Samen kerst vieren – ik kan niet wachten!

Zondag 25 december vieren we samen kerst. Het wordt een bijzondere dienst – zoveel mensen uit de gemeente werken mee! De kerk is versierd, er zijn liederen gekozen, er wordt muziek gemaakt, er zijn materialen voor de dienst verzameld – echt een dienst van ons samen. Het thema is wachten op de koning – we beginnen het kerstverhaal als Jezus al is geboren en maken kennis met de wijzen uit het Oosten. Zij nemen geschenken mee voor de pasgeboren baby. Voor deze dienst kiezen we voor een start met stilte en eerbied voor het koningskind. Helpen jullie mee aan een rustige start van de dienst? Het is even wennen na al die zondagen met koffie en gezelligheid voor de dienst, maar we maken het goed: tijdens en na de dienst is er koffie en lekkers!

Het wordt een feestelijke dienst waarin plek is voor iedereen: er is geen aparte kinderkring of crèche. Ook de liturgie is daarop ingericht. Naast de predikant is er een gastvrouw, er is een kindmoment in de dienst en na de preek is er gelegenheid om samen over het thema te praten. De muziek in de dienst is gekozen op basis van de voorkeuren van gemeenteleden: Ere zij God stond met stip op 1, maar ook Stille Nacht en Komt allen tezamen waren veelgenoemd. Deze liederen hebben we een plek gegeven. Na de dienst is er gelegenheid om nog na te praten en koffie/thee/ranja te drinken en kunnen de kinderen vanaf 0 tot groep 8 een kerstboekje halen in de kerkenraadskamer. Als je zelf een ster of krans hebt gemaakt om de kerk mee te versieren, voel je vrij om die na de dienst mee naar huis te nemen om er ook thuis van te genieten.

Tot zondag!

Werkgroep Samen Kerst Vieren

Avelien, Dieneke, Eelkje, Eline, Erik, Marsha

Kerstpakketten actie Voedselbank

Lieve mensen

We kunnen elke dag lezen dat veel mensen afhankelijk zijn van de voedselbank, elke week komen er ook in het Westerkwartier nieuwe klanten bij. We zouden het graag anders zien, maar iederéén kent de redenen waarom juist de afgelopen maanden het er niet beter op is geworden. En hoe fijn is het dan dat we iets kunnen doen als kerkgemeenschap samen met het dorp ?

Afgelopen zaterdag 17 december hebben we een dorpsinzameling gehouden voor Voedselbank Westerkwartier, velen kwamen langs en werden we overstelpt met producten; vorig jaar was de opbrengst al geweldig met meer dan 30 kratten en dit jaar was de opbrengst zelfs het dubbele, maar liefst 64 kratten werden gevuld. Ook de mogelijkheid om samen iets te drinken met wat lekkers er bij was zeer geslaagd.

We zijn zeer trots en dankbaar, en mogen u namens Voedselbank Westerkwartier hiervoor hartelijk bedanken.
Nu hebben we de actie van kerstpakketten nog lopen en rond april houden we weer een dorpsinzameling

Groeten Jonna Kraima en Klaas Zuur

Dit Koningskind: activiteiten in 2023

Themabijeenkomst Dalfsen – Kijken naar de toekomst met het Syndroom van Down
Woensdag 18 januari | 20.00 – 21.30 uur

Informatie & aanmelden

Hoe kijk jij naar de toekomst van je kind of broer/zus met syndroom van Down? Misschien doe je dat liever niet, maak je je zorgen of leven er veel vragen. Of heb je juist al bepaalde zaken geregeld? Tijdens deze themabijeenkomst geven we je meer informatie over het ouder worden van iemand met Down en alle zaken waar je rekening mee moet houden. Ook is er ruimte om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen.

Webinar – Samenwerken met zorgverleners
Maandag 23 januari en 6 februari | 20.00 – 21.30 uur

Informatie & aanmelden

Als ouders of familieleden van iemand die veel zorg nodig heeft, weten jullie dat er vaak anderen nodig zijn om te ondersteunen in die zorg. Maar hoe laat je andere toe in die zorg en hoe zorg je voor een goede samenwerking? Daarover gaan deze twee cursus-avonden. Martine van der Burg reikt handvatten aan voor een goede samenwerking en de juiste gesprekken. Daarnaast is er ook ruimte om situaties te bespreken en vragen te stellen.

Online gespreksgroep – Als een van je ouders autisme heeft
Dinsdag 31 januari | 20.00 – 21.30 uur

Informatie & aanmelden

Als één van de ouders (een vorm van) autisme heeft zal dit niet alleen invloed hebben op de opvoeding, maar ook op de relatie met de vader of de moeder, identiteitsvorming en op andere aspecten in het leven. Tijdens deze avonden zal Hester Lever (Gezinstherapeut en ervaringsdeskundige) de inhoud verzorgen en dieper ingaan op de onderwerpen die besproken worden. Deze gespreksgroep bestaat uit een serie van 5 avonden.

Gespreksgroep regio Goes – Voor partners van iemand met (een vermoeden van) autisme
Donderdag 2 februari | 20.00 – 22.00 uur

Informatie & aanmelden

Heb jij een partner met (een vermoeden van) autisme? Dan weet je als geen ander dat dit invloed kan hebben op je dagelijks leven en relatie. Tijdens deze bijeenkomsten gaan we hierover met elkaar in gesprek, aan de hand van verschillende thema’s. De gesprekken worden geleid door een consulent van Dit Koningskind.

Ontmoetingsdag – Voor mensen met een licht verstandelijke beperking (Midden-Nederland)
Zaterdag 11 februari | 10.30 – 15.30 uur

Informatie & aanmelden

In de ochtend bespreken we met elkaar het thema ”Niemand is zoals jij!”. Jij bent uniek, er is niemand anders zoals jij. Jij bent waardevol, want God heeft jou gemaakt. Waaraan kunnen de mensen om je heen jou herkennen? Wat vind je fijn? Wat kun je goed? Wat vind je moeilijk? Na de lunch (die voor je klaar staat) gaan we creatief aan de slag met het thema!

Webinar – Seksuele ontwikkeling bij jongeren met een verstandelijke beperking
Donderdag 30 maart | 20.00 – 21.30 uur

Informatie & aanmelden

Deze avond is voor ouders van jongeren (12-20 jaar) met een verstandelijke beperking. Op deze leeftijd verandert er veel in het lichaam van je zoon of dochter. Hoe kan je je kind hierin begeleiden? Tegen welke situaties of vraagstukken lopen jullie aan? De avond wordt geopend door Rianne van Dijken (Arts Verstandelijk Gehandicapten en seksuoloog NVVS). Na haar introductie is er ruimte om vragen te stellen en praktijkvoorbeelden te bespreken.

Ontmoetingsdag – Voor vrouwen met autisme
Donderdag 30 maart | 20.00 – 21.30 uur

Informatie 

Tijdens deze ontmoetingsdag is er ruimte voor jouw verhalen en vragen als vrouw met autisme. Door het contact met andere vrouwen in dezelfde situatie ervaar je een gevoel van herkenning en erkenning. Zo kunnen we elkaar verder helpen door het geven van steun en tips. Het thema van deze dag is ‘Blij zijn met jezelf’.

za 17 dec – Oud papier

Zaterdag 17 december a.s. wordt het oud papier weer opgehaald in het dorp. We starten de route vanaf 08:00 ’s ochtends. Wilt u het oud papier en karton zoveel mogelijk gebundeld aan de weg zetten? Hiermee doet u de verzamelaars een enorm plezier.

Meer info kunt u hier vinden.

Alvast bedankt!

Lena Cruiming
Simon Vooys
Theo ter Veen

wo 21 dec – Ontmoeting in Stilte

Locatie:               Abdijkerk Aduard
Datum:                Woensdag 21 december
Tijd:                      20.30 uur

Na de goed bezochte eerste Ontmoeting in Stilte in november, volgt nu de tweede. We organiseren de ontmoetingen D.V. iedere derde woensdag van de maand.

Of je al bekend bent met een stiltepraktijk of het helemaal nieuw is: je bent van harte welkom, onderga het gewoon. Het programma staat uitgelegd op papier, we spreken in het geheel niet. Het doel is om in de stilte te ontmoeten met God, met jezelf en met elkaar.

Je bent van harte welkom om deze ontmoeting met ons mee te maken.

Johan Sikkema en Anneke Stroetinga