragen en suggesties vanuit de classes en regio’s besproken en beoordeeld. Mogelijk leidt dat op een aantal punten daadwerkelijk tot aanpassing van de kerkorde. Op de eerste inhoudelijke vergadering van 11 en 12 november gebeurde dat in ieder geval wel.

Van grote lijn naar concrete invulling
De kerkorde schetst op allerlei punten alleen de grote lijn van hoe de Nederlandse Gereformeerde Kerken kerk willen zijn en waar ze zich samen aan verbinden. Hoe dat er in de praktijk uit komt te zien wordt uitgewerkt in zo’n veertig landelijke regelingen. Daarin gaat het bijvoorbeeld over alles wat erbij komt kijken als een predikant beroepen wordt of met emeritaat gaat, over als er een onwerkbare situatie ontstaat tussen een kerk en een predikant, over de positie van werkers in de kerk en over het klachtrecht bij seksueel misbruik in de kerkelijke setting. Ook die regelingen staan op de agenda van de LV/GS. Daarnaast moeten er nog ingrijpende besluiten genomen over financiële zaken, waaronder de harmonisatie van de pensioenvoorziening voor predikanten.

Vlog en social media
Neem eens een kijkje in de wereld van de LV/GS. Dat kan op de speciale LV/GS-website: www.lv-gs2022.nl. Je vindt daar van alles, van de agenda voor komende vergaderingen en verslagen van vergaderingen die al voorbij zijn, tot een link naar de livestream die het mogelijk maakt om de plenaire vergaderingen live te volgen. Ook kun je op Twitter volgen wat er op de LV/GS gebeurt (@lv_gs2022). Nieuw zijn deze keer de vlogs die gemaakt worden door verschillende afgevaardigden in samenwerking met LPB-media. Bekijk ze op de LV/GS-website, op Facebook (www.facebook.com/ngkgkv) of Instragram (ngk_gkv).

wo 23 nov – Ontmoeting in Stilte

Locatie:                Abdijkerk Aduard
Datum:                Woensdag 23 november
Tijd:                      20.30 uur

In het kader van “Samen geloven op woensdag” hebben wij het plan opgevat om maandelijks een Ontmoeting in Stilte te organiseren. Omdat wij het gebouw van de Ontmoetingskerk minder geschikt vinden voor een dergelijke ontmoeting, hebben we de Abdijkerk benaderd. Zij werken graag mee met ons initiatief, waar wij dankbaar voor zijn. Op deze manier organiseren we de Ontmoeting in Stilte dus voor heel Aduard en in samenwerking met alle kerken van Aduard.

De eerste ontmoeting duurt ongeveer een half uur en staat onder leiding van Anneke. Of je al bekend bent met een stiltepraktijk of het helemaal nieuw is: je bent van harte welkom, onderga het gewoon. Het programma staat uitgelegd op papier, we spreken in het geheel niet. Het doel is om in de stilte te ontmoeten met God, met jezelf en met elkaar.

Wij zijn benieuwd wat we op deze manier samen mogen gaan ervaren en ontvangen.

Johan Sikkema en Anneke Stroetinga

zo 27 nov – Vesper Abdijkerk

Op zondag 27 november is er in de Abdijkerk een vesper. Aanvang 17 uur.

De viering is met medewerking van de cantorij o.l.v. Nellie Bolhuis. Date Jan Jongsma is de organist.

U bent allen van harte welkom.

Happietarie 2022

Happietaria gaat weer van start! Happietaria is hét pop-up restaurant van Groningen, dat volledig wordt gerund door vrijwilligers. Het geld dat we hiermee ophalen gaat naar een project van stichting Tearfund. Dit jaar is dit een project in Bangladesh, waarbij er wordt gebouwd aan een betere toekomst voor de kinderen en jongeren in dit land. Als gevolg van de klimaatcrisis vinden er in dit land veel overstromingen plaats, die de landbouw vernietigen. Ook is er sprake van sociale problematiek, zoals kinderarbeid en kindhuwelijken. Door te investeren in zelfhulpgroepen, leren mensen te anticiperen op overstromingen en leren ze de risico’s van sociale problematieken herkennen en hierop in te spelen.

Het mooie is; u kunt onderdeel zijn van dit gave project! We willen u dan ook van harte uitnodigen om in ons restaurant te komen eten, samen met bijvoorbeeld uw wijkkring/bijbelkring, taakgroep, diaconie of gezin.

Daarnaast is het mogelijk om een avond vrijwilliger te zijn in ons restaurant. U kunt zich dan inzetten in de keuken, als bediening of achter de bar. Een geweldige ervaring om samen met leden van uw gemeente te doen; dit betekent veel lol terwijl u bijdraagt aan het goede doel!

Happietaria is open van 17 november tot 15 december aan de Henri Dunantlaan 2 (Overwinningsplein). Reserveren of aanmelden als vrijwilliger kan via onze website:
www.happietaria.nl/groningen

Wilt u een donatie doen, dan kan dit via onderstaand QR code, of door een bedrag te storten op NL98ABNA 0864 3226 31 tnv Tearfund onder vermelding van Happietaria Groningen 2022.

Hartelijk dank!

Schuift u ook aan, voor een beter bestaan?

Bericht van Inlia: Veertig pubers in crisisopvang kerk Leek

De Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Leek ving vier dagen veertig pubers uit Syrië en Eritrea op. Crisisopvang via INLIA: het COA had geen plaats voor de jongens van twaalf tot achttien jaar oud. Veertig pubers met ieder hun verhaal. Uit oorlogsgebieden gevlucht, de lange reis naar Europa doorstaan, moederziel alleen hier.

Wat zullen ze allemaal mee hebben gemaakt? Vrijwilliger Hieke schudt onwillekeurig haar hoofd en schouders, als om de gedachte af te schudden. “Je moet er niet aan denken.” In september hadden ze al veertig mannen in de kerk, nu zijn het veertig jongens. “Ja, dat is even omschakelen”, zegt predikant Roel, die fungeert als coördinator van de crisisopvang.

Omdat het minderjarigen zijn, stelt het COA nu wel medewerkers en voorzieningen beschikbaar. Zo worden maaltijden in dagelijkse pakketten per persoon geleverd. Maar de kerk in Leek vult die aan. Met lekkere, verse soep bijvoorbeeld, en tussendoortjes. Want verse groenten zijn belangrijk, en: pubers hebben altijd honger, weet Roel.

De voorzieningen zijn hier prima: op zolder is zelfs een soos. Compleet met tafelvoetbal, biljart en bar. Er wordt nu natuurlijk geen alcohol geschonken. ‘Geen 18: geen druppel’, immers. Wel roken de jongens bijna allemaal, constateert een vrijwilliger mismoedig. Dat leren ze op de vlucht, weet haar collega: “Als je rookt, voel je de honger niet zo erg.”

Slapen op stoelen

Buiten helpt een aantal jongens elkaar een kleurspoelinkje in het haar te doen. En eerder zat een van de jongsten keurig boven een bordje z’n nagels te knippen. Precies zoals hij het thuis van zijn moeder heeft geleerd, dacht Hieke.

Het is niet ieder puberjoch dat graag iedere dag schone kleren aantrekt, z’n haren wast, z’n tanden poetst en doucht. Maar ook niet ieder puberjoch heeft een lange reis gehad, met slechts sporadisch sanitaire voorzieningen. En eenmaal in het aanmeldcentrum in Ter Apel zaten ze nog zonder douche en schone kleren. Zonder bed ook; ze sliepen op stoelen.

Vier dagen kunnen ze bijkomen in Leek. Donderdag arriveren de jongens, maandagochtend vertrekken ze alweer; het COA heeft een opvanglocatie gevonden. Vier dagen met een grote impact in deze levens. Onbezoldigd tolk Lydia: ”Ze kwamen heel onzeker aan, maar ze werden zó warm ontvangen. Je zág ze ontspannen.”

Een goede, stevige hug

Ondanks de taalbarrière hebben ze een band opgebouwd, zegt Lydia; omdat ze vier dagen omgeven zijn met love and care.” De jongens vragen Lydia die laatste ochtend om voor hen te vertalen zodat ze Roel en het team kunnen bedanken. Met applaus.

Bij het afscheid omhelzen ze Roel allemaal. Eén voor één, een goede, stevige hug. Sommigen vechten tegen tranen. Als de bus wegrijdt, blijven de jongens zwaaien. De jonge vrijwilligers op de stoep ook. Rennen nog een stuk om de bus zo lang mogelijk in zicht te houden. “Zo mooi, the love from stranger to stranger,” zegt Lydia. Ze laat de tranen maar gewoon komen.

Klik hier om alle artikelen van Inlia te kunnen lezen.

Ik stel mij voor:

Mijn naam is Bram Koerts. Getrouwd met Anka en vader van vier kinderen. Ik ben sinds 2003 werkzaam in Sportministry en zo is mijn geloof ook echt gaan leven! Als fanatiek amateursporter (voetbal, basketbal) was de combinatie geloof en sport ideaal om Jezus beter te leren kennen.
Ik ben de Huistheoloog van Next Move.

Een gevaar van missionair werk is dat allemaal wat oppervlakkig blijft in zowel wat je inhoudelijk meegeeft en waarin je de mensen toerust. In mijn functie wil ik de medewerkers, vrijwilligers en deelnemers helpen de verdieping te zoeken door zowel inhoudelijk als praktisch toe te rusten. Dit zodat ze zelf groeien als discipel van Jezus, maar ook zodat ze anderen hierin kunnen toerusten.

Een voorbeeld hiervan is de training ‘Hoe lees je de Bijbel?’. Voor veel christenen is het lezen van de Bijbel niet zo vanzelfsprekend als vaak wordt aangenomen. Want hoe kun je bijvoorbeeld oude profetieën begrijpen of Gods stem door de Bijbel heen verstaan als niemand je ooit die vaardigheid geleerd heeft? Met de training ‘Hoe lees je de Bijbel?’ leer je niet alleen zelf de Bijbel lezen en Gods stem daarin te verstaan, maar leer je ook hoe je dit kunt volhouden én het anderen kunt leren.

In onze beweging wordt nu met topsporters, teamgenoten en jongeren uit de wijk in de Sportcommunity’s uit de Bijbel gelezen zodat God zelf ook tot hen kan spreken door het ‘Woord’. Overigens geef ik deze training ook in veel kerken, waar de vraag ‘Hoe lees je de Bijbel?’ ook leeft.

Mijn persoonlijke roeping om vanuit de Bijbel discipelen inhoudelijk en praktisch toe te rusten in het zijn en maken van discipelen kan ik bij Next Move optimaal inzetten.

Naast Huistheoloog zit ik ook in het leidersteam van Next Move, leid ik team Health & Fitness en houd ik me bezig met de ICT. In mijn vrije tijd geef ik ‘Bijbelse geschiedenis’ op openbare basisscholen, preek ik in kerken, coach ik mensen in o.a. Bijbellezen en train het voetbalteam van mijn oudste zoon.

Zondag 13 november a.s. hoop ik voor te gaan in de ochtenddienst in Aduard.